Ὅταν μέ μία πανδημία.. σάν τούς τρομαγμένους νεοσσούς ἀποκρύβονται νά σωθοῦν! ~ Ἀποκάλυψη Ἰωάννη

(Εικόνα απο: Τοιχογραφίες Αποκαλύψεως, Ιεράς Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους ~ 1553) OTAN με μία πανδημία , σαν ένα νέφος μολυσμένο … που εξαπλώνεται ασταμάτητα παντού, καταρρέουν όλες οι ανθρώπινες σιγουριές και βεβαιότητες. Όταν η εφήμερη λάμψη σκοτεινιάζει . Όταν αφανίζονται οι ματαιότητες και ο πολιτισμός ανατρέπεται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Μεγάλη θλίψις καί τό χωρίο Λουκ. κα’ 36

Αρχιμ. ΔΑΝΙΗΛ ΓΟΥΒΑΛΗ      Στο εσχατολογικό διάγραμμα, όπως διδάσκει η Αγία Γραφή και ερμηνεύουν οι Άγιοι Πατέρες, υπάρχει μία περίοδος άσχημη, πού ονομάζεται «Μεγάλη Θλίψις». Κατ’ αυτήν θα κυριαρχήση ο Αντίχριστος, ο οποίος θα πολεμή την χριστιανική πίστι και ηθική και θα καταδιώκη τους Χριστιανούς. Συγχρόνως ο Θεός θα παιδαγωγή την ανθρωπότητα πού αποστάτησε…

Συνέχιση ανάγνωσης

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος – Οἱ ὑποτελεῖς τοῦ Ἀντιχρίστου.

Μακαριστός Γέροντας π. Αθανάσιος Μυτιληναίος (1927 – 2006) Αποσπάσμα ομιλίας που εκφωνήθηκε στις 27/02 του 1983. καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλ᾿ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσι μετὰ τοῦ θηρίου. οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσι, καὶ τὴν δύναμιν καὶ τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ διδόασιν. οὗτοι μετὰ τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό ἑπτακέφαλο θηρίο

ΤΟ ΕΠΤΑΚΕΦΑΛΟ ΘΗΡΙΟ Αποκ. 13, 1-17 + Αρχιμ. Δανιήλ Γούβαλη       Ο εξόριστος στην Πάτμο γηραιός Απόστολος Ιωάννης, κάποια Κυριακή, αντίκρισε τα περίφημα οράματα της Αποκαλύψεως. Άνοιξαν γι’ αυτόν τα επτασφράγιστα βιβλία του μέλλοντος και με αποκαλυπτικές οπτασίες είδε όσα μέλλουν να συμβούν. Η τελική προοπτική είναι αι­σιόδοξη, μία ουράνια δοξασμένη πόλι, όπου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ ἑπτά κεφαλές τοῦ θηρίου τῆς Ἀποκάλυψης καί τί συμβολίζουν

  Την σωστή ερμηνεία των επτά κεφαλών του θηρίου μας την δίνει ο Ιερός Ευαγγελιστής στο δέκατο έβδομο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως.    Μας λέγει ότι οι επτά κεφαλές του θηρίου-Αντιχρίστου, συμβολίζουν δύο πράγματα. Πρώτον, τα επτά όρη, στα οποία κάθεται, είναι κτισμένη, η διεφθαρμένη γυναίκα, δηλαδή, η πόρνη πόλη Βαβυλώνα, που την βαστάζει ο Αντίχριστος….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ μάχη στόν οὐρανό μεταξύ τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ καί τοῦ δράκοντος καί ἡ τρίτη καί τελική ἧττα τοῦ δράκοντα

  «Και εγένετο πόλεμος εν τω ουρανώ· ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού του πολεμήσαι μετά του δράκοντος· και ο δράκων επολέμησε και οι άγγελοι αυτού, και ουκ ίσχυσεν, ουδέ τόπος ευρέθη αυτώ έτι εν τω ουρανώ…»(Αποκ. ΙΒ, 7,9)  Ο Ιερός Ευαγγελιστής Ιωάννης βλέπει να γίνεται πόλεμος και μάχη στον ουρανό μεταξύ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ…

Συνέχιση ανάγνωσης

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος – καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ

Ομιλία μακαριστού Γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου (1927 – 2006) «καὶ βλέπουσιν ἐκ τῶν λαῶν καὶ φυλῶν καὶ γλωσσῶν καὶ ἐθνῶν τὸ πτῶμα αὐτῶν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἥμισυ, καὶ τὰ πτώματα αὐτῶν οὐκ ἀφήσουσι τεθῆναι εἰς μνῆμα.» Και βλέπουν από τους λαούς, τις φυλές και τις γλώσσες και τα έθνη το πτώμα των δύο προφητών τρεισήμισι ημέρες…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία στήν Ἀποκάλυψη – Ἀρμαγεδών ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΒΙΤΤΗ

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΒΙΤΤΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ   Αποκ. ιθ’ 11-21 Καταδίκη του θηρίου και του ψευδοπροφήτη και αφανισμός του στρατεύματός τους από τον Μεσσία – Χριστό («η μάχη του Μεσσίου») ιθ’ 11-21   Ο Μεσσίας – Χριστός εμφανίζεται με το στράτευμά του για την αποφασιστική μάχη ιθ’ 11-16 Ένας άγγελος αναγγέλλει την εξολόθρευση…

Συνέχιση ανάγνωσης