“Ἡ ζωή μέσα στήν Ἐκκλησία εἶναι ἡ συνέχεια τῆς ζωῆς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων”

 Ομιλία του π Σάββα Αγιορείτη με θέμα “Η ζωή μέσα στην Εκκλησία είναι η συνέχεια της ζωής των Αγίων Αποστόλων” την Κυριακή 9/7 στις 21:00 Topic: Η ζωή μέσα στην Εκκλησία είναι η συνέχεια της ζωής των Αγίων Αποστόλων Time: Jul 9, 2023 09:00 PM Athens Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/85864918541?pwd=UzdyRys0SjlNenBlNmlVdnlOOEpyUT09 Meeting ID: 858 6491 8541…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γίνετε ἅγιοι καί δέν θά ἔχετε κανένα πρόβλημα μέ τά παιδιά σας

Ὁ ἅγιος Πορφύριος ὡς Παιδαγωγός εἰς Χριστόν. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης   Β΄. Πρίν τήν παιδοποιϊα   1. Γενικά.   Ὁ ἅγιος Πορφύριος ἀγαποῦσε πάνω ἀπ’ ὅλα τόν Χριστό, γι’ αὐτό καί διεκήρυττε: «Ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν»[2]. Πίστευε ὅτι ἡ οἰκογένεια παίζει σπουδαιότατο ρόλο στήν διαμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου. «Στήν οἰκογένεια», ἔλεγε, «βρίσκεται μεγάλο μέρος ἀπ’…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θυμᾶστε ὅταν ὁ Χριστός ἔκανε τό θαῦμα σέ δύο δαιμονισμένους πού ἦταν γυμνοί…;

  Θυμάστε όταν ο Χριστός έκανε το θαύμα σε δύο δαιμονισμένους που ήταν γυμνοί και όταν θεραπευτηκαν ντύθηκαν αμέσως; Γιατι; Γιατί στο μέτρο που βγάζει κάνεις τα ρούχα του, δαιμονιζεται, ανοίγεται στις δαιμονικες ενέργειες. Όλες οι σατανικες τελετές έχουν και αυτό το στοιχείο τής γύμνιας μεσα τους. Επειδή από πίσω είναι η τέχνη του Σατανά,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἔχουν Ἅγιο Πνεῦμα ὅλοι οἱ ἄνθρωποι; Τί ἀπαντᾶ ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς.

Πολλοί παρερμηνεύοντας τήν ρήση τοῦ Κυρίου: «Τό Πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ»[1] ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ Θεία Χάρη (πού ὀνομάζεται καί Ἅγιο Πνεῦμα) δίνεται καί στούς ἐκτός Ἐκκλησίας ἀνθρώπους. -Εἶναι ὅμως ἀλήθεια αὐτό; – Ὄχι μᾶς ἀπαντᾶ ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς.   Τό Ἅγιο Πνεῦμα δέν δίδεται στούς ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας. Συγκεκριμένα, ὁ σύγχρονός μας Ἅγιος Πατήρ διδάσκει,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ σκοτεινοί ἄνθρωποι τῆς Παγκοσμιοποίησης θέλουν δούλους, ἀνθρώπους- ἄτομα χωρίς πρόσωπο, ἀνθρώπους- μάζα

«Οἱ σκοτεινοί ἄνθρωποι τῆς Παγκοσμιοποίησης θέλουν δούλους, ἀνθρώπους- ἄτομα χωρίς πρόσωπο, ἀνθρώπους- μάζα. Γι’ αὐτό προωθοῦν τήν κατάργηση τῶν φύλων καί τῆς οἰκογένειας. Ἔτσι- μᾶς λένε- κατ’ αὐτόν τόν τρόπο θά ἐπιτύχουμε τήν ἑνότητα.

Συνέχιση ανάγνωσης

Σύν Θεῷ:Οἱ ἱερές ἀκολουθίες καί οἱ ὁμιλίες μας στό νέο μας κανάλι

Σύν Θεῷ, γιά τήν ἀκρόαση τῶν ἀκολουθιῶν καί  τῶν νέων ὁμιλιῶν μας, κάνετε ἐγγραφή στό νέο μας κανάλι ΥΠΕΝΘΥΜΗΣΗ: Σύν Θεῷ πρός τό παρόν ἡ μετάδοση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, ὅπως καί τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μ. Ἑβδομάδος καί τῆς Διακαινήσιμου Ἑβδομάδος, θα γίνονται  ἀπό τό κανάλι μας  Κύριος Ίησοῦς Χριστός 2. Ἄν θέλετε μπορεῖτε νά κάνετε ἐγγραφή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ προετοιμασία γιά τόν θάνατο, Βίος καί Λόγοι-Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

152. Ἡ προετοιμασία γιά τόν θάνατο, Βίος καί Λόγοι-Ἁγ. Πορφυρίου, 29-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Μακάριοι οἱ ἐν Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες»[1]. Μακάριοι αὐτοί οἱ ὁποῖοι κοιμῶνται ἐν Κυρίῳ, αὐτοί οἱ ὁποῖοι ζοῦν γιά τόν Χριστό καί πεθαίνουν ἐν τῷ Χριστῶ, δηλαδή ἑνωμένοι μαζί Του.   «Δέν πρέπει νά μᾶς τρομάζει ὁ θάνατος», ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος. «Δέν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρός γονεῖς πού κοιμήθηκε τό παιδί τους, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

151. Πρός γονεῖς πού κοιμήθηκε τό παιδί τους, 28-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Εἴτε ζῶμεν εἴτε ἀποθνήσκομεν τοῦ Κυρίου ἐσμέν»[1]. Εἴτε ζοῦμε εἴτε πεθαίνουμε, ἀνήκουμε στόν Κύριο. «Πολλοί λένε», λέει ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «ὅτι δέν ὑπάρχει αἰώνια ζωή. Ὅμως αὐτό δέν εἶναι ἀλήθεια. Τήν αἰώνιο ζωή τή βλέπουμε καί τή ζοῦμε κάθε μέρα. Τό ὅτι ὑπάρχει ἄλλη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ θάνατος δέν πρέπει νά μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Κύριο, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

150.Ὁ θάνατος δέν πρέπει νά μᾶς χωρίζει ἀπό τόν Κύριο, 27-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ»[1] προλέγει ὁ Κύριος εἰς τούς Ἁγίους Του μαθητάς καί Ἀποστόλους ἀλλά καί σέ ὅλους ὅσους θά πιστέψουν σέ Αὐτόν, ὅτι θά ἀντιμετωπίσουν διωγμούς καί πολλοί ἀπό αὐτούς θά θανατωθοῦν μέ βίαιο θάνατο….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀφοβία τοῦ θανάτου, Βίος καί Λόγοι-Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

149. Ἡ ἀφοβία τοῦ θανάτου, Βίος καί Λόγοι-Ἁγ. Πορφυρίου, 17-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Ὕπαγε εἰς τόν οἶκο σου καί ἴσθι ὑγιής ἀπό τῆς μάστιγός σου»[1]. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ Κύριος τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Εἶναι ὁ ἰατρός τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν. Ὅποιος ἑνώνεται μέ τόν Χριστό νικᾶ τόν θάνατο, νικᾶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ τιμή καί ἡ εὐλογία τῆς Παναγίας μας,Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

148. Ἡ τιμή καί ἡ εὐλογία τῆς Παναγίας μας, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου,15-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Καί ἀποκατεστάθη ἡ χείρ αὐτοῦ ὡς ἡ ἄλλη»[1]. Ὁ Κύριος ἦρθε εἰς τήν γῆ γιά νά λύσει τά ἔργα τοῦ διαβόλου καί νά μᾶς θεραπεύσει ἀπό τάς νόσους τάς ψυχικάς, ἀλλά καί τάς σωματικάς∙ νά μᾶς ἀποκαταστήσει εἰς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ὠφέλεια τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, Bίος καί Λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

147. Ἡ ὠφέλεια τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, Ἁγ. Πορφυρίου, 9-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Πληροῦσθε ἐν πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς [ἐν] ψαλμοῖς καί ὕμνοις καί ᾠδαῖς πνευματικαῖς»[1], λέει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος σέ μᾶς τούς Χριστιανούς. Νά γεμίζετε μέ Ἅγιο Πνεῦμα, ψάλλοντες, αἰνοῦντες τόν Θεόν. Καί πράγματι μέσα στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχουμε κοντά στά ἄλλα ἁγιαστικά μέσα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Προφήτης Μωϋσῆς στήν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου, Βίος καί Λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

146. Ὁ Προφήτης Μωϋσῆς στήν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου, Ἁγ. Πορφυρίου, 8-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Στήν Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου», λέει ὁ Ἅγιος Πορφύριος, «εἶδε ὁ Μωυσῆς τό ἄρρητον φῶς. Ὅταν φτάσει κάποιος σέ μέτρα, ζεῖ μέσα του τό ἄκτιστο φῶς τῆς Μεταμορφώσεως»[1], λέγει ὁ Ἅγιος Πορφύριος. Ὅταν κανείς βλέπει τό φῶς τό ἄκτιστο τοῦ Θεοῦ, αὐτό σημαίνει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἱερός Αὐγουστῖνος καί ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου. Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

145. Ὁ Ἱερός Αὐγουστῖνος καί ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, 08-07-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Μελετᾶτε τάς Γραφάς»[1]. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος τόνιζε πάντοτε ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο νά μελετοῦμε τήν Ἁγία Γραφή. Οἱ Ἅγιοι Πατέρες συνεχῶς τήν μελετοῦσαν καί ἐμπνέονταν καί γέμιζαν μέ Πνεῦμα Ἅγιο ἀπό αὐτή τήν μελέτη. Κι ἔτσι ἀποτύπωσαν καί στά ἔργα τους αὐτή τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Θεός βλέπει τήν καρδιά μας, Βίος καί Λόγοι-Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

144. Ὁ Θεός βλέπει τήν καρδιά μας, Βίος καί Λόγοι-Ἁγ. Πορφυρίου, 7-7-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   Ὁ Ἅγιος Πορφύριος…. καί ἐννοοῦσε ὅτι ὁ Θεός βλέπει στό βάθος τῆς ψυχῆς μας, στό βάθος τῆς καρδιᾶς μας, ἑρμηνεύοντας τήν παραβολή τοῦ Κυρίου, κατά τήν ὁποία ὁ ἄρχοντας πληρώνει καί τούς ἐργάτες τῆς ἑνδεκάτης ὥρας μέ τόν ἴδιο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἑλληνική γλῶσσα εἶναι ἰσοδομική, Βίος καί Λόγοι Ἀγ. Πορφυρίου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

143. Ἡ ἑλληνική γλῶσσα εἶναι ἰσοδομική, Βίος καί Λόγοι-Ἀγ. Πορφυρίου   Ὁ Ἅγιος Πορφύριος μιλοῦσε γιά τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό καί μιλοῦσε πάρα πολύ καί γιά τήν ἀγάπη πού πρέπει νά καλλιεργοῦμε μελετώντας τά βιβλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν Ἁγίων Πατέρων, καί γι’ αὐτόν λόγο χρειάζεται ὁπωσδήποτε νά γνωρίσουμε καλά καί τήν ἑλληνική γλώσσα. Τόνιζε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἐμβάθυνση στά λειτουργικά κείμενα, Βίος καί Λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

142. Ἡ ἐμβάθυνση στά λειτουργικά κείμενα, Ἁγ. Πορφυρίου, 28-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   Ὁ νέος οἶνος εἶναι ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, εἶναι τό πλήρωμα τοῦ νόμου, εἶναι τό ἱερό Εὐαγγέλιο, εἶναι ὁ λόγος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος προσφέρθηκε ἀπό τόν Κύριό μας καί προσφέρεται καί σήμερα καί πάντοτε διαμέσου τῆς Ἐκκλησίας, διαμέσου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Δ΄, Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

140. Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Δ΄, Βίος καί λόγοι , 26-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Τῶν ἄθλων τά ἔπαθλα παρά Θεόυ δεξάμενος καί ζωῆς αἰωνίου σαφῶς λαβόμενος καί τῆς καλλονῆς, Ἱλαρίων, τῆς ὑπερ νοῦν, Πάτερ εὐμοιρήσας, ὑπέρ τῶν ὑμνώντων σέ τόν Δεσπότη καθικέτευε». Αὐτά λέει στήν ἐνάτη ὠδή, τοῦ Κανόνος τοῦ Ὁσίου Ἱλαρίωνος….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Ε΄,Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου.Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

141. Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Ε΄, Ἁγ. Πορφυρίου, 27-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Καί οἱ ἄνεμοι καί ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῷ»[1]. Ὁ Κύριος εἶναι ὁ Δημιουργός καί Κυβερνήτης τοῦ παντός, ὁ πάνσοφος Κτίστης τῶν ἁπάντων. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος μᾶς δίδασκε νά μελετοῦμε τά ἔργα τοῦ Θεοῦ, νά μελετοῦμε τίς Ἅγιες Γραφές καί τά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Γ΄, Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη

139. Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Γ΄, Βίος καί λόγοι, 22-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη «Ὀρθρίσας προσευχαῖς, συνέλαβες θεῖον φόβον ἐν τῇ γαστρί σου καί τέτοκας Πνεύματι τῇ ποίμνη σου, δογμάτων ὅρους, δι’ ὧν τάς αἱρέσεις ἀποφράτουσα εἰς γῆν ὀρθοδοξίας ἐμπλατύνεται». Ἐδῶ ἀναφέρεται ὁ Ἅγιος Πορφύριος εἰς τόν Κανόνα τοῦ Ἁγίου Ἱεράρχου Μεθοδίου, ὁ ὁποῖος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Β΄, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου.Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

138. Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Β΄, 15-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Νενεκρωμένον μου τόν νοῦν, τῇ τῆς ζωῆς ἐνεργείᾳ, της ἐκ σοῦ φανερωθείσης τώ κόσμῳ, ἐξανάστησον Ἁγνή, καί πρός ζωήν ὁδήγησον, ἡ τοῦ θανάτου πύλας, λύσασα μόνη τῷ κόσμῳ σου». Αὐτά λέει τό Θεοτοκίον τοῦ Κανόνος τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος πάντα δίδασκε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Α΄ , Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

137. Ἡ καλλιέργεια τῆς ἀγάπης πρός τόν Θεόν Α΄ , 14-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ᾿ ἐπί παντί ῥήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ»[1]. Δέν μπορεῖ νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος παρά μόνο μέ τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ, μέ τά θεῖα λογια, μέ τήν Ἁγία Γραφή καί μέ τούς Ἁγίους Πατέρες,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ Γ΄, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου,Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

136. Ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ Γ΄, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 13-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ τοῦ Θεοῦ Σοφία, Αὐτός ἤτανε τό πρόσωπο τό ὁποῖο ἀναζητοῦσαν συνεχῶς οἱ Ἅγιοι. Καί μέσα στήν Παλαιά Διαθήκη, στήν Σοφία Σολομῶντος, βλέπουμε αὐτή τήν ἀναζήτηση. Μάλιστα βλέπουμε στήν Σοφία Σολομῶντος τήν ἐκζήτηση…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ Β΄, Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

135. Ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ Β΄, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 12-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται καί ἀναγγελεῖ ὑμῖν»[1]. Ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ καί ἔτσι παρουσιάζεται στήν Παλαιά Διαθήκη. Ὁ Ἅγιος Πορφύριος, παίρνοντας ἀφορμή ἀπό τίς Παροιμίες, μᾶς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ Α΄, Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

134. Ἡ Σοφία τοῦ Θεοῦ Α΄, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 5-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Ἐγώ φῶς εἰς τόν κόσμον ἐλήλυθα»[1]. Ὁ Κύριος εἶναι ἡ Σοφία, ἡ αὐτοσοφία, ἡ τοῦ Θεοῦ Σοφία. Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησε καί ποιεῖ. Ἐν σοφίᾳ ἐδημιούργησε τό σύμπαν, ἐν σοφίᾳ ἔπλασε τόν ἄνθρωπο, ἐν σοφίᾳ ἀνέπλασε…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΩ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου

Σύν Θεῷ καί μέ τίς εὐχές τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, κυκλοφορήθηκε τό νέο μας βιβλίο μέ κατά θέματα παράθεση ἀποσπασμάτων τῶν ταπεινῶν ὁμιλιῶν μας βασισμένων στήν Ἁγία Γραφή καί τούς Ἁγίους Πατέρες. Εὐελπιστοῦμε ὅτι, σύν Θεῷ, σύντομα θά κυκλοφορηθεῖ καί πληρέστερη τρίτομη συλλογή. Στοιχεῖα βιβλίου: Διαστάσεις 24Χ17 Ἀριθμ. σελίδων 544 Περιλαμβάνει 268 Θέματα, Τιμή 15€. …

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ πνευματική μελέτη μᾶς ἁγιάζει ἄκοπα, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου.Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

133. Ἡ πνευματική μελέτη μᾶς ἁγιάζει ἄκοπα, 4-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Καί εἰσελεύσεται καί ἐξελεύσεται, καί νομήν εὑρήσει»[1]. Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, εὑρίσκει πλούσια νομή. Βρίσκει τήν ἄφθονη ἐκείνη πνευματική τροφή, ἡ ὁποία χρειάζεται γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά ἀγαθά ἀποτελέσματα τῆς πνευματικῆς μελέτης, Βίος καί Λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

132. Τά ἀγαθά ἀποτελέσματα τῆς πνευματικῆς μελέτης, Ἁγ. Πορφυρίου,1-6-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου   «Μελετᾶτε τάς γραφάς»[1], μᾶς λέγει ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. Καί θά πρέπει συνεχῶς νά ἔχουμε μπροστά μας τήν Ἁγία Γραφή, τό Ἱερό Εὐαγγέλιο καί τούς Ἁγίους Πατέρες. «Εἶναι ἀδύνατον», λέει ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, «αὐτός πού μελετάει μέ προσοχή πνευματικά βιβλία, νά μήν ἀποκομίσει…

Συνέχιση ανάγνωσης

.Πνευματική μελέτη στό Ἅγιο Ὄρος, Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτη

131.Πνευματική μελέτη στό Ἅγιο Ὄρος, Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου_31-5-2019, Ἀρχιμ. Σάββα   «Τά πρόβατα τά ἐμά τῆς φωνῆς μου ἀκούει»[1]. Ὁ Κύριος μᾶς μιλεῖ μέσα ἀπό τό ἱερό Εὐαγγέλιο, ἀπό τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη, καί ὅσοι εἶναι πράγματι «πρόβατα» τοῦ Κυρίου, αὐτοί καί μελετοῦν, μελετοῦν τόν λόγο Του ἡμέρας καί νυκτός.  …

Συνέχιση ανάγνωσης

Θεῖες ἐμπειρίες Δ΄ , Βίος καί λόγοι Ἁγίου Πορφυρίου, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

130. Θεῖες ἐμπειρίες Δ΄ , Βίος καί λόγοι Ἁγ. Πορφυρίου, 30-5-2019, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου «Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι᾿ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται καί εἰσελεύσεται καί ἐξελεύσεται, καί νομήν εὑρήσει»[1]. Ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ἡ θύρα τῆς σωτηρίας, εἶναι ἡ εἴσοδος ἀλλά εἶναι καί ἡ ὁδός, δηλαδή εἶναι καί ὁ τρόπος μέ…

Συνέχιση ανάγνωσης