Μία τυφλή ὁδηγεῖ πρός τό φῶς. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΕΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.

Μια τυφλή οδηγεί πρός το φως «Τί παράξενα, τί μυστήρια, πού ενεργεί ό Θεός! Εμένα στο φως με οδήγησε  μια γριά τυφλή! (του ζήτησε, όταν ήταν 12χρονος, να τήν οδηγήσει στόν Παναγουλάκη, στόν όποιο και έγινε μαθητής εκτοτε)

Συνέχιση ανάγνωσης

Πέθανες καί τώρα;

  Π Ε Θ Α Ν Ε Σ  !     Κ Α Ι     Τ Ω Ρ Α ; ΛΟΓΟΣ ΣΤΟ 9ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΙΩΗΛ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Εἶναι 25 Ἀπριλίου 1961 καί στὴν Καλαμάτα γίνεται τό ἐννεαήμερο μνημόσυνο τοῦ Χρυσοστόμου Δασκαλάκη Μητροπολίτη Μεσσηνίας (1945-1961). Κηρύττει κατ’ αὐτό ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Νά μοῦ εὐχηθεῖς νά γίνω αὐτοκράτορας»

 Ένας πιστός ευχήθηκε στον π. Ιωήλ Γιαννακόπουλο:  —Πάτερ μου, εύχομαι γρήγορα Δεσπότης. Θα ωφελήσετε πολύ περισσότερο την Εκκλησία.  —Να μου ευχηθείς καλύτερα να γίνω κάτι ανώτερο. —Τι; Αρχιεπίσκοπος; Μακάρι! —Όχι. Ακόμη ανώτερο. —Πατριάρχης; 

Συνέχιση ανάγνωσης

π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος (1901-1966) – «Ὁ Ἀπόστολος εἶναι ὡραῖος»

Σε άλλη συζήτηση η οποία αναφερόταν σ’ εκείνους που εκλαμβάνουν τη Θεία  Λειτουργία ως θέαμα και ακρόαμα, έλεγε: —Τους ακούς και σου λένε: «Τι ωραία είπε ο ψάλτης τον Απόστολο!».

Συνέχιση ανάγνωσης

«- Γιατί, πάτερ Ἰωήλ, προτρέπεις τά κορίτσια μας νά γίνουν καλόγριες;»

 Ερώτηση από πατέρα φιλομόναχης κόρης στον π. Ιωήλ Γιαννακόπουλο: —Γιατί, πάτερ Ιωήλ, προτρέπεις τα κορίτσια μας να γίνουν καλόγριες; —Εγώ δεν προτρέπω, αλλά και δεν εμποδίζω. Πόθους Μοναχικούς εγώ ούτε ανάβω ούτε σβήνω.   Δεν ανάβω διότι δεν μπορώ• μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν σβήνω διότι δεν πρέπει. Ποιος είμαι εγώ…

Συνέχιση ανάγνωσης

π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος (1901-1966) – «Ἡ δράση καί ἡ βράση»

 Συζήτηση με κάποιο Θεολόγο:  —Ο χριστιανός, πάτερ Ιωήλ, πρέπει να είναι άνθρωπος δράσεως. Ο Μοναχικός Βίος όμως είναι απραξία. — Ωχ, καημένε! Δεν αφήνεις τη δράση και τη βράση και να κοιτάξεις λίγο το δικό σου καταρτισμό;

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ συμφιλίωση μέ τόν ἀδελφό

Κάποτε ένας χωρικός εξέθεσε στον π.Ιωήλ (Γιαννακόπουλο)  «σοβαρούς λόγους , που τον εμπόδιζαν να συμφιλιωθεί με τον αδελφό του: -Δεν μπορώ, πάτερ μου, να μιλήσω εγώ πρώτος. Ο αδελφός μου πρέπει να μου μιλήσει πρώτος! Αυτος έφταιξε κι όχι εγώ! Κι έπειτα αυτός είναι μικρότερος κι εγώ μεγαλύτερος. -Δεν μου λες, ρώτησε ο πνευματικός, ποιος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀρχιμ. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος (†): «Οἱ μισοῦντες Αὐτόν θά καταστραφοῦν· οἱ δέ ἀγαπῶντες Αὐτόν θά εὐλογηθοῦν ἀπεριγράπτως»

Στους τρομερούς πειρασμούς και τα ποικίλα αδιέξοδα της ζωής, έρχεται η Αποκάλυψη του Ιωάννου και μας βεβαιώνει, ότι η τελική νίκη ανήκει στον Χριστό και στους αγωνιζομένους υπό τη σημαία του Σταυρού του Κυρίου πιστούς.

Συνέχιση ανάγνωσης

«Δὲν μπορῶ, πάτερ μου, νὰ μιλήσω ἐγὼ πρῶτος. Ὁ ἀδελφός μου πρέπει νὰ μοῦ μιλήσει πρῶτος! Αὐτὸς ἔφταιξε κι ὄχι ἐγώ! »

  ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ   Ἔλεγε κάποιος στὸν π. Ἰωὴλ Γιαννακόπουλο τοὺς λόγους, ποὺ τὸν ἐμπόδιζαν νὰ συμφιλιωθεῖ μὲ τὸν ἀδελφό του: «Δὲν μπορῶ, πάτερ μου, νὰ μιλήσω ἐγὼ πρῶτος. Ὁ ἀδελφός μου πρέπει νὰ μοῦ μιλήσει πρῶτος! Αὐτὸς ἔφταιξε κι ὄχι ἐγώ! Κι ἔπειτα αὐτὸς εἶναι μικρότερος κι ἐγὼ μεγαλύτερος». «Δὲν μοῦ λές, ρώτησε…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἀρκετοί ἀπό τούς σημερινούς Ἕλληνες ἀγνοοῦν τρία πράγματα: τόν πραγματικόν Θεόν, τόν πραγματικόν ἑαυτόν τους καί τήν Μέλλουσαν Κρίσιν» μέρος ιβ΄

    Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων καί ἡμερολόγιο τοῦ 2007  Ἀρχιμ. Ἰωήλ Γιαννακόπουλου, + 1966   Πατήρ εἶναι ὁ πόνος, μήτηρ ἡ ἀγάπη, τέκνον ἡ χαρά. Ὁ πόνος εἶναι ψυχή τῆς ἀγάπης καί πατήρ τῆς χαρᾶς. Ὁ πόνος εἶναι τό καλλίτερον μέσον συνδέσεως ἀνθρώπου καί Θεοῦ… Ὁ πόνος εἶναι σάλπισμα αἰωνιότητος… Ὁ πόνος ξέρει πιό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Χρυσοῦς κανὼν (Ματθ. 7, 7—12. Λουκ. 6, 31) Ἀρχιμανδρίτης Ἰωήλ Γιαννακόπουλος

Ὁ Κύριος εἰς τὴν ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλίαν Του ἐδίδαξε διδάγματα ὑψηλά, τὰ ὁποῖα ἔχουσιν ἀνάγκην ἀπὸ φῶς καὶ δύναμιν. Ἔχουσιν ἀνάγκην ἀπὸ φῶς, ἵνα ἐννοήσωμεν αὐτά. Ἔχουσιν ἀνάγκην ἀπὸ δύναμιν ψυχικήν, ἵνα ἐφαρμώσωμεν αὐτά. Διὰ μὲν τὴν δύναμιν τῆς ἐφαρμογῆς ὁ Κύριος συνιστᾶ τὴν ἐπίμονον προσευχήν, διὰ δὲ τὴν κατανόησιν αὐτῶν δίδει φράσιν ἀνακεφαλαιώνουσαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Νά μάθεις καλά τό «Πάτερ ἡμῶν»!

– Να μάθεις καλά το «Πάτερ ημών». Ακούς; – Το «Πάτερ ημών» το ξέρω, δέσποτά μου, απ’ έξω από τότε που ήμουν παιδί.  – Απ’ έξω το ξέρεις, αλλά δεν το ξέρεις από μέσα. – Τι εννοείτε;

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἰωήλ Γιαννακόπουλος(Ἀρχιμ.): “Ἡ παραβολή τοῦ ἀσώτου”

«Ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς». Ἕνας πατέρας εἶχε δύο παιδιά. Ἡ μητέρα ἴσως εἶχεν ἀποθάνει. «Ὁ νεώτερος» ὡς ἄπειρος εἰς τὴν ζωὴν εἶπε εἰς τὸν πατέρα του. «Πάτερ, δός μοι, τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας» Πατέρα, δός μου τὸ ἀνῆκον εἰς ἐμὲ μερίδιον τῆς περιουσίας μου. «Καὶ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον» ἐμοίρασεν ὁ Πατὴρ (…

Συνέχιση ανάγνωσης