Πραγματικές ἱστορίες πού ἀφηγεῖται ὁ Γέροντας Παΐσιος

Kάποτε, ένας Αγιοπαυλίτης Μοναχός είχε πάει στον Αγιο Γεράσιμο στην Κεφαλληνία.Την ώρα της Θείας Λειτουργίας έμεινε μέσα στο Ιερό και έκανε κομποσχοίνι-έλεγε νοερώς την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ,Υιέ του θεού ελέησον ημάς-ενώ έξω έψαλλαν.Είχαν δε φέρει στην εκκλησία και έναν δαιμονισμένο,για να θεραπευθεί από τον Αγιο Γεράσιμο. Ενώ λοιπόν έλεγε την ευχή ο Μοναχός μέσα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πότε πιάνουν τα μάγια

Γέροντα, πάντοτε πιάνουν τά μάγια; – Γιά νά πιάσουν τά μάγια, πρέπει νά δώση κανείς δικαιώματα στόν διάβολο. Νά δώση δηλαδή σοβαρή αφορμή καί νά μήν έχη τακτοποιηθή μέ τήν μετάνοια καί τήν εξομολόγηση. Σέ έναν πού εξομολογείται, καί μέ τό φτυάρι νά του ρίχνουν τά μάγια, δέν πιάνουν. Γιατί, όταν έξομολογήται καί έχη καθαρή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέροντας Παΐσιος – Δηλαδή ὑπάρχει μετάνοια χωρίς τήν προαίρεσή μας;

– Ναι, είναι η αναγκαστική μετάνοια. Σου ζητάω δηλαδή να με συγχωρέσης για ένα κακό που σου έκανα , για να γλυτώσω από τις συνέπειες, αλλά εσωτερικά δεν αλλάζω. Ο διαβολεμένος άνθρωπος κάνει δήθεν ότι μετάνιωσε και πηγαίνει με πονηριά, βάζει μετάνοιες με προσποιητή καλωσύνη, για να πλανέση τους άλλους. Αλλά και το να πάη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀκολουθία καί παρακλητικός κανών τοῦ Ὁσίου Παϊσίου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ …….Καθὼς πραγματοποιήθηκε τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἡ ἐπίσημη ἀνακήρυξή του ὡς ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ἐπειδὴ προσωπικὰ τὸν ἔχω γνωρίσει καὶ τὸν εὐλαβοῦμαι πολύ, θεώρησα ὡς ἐλάχιστη ἐκδήλωση τιμῆς πρὸς τὸ ἁγιώτατο πρόσωπό του τὴν σύνθεση τῆς ἀσματικῆς ἀκολουθίας του.

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πῶς νά πάω μέ ἄδεια χέρια νά Τήν παρακαλέσω;» (Ὁσίου Παΐσιου Ἁγιορείτου)

        Ο Όσιος Παΐσιος, όταν ήθελε να πάει να προσευχηθεί στην Παναγία, έκοβε λίγα αγριολούλουδα έξω από την καλύβη του και τα πήγαινε στην Εικόνα Της.  «Πώς να πάω με άδεια χέρια να Την παρακαλέσω;», έλεγε.Ήθελε, ο άγιος Γέροντας, να πηγαίνουμε αφιερώματα στην Παναγία, ό,τι έχει ο καθένας.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅταν ἀ­δι­κεῖσαι νά μή λές: « Νά τό βρεῖ ἀ­πό τόν Θε­ό», για­τί τό­τε κα­τα­ριέ­σαι μέ εὐ­γέ­νεια.

 Ό­ταν α­δι­κεί­σαι να μη λες: « Να το βρει α­πό τον Θε­ό», για­τί τό­τε κα­τα­ριέ­σαι με εύ­γέ­νεια. Ο άν­θρω­πος πού σου ζη­τά ειλι­κρι­νή συγ­χώ­ρε­ση, ό­ταν σφά­λει, να τον συγ­χω­ράς, κά­θε φο­ρά πού σφάλ­λει, με κα­λο­σύ­νη και να τον α­γα­πάς και α­πό κο­ντά.

Συνέχιση ανάγνωσης

Δύο συμβουλές, πού μοῦ ἔδωσε ὁ Ἅγιος Παΐσιος

του Πρωτοπρεσβυτέρου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ  Δύο συμβουλές, πού μοῦ ἔδωσε ὁ Γέροντας, ὅταν τόν ἐπεσκέφθηκα γιά τήν τελική ἐπιβεβαίωση τοῦ Θεοῦ, ὡς πρός τήν εἴσοδό μου στήν ἱερωσύνη. Ἦταν ἡ 1η Νοεμβρίου 1986, ὁπού ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνήμη τοῦ ὁσίου Δαβίδ τοῦ Γέροντος. Μέσα στό ὑγρό φθινοπωρινό ἀπόγευμα κατέβαινα μέ λαχτάρα ἀπό τίς Καρυές…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μνήμη θανάτου (Ἅγιος Παΐσιος Ἁγιορείτης)

      – Γέροντα, γιατί, ενώ ο θάνατος είναι το πιο σίγουρο γεγονός για τον άνθρωπο, εμείς τον ξεχνούμε; – Ξέρεις, παλιά στα Κοινόβια υπήρχε ένας μοναχός που είχε ως διακονία να θυμίζη στους άλλους Πατέρες τον θάνατο. Περνούσε λοιπόν την ώρα της διακονίας από όλους τους αδελφούς και έλεγε στον καθέναν: «Αδελφέ, θα πεθάνουμε». Η ζωή είναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μοναδική φωτογραφία τῶν Ἁγίου Παϊσίου καί παπα Τύχωνα μέ τούς ἀδελφούς Ἰωασαφαίους, πού τούς ἐπισκέφθηκαν στό Κελλί τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Ιερομόναχος Τύχων ο Ρώσος (1884-1968) με τους αδελφούς Ιωασαφαίους. Ο άγιος Παΐσιος προσφέρει βρόχινο νερό από τη στέρνα της καλύβης (φωτ. 1966) Και άλλη φωτογραφία εδώ: http://athosprosopography.blogspot.gr http://agioritikesmnimes.blogspot.gr/2015/02/6041.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος γιά τήν Ὑγεία: Λόγοι καί πράξεις

    ΠΕΡΙ ΥΓΕΙΑΣ Αν ξέραμε τι ωφέλεια έχουμε από τις αρρώστιες δεν θα θέλαμε να γίνουμε καλά, θα θέλαμε να υπομείνουμε για να πάρουμε μία καλύτερη θέση στον παράδεισο και δεν θα παρακαλούσαμε να κάνει προσευχή ο παπα-Στέφανος να γίνουμε καλά (γέλια). Γιατί παπα-Στέφανε μου τόκανες αυτό; Αφού ήξερες παπα-Στέφανε; Γιατί μου τόκανες αυτό;…

Συνέχιση ανάγνωσης

Παΐσιε , Ὅσιε τοῦ Θεοῦ

   Παΐσιε Ὅσιε τοῦ Θεοῦ Γνώρισα ἄνθρωπο στή γῆ πού ζοῦσε στά οὐράνια, τά πέλματα στήν ἄρουρα ὁ νοῦς στήν φωτοφάνεια. Μέ ὁδηγό του τόν Χριστό, μέ βλέμμα ἀετήσιο στήν ἔρημο ἐβάδιζε μέ τοῦ σταυροῦ τόν ἴσκιο. Περιπολοῦσε οὐρανούς συνέκδημος ὁσίων, ἁγνές ψυχές ὡδήγησε εἰς Ἅγια τῶν Ἁγίων.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ βασκανία. Ἡ εὐχή τῆς βασκανίας.Διαβάζεται μόνο ἀπό τούς ἱερεῖς.Ὅτι δέν ἐπιτρέπεται το «ξεμάτιασμα»

  Η βασκανία (ΚΑΙ Ο Π. ΠΑΪΣΙΟΣ) Η ζήλεια, όταν έχει κακότητα, μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτή είναι η βασκανία· είναι μια δαιμονική ενέργεια. – Γέροντα, τη βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία; – Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή (Ο Γέροντας τόνιζε πως μόνο ο ιερέας μπορεί να διαβάζει την ευχή για βασκανία). Όταν κανείς λέει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: Ὄχι ἀπελπισία, οὔτε ἀδιαφορία!

  Ήρθε κάποιος νεαρός αναστατωμένος και μου είπε: «Γέροντα, δεν πρόκειται να διορθωθώ. Μου είπε ο πνευματικός μου: ‘’αυτά είναι και κληρονομικά…’’». Τον είχε πιάσει απελπισία. Εγώ, όταν μου πη κάποιος ότι έχει προβλήματα κ.λπ., θα του πω: «Αυτό συμβαίνει γι’ αυτόν και γι’ αυτόν τον λόγο· για ν’ αλλάξης, πρέπει να κάνης εκείνο κι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, ὁ Ἅγιος τῆς Τεχνολογίας

Χριστόδουλος Α. Πρωτοπαπάς, CEO Hellas Sat Κανένας Άγιος μέχρι σήμερα από το Συναξάρι της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν έχει τόση μεγάλη σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία όση ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης.  Η σοφία που με τη χάρη του Θεού είχε αποκτήσει ο Άγιος Πορφύριος ήταν μοναδική αλλά και ο τρόπος και τα θαύματα που έκανε όταν ήταν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό περιστατικό τῆς συνομιλίας τοῦ Ὁσίου Παϊσίου μέ τόν δηλωμένο ‘’ἄθεο’’

  ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΛΩΜΕΝΟ ‘’ΑΘΕΟ’’   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου   Ένα γνωστός μου δηλωμένος ‘’άθεος’’ επισκέφτηκε κάποτε τον Όσιο Παΐσιο.  Η επίσκεψη του ‘’αθέου’’ αυτού δεν οφειλόταν σε κάποια περί Θεού αναζήτηση, ούτε καν περιέργεια για τα τόσα που άκουε για το Άγιο αυτό Γέροντα.  Απλά βρέθηκε…

Συνέχιση ανάγνωσης

11 Φεβουαρίου: Μνήμη Ἁγίου Βλασίου τοῦ ἐκ Σκλαβαίνων πού ἐμφανίστηκε στὸν Ἅγιο Παΐσιο τὸν Ἁγιορείτη

Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Αὐγουστίνος Κατσαμπίρης εἶχε ἐπανειλημμένως παρακαλέσει τὸν Γέροντα νὰ προσευχηθεῖ γιὰ νὰ τοῦ ἐμφανιστεῖ ὁ νεοφανῆς Ἅγιος Βλάσιος ὁ ἐκ Σκλαβαίνων. Ἐπιθυμοῦσε νὰ γνωρίσει τὰ χαρακτηριστικά του γιὰ νὰ τὸν ἁγιογραφήσουν. Ἦταν ἡ 21η Ἰανουαρίου 1980, Κυριακή τοῦ Ἀσώτου, πρὸς Δευτέρα. Ὁ γέροντας ἐνῶ προσευχόταν τὸ βράδυ στὸ Κελλί του μὲ κομποσχοίνι, βλέπει νὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μή φοβᾶστε. Περάσαμε σάν ἔθνος τόσες μπόρες καί δέν χαθήκαμε

 Υπάρχει μια μερίδα Χριστιανών, στους οποίους αναπαύεται ο Θεός. Υπάρχουν ακόμη οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της προσευχής, και ο Καλός Θεός μας ανέχεται, και πάλι θα οικονομήσει τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι της προσευχής μας δίνουν ελπίδα … Μη φοβάστε. Περάσαμε σαν έθνος τόσες μπόρες και δεν χαθήκαμε, και θα φοβηθούμε την θύελλα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σύγχρονοι Γέροντες γιά τόν Παπισμό – Ὅσιος Γέρων Παΐσιος Ἁγιορείτης

Γέρων Παΐσιος Ἁγιορείτης: «Οἱ Ἅγιοι Πατέρες κάτι ἤξεραν καὶ ἀπαγόρευσαν τὶς σχέσεις μὲ αἱρετικό. Σήμερα λένε: «Ὄχι μόνο μὲ αἱρετικὸ ἀλλὰ καὶ μὲ Βουδιστὴ καὶ μὲ πυρολάτρη καὶ μὲ δαιμονολάτρη νὰ συμπροσευχηθοῦμε. Πρέπει νὰ βρίσκωνται στὶς συμπροσευχές τους καὶ στὰ συνέδρια καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι. Εἶναι μία παρουσία». Τί παρουσία; Τὰ λύνουν ὅλα μὲ τὴν λογικὴ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Διορθώσεις τοῦ πρώτου ἀπολυτικίου καί τῆς Ἱ. Ἀκολουθίας τοῦ Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτη

      Ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ προέβη σε διορθώσεις του πρώτου απολυτικίου καθώς και άλλων σημείων της Ιεράς Ακολουθίας του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, την οποία έχει συνθέσει ο ίδιος. Προκειμένου οι διορθώσεις αυτές να γίνουν εγκαίρως γνωστές σε όλους τους ενδιαφερομένους, η πλήρης διορθωμένη Ακολουθία του Οσίου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Παΐσιος γιά τό χρέος τῆς Ἑλλάδας

   Διαβάζοντας τα λόγια του  Άγιου Παϊσίου από το βιβλίο «Σκεύος εκλογής», σελ.421 (του αγιορείτη ιερομόναχου Χριστοδούλου Αγγελόγλου, που εκδόθηκε το 1996 ) παρατηρούμε την απίστευτη σύμπτωση με τα σημερινά δεδομένα: «Επέβαλαν (και θα επιβάλλουν) στη χώρα μας ένα πολύ μεγάλο εξωτερικό δημόσιο χρέος, τόσο μεγάλο που , όχι μόνον να μη μπορούμε να το…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περιμένοντας στόν ἀρσανά τῆς Μονῆς Διονυσίου (Μικρή διήγηση γιά τόν Ἅγιο Παΐσιο)

    (Μικρή διήγηση για τον Άγιο Παΐσιο)   Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου _____________________ Περιμένοντας στον αρσανά της Μονής Διονυσίου το καραβάκι για τη Δάφνη, μαζί με ένα άγνωστο για μένα μοναχό, μιας και αργούσε το καραβάκι πιάσαμε μια μικρή κουβέντα. Τον ρώτησα σε ποιο μοναστήρι είναι μοναχός. Μου απάντησε ότι είναι μοναχός σε κάποιο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέροντας Παΐσιος: Ἀνυπακοή σέ βλάσφημο. «Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις»

Διηγήθηκε ο Γέροντας ένα περιστατικό που συνέβη λίγο καιρό πριν απολυθή: «Γυρίζαμε από την Φλώρινα, αφού είχε τελειώσει ο πόλεμος. Στο δρόμο της επιστροφής άκουσα τον Λοχαγό να βρίζη τα θεία. Τον πλησίασα και τον είπα: «Από αυτή την στιγμή αρνούμαι να εκτελέσω οποιαδήποτε διαταγή σας, διότι βρίζοντας τα θεία προσβάλατε και την πίστη μου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης. Ἀρχ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος

   Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (ΚΟΝΙΤΣΑ ΚΑΙ Ι.Μ. ΣΤΟΜΙΟΥ) – ΑΡΧΙΜ. ΙΩΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΣ   “Τι είναι η Εκκλησία μας;” Ερωτούσε ένας άγιος. Και απαντούσε ο ίδιος: “Ένας πνευματικός λειμών όπου παράγεται ο ευλογημένος καρπός τής αγιότητος”! Ναι, αυτή την μεγάλη αλήθεια όσον αφορά τον Γέροντα Παϊσιο, την αγιότητα δηλαδή του ανδρός, εφεξής δια της…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕνα ἁπλό περιστατικό , πού φανερώνει γιά μία ἀκόμη φορά τή διάκριση τοῦ Ὁσίου Παϊσίου

  ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ, ΠΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ    Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου Σε μια μου επίσκεψη στο Κελλίον της Παναγούδας, έτυχε να βρίσκεται εκεί και άλλος προσκυνητής ο οποίος ρώτησε τον Άγιο Γέροντα, αν πρέπει όταν διαβάζουν το βράδυ με τη σύζυγό του το Απόδειπνο, να διαβάζουν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Γέροντας Παΐσιος ἐξηγεῖ γιατί ὁ Θεός παίρνει τούς νέους…

 Μία μητέρα, της οποίας το είκοσι δύο ετών παληκάρι σκοτώθηκε σε δυστύχημα, πήγε στη Σουρωτή και είπε τον πόνο της στο Γέροντα, ο οποίος της απάντησε: “Αν ζούσε το παιδί σου μία ώρα παραπάνω, θα έχανε την ψυχή του. Γι’ αυτό το πήρε ο Θεός”. Θυμάμαι με δέος την περίπτωση μιας μάνας που είχε χάσει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πολύτιμες διδαχές τοῦ Ὁσίου Παϊσίου γιά τή ζωή μέσα στόν κόσμο

  – Γέροντα, σήμερα πολλοί νέοι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά γιατί σκέφτονται σε τί είδους κόσμο θα φέρουν το παιδί τους. Μόλυνση από τα χημικά από τα πυρηνικά, ζωή γεμάτη άγχος, άγρια κοινωνία, πόλεμοι… Αν είμαστε κιόλας στον καιρό του Αντίχριστου, σκέφτομαι και εγώ, μήπως δεν αξίζει κανείς να παντρεύεται και να κάνει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Γιωργάκης ἀπὸ τὸ Θιβὲτ

   Ἦρθε στό Ἅγιον Ὄρος καί γύριζε στά μοναστήρια ἕνας νέος ἡλικίας 16-17 χρόνων, ὁ Γιωργάκης. Ἀπό ἡλικίας τριῶν ἐτῶν οἱ γονεῖς του τόν ἔβαλαν σε βουδιστικό μοναστήρι στο Θιβέτ. Προχώρησε πολύ στη γιόγκα, ἔγινε τέλειος μάγος, μποροῦσε νά καλεῖ ὅποιον ἤθελε. Εἶχε μαύρη ζώνη καί ἤξερε τέλεια καράτε. Μέ τήν δύναμη τοῦ σατανᾶ ἔκανε…

Συνέχιση ανάγνωσης