Ἄγγελοι συλλειτουργοί. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

  Μετα τόν ρώτησα τί ἔβλεπε ὅταν ἄρχισε ἡ θεία λειτουργία. Μοῦ εἶπε πώς μόλις ἔβαλε ὁ λειτουργός τό «Εὐλογημένη ἡ βασιλεία….», εἶδε φωτιά νά κατεβαίνει ἀπό τόν οὐρανό καί νά καλύπτει τό ἅγιο θυσιαστήριο καί τόν ἱερέα, χωρίς ἐκεῖνος νά καταλάβει τίποτα. Ἀργότερα, ὅταν ἄρχισε νά ψάλλεται ὁ τρισάγιος ὕμνος ἀπό τό λαό, τέσσερις…

Συνέχιση ανάγνωσης

Φίλος τῶν ἀγγέλων. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

  Ένα πρωινό, κινήσαμε γιά νά λειτουγηθοῦμε στό ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου, πού  βρίσκεται δίπλα στό παλάτι τῆς Ἀφθονίας, καθώς τό λένε. Φτάσαμε πρίν ἀρχίσει ἡ ἀκολουθία. Μά ὁ δίκαιος ἄρχισε ἀμέσως νά προσεύχεται στόν Κύριο, τραβηγμένος σέ μιά ἄκρη.  Γρήγορα βυθίστηκε στή μυστική θεωρία. (Ἐδῶ ἄς σημειώσω πώς, ὅταν προσευχόταν καί δέν ἔβλεπε ὁλοφάνερα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μεγάλη δοξολογία. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

Μετα τά τελευταῖα τοῦτα λόγο ὁ Κύριος ἀναλήφθηκε ἔνδοξα στούς οὐρανούς, ἐνῶ ὁ δίκαιος, ἀλλοιωμένος ἀπό τή θεωρία καί συνεπαρμένος ἀπό μιάν ἀνέκφραστη ἡδονή, ἀκολουθοῦσε μέ τό βλέμμα του τόν οὐράνιο ἐπισκέπτη, πού ξεμάκραινε….. Τά χείλη του κινήθηκαν αὐθόρμητα σέ μιά δοξολογική προσευχή: -Ἅγιος, ἅγιος εἶσαι, ἅγιος, Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Πατρός, «ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ δικαιοκρισία τοῦ Θεοῦ. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

Γλυκυτητα καί σοφία στάζουν τά λόγια σου, τοῦ εἴπανε μέ θαυμασμό οἱ συνομιλητές του.  Πόσο ἀληθινός εἶναι ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ, «ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοί, καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μένει»129!  Κι ἐσύ λοιπόν, πάτερ, μένοντας ἑνωμένος ὅλος μ’ Ἐκεῖνον, λαλεῖς καί τά δικά Του λόγια.  Γι’ αὐτό ἀπάντησέ μας σέ τοῦτο, πού μᾶς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μεγάλη δέηση. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

Όταν γύρισε στό κελλί του –βρισκόταν ἐκεῖ κοντά, στήν περιοχή τῶν μεγάρων τῆς Ὑπατίας, ὅπου ἀργότερα ἔγινε κοινόβιο -ἦταν δακρυσμένος κι ἀναστέναζε μέ θλίψη. -Τί συμβαίνει, πάτερ; Τί ἔχεις; Τόν ρώτησα λιγάκι ἀνήσυχος. -Ἄχ, παιδί μου! … Φεύγοντας ἀπό τήν ἐκκλησία, εἶδα ἕναν ἄνθρωπο νά χτυπάχει ἄσπλαχνα τό ζῶο του. Τόσο ἄγρια τό χτύπησε, πού…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θάνατος ἐξιλεωτικός. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

  Αφοῦ τούς σήκωσε ὁ ὅσιος καί τούς ἔβαλε νά καθήσουν στά σκαμνιά τους, ἄρχισε νά τούς διηγεῖται τό περιστατικό πού τούς εἶχε ὑποσχεθεῖ. Ζοῦσε, λέει, πρίν ἀπό καιρό στή Βασιλεύουσα ἕνας νεαρός, πού τόν ἔλεγαν Βασίλειο. Ἦταν μόλις δεκαοχτώ χρονῶν, ἤδη ὅμως πολύ πονηρός, αἰσχρολόγος καί ἀκόλαστος.  Συχνά ξημερωνόταν σέ κακόφημα κέντρα. Αὐτός λοιπόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ κακοθάνατος ἁμαρτωλός.Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

Μια φορά, πού ὁ δίκαιος ἦταν στήν ἐκκλησία –εἶχε τελειώσει ἡ ἀκολουθία καί καθόταν παράμερα, σ’ ἕνα στασίδι- μαζεύτηκαν γύρω του μερικοί χριστιανοί γιά ν’ ἀκούσουν τά ὠφέλιμα λόγια οτυ. -Μίλησέ μας, πάτερ, τόν ρώτησε κάποιος, γιά τίς διαφορές τῶν θανάτων.  Γιατί ἄλλοι ἔχουν θάνατο ὀδυνηρό καί ἄλλοι εἰρηνικό; Καί γιατί ἄλλοι πεθαίνουν στήν ξενητιά,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θαυματουργικές θεραπεῖες. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

   Μία μέρα ἔρχεται κάποιος καί τοῦ λέγει: -Τά ’μαθες , πάτερ; Ἡ τάδε ψυχοκόρη τῆς γυναίκας τοῦ Σαββάτιου, αὐτῆς πού σ’ ἀνέθρεψε, κείτεται βαριά ἄρρωστη. Ἄν μπορεῖς, τρέξε νά τήν ἐλεήσεις, γιατί εἶναι στά τελευταῖα της… -Τί λές, παιδί μου, διαμαρτυρήθηκε ὁ ὅσιος. Ἐγώ θά τήν ἐλεήσω; Δέν εἶναι δική μου δουλειά αὐτό. Ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ εὐεργετική ἀρρώστια. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

Ὅταν ὁ Νήφων γύρισε στό κελλί του, τοῦ χτύπησε κάποιος ἄνθρωπος, πού τόν ἔλεγαν Νίκωνα. Ἦταν ὁ καϋμένος σέ κακό χάλι, σχεδόν παράλυτος. Μόλις πού σερνόταν. -Κοίτα πῶς εἶμαι, εἶπε μέ παράπονο στόν ὅσιο. Ἕνα κουρέλι… Τά χέρια μου τρέμουν. Τά πόδια μου δέν μέ βαστᾶνε. Ἔδωσα ὅ,τι εἶχα καί δέν εἶχα στούς γιατρούς, μά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ τελωνισμός τῶν ψυχῶν. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

Κάποτε, τήν ὥρα πού προσευχόταν μέ τά μάτια προσηλωμένα στούς οὐρανούς, ἔλαμψε ξάφουν γύρω του θεῖο καί οὐράνιο φῶς. Συνάμα παρουσιάστηκε κι ἕνας λευκοντυμένος ἄγγελος μέ στολή διακόνου, πού κρατοῦσε χρυσό θυμιατό.  Θύμιασε πρῶτα πρός τόν οὐρανό κι ἔπειτα τό Νήφωνα.  Μετά στάθηκε δίπλα του καί σιγόψαλλε… Σέ λίγο βλέπει ὁ ἅγιος τίς πύλες τ’…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ δύναμη τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

  Ο Θεός εἶχε χαρίσει τόση ἀγάπη στόν ὅσιο, ὥστε καί γιά τούς εἰδωλολάτρες καί γιά τούς αἱρετικούς καί γιά τούς Ἐβραίους προσευχόταν μέ παρρησία. Ἱκέτευε τόν φιλάνθρωπο Κύριο νά τούς ἀνοίξει τά μάτια τῆς ψυχῆς, γιά νά δοῦν καί νά κατανοήσουν τό τρισήλιο φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τόση ταπείνωση τοῦ δώρισε ἡ χάρη τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

  Κάποιος εὐλαβής ἄνθρωπος μοῦ διηγήθηκε κι ἄλλο θαυμαστό γεγονός, πού θά τό γράψω γιά νά δοξαστεῖ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἔνα Σαββατόβραδο, μοῦ εἶπε, προσευχόταν στόν πρόναο τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου, ὅπου γινόταν ἡ συνηθισμένη κυριακάτικη ἀγρυπνία. Τότε ἦρθε καί ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Νήφων, πού συχνά περνοῦσε τίς νύχτες του, ὅπως…

Συνέχιση ανάγνωσης

Προσκύνημα σέ μοναστήρι. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

Αποφάσισε κάποτε ὁ μακάριος νά πάει γιά νά προσευχηθεῖ στόν παραθαλάσσιο ναό τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Φωκᾶ.  Μέ τήν εὐκαιρία ἐκείνη, θά ἔκανε κι ἕνα προσκύνημα στά μοναστήρια πού εἶν’ ἐκεῖ γύρω, καί θά ἔπαιρνε τίς εὐχές τῶν ἁγίων πατέρων πού ζοῦσαν σ’ αὐτά.  Μέ πῆρε λοιπόν κι ἐμένα καί κατεβήκαμε μαζί στό λιμάνι του Βοσπόρου. …

Συνέχιση ανάγνωσης

Μακάριοι ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς» (Ματθ. 5:11).Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

  Εδω, εἶν’ ἀλήθεια, σχεδόν κανένας δέν ἔδινε σημασία στόν μακάριο Νήφωνα. Ἐλάχιστοι ἦταν ἐκεῖνοι πού ἀναγνώριζαν τήν ἁγιότητά του. Αὐτό, βέβαια, εἶχε ζητήσει κι ὁ ἴδιος ἀπό τό Θεό: Νά τόν θεωροῦν οἱ ἄνθρωποι μηδαμινό. Κι Ἐκεῖνος τόν ἄκουσε. Ἔτσι ὄχι μόνο ἅγιο δέν τόν θεωροῦσαν, ἀλλά καί πολλοί, ἄσωτοι μάλιστα καί ἀκόλαστοι οἱ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν»

Μια μέρα, την ώρα που περνούσα μαζί με τον όσιο από την πλατεία της πόλης, βλέπω στα δεξιά μου έναν άνθρωπο, που κάτι σιγομουρμούριζε. Τον ακολουθούσαν ένα σμάρι φτωχοί και ζητιάνοι, ζητώντας του ελεημοσύνη. Κι εκείνος, ενώ έκανε πως τους απόδιωχνε τάχα, τους έβαζε κρυφά στα χέρια τα ελέη της αγάπης του. Μ’ αυτόν τον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἱκεσία γιά τήν ὥρα τοῦ θανάτου. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

Σήκωσε τά χέρια του στόν οὐρανό καί ἄρχισε νά ζητάει τό ἔλεος τοῦ Κυρίου γιά τήν ὥρα τοῦ θανάτου καί τῆς ἐξοδου τῆς ψυχῆς: -Κύριε, ὁ Θεός τῶνΔυνάμεων, ὁ μέγας καί φοβερός, ὁ πλούσιος καί ὑπεράγαθος, ὁ ἐλεήμων καί εὔσπλαχνος, σκύψε κι ἄκουσέ με, τόν ἀχρεῖο καί ἁμαρτωλό, Ἐσύ πού ἔσωσες τόν Ἰωνᾶ ἀπ’ τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ μαύρη φυλή καί ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

Παντα εἶχα τήν ἀπορία, ἄν οἱ ἄνθρωποι πού ἀνήκουν στή μαύρη φυλή ἔχουν τίς ἴδιες προϋποθέσεις μέ τούς λευκούς νά εὐαρεστήσουν τό Θεό.  Γιατί δέν ἤξερα κανένα μαῦρο πού νά ἔγινε γνωστός γιά τούς πνευματικούς του ἀγῶνες καί τήν ἁγιότητά του. Μήπως, σκεφτόμουνα, τό χρῶμα τοῦ σώματός τους ἔχει ἐπιπτώσεις στήν ψυχή τους; Ἤ μήπως…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ τιμωρία τῆς φιλαργυρίας. Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν

Ἕνα Σάββατο πῆγε γιά τόν ἑσπερινό στήν ἐκκλησία τοῦ ἁγίου Ἀναστασίου.Τήν ὥρα τῆς ἀκολουθίας, βλέπει ἔξαφνα τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο!  Ἦρθε καί στάθηκε ἀνάμεσα στό λαό. Πίσω της φάνηκαν οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι καί μερικοί ἀκόμη ἅγιοι.  Σχεδόν ἀμέσως ἄρχισε νά περνάει μπροστά ἀπό κάθε χριστιανό καί νά ἐξετάζει τήν πνευματική του κατάσταση. Ἀπό ἀρκετούς φαινόταν εὐχαριστημένη…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Μήπως, ἀντί νά τρέχω στούς ναούς, εἶναι καλύτερα νά κάθομαι σ᾿ ἕνα μέρος καί νά ζητάω τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ;»

     Κάποτε τόν βασάνισε ὁ ἑξῆς λογισμός: “Μήπως, ἀντί νά τρέχω στούς ναούς, εἶναι καλύτερα νά κάθομαι σ᾿ ἕνα μέρος καί νά ζητάω τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ;”.  Δέν ἄργησε ὁ φιλάνθρωπος Θεός νά τοῦ ἀποκαλύψει καί πάλι, ὅτι κάθε φορά πού ἕνας ἄνθρωπος πάει σέ ἐκκλησία γιά νά προσευχηθεῖ, εἴτε μέρα εἶναι εἴτε νύχτα, τά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ λογισμοί τῆς βλασφημίας. Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς

  Οἱ λογισμοί τῆς βλασφημίας Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν Τι νά σοῦ πῶ, πάτερ; εἶπε ὁ ἐπισκέπτης μέ φανερή ἱκανοποίηση.  Πολλές συμβουλές ἔχω ἀκούσει μέχρι σήμερα, μά ποτέ δέν ὠφελήθηκα τόσο.  Στ’ ἀλήθεια, ὁ Θεός ζεῖ μέσα σου κι ἐσύ μέσα σ’ Αὐτόν. Γι’ αὐτό θέλω νά σέ ρωτήσω…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιατί ὁ κόσμος μισεῖ τούς δικαίους. Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς

 Γιατί ὁ κόσμος μισεῖ τούς δικαίους Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν Πες μου, πάτερ, σέ παρακαλῶ, καί κάτι ἄλλο: Γιά ποιό λόγο οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι μισοῦν τούς δικαίους; Γιατί τούς περιφρονοῦν; Γιατί σκανδαλίζονται μαζί τους; Ἀντίθετα, λίγοι εἶν’ ἐκεῖνοι πού τούς τιμοῦν…. -Πολύ συμφέρει τούς δικαίους, παιδί μου, ἡ περιφρόνηση…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ὥρα τοῦ φαγητοῦ. Ἡ ἐξουδετέρωση τῆς ὑπερηφάνειας. Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς

 Ἡ ὥρα τοῦ φαγητοῦ Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν Κάποτε, καθώς περνοῦσε ἔξω ἀπό ἕνα σπίτι, εἶδε ἀπό τ’ ἀνοιχτό παράθυρο τό νοικοκύρη νά κάθεται στό τραπέζι καί νά τρώει μέ τή γυναίκα του καί τά παιδιά του.  Φαίνονταν πολύ φτωχοί.  Παρατήρησε ὅμως, ὅτι δίπλα σέ καθένα ἀπό τά μέλη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά κατορθώματα τῶν δαιμόνων. Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς

Τά κατορθώματα τῶν δαιμόνων Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν Με τά φωτισμένα μάτια τῆς ψυχῆς του ὁ ἅγιος ἔβλεπε πῶς πήγαιναν οἱ δαίμονες νά πειράξουν τούς ἀνθρώπους.  Τούς πλησίαζαν καί τούς ψιθύριζαν κάθε λογῆς πονηρίες, παρακινώντας τους σέ διάφορα ἁμαρτήματα. Κι ἐκεῖνοι, ζαλισμένοι ἀπό τίς ἔγνοιες καί τίς σκοτοῦρες τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό πνεῦμα τῆς κενοδοξίας. Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς

 Τό πνεῦμα τῆς κενοδοξίας Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν Ἄλλοτε πάλι, ἐνῶ καθόμασταν καί συζητούσαμε γιά τήν κενοδοξία καί ἄλλα πνευματικά θέματα, μοῦ λέει: -Τό πονηρό πνεῦμα τῆς κενοδοξίας εἶναι πολύμορφο, καί χρειάζεται πολλή βία γιά νά ξεφύγει κανείς ἀπ’ αὐτό.  Γιατί κάνει τόν ἐνάρετο νά καμαρώνει γιά τά κατορθώματά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό ἁγιασμένο λάδι. Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς

 Τό ἁγιασμένο λάδι Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν Οταν ὁ ἅγιος ἤθελε νά κοιμηθεῖ λίγο, ἔστρωνε κοφτερές πέτρες στή γῆ καί πάνω τους ἔριχνε ἕνα σάγισμα. Ὕστερα ἔψαλλε νεκρώσιμα τροπάρια, σά νά ἑτοίμαζε τόν ἑαυτό του γιά ταφή, κι ἔλεγε τέσσερα ἀποστολικά καί τέσσερα εὐαγγελικά ἀναγνώσματα, ὅλα ἀπ’ ἔξω. Ἔτσι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό μίασμα τῆς ἀκολασίας. Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς

 Τό μίασμα τῆς ἀκολασίας Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν Φεύγοντας ἀπό κεῖ, περάσαμε ἔξω ἀπό ἕνα πορνεῖο.  Στό κατώφλι του καθόταν κάποιος νέος ὡραῖος κι εὐγενικός.  Φαινόταν πολύ λυπημένος, κυριολεκτικά ἀπελπισμένος.  Πότε σκέπαζε τό πρόσωπό του μέ τίς παλάμες καί ξεσποῦσε σέ λυγμούς· πότε σήκωνε τά χέρια στόν οὐρανό καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ σωστός ἐκκλησιασμός. «Προσευχή ταπεινοῦ νεφέλας διῆλθε» (Σειράχ 35:17). Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς

  Ὁ σωστός ἐκκλησιασμός  Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν Εκείνη τή μέρα μοῦ ἔδωσε κι ἄλλες συμβουλές: -Πρόσεχε πολύ, ὅταν βρίσκεσαι στήν ἐκκλησία μέ τούς ἄλλους χριστιανούς.  Νά μή γελᾶς, νά μή μιλᾶς, νά μή σχολιάζεις τούς ἄλλους καί νά μήν ψάλλεις κενόδοξα, κομψεύοντας τή φωνή σου ἀπό ἀνθρωπαρέσκεια. -Μά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό μεγαλεῖο τῆς ταπεινοφροσύνης. Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς

 Τό μεγαλεῖο τῆς ταπεινοφροσύνης Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν Ο Ὅσιος διατηροῦσε πάντα ταπεινό φρόνημα καί μ’ αὐτό ἐξουδετέρωνε τήν ἔπαρση καί τήν κενοδοξία. Συνχά μάλιστα παρακαλοῦσε τό Θεό. -Κύριε καί Θεέ μου. Ἐσύ πού τήν ἁγία Σου Μητέρα ἀνέδειξες πιό σεβαστή ἀπ’ τίς οὐράνιες Δυνάμεις συγχώρεσε τίς ἁμαρτίες μου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ σημασία τῆς μετάνοιας. Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς

  Ἡ σημασία τῆς μετάνοιας Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν Συνήθιζα νά τόν ἐπισκέπτομαι συχνά.  Μιά μέρα λοιπόν, ὅταν πῆγα, τόν βρῆκα νά διαβάζει.  Χάρηκε, ὅπως πάντα, πού μέ εἶδε.  Σηκώθηκε, μέ ἀσπάσθηκε κι ἔκανε νά ξαναπιάσει τό βιβλίο. Ἐγώ ὅμως εἶχα πάει ἐκεῖ γιά ν’ ἀκούσω λόγο ψυχωφελή ἀπ’…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὑπομονή στόν πόνο. Ὁ δρόμος τῶν ἀρετῶν. Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανῆς

   Ὑπομονή στόν πόνο Ὁ βίος τοῦ Ὁσίου Νήφωνος Ἐπισκόπου Κωνσταντιανῆς τῆς κατ’ Ἀλεξάνδρειαν Κάποτε ὁ Νήφων ἄκουσε ἕνα σοφό γέροντα νά λέει, πώς οἱ πόνοι γεννᾶνε δόξα.  Σκίρτησε ἡ ψυχή του τήν ὥρα ἐκείνη, καί θέλησε ν’ ἀσκηθεῖ στήν ὑπομονή τοῦ πόνου. Ἀποσυρόταν λοιπόν κάπου κι ἔβγαζε τά παπούτσια του. Ὕστερα γονάτιζε καταγῆς, διπλωνόταν…

Συνέχιση ανάγνωσης