Τό ἦθος τῶν ἤχων

Το ήθος των ήχων   Στην Οκτώηχο, σώζονται οι παρακάτω στίχοι που εκφράζουν το ήθος του ήχου:   Ήχος Α΄ Τέχνη μελουργός σους αγασθείσα κρότους, Πρώτην νέμοι σοι τάξιν ω της αξίας! Ηχος ο πρώτος Μουσική κληθείς τέχνη, Πρώτος παρ΄ ημών ευλογείσθω τοις λόγοις. Τα πρώτα πρώτε των καλών λαχών φέρεις. Πρωτεία νίκης πανταχού πάντων…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ εὐσεβὴς ψάλτης ἐκπέμπει χάρη Θεοῦ

Ἔλεγε ὁ Γέροντας: Ἡ βυζαντινὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ εἶναι διδασκαλία.. μαλακώνει τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ σιγὰ-σιγὰ τὴ μεταρσιώνει σὲ ἄλλους κόσμους πνευματικούς, μὲ τοὺς φθόγγους αὐτούς, ποὺ σπέρνει ἡδονὴ καὶ τέρψη καὶ εὐχαρίστηση, ταξιδεύοντας σὲ ἄλλο κόσμο πνευματικό. Πράγματι ἔτσι εἶναι παιδιά, μὴν κοιτάζετε ποὺ τοὺς ἀκοῦς νὰ κάνουνε. Ὅταν κανεὶς σιγὰ-σιγὰ μπεῖ σὲ μιὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀκοῦτε Βυζαντινή Μουσική. Διώχνει τήν κατάθλιψη

      Η Βυζαντινή  μουσική θεραπεύει  την κατάθλιψη Είναι η μουσική της Εκκλησίας, η μουσική των Αγγέλων. Η καταθλιμμένη ψυχή θεραπεύεται και αγιάζεται από αυτήν.  Μια φορά διηγείται ο π. Πορφύριος είχε κάποιο δαιμόνιο ο βασιλιάς Σαούλ και πήγαινε ο Δαβίδ και του έψελνε και ο δαίμονας έφευγε.  Πήγαινε με το ψαλτήρι στο χέρι- ήταν όργανο….

Συνέχιση ανάγνωσης