Τό ἄφημα στόν Θεό κατά τήν ἀσθένεια, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη

118. Τό ἄφημα στόν Θεό κατά τήν ἀσθένεια, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου_16-5-19, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη   «Ἐγώ ἀναστήσω αὐτό ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ»[1]. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς, εἶναι ἡ αὐτοζωή, εἶναι ἡ ἀνάστασις, εἶναι ἡ θεραπεία ἡ ψυχοσωματική, εἶναι ἡ ἀποκατάστασις ὅλων τῶν ἀνθρώπων εἰς τήν ἀρχαία μακαριότητα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀπόκτηση τῆς Θείας Χάρης στήν ἀσθένεια, Βίος καί Λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

  117. Ἡ ἀπόκτηση τῆς Θείας Χάρης στήν ἀσθένεια, Ἁγ. Πορφυρίου, 15-5-2019 «Ἦλθον ἵνα μή ποιῶ τό θέλημα τό ἐμόν, ἀλλά τό θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός»[1], λέγει ὁ Κύριος. Καί ὁ κάθε χριστιανός θά πρέπει νά μιμεῖται τόν Κύριο καί πάντοτε νά ζητεῖ στήν ζωή του νά γίνεται τό θέλημα τοῦ Κυρίου καί ὄχι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ ἐπικείμενου θανάτου_Βίος καί Λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

116. Ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ ἐπικείμενου θανάτου_Ἁγ. Πορφυρίου_14-5-2019_Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων αὐτός εἶναι ὁ διδούς καί ὁ δίδων ζωή τῷ κόσμῳ»[1]. Ὁ Κύριος εἶναι ἡ ζωή, ἡ ὄντως Ζωή καί ἡ αὐτοζωή. Καί ἑπομένως, διά τοῦ Κυρίου, διά τοῦ Χριστοῦ, καταργεῖται ὁ θάνατος. «Κάποτε», λέει ὁ Ἅγιος…

Συνέχιση ανάγνωσης

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος: «Ἄν κανείς θά ‘πρεπε νά φωνάξει καί νά διαμαρτυρηθεῖ σέ πράγματα πού θά ἔπρεπε ἄλλά δέν φωνάζει, ἔ, τότε εἶναι … νερόβραστος»

  Απόσπασμα απομαγνητοφωνημένης ομιλίας του μακαριστού γέροντος στις Πράξεις των Αποστόλων [εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Λαρίσης στις 10-03-1991]   […]Ακόμη, ανοίγοντας ζωηρή συζήτηση ο Παύλος κι ο Βαρνάβας με αυτούς τους εξ Ιουδαίων Χριστιανούς, αναμφισβήτητα μιλούσαν σε υψηλόν τόνον. Δεν ήταν η διάθεσις να ομιλούν σε υψηλό τόνο. Αλλά δεν έχω παρά να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕνας ἐναντίον ὅλων, Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου)

Ένας εναντίον όλων, Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός   (Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)   Σήμερα, 19 Ιανουαρίου, αγαπητοί μου, εορτάζει ο άγιος Μάρκος Εφέσου ο Ευγενικός. Στα εκκλησιαστικά βιβλία υπάρχουν και άλλοι Μάρκοι. Ένας είνε ο ευαγγελιστής, που έγραψε το δεύτερο Ευαγγέλιο. Άλλος Μάρκος είνε ο ασκητής που έζησε στην έρημο. Ο σημερινός λέγεται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μνήμη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.Π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου   με θέμα:   ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ:   α) Η απόδοση τιμής προς τον Χρυσορρήμονα Πατέρα της Εκκλησίας μας   β)Ερμηνεία της προτάσεως της Θείας Λειτουργίας του Ιερού Χρυσοστόμου: «Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε»   [εκφωνήθηκε στις 13-11-2000]   Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία…

Συνέχιση ανάγνωσης

. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀσθένειας, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

115. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀσθένειας, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 13-5-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Ὕπαγε ὁ παῖς σου ζει»[1]. Μέ ἕναν λόγο Του ὁ Κύριος, ἐθεράπευσε αὐτόν τόν ταλαίπωρο ἄνθρωπο καί βλέπουμε πώς ὁ Κύριος εἶναι ὁ ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν. Εἶναι Αὐτός ὁ Ὁποῖος προνοεῖ καί φροντίζει γιά τόν καθένα ἀπό ἐμᾶς,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό πλησίασμα τῆς κτίσης μέ ἀγάπη εἶναι προσευχή, Βίος και Λόγοι, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

114.Τό πλησίασμα τῆς κτίσης μέ ἀγάπη εἶναι προσευχή, Βίος και Λόγοι, 6-5-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   Ὅλα τά ἔργα τοῦ Κυρίου εἶναι θαυμαστά. Καί σήμερα τό ἱερό κείμενο μᾶς παρουσιάζει τήν ἀρχή τῶν θαυμάτων τοῦ Κυρίου κατά τήν ἀρχή τῆς δημόσιας δράσης Του. Μᾶς παρουσιάζει τήν μεταβολή τήν θαυμαστή ἑνός βασικοῦ στοιχείου τῆς φύσεως, πού…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ: «Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν Ἀρχιερεύς».Π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου   με θέμα:   ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ:   «Τοιοῦτος ἡμῖν ἔπρεπεν Ἀρχιερεύς»   [εκφωνήθηκε στις 25-1-1998]   Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας τιμά την μνήμην του αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Πρόκειται για μια μεγάλη μορφή της Εκκλησίας μας. Εγεννήθη περί το 328 έτος, είτε εις…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅλα γύρω μας εἶναι σταλαγματιές τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

113. Ὅλα γύρω μας εἶναι σταλαγματιές τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 19-4-2019   «Ὅταν ἡ ψυχή μας εἶναι ἁγιασμένη, ἀκτινοβολεῖ τό καλό» , λέει ὁ Ἅγιος Πορφύριος. Γι’ αὐτό πρέπει νά βροῦμε καί τόν τρόπο νά καθαρίσουμε τό βάθος τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀπό κάθε κακία. Ὁ ἄνθρωπος πού εἶναι ἁγιασμένος καί καθαρός,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀγανάκτηση μας, ἡ ζήλεια, ὁ φθόνος μποροῦν νά βλάψουν τούς ἄλλους, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

112. Ἡ ἀγανάκτηση μας, ἡ ζήλεια, ὁ φθόνος μποροῦν νά βλάψουν τούς ἄλλους, Ἁγ. Πορφυρίου, 18-4-2019   «Παναγίτσα μου, κάνε τον νά δοξάζει τ’ ὄνομά σου!», εἶχε πεῖ κάποτε ὁ Ἅγιος Πορφύριος σέ μία ἔτσι δύσκολη στιγμή. Τό περιστατικό, πού διηγεῖται ὁ Ἅγιος, ἔχει σχέση μέ τούς λογισμούς καί μέ τό πῶς ἄθελά του μπορεῖ κάποιος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ θροῦς τῆς ψυχῆς μας μυστηριωδῶς ἐπηρεάζει τούς ἄλλους, Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

111. Ὁ θροῦς τῆς ψυχῆς μας μυστηριωδῶς ἐπηρεάζει τούς ἄλλους, Ἁγ. Πορφυρίου, 17-4-2019   «Θροῦς γογγυσμῶν οὐκ ἀποκρυβήσεται»[1]. Δηλαδή καί ὁ πλέον ἀσήμαντος ἀλλά καί ὁ πλέον ἀδύνατος θόρυβος τῆς ψυχῆς πού γογγύζει, αὐτός δέν μπορεῖ νά κρυφτεῖ. «Μέσα μας ὑπάρχει ἕνα μέρος τῆς ψυχῆς πού λέγεται «ἠθικολόγος». Αὐτός ὁ «ἠθικολόγος»», λέει ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «ὅταν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΕ Λουκᾶ. «Παρεκτροπές τῆς γλώσσας». Π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ[: Α΄Τιμ. 4,9-15]   Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου   με θέμα:   «ΠΑΡΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ»   [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 28-1-1990]   (Β231)   Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί μου, στέλνοντας την πρώτη του επιστολή στον πολύ αγαπημένο του μαθητή, τον Τιμόθεο, του σημειώνει και του γράφει: «Πιστὸς ὁ λόγος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πάντοτε νά ἔχουμε καλούς λογισμούς γιά τούς ἄλλους, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

110. Πάντοτε νά ἔχουμε καλούς λογισμούς γιά τούς ἄλλους, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 16-4-2019 «Βασκανία γάρ φαυλότητος ἀμαυροῖ τα καλά»[1], λέγει στή Σοφία Σολομῶντος. «Ὁ ἄνθρωπος», λέει ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «ἔχει τέτοιες δυνάμεις, ὥστε μπορεῖ νά μεταδώσει τό καλό ἤ τό κακό στό περιβάλλον του». Ἔτσι μία τέτοια κακή δύναμις ἡ ὁποία βγαίνει ἀπό τόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ περιπέτειες τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου γιά τήν Ὀρθοδοξία. Π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία του μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου   με θέμα:   ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ   ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ   [εκφωνήθηκε στις 18-1-1998]   Ο λόγος, αγαπητοί μου, σήμερα περί του μεγάλου πατρός αγίου Αθανασίου, που άγομεν την σεπτή του μνήμη. Ό,τι και να πει κανείς, τους ωραιοτέρους χαρακτηρισμούς αν αποδώσει, της αγίας προσωπικότητός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἔπαινος κάνει κούφιο τόν ἄνθρωπο καί ἐγωιστή, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

109. Ὁ ἔπαινος κάνει κούφιο τόν ἄνθρωπο καί ἐγωιστή, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 15-4-2019 Ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «τά παιδιά μέ τούς συνεχεῖς ἐπαίνους δέν οἰκοδομοῦνται». Καί ὄχι μόνο τά παιδιά ἀλλά καί οἱ μεγάλοι, ἀφοῦ μᾶς λέει καί τό Πατερικό ὅτι «ὁ ἐπαινῶν μοναχον παραδίδει αὐτόν εἰς τόν σατανᾶ». Ὅποιος ἐπαινεῖ ἕναν μοναχό, εἶναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀληθινή πρόοδος τῶν παιδιῶν εἶναι ἡ ταπείνωση, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

108. Ἀληθινή πρόοδος τῶν παιδιῶν εἶναι ἡ ταπείνωση, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 13-4-2019 «Ὑμεῖς δέ τίνα με λέγετε εἶναι;»[1]. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, καταδέχτηκε νά ὀνομάζεται ἄνθρωπος, Ἠλίας ἤ ἕνας τῶν Προφητῶν, ἀπό ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους, καί ὄχι μόνο, ἀλλά ἀκόμα καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἁγιότητα τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὡς προϋπόθεση τῆς ἀγωγῆς τῶν μαθητῶν, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

107. Ἡ ἁγιότητα τῶν ἐκπαιδευτικῶν ὡς προϋπόθεση τῆς ἀγωγῆς τῶν μαθητῶν, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου   «Παιδεία μετάληψις ἁγιότητος ἐστί», λέγει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος. Καί πάλι λέγει: «τό ὅτι ἀμελοῦμε τά ἴδια τά παιδιά μας καί φροντίζουμε μέν γιά τά ὑλικά τους ἀποκτήματα, ἀλλά περιφρονοῦμε τήν φροντίδα τῶν ψυχῶν τους, αὐτό ἀποτελεῖ ἐσχάτη παραφροσύνη».  …

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἁγιότητα τῶν γονέων ὡς προϋπόθεση τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

106. Ἡ ἁγιότητα τῶν γονέων ὡς προϋπόθεση τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου   «Ἡ ἁγιότητα τῶν γονέων εἶναι ἡ καλύτερη ἐν Κυρίῳ ἀγωγή», ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος. «Νά βλέπουμε», ἔλεγε, «τόν Θεό στό πρόσωπο τῶν παιδιῶν καί νά δώσουμε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στά παιδιά». Γιατί καί τά παιδιά, ὅσο μικρά κι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Προσευχήσου πρίν μιλήσεις στό παιδί σου, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

105. Προσευχήσου πρίν μιλήσεις στό παιδί σου, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 10-4-2019   «Πολλή προσευχή καί λίγα λόγια στά παιδιά», συμβούλευε ὁ Ὅσιος Πορφύριος. Ὅλα ἀπ’ τήν προσευχή, τήν σιωπή καί τήν ἀγάπη γίνονται. Καταλάβατε τά ἀποτελέσματα τῆς προσευχῆς; Ἀγάπη ἐν προσευχῇ, ἐν Χριστῷ ἀγάπῃ. Αὐτή ὠφελεῖ πραγματικά. Ὅσο θ’ ἀγαπᾶτε τά παιδιά μέ τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ προσευχή τῶν γονέων γιά τά παιδιά, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

104. Ἡ προσευχή τῶν γονέων γιά τά παιδιά, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 9-4-19 «Τό παιδί θέλει κοντά του ἀνθρώπους θερμῆς προσευχῆς», ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος, συμβουλεύοντας τούς γονεῖς. «Ὄχι ν’ ἀρκεῖται», ἔλεγε, «ἡ μητέρα στό αἰσθητό χάδι γιά τό παιδί της, ἀλλά νά προσφέρει καί τό χάδι τῆς προσευχῆς. Τό παιδί αἰσθάνεται στό βάθος τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ὑπερπροστασία καταστρέφει, ἡ προσευχή οἰκοδομεῖ, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου,Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

103. Ἡ ὑπερπροστασία καταστρέφει, ἡ προσευχή οἰκοδομεῖ, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 8-4-2019 «Παιδεύετε τά τέκνα ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου»[1], μᾶς λέγει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Τά παιδιά θά πρέπει νά ἔχουν κοντά τους ἅγιους γονεῖς, ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος, καί δέν θά ἔχουν προβλήματα. «Ἡ λύση ὅλων τῶν προβλημάτων τῶν παιδιῶν εἶναι ὁ ἐξαγιασμός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πότε ἀρχίζει ἠ ἀγωγή τῶν παιδιῶν, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

102. Πότε ἀρχίζει ἡ ἀγωγή τῶν παιδιῶν, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 5-4-2019   «Οἱ πατέρες μή ἐρεθίζετε τά τέκνα ὑμῶν ἵνα μή ἀθυμῶσιν»[1], λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος σχετικά μέ τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν. Οἱ πατέρες νά μήν ἐξερεθίζετε καί ἐξοργίζετε τά παιδιά σας γιά νά μήν περιπίπτουν σέ ἀσεβείᾳ καί χάνουν τό θάρρος τους καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ στοργική Πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

101. Ἡ στοργική Πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 4-4-2019 Ὅλα, καί τά πιό εὐτελῆ πού μᾶς συμβαίνουν, εἶναι κάτω ἀπό τήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί νά ὑπομένεις ἀτάραχα ὅ,τι σοῦ συμβαίνει, λέγει ὁ Ἀββᾶς Δωρόθεος. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς βεβαιώνει ὅτι «καί αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σύναξη τοῦ Τιμίου Προδρόμου:«Ὁ ἀληθινά μεγάλος» π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

ΣΥΝΑΞΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ   Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου   με θέμα:   «Ο ΑΛΗΘΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΣ»   [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 7-1-2001]   (Β΄έκδοσις)   Μας εκπλήσσει, αγαπητοί μου, πώς ο Κύριος ομιλεί για τον Πρόδρομόν Του, τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όταν κάποτε έφτασαν από τον φυλακισμένο Ιωάννη, που τον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ παντογνωσία τοῦ Θεοῦ δέν περιορίζει τήν ἐλευθερία μας, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

100. Ἡ παντογνωσία τοῦ Θεοῦ δέν περιορίζει τήν ἐλευθερία μας, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 3-4-2019 «Οὐδέν ἀπρονόητον». Τίποτε τό ὁποῖο δέν εἶναι κάτω ἀπό τήν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ δέν ὑπάρχει στή κτίση, λέει ὁ Μέγας Βασίλειος. Ὁ Κύριος εἶναι ὁ Δημιουργός τοῦ παντός, ὅλων τῶν κτισμάτων, ὅλων τῶν κτιστῶν, ἀλλά καί ὁ συντηρητής καί ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εἰς τά Ἅγια Θεοφάνεια:«Γιατί ὁ Χριστός ἐβαπτίσθη;». π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

ΕΙΣ ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ   Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου   με θέμα:   «ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΒΑΠΤΙΣΘΗ;»   [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 6-1-1991]   (Γ 126)   «Ποιος είναι ο Θεός;», έλεγε ο αρχαίος κόσμος. «Τι είναι ο Θεός;», ξαναρωτούσε ο αρχαίος κόσμος. Και οι απαντήσεις πολλές. Γιατί δεν υπήρχε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ σπουδαιότερη ἐντολή, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

99. Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ σπουδαιότερη ἐντολή, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 2-4-2019   «Ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καί ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου»[1]. Αὐτή εἶναι ἡ πρώτη ἐντολή. Ὁ Θεός, ὁ Κύριος ἡμῶν, ὅρισε ὡς πρώτη ἐντολή τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀγαθή διάθεση πρός ὅλους, ἀνοχή καί προσευχή, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

97. Ἀγαθή διάθεση πρός ὅλους, ἀνοχή καί προσευχή, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 30-3-2019   «Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν»[1]. Ὁ Κύριος μᾶς καλεῖ εἰς μετάνοιαν. Καί πρέπει νά ἔχουμε ταπεινόν φρόνημα, ἔτσι ὥστε νά μπορέσουμε νά Τόν ἀγαπήσουμε. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πραγματικά ἔχει μετάνοια καί συναισθάνεται τήν ἁμαρτωλότητά του, ταπεινώνεται, ἀρχίζει καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ θαυμαστή προσωπικότητα τοῦ ἐν Ἁγίοις Μεγάλου Βασιλείου». π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου   με θέμα:   « Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ»   [εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 1-1-2002]   Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, άγει τρεις γιορτές. Την οκταήμερο περιτομή του Χριστού, τη μνήμη του αγίου Βασιλείου και την πρωτοχρονιά. Αφού η έννοια του…

Συνέχιση ανάγνωσης