«Συμεών» στά ἑβραϊκά σημαίνει “αὐτός πού ἀκούει” δηλ. ὑπακοή.

  Ο Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος πολλοί πιστεύουν ότι ήταν γυιός του Πατριάρχου των Εβραίων Χιλλέλ και πατέρας του ”νομοδιδασκάλου” και ”τιμίου παντι τω λαω” Γαμαλιήλ, ο οποίος αναφέρεται στις Πράξεις ε’ 34 του και διδασκάλου του απ.Παύλου Πραξ.κβ΄3. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας πληροφορεί ότι ήταν άνθρωπος «δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Συμεὼν ἐλέγχει τοὺς συγχρόνους οἰκουμενιστάς!

Η ΠΡΟΡΡΗΣΗ τοῦ Δικαίου Συμεών, ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ εἶναι «φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν» (Λουκ. 2,32), δίνει μία ἠχηρὴ καὶ ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση στοὺς σύγχρονους θιασῶτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ συγκρητισμοῦ, οἱ ὁποῖοι «βλέπουν» σωτηρία καὶ ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας, στὶς παντοειδεῖς αἱρέσεις καὶ τὶς δαιμονικὲς θρησκεῖες τοῦ κόσμου, τὶς ὁποῖες θεωροῦν ὡς «πολλοὺς δρόμους ποὺ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὀ Δίκαιος Συμεών ὁ Θεοδόχος

  ΠΗΓΗ:ΕΔΩ Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΘΕΟΔΟΧΟΣ Δεν ήταν ιερέας ο Συμεών, αλλά «ένας άνθρωπος που έμενε στα Ιεροσόλυμα, ο οποίος ήταν πιστός και ευλαβής και περίμενε τη σωτηρία του Ισραήλ, καθοδηγώντας τον το Άγιο Πνεύμα. Του είχε λοιπόν φανερώσει το Άγιο Πνεύμα ότι δεν πρόκειται να πεθάνει πριν να δει τον Μεσσία» (Λουκ. 2,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πόσο μεγάλη δόξα ἐν οὐρανοῖς ἀξιώθηκε ὁ ἅγιος Συμεών ὁ Θεοδόχος, ὁ ὁποῖος κράτησε στα χέρια του τό Σωτήρα τοῦ κόσμου! Τούτο φαίνεται ὁλοκάθαρα ἀπό τό ἀκόλουθο περιστατικό ἀπό τόν βίο τοῦ ἁγίου Πέτρου τοῦ Ἀθωνίτου (12 Ἰουνίου).

Πόσο μεγάλη δόξα εν ούρανοίς αξιώθηκε ό άγιος  Συμεών ό Θεοδόχος, ό όποιος κράτησε στα χέρια του το Σωτήρα του κόσμου! Τούτο φαίνεται ολοκάθαρα από το ακόλουθο περιστατικό από τον βίο του αγίου Πέτρου του Αθωνίτου (12 Ιουνίου).  Ό Πέτρος ήταν στρατηγός και κατά τη διάρκεια μιας μάχης συνελήφθη, αλυσοδέθηκε και φυλακίστηκε στην πόλη Σαμάρα,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὕμνος στόν Ἅγιο Συμεών τόν Θεοδόχο. Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Όταν ο χειμώνας συνάντησε την άνοιξη ο πρεσβύτης Συμεών ευτύχησε: Συνάντησε τον Έναν, τον πολυαναμενόμενο, Αυτόν για τον οποίον οι προφήτες προφήτευσαν, την Κιβωτό όλων των ουράνιων θησαυρών, τον είδαν τα μάτια του Συμεών, ως Βρέφος αρτιγέννητο. Ο Συμεών τότε προφήτευσε και είπε: «Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα- Ιδού Αυτός κείται εις πτώσιν και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ καθαρή καρδιά δέν γίνεται ἀπό μία ἀρετή ἀλλά ὅταν ὅλες μαζί ἀποτελέσουν μία καί πάντα μέ τήν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

  Όσίου Συμεών, του Νέου Θεολόγου  62. Όποιος είναι κίβδηλος (ψεύτικος) λόγω υποκρισίας   ή επίμεμπτος (αξιοκατάκριτος) για τα έργα του,   ή ραγισμένος από κάποιο πάθος!!! ή κάπως ελλιπής από αμέλεια σε κάτι,  αυτός δεν συμπεριλαμβάνεται στους ακέραιους κρίκους αλλά απορρίπτεται ως άχρηστος και αδόκιμος.  Γιατί αυτός μπορεί να γίνει αιτία σε καιρό εντάσεως να σπάσει η συνοχή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὕμνος θείου ἔρωτος

ΥΜΝΟΣ ΘΕΙΟΥ ΕΡΩΤΟΣ ἀπό τό βιβλίο «ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ» Ἁγ. Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ Στήν ὑπέροχη συλλογή «Ὕμνοι θείων ἐρώτων» ὁ ὅσιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος (949-1022) περιγράφει τά μυστικά βιώματα τῆς «τετρωμένης» ἀπό τή θεία ἀγάπη ψυχῆς του. Μία ἀντιπροσωπευτική ἐπιλογή στίχων σέ ἐλεύθερη ἀπόδοση εἶναι ἡ ἀκόλουθη:

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιά νά ἔχει καρπό καί ἀποτέλεσμα ἡ προσευχή…

Γιά νά ἔχει καρπό καί ἀποτέλεσμα ἡ προσευχή, πρέπει νά πηγαίνει μπροστά της ἡ προσοχή. Αὐτή θά καταδιώκει τούς νοητούς ἐχθρούς  καί  θ’  ἀντιστέκεται στήν ἁμαρτία καί στούς κακούς  λογισμούς πού πολιορκοῦν τήν ψυχή. Τήν προσοχή  θ’ ἀκολουθεῖ  ἡ  προσευχή,  ἡ ὁποία θά  θανατώνει ἀμέσως  καί θ’ ἀφανίζει ὅλους τούς πονηρούς λογισμούς, πού ἐξουδετέρωσε πρωτήτερα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας, Ὁ Ἅγιος Συμεών ὁ Θεοδόχος

   Ο Άγιος Συμεών ο Θεοδόχος   (Ιερεμίου, Μητροπ. Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως)   1. Την 2α  του μηνός Φεβρουαρίου, η αγία μας Εκκλησία εορτάζει την τέταρτη Δεσποτική εορτή, την Υπαπαντή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πρώτη Δεσποτική εορτή είναι τα Χριστούγεννα, δεύτερη είναι η Περιτομή, τρίτη η Βάπτιση στον Ιορδάνη ποταμό και τέταρτη η Υπαπαντή. Είναι μεγάλη…

Συνέχιση ανάγνωσης