Ἡ ζωή καί ὁ θάνατος εἶναι στή δύναμη τῆς γλώσσας

  Aυτό δεν επιβεβαίωσε ο Κύριος όταν είπε ότι οι άνθρωποι θα δώσουν λόγο κατά την Ημέρα της Κρίσεως για κάθε αργολογία τους; Δεν είπε σαφώς: «Από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα καταδικασθείς»(Ματθ. 12, 37); Όποιος δικαιωθεί θα λάβει τη ζωή. Όποιος καταδικαστεί θα λάβει τον θάνατο. Βλέπετε, επομένως,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ διάβολος εἶναι διασώστης τῆς ἀργολογίας καί ἀντίπαλος κάθε πνευματικῆς διδαχῆς (Γεροντικό)

Ένας γέροντας – διηγήθηκε ο αββάς Κασσιανός – πού ασκήτευε στην έρημο, παρακάλεσε το Θεό να του δώσει τούτο το χάρισμα: Όταν γίνεται πνευματική συζήτηση, να μη νυστάζει ποτέ, όταν όμως κανείς αργολογεί ή κατακρίνει, τότε να τον παίρνει ο ύπνος, για να μη μολύνονται τ΄ αυτιά του με τέτοιο δηλητήριο. Και πραγματικά, του έδωσε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς:Ὁ θάνατος καί ἡ ζωή ἐξαρτῶνται ἀπό τή γλώσσα

Αυτό δεν επιβεβαίωσε ο Κύριος όταν είπε ότι οι άνθρωποι θα δώσουν λόγο κατά την Ημέρα της Κρίσεως για κάθε αργολογία τους; Δεν είπε σαφώς: «Από τα λόγια σου θα δικαιωθείς και από τα λόγια σου θα καταδικασθείς»(Ματθ. 12, 37); Όποιος δικαιωθεί θα λάβει τη ζωή. Όποιος καταδικαστεί θα λάβει τον θάνατο. Βλέπετε, επομένως, ότι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέροντος Ἀθανασίου: Ὁμιλίες χαιρετισμῶν

   ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ   ΠΡΩΤΑΤΟ ΚΑΡΥΕΣ Ε’ Χαιρετισμοί    (Ἀπό τήν εὐχή Ὁσίου Ἐφραίμ) Περί Ἀργολογίας. (22-04-83) Ἀκοῦστε ἐδῶ τήν ὁμιλία:http://athanasiosmytilinaios.blogspot.gr/2015/03/blog-post_26.html ΠΗΓΗ : arnion.gr  

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἄνθρωπος δίδει ἐξετάσεις. Μιχαὴλ Μιχαηλίδη

   Ὁ ἄνθρωπος δίδει ἐξετάσεις   Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου “Κόσμος” τοῦ κόσμου ὁ ἄνθρωπος. Τό πιό ὄμορφο καί ἀσύγκριτο στολίδι τῆς δημιουργίας.Ἡ ἀνυπέρβλητη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Γι’ αυτό καί ἡ ἀναφώνηση ἑνός ἁγίου: «Εἶδες τόν ἄνθρωπόν σου; Εἶδες τόν Θεόν σου»! Θαυμαστά ὅλα τά χαρίσματά του, σωματικά,ψυχικά,φιλοσοφικά, ἐπιστημονικά, τεχνολογικά… ἀμέτρητα! Οὔτε ἀριθμοῦνται, οὔτε ταξινομοῦνται….

Συνέχιση ανάγνωσης