Οἱ κυριότερες ἐντολὲς τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

ΟΙ ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου   1. Κάθε χριστιανὸς ὀφείλει ν᾽ ἀγαπᾶ τὸ Θεό. Ὀφείλεις ν᾽ ἀγαπᾶς τὸν Κύριο καὶ Θεό σου μ᾽ ὅλη σου τὴν καρδιὰ καὶ μ᾽ ὅλη σου τὴν ψυχὴ καὶ μ᾽ ὅλο σου τὸ νοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή (Ματθ. 22, 37). Ἂν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ποιά εἶναι ἡ πτώσις τοῦ Ἀδάμ καί ἡ αἰτία τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου καί σχετικά μέ τούς ἀσκητές (Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης)

Αυτή ήταν εκείνη η πολυθρύλητη πτώσι του προπάτορά μας, του παλαιού Αδάμ˙ διότι αφού εγκατέλειψε την τροφή και ηδονή των νοητών, έπεσε, αλλοίμονο, στη σωματική ηδονή των αισθητών, σύμφωνα με τη γνώμη όλων σχεδόν των θείων Πατέρων, από τον οποίο και εμείς κληρονομήσαμε διαδοχικά εκείνη την προγονική ορμή προς τα αισθητά. Γι’ αυτό και ο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ φυλακή τῆς ὁράσεως: Τί εἶναι ἡ ὅρασις καί οἱ ὁφθαλμοί; (Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης)

Για να προχωρήση ο λόγος με ειρμό και τάξι, ας σου υπενθυμίσω, αγαπητέ μου, τι είδους είναι και ποια τα ηδονικά αντικείμενα της κάθε αισθήσεως και πώς πρέπει να προφυλάσσης το νου σου απ’ αυτά. Και να, το πρώτο αισθητήριο, το οποίο συναντούμε, είναι εκείνο της οράσεως, της βασιλικώτερης από τις αισθήσεις, σύμφωνα με τους…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σοφία Μπεκρῆ: Νικόδημος Ἁγιορείτης, ὁ μέγας πατὴρ καὶ διδάσκαλος

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος-θεολόγος Μέσα στὰ πολλὰ καὶ φωτεινὰ ἀστέρια ποὺ κοσμοῦν τὸ νοητὸ στερέωμα, ἰδιαιτέρως κατὰ τὸν μήνα Ἰούλιο, ξεχωρίζει ἕνας θεοφεγγὴς ἀστέρας, ὁ Ὅσιος Νικόδημος Ἁγιορείτης. «Ὡς φωστῆρα τοῦ Ἄθω» καὶ «Ἐκκλησίας ἁπάσης θεόπτουν διδάσκαλον» καλούμαστε ἐμεῖς οἱ πιστοὶ νὰ τὸν τιμήσωμε, διότι «ἔμπλεως σοφίας θεϊκῆς» σκορπίζει σὲ ὅλους μας ὡς οὐράνιο δῶρο τὶς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἄν δοκιμάσεις μιά φορά πόσο γλυκιά εἶναι ἡ Θεϊκή Ἀγάπη…

Αν δοκιμάσεις μιά φορά πόσο γλυκιά είναι η Θεϊκή Αγάπη, θα κλάψεις για τον περασμένο χρόνο της ζωής σου κατά τον οποίο δεν αγάπησες τον Θεό.   ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (♰ 14 Ιουλίου)     https://proskynitis.blogspot.com/2023/07/blog-post_14.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀπέραντη μνήμη καί σοφία τοῦ ταπεινοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτη !

  Ένα από τα πολλά χαρίσματα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη ήταν η απέραντη και καταπληκτική του μνήμη, η οποία ασφαλώς δεν μπορούσε να ξεφύγει από την προσοχή των άλλων μοναχών πού τον γνώριζαν. Μια μέρα λοιπόν ήταν πρωί του Μεγάλου Σαββάτου και είχε πάει να λειτουργηθεί στο Ναό του Πρωτάτου στις Καρυές. Οι μοναχοί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: “Ἂν ἔπεσες, ἀδελφέ μου, ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ θεϊκοῦ νόμου, μὴν ἀπελπίζεσαι. Ἀγωνίσου νὰ ἐπιστρέψεις καὶ ὁ Θεὸς θὰ σὲ στολίσει καὶ θὰ σὲ στερεώσει μὲ τὶς ἀρετές του”

Ἀπόδοση στὴν Νεοελληνικὴ: Σάββας Ἠλιάδης – Δάσκαλος Ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ»: Ἑρμηνεία τοῦ τετάρτου Ἀναβαθμοῦ τοῦ Α΄ ἤχου: Ἀντίφωνον Β΄   «Εἰς τὰ ὅρη τῶν σῶν, ὕψωσάς με νόμων, ἀρεταῖς ἐκλάμπρυνον, ὁ Θεός, ἴνα ὑμνῶ σε». Ὁ μὲν Θεοπάτωρ Δαβὶδ ἔτσι ἄρχισε τὸν β΄ Ψαλμὸ τῶν Ἀναβαθμῶν: «Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὅρη,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ὅσιος Σίμων, ἐν εἰρήνη τελειοῦται.

Σίμωνος Οσίου. O Όσιος Σίμων, εν ειρήνη τελειούται.   Σορός Σίμωνι σαρκός εστιν εστία, Πόλος δε τούτω πνεύματος κατοικία.   O Όσιος ούτος Σίμων, δεν ηγάπα να αποκτήση φιλίας των μεγάλων ανθρώπων, αλλά εποίει κάθε τρόπον διά να εξουθενωθή από αυτούς. Όθεν γράφει περί αυτού ο Eυεργετινός εν σελ. 703, ότι μίαν φοράν επήγεν εις…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πάνω στό μνῆμα τοῦ Γερo-Νικοδήμου στήν Καψάλα

Πάνω στὸ μνήμα τοῦ Γερω-Νικοδήμου στὴν Καψάλα, τοποθετήθηκε μιὰ μικρή μαρμάρινη πλάκα, μὲ τὴν παρακάτω ἱδιόχειρή του ἐπιγραφή: Βάσανα, πίκρες, ἀπόλαυση, χρῆμα, τὰ ᾿δωσα ὅλα καὶ ἀγόρασα τὸ μνῆμα. Δύο μέτρα μάκρος καὶ βάθος ἕνα, κι ἄφησα δίπλα μου χῶρο γιὰ σένα. Θέλεις δὲ θέλεις, θὰ τ᾿ ἀγοράσεις, ἀργά ἤ γρήγορα, γιὰ νὰ πλαγιάσεις.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Νικόδημος Ἁγιορείτης: Γιατί ὁ Χριστὸς ἵδρωσε στὸν κῆπο μὲ ἱδρῶτα ποὺ ἔμοιαζε μὲ θρόμβους αἵματος;

ΜΕΛΕΤΗ ΚΖ’   A’. Διότι προέβλεπε ὅλα τὰ πάθη ποῦ ἐπρόκειτο νὰ πάθη. Β’. Διότι λυπόταν γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας. Γ’. Διότι προγνώριζε τὴν ἀχαριστία μας. A’.   Σκέψου, ἀδελφέ, τὰ αἴτια πού προξένησαν ἕνα τόσο παράξενο ἀποτέλεσμα στὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ, ὥστε, ὁλόκληρος νὰ στάζη ἱδρῶτα, πού ἔμοιαζε μὲ αἷμα ἀπὸ κάθε μέρος τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τῆς μελλούσης Κρίσεως,Μελέτη ΙΑ΄Πνευματικά Γυμνάσματα.Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Πνευματικά Γυμνάσματα   Μελέτη ΙΑ΄: Περί της μελλούσης Κρίσεως   Η μέλλουσα κρίση πρόκειται να είναι μεγάλη:   α) για τα πρόσωπα, που πρόκειται να συγκεντρωθούν εκεί   β) για τα πράγματα, που πρόκειται εκεί να εξεταστούν   γ) για εκείνα, που θα αποφασιστούν.   Α΄   Σκέψου, αγαπητέ, ότι μετά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, Πνευματικά Γυμνάσματα Μελέτη ΙΕ΄: Στήν παραβολή τοῦ Ἀσώτου

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, Πνευματικά Γυμνάσματα   Μελέτη ΙΕ΄: Στην παραβολή του Ασώτου   Α΄: Αυτός αναχώρησε από τον οίκο του πατέρα του   Β΄: Ποια ζωή έζησε μετά την αναχώρηση   Γ’: Ποια επιστροφή έδειξε.   Α΄   Σκέψου, αδελφέ, την αναχώρηση, που έκανε εκείνος ο άσωτος υιός από τον οίκο του πατέρα του,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ κακὲς ἕξεις καὶ ἡ θεραπεία τους

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης   Α’. Ἐξέτασε, ἀδελφέ, τὶς κακὲς ἕξεις καὶ συνήθειες ποὺ ἀπέκτησες μὲ τὴ ζωὴ ποὺ ἔκανες, ἂν εἶναι παλιές χρειάζεται περισσότερος κόπος γιὰ νὰ καταστραφοῦν, ἂν εἶναι καινούργιες λιγότερος· ὅπως ἕνα παλιὸ καὶ ἕνα μεγάλο δένδρο, περισσότερο κόπο χρειάζεται γιὰ νὰ κοπεῖ καὶ νὰ ξεριζωθεῖ ἀπὸ ἕνα νέο καὶ μικρό. Β’….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου:Στήν περιτομή τοῦ Χριστοῦ

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου   ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ:   Ο Χριστός με την περιτομή Του κατασκεύασε α) ένα φάρμακο θεραπευτικό της ασθένειας των ανθρώπων β) ένα φάρμακο ανακουφιστικό των πόνων τους και γ) ένα φάρμακο διαφυλακτικό της υγείας τους.   α) Ένα φάρμακο θεραπευτικό της ασθένειας των ανθρώπων   Σκέψου ότι ο Ιησούς Χριστός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἑρμηνεία στούς εἱρμούς τῶν Ὠδῶν τοῦ πεζοῦ κανόνα τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου   ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΙΡΜΟΥΣ ΤΩΝ ΩΔΩΝ   ΤΟΥ ΠΕΖΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ   Ειρμός ωδής α΄: «Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε· ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἀνυμνήσατε, λαοί, ὅτι δεδόξασται».   Από ποιον άλλο πρέπει να ζητούν άρτους όσοι τους…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἐάν ξέρεις γράμματα, ἀδελφέ, σημείωνε τίς ἁμαρτίες σου σέ χαρτί, γιά νά μήν τίς λησμονήσεις»

Εάν ξέρεις γράμματα, αδελφέ, σημείωνε τις αμαρτίες σου σε χαρτί, για να μην τις λησμονήσεις. Πρέπει όμως να γνωρίζεις και το εξής: ότι αν εσύ δεν κάνεις την κατάλληλη εξέταση των αμαρτιών σου πριν να εξομολογηθείς, όσες αμαρτίες λησμονήσεις και δεν τις εξομολογηθείς, είναι ασυγχώρητες επειδή η αλησμονησία αυτή έγινε από εσένα με την θέλησή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ κατά σάρκα γέννησις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὑπομνηματισμός τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἀγιορείτη

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ[:Γαλ.4,4-7]   ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ   ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ   «Ὃτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν(: Όταν όμως συμπληρώθηκε ο χρόνος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό «Εξὁμολογητάριον» τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

Πολλοί ομιλούν για το «Εξομολογητάριον» του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Και μάλιστα μία κυρία χθες που ήρθε στο μαγαζί να αγοράσει αυτό το βιβλίο, με είπε: – Κύριε Παναγόπουλε, μου είπε ένας ιερεύς, ότι αυτό το βιβλίο είναι για τους ιερείς. Δεν είναι για εμάς τους λαϊκούς. -Όχι. Είναι και για εμάς τους λαϊκούς! Διότι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑρμηνεία τοῦ πεζοῦ Κανόνος της Χριστοῦ Γεννήσεως – Ὠδή ἔ’

Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ερμηνεία του πεζού Κανόνος της Χριστού Γεννήσεως     Ωδή ε’ ο Ειρμός. Θεός ών ειρήνης Πατήρ οικτιρμών, της μεγάλης Βουλής σον τόν Αγγελον, ειρήνην παρεχόμενον, απέστιλας ήμιν Οθεν θεογνωσίας, προς φως οδηγηθέντες, έκ νυκτός ορθρίζοντες, δοξολογουμέν σε φι­λάνθρωπε.       Ερμηνεία. Έκ πολλών ρητών των Γραφών…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑρμηνεία τοῦ πεζοῦ Κανόνος τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως – Ὠδή δ’

  Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ερμηνεία του πεζού Κανόνος της Χριστού Γεννήσεως  Ωδή δ’ Ο Ειρμός   Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσσαί, και άνθος εξ αυτής Χριστέ, εκ της Παρθένου ανεβλάστησας, εξ όρους ο αινετός, κατασκίου δασέος, ήλ­θες σαρκωθείς εξ απειράνδρου ο άυλος και Θεός. Δόξα τη δυνάμει σου Κύριε. Ερμηνεία. Ο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑρμηνεία τοῦ πεζοῦ Κανόνος της Χριστοῦ Γεννήσεως – Ὠδή γ’.

Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου.   Ερμηνεία του πεζού Κανόνος της Χριστο Γεννήσεως   Ωδή γ’. Ο Ειρμός.   Τω πρό των αιώνων, εκ Πατρός γεννηθέντι αρρεύστως Υιω, και επ’ εσχάτων εκ Παρθένου, σαρκωθέντι ασπόρως, Χριστω τω Θεω βοήσωμεν ο ανυψώσας το κέρας ημών, αγιος ει Κύριε. Ερμηνεία.     Από την προφήτιν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑρμηνεία τοῦ πεζοῦ Κανόνος τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως – Ὠδή α΄

  Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ερμηνεία του πεζού Κανόνος της Χριστού Γεννήσεως Ὁ Κανὼν τοῦ κυρίου Κοσμᾶ, φέρων Ἀκροστιχίδα τήν δε· Χριστὸς βροτωθείς, ἦν ὅπερ Θεὸς μένῃ.     Ωδή α΄ Ήχος α΄ Ο Ειρμός   Χριστός γεννάται δοξάσατε. Χριστός έξ Ουρανών απαντήσατε. Χριστός επί γής· ύψώθητε. Ασατε τω Κυρίω πάσα η…

Συνέχιση ανάγνωσης

Προλεγόμενα τοῦ πεζοῦ Κανόνος τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως – Ἁγίου Νικοδήμου

  Του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ερμηνεία του πεζού Κανόνος της Χριστού Γεννήσεως   Προλεγόμενα Επειδή εις τα προλεγόμενα του Κανόνος του Σταυρού υπεσχέθημεν να ακολουθώμεν, ουχί εις την φυσικήν τάξιν και σειράν των Δεσποτικών εορτών, αλλά εις τον κύκλον και την περίοδον του Η­λίου και των μηνών, κατά τους οποίους έγιναν αυταί,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Μηνᾶς

Mίαν φοράν πηγαίνωντας ένας Xριστιανός να προσευχηθή εις τον Nαόν του Aγίου τούτου Mηνά, εκόνευσεν εις ένα ξενοδοχείον. O δε οικοκύρης του ξενοδοχείου γνωρίσας, ότι ο ξενοδοχηθείς είχεν άσπρα εις τον κόλπον του, εσηκώθη κατά το μεσονύκτιον και εφόνευσεν αυτόν. Eίτα κατακόψας όλα τα μέλη του σώματός του, έβαλεν αυτά εις ένα ζιμπίλι και τα…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Κάθε ἀπάτη καί ματαιότητα καί καλλωπισμό τῆς ὕλης καί τοῦ φθαρτοῦ αὐτοῦ σώματος», ϟΣΤ'(:96ου) Κανών τῆς ΣΤ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου.Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ   Ἑρμηνεία τοῦ ϟΣΤ'(:96ου) Κανόνος τῆς ΣΤ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου   Κανόνας ϟΣΤ’: «Οἱ τόν Χριστόν διά τοῦ βαπτίσματος ἐνδυσάμενοι, τήν ἐν σαρκί αὐτοῦ πολιτείαν μιμεῖσθαι καθωμολόγησαν. Τούὺς οὖν τάς ἐν τῇ κεφαλῇ τρίχας πρός λύμην τῶν ὁρώντων ἐν ἐπινοίαις ἐμπλοκῆς εὐθετίζοντας, καί διασκευάζοντας, καί δέλεαρ προτιθέντας ἐντεῦθεν ταῖς ἀστηρίκτοις ψυχαῖς, ἐπιτιμίῳ προσφόρῳ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.Ὑπομνηματισμός τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη

Η Μεταμόρφωση του Κυρίου Ιησού Χριστού[:Β΄Πέτρ.1,10-19]   ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ   ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ   «Διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε(: Γι’αυτό, αδελφοί, καταβάλλετε μεγαλύτερη προσπάθεια, με περισσότερη σπουδή και επιμέλεια, ώστε, αποκτώντας τις αρετές αυτές, να διασφαλίσετε και…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασε σκεύη θανάτου, τὰ βέλη αὐτοῦ τοῖς καιομένοις ἐξειργάσατο»

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική – Ἐπιμέλεια: Σάββας Ἠλιάδης     Ἁγίου Νικοδήμου Εὐθυμίου Ζιγαβηνοῦ Ἑρμηνεία εἰς τούς Ρν΄ Ψαλμούς   «καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασε σκεύη θανάτου, τὰ βέλη αὐτοῦ τοῖς καιομένοις ἐξειργάσατο» (Ψαλμός 7,14) Στόν προηγούμενο στίχο μας λέει ὁ Προφήτης πώς ὁ Θεός ἔχει ἕτοιμη τήν μάχαιρά του ἀκονισμένη καί τό τόξο τεντωμένο, γιά νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἰδού ὠδίνησεν ἀδικίαν, συνέλαβε πόνον καὶ ἔτεκεν ἀνομίαν»

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική – Ἐπιμέλεια: Σάββας Ἠλιάδης   Ἁγίου Νικοδήμου «Ἰδού ὠδίνησεν ἀδικίαν, συνέλαβε πόνον καὶ ἔτεκεν ἀνομίαν» (Ψαλμός 7,15)   α). «ἰδοὺ ὠδίνησεν ἀδικίαν»: Τόν ἀποστάτη τόν γιο μου Ἀβεσσαλώμ, τόν συνέλαβε ἡ ἀδικία, σάν τήν γυναῖκα πού συλλαμβάνει τό ἔμβρυο στήν ἐγκυμοσύνη καί γί΄ αὐτό σκέφτηκε μέ ἄδικο τρόπο, ὥστε νά ἀπομακρύνει ἀπό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: Ὁ φωτισμένος ἀσκητής τῶν νεώτερων χρόνων (14 Ἰουλίου †)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητοῦ Στίς 14 Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή μνήμη τοῦ ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτη. Πρόκειται γιά μιά σπουδαία ἐκκλησιαστική προσωπικότητα τοῦ 18ου αἰῶνα, ἡ ὁποία ἔβαλε τή δική της σφραγῖδα στήν Ἐκκλησία καί τό Γένος μας τήν κρίσιμη ἐκείνη περίοδο, ὅπου ἡ Ὀθωμανική αὐτοκρατορία βρισκόταν στό ἀπόγειο τῆς δύναμής…

Συνέχιση ανάγνωσης