«Ἡ ἐξέλιξη τοῦ λογισμοῦ καί ἡ ἀντιμετώπισή του» Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 23ο Μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Ἡ ἐξέλιξη τοῦ λογισμοῦ καί ἡ ἀντιμετώπισή του»   Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 23ο Μέρος   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη στίς 28-06-2015   «Ἡ ἐξέλιξη τοῦ λογισμοῦ»[1] εἶναι ὁ τίτλος τοῦ κεφαλαίου πού θά ἀρχίσουμε νά ἐξετάζουμε σήμερα. Καί εἶναι ἕνα ἐκτενές κεφάλαιο τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ, ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ, τό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή. Οἱ τρεῖς τρόποι προσευχῆς Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 22ο Μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή. Οἱ τρεῖς τρόποι προσευχῆς   Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 22ο Μέρος   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη στίς 21-06-2015   Συνεχίζουμε, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, τή μελέτη μας στό βιβλίο τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ, πού τό ἔχει γράψει ὁ π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ, μέ ἕνα μικρό κεφάλαιο πού ἔχει τίτλο «Τό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ἐκκλησία. Ἡ διαφορά χριστιανικῆς ἀγάπης καί ἀνθρώπινης δικαιοσύνης Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 21ο Μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Ἡ Ἐκκλησία. Ἡ διαφορά χριστιανικῆς ἀγάπης καί ἀνθρώπινης δικαιοσύνης   Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 21ο Μέρος   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη στίς 14-06-2015   «Ἡ ὁδός τῆς Ἐκκλησίας» εἶναι ὁ τίτλος τοῦ κεφαλαίου πού θά δοῦμε σήμερα ἀπό τόν Ἅγιο Σιλουανό. ««Στήν Ἐκκλησία μας δόθηκε μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα ἡ ἐπίγνωση τῶν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ αἰώνια ζωή» Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 26ο Μέρος.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Ἡ αἰώνια ζωή»   Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 26ο Μέρος   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη στίς 02-08-2015     Συνεχίζουμε τόν Ἅγιο Σιλουανό καί σήμερα. Τό κεφάλαιο ἔχει τίτλο «Πεῖρα αἰωνιότητας»[1]. Μᾶς εἶχε μιλήσει ὁ Γέροντας Σωφρόνιος γιά τήν νοερά ἡσυχία καί γιά τήν σχετική διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ καί εἶχε τελειώσει…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τά θεμέλια τῆς ἱερᾶς ἡσυχίας» Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 25ο Μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἀγιορείτης

«Τά θεμέλια τῆς ἱερᾶς ἡσυχίας»   Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 25ο Μέρος   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη στίς 19-07-2015   Θά ποῦμε καί σήμερα, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, τή συνέχεια ἀπό τόν Ἅγιο Σιλουανό καί ἔχουμε φτάσει στό κεφάλαιο πού μιλάει γιά τήν ἡσυχία, τήν ἱερά ἡσυχία, ἡ ὁποία εἶναι ἐντολή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀπό τίς ἀσκητικές σημειώσεις

9. ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α. Ομοίωση προς τον Χριστό   Όποιος πραγματικά μένει εν Χριστώ, αυτός δεν μπορεί παρά να συμπεριφέρεται, όπως συμπεριφερόταν ο Ίδιος ο Χριστός. Όποιος αληθινά αγαπά τον Χριστό, αυτός πραγματικά θα φυλάσσει τις εντολές Του, γιατί δεν είναι δυνατόν να αγαπά τον Χριστό, χωρίς να ασπάζεται τις εντολές Του, με…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Προφύλαξη τῆς καρδιᾶς ἀπό τούς λογισμούς» Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 24ο Μέρος.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Προφύλαξη τῆς καρδιᾶς ἀπό τούς λογισμούς»   Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 24ο Μέρος   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη στίς 05-07-2015   Εἴχαμε ἀρχίσει τήν προηγούμενη φορά, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, νά μιλᾶμε γιά τούς λογισμούς, τήν ἐξέλιξή τους καί τήν ἀντιμετώπισή τους. Καί εἴχαμε μιλήσει καί γιά τήν προσευχή, ἡ ὁποία…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ ὑπερηφάνεια καί ἡ διορατικότητα» Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Ἡ ὑπερηφάνεια καί ἡ διορατικότητα»   Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 32ο Μέρος   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης στίς 13-09-2015   Συνεχίζουμε, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, τό κεφάλαιο γιά τήν φαντασία ἀπό τόν Ἅγιο Σιλουανό καί, ἄν θέλει ὁ Θεός, θά προχωρήσουμε καί στό ἑπόμενο «Περί διακρίσεως».   «Ὁ γέ­ρον­τας ἔλεγε», ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ ὑπερηφάνεια καί ἡ πάλη μέ τούς λογισμούς» Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 31ο Μέρος.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Ἡ ὑπερηφάνεια καί ἡ πάλη μέ τούς λογισμούς»   Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 31ο Μέρος   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης στίς 06-09-2015   Συνεχίζουμε, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀπό τό βιβλίο τοῦ γέροντα Σωφρόνιου «Ὁ Ἅγιος Σιλουανός»[1] καί ἐπιλέγουμε κάποια κομμάτια, ἐπειδή εἶναι καί μερικά λίγο δυσνόητα, γιά νά μήν κουραστοῦμε καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὁ Θεῖος γνόφος καί ὁ γνόφος τῆς ἀπεκδύσεως» Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 35ο Μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Ὁ Θεῖος γνόφος καί ὁ γνόφος τῆς ἀπεκδύσεως»   Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 35ο Μέρος   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη στίς 27-09-2015   Συνεχίζουμε καί σήμερα, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀπό τόν Ἅγιο. Σιλουανό. Καί ἡ σειρά σήμερα εἶναι νά ποῦμε κάτι πού ἴσως ἀκουστεῖ λίγο δύσκολο. Ἀλλά χρειάζεται νά λέμε…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ δογματική συνείδηση» Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 37ο Μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Ἡ δογματική συνείδηση»   Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 37ο Μέρος   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη στίς 11-10-2015   Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ θά συνεχίσουμε σήμερα τό κεφάλαιο «Ἡ Χάρη καί ἡ δογματική συνείδηση πού γεννᾶ»[1]. Εἶναι τό δέκατο κεφάλαιο ἀπό τό βιβλίο τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ, πού ἔχει γράψει ὁ π. Σωφρόνιος…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ δοκιμασίες φανερώνουν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ» Ἅγιος Σιλουανός, π. Σωφρονίου, 40ο μέρος.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Οἱ δοκιμασίες φανερώνουν τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ»   Ἅγιος Σιλουανός, π. Σωφρονίου, 40ο μέρος   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη στίς 01-11-2015   Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν εὐχή τῶν ἑορταζόντων σήμερα Ἁγίων Ἀναργύρων θά συνεχίσουμε τόν Ἅγιο Σιλουανό σχολιάζοντας κατά δύναμην αὐτά πού γράφει ὁ π. Σωφρόνιος γιά αὐτόν τόν μεγάλο σύγχρονο…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πνευματικές δοκιμασίες καί ὑπερηφάνεια» Ἅγιος Σιλουανός, π. Σωφρονίου, 39ο μέρος. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Πνευματικές δοκιμασίες καί ὑπερηφάνεια»   Ἅγιος Σιλουανός, π. Σωφρονίου, 39ο μέρος   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη στίς 25-10-2015   Συνεχίζουμε μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ τόν Ἅγιο Σιλουανό καί βρισκόμασε στό κεφάλαιο πού λέγεται «Πνευματικές δοκιμασίες». Καί λέγαμε τήν προηγούμενη φορά, ὅτι ἡ ὁδός τοῦ χριστιανοῦ γενικά εἶναι ἕνα μαρτύριο «καί ὅποιος τήν πορεύεται…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πνευματικές δοκιμασίες» Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 38ο Μέρος.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Πνευματικές δοκιμασίες»   Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, π. Σωφρονίου, 38ο Μέρος   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη στίς 18-10-2015 Συνεχίζουμε μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ καί σήμερα τόν Ἅγιο Σιλουανό καί εἴμαστε στό κεφάλαιο γιά τήν δογματική συνείδηση καί τή Χάρη. «Ἡ Χάρις καί ἡ δογματική συνείδηση πού γεννᾶ»[1]. Ὅταν δηλαδή ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἐμπειρία…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς γιά τόν κόσμο Ἅγιος Σιλουανός, π. Σωφρονίου, 42ο μέρος . Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη

Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς γιά τόν κόσμο   Ἅγιος Σιλουανός, π. Σωφρονίου, 42ο μέρος   Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη στίς 22-11-2015     Προχωροῦμε σ’ ἕνα καινούριο κεφάλαιο τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ (τοῦ π. Σωφρονίου ὁ Ἅγιος Σιλουανός»), πού ἔχει τίτλο «Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς γιά τόν κόσμο». Κι ἄν τό προσέξουμε, θά δεῖτε, τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Κράτα τόν νοῦ σου στόν Ἅδη καί μήν ἀπελπίζεσαι» Ἅγιος Σιλουανός, π. Σωφρονίου, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

«Κράτα τόν νοῦ σου στόν Ἅδη καί μήν ἀπελπίζεσαι» Ἅγιος Σιλουανός, π. Σωφρονίου, 41ο μέρος Ὁμιλία τοῦ Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτη στίς 15-11-2015              «Κράτα τόν νοῦ σου στόν Ἅδη καί μήν ἀπελπίζεσαι»[1]. Εἴμαστε στό κεφάλαιο αὐτό τοῦ Ἁγίου Σιλουανοῦ πού ἔχει ἀκριβῶς αὐτόν τόν τίτλο. Καί εἶναι ὁ λόγος πού…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τήν ὁδό τοῦ ἀντιχρίστου θά συνοδεύσει ἀναπόφευκτα ἄσκηση παγκόσμιας βίας …

Την οδό του αντιχρίστου θα συνοδεύσει αναπόφευκτα άσκηση παγκόσμιας βίας … Ο Θεός δεν ενεργεί με βία·διαφυλάσσει με άγιον τρόπο την ελευθερία εκείνου που δημιουργήθηκε «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσίν» Του.   Βλέπει με υπομονή και τις κακές ακόμη εκδηλώσεις της ελευθερίας του ανθρώπου. Και η υπομονή Του αυτή θα διατηρηθεί τόσο, ώστε να γίνει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ σκέψεις μας ἔχουν μεγάλη δύναμη!

  Οι σκέψεις μας έχουν μεγάλη δύναμη!   Άγιος Σωφρόνιος Έσσεξ   Ας πάρουμε την εξής περίπτωση των ημερών μας. Γνωρίζετε ότι έχουν βρεθεί πρόσφατα τα λείψανα του οσίου Σεραφείμ του Σάρωφ. Πριν από ενάμιση αιώνα ο Όσιος προσευχόταν στην έρημο επάνω σε μία πέτρα, και μέχρι σήμερα ενεργεί η προσευχή του. Έτσι γεννιέται με…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Σωφρόνιος: Κράτησε πρὶν ἀπ’ ὅλα τὴν μνήμη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς

Ἅγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ Τὸ τελευταῖο εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὸ γιὰ σένα, ἐφόσον δὲν τὸ κατέχεις ἰσχυρά. Πρόσεχε, μὴ δαπανᾶς χωρὶς ὄφελος τὶς λίγες σωματικές σου δυνάμεις. Γιὰ νὰ βρεῖς τὸν σωστὸ δρόμο, εἶναι καλύτερο ἀπ’ ὅλα νὰ τὸ ζητήσεις ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ στὴν προσευχή: «Κύριε, Σὺ ὁ ἴδιος δίδαξέ με τὰ πάντα. Δῶσε μου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὑπακοή στόν πνευματικό κάνουν μόνοι οἱ ταπεινοί …

Υπακοή στον πνευματικό κάνουν μόνοι οι ταπεινοί   Θα σας μιλήσω συγκεκριμένα από τη ζωή μου. Όταν ήμουν στη Γαλλία, κατοικούσα με κάποιον ιερομόναχο, νεότερο από εμένα που τον γνώριζα από πολλά χρόνια. Ήταν πολύ έξυπνος, πολύ σοβαρός κλπ., αλλά δεν καταλάβαινε την υπακοή χωρίς να κάνει παρατηρήσεις. Έλεγε στους άλλους:   «Να υπακούσω χωρίς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πῶς μεταβαίνουμε μέ τόν νοῦ σέ θεάρεστη σκέψη…

Πως μεταβαίνουμε με τον νου σε θεάρεστη σκέψη… Τώρα θα υποδείξω μόνο έναν μικρό πρακτικό τρόπο, πως μεταβαίνουμε με τον νου σε θεάρεστη σκέψη. Όταν μας έρχεται οποιαδήποτε σκέψη που δεν αντιστοιχεί στον εύαγγελικό νόμο, λέμε: «Κύριε, ίασαί μου τον νουν».

Συνέχιση ανάγνωσης

Βρισκόμαστε πάντοτε μπροστά σέ θαῦμα, μπροστά στήν πράξη τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου αὐτοῦ, πού ὑπερβαίνει τόν ἄνθρωπο…

Μια απλούστατη απάντηση στα “Γιατί Θεέ μου;” Κάποιος από εσάς μου υπέβαλε πρόσφατα πολλές ερωτήσεις, στις οποίες δεν είμαι σε θέση να απαντήσω, διότι δεν περιπατούμε «διά είδους», αλλά «διά πίστεως» στη θεότητα του Χριστού (Β ‘Κορ. 5,7.) Στη Γαλλία, κάποιο μικρό παιδί, που αργότερα έγινε ιερέας, με ρώτησε:   «Και γιατί αυτό είναι έτσι;»….

Συνέχιση ανάγνωσης

Πάλη γιά «ἐξουσία» στήν οἰκογένεια ( Ἅγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ)

Ἂν ἡ γυναῖκα ἐργάζεται ἐξίσου μὲ τὸν ἄνδρα, τότε πάλι καταργεῖται ἡ δικαιοσύνη, ἐπειδὴ ἡ γυναῖκα στὴν οἰκογένεια, παράλληλα μὲ τὴν ἐργασία, βαστάζει καὶ ἄλλα βάρη, ἐπιπρόσθετα καθήκοντα, ἐπειδὴ ἀκριβῶς αὐτὴ εἶναι ἡ μητέρα τῶν παιδιῶν. Θὰ νόμιζε κάποιος ὅτι, ἐπειδὴ ἡ γυναῖκα βαρύνεται ἀπὸ μεγαλύτερες εὐθύνες καὶ ἀσκεῖ πολυπλοκότερο ρόλο, σὲ αὐτὴν πρέπει νὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅταν σᾶς ἔρχονται κακοί λογισμοί

Όταν σας έρχονται κακοί λογισμοί Όταν σας επισκέπτονται κακοί λογισμοί για οποιονδήποτε, παλέψτε με την κακή αυτή σκέψη για τον αδελφό μας ή την αδελφή μας! Τότε θα διαφυλάξετε την ενότητα της ζωής, την ενότητα της αγάπης στο Πνεύμα του Θεού μας. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι, όταν διαλογίζονται κάτι κακό σε κάποια γωνιά του…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῆ ἡμέρα ταύτη ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς… » (Ἅγιος Σωφρόνιος Σαχάρωφ τοῦ Ἔσσεξ)

Ομιλία Αγίου Σωφρονίου (Σαχάρωφ) προς την αδελφότητα της Ιεράς Μονής τού Τιμίου Προδρόμου στο Έσσεξ της Αγγλίας την 13 Μαΐου 1991 ***   Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, Μία ανησυχία δεσπόζει μέσα μου για σας τους αδελφούς μου εν Χριστώ: Πώς, ζώντας σ’αυτόν τον κόσμο, δεν θα καταστήτε θύματα κάποιας πλάνης, όσον αφορά τις οδούς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἄν ὁ λογισμός κάθε πάθους σέ νικᾶ, θά καταντήσεις κατοικία δαιμόνων…

Αν ο λογισμός σου λέει «κλέψε», και συ υπακούσεις, δίνεις με αυτόν τον τρόπο στο δαιμόνιο εξουσία επάνω σου. Αν ο λογισμός σου λέει «φάει πολύ, ώσπου να χορτάσεις», και συ φας πολύ… τότε πάλι σε εξουσιάζει το δαιμόνιο.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Σωφρόνιος τοῦ Ἔσσεξ: Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῆ ἡμέρα ταύτη ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς

  Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί,   Μία ανησυχία δεσπόζει μέσα μου για σας τους αδελφούς μου εν Χριστώ: Πώς, ζώντας σ’ αυτόν τον κόσμο, δεν θα καταστείτε θύματα κάποιας πλάνης, όσον αφορά τις οδούς της εν Θεώ σωτηρίας μας.   Τι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή, για να προσεγγίσουμε τον στόχο αυτό,…

Συνέχιση ανάγνωσης