Τό Γενέθλιο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και τον έβαλε στον παράδεισο, για να ασχολείται μόνον με την καλλιέργεια του καλού και την θεωρία του Δημιουργού μέσα από τα έργα Του. Ο φθονερός όμως διάβολος παράπεισε τους πρωτοπλάστους να παραβούν την θεία εντολή και πέτυχε να εκδιωχθούν από τον παράδεισο της τρυφής. Εν συνεχεία ο Θεός διά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἠ εὐαγγελική περικοπή τοῦ Γενεσιου τῆς Θεοτόκου.Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ   Κατά Λουκάν, κεφάλαιο Ι΄, εδάφια 38-42 και κεφάλαιο ΙΑ΄, εδάφια 27-28   Κεφ.Ι΄ 38 ᾿Εγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. 39 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό Γενέσιο τῆς Θεοτόκου. Ἑρμηνεία τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἱερό Χρυσόστομο

ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ[:Φιλιπ.2,5-11]   ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ   «Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀποστολική περικοπή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου.Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ   Προς Φιλιππησίους, κεφάλαιο Β΄, εδάφια 5-11   5 Τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, 6 ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ, 7 ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, 8 καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εἰς τὸ Γενέσιον τῆς Κυρίας Θεοτόκου.

Λόγος εἰς τὸ Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ μακαριστοῦ π. Γεώργιου Καψάνη Ἑορτὴ παγκόσμιας χαρᾶς ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, τὴ γέννηση τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Καὶ κάπου, σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ὡραία τροπάρια τῆς ἑορτῆς, τὴν ἀποκαλεῖ “ρίζα τοῦ γένους ἠμῶν” (β’ κανόνας ἑορτῆς, θ’ ὠδή). Καὶ ὄντως ἡ Παναγιὰ μᾶς εἶναι ἡ νέα ρίζα,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μέγας Φώτιος – Πῶς τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου συνιστᾶ τήν ἀπαρχή τῆς σωτηρίας μας

 Τί έκανε λοιπόν ο πλάστης και κηδεμόνας μας; Άφησε άραγε μέχρι το τέλος το πλάσμα του να ταλαιπωρείται, να μένει δούλος των παθών; Όχι βέβαια. Πώς δηλαδή θα ανεχόταν, αυτό που έπλασε από υπερβολική αγάπη, να το βλέπει μ’ ευχαρίστησή του να μένει αιχμάλωτο και να ζει στην πλάνη;  Γι’ αυτό, αφού συνεδρίασε με τον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στό Γενέσιον τῆς Κυρίας Θεοτόκου († Ἀρχ. Γεώργιος Καψάνης)

   Εορτή παγκόσμιας χαράς εορτάζει η Εκκλησία μας, τη Γέννηση της Κυρίας Θεοτόκου. Και κάπου, σε ένα από τα ωραία τροπάρια της εορτής, την αποκαλεί “ρίζα του γένους ημών” (β’ κανόνας εορτής, θ’ ωδή). Και όντως η Παναγία μας είναι η νέα ρίζα, η οποία μέσα σ’ ένα άγονο κόσμο, σ’ ένα στείρο κόσμο, σ’…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Θεομητορικές Ἑορτές: “Ἡ Γέννησις τῆς Θεοτόκου”» Ἀρχιμ. Σεραφείμ Δημόπουλος

Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη συμφορά ἀπό τήν ἁμαρτία. Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη συμφορά πού μπορεῖ νά βρῆ ἕναν ἄνθρωπο ἀπό τήν ἁμαρτία. Ἡ φτώχεια περνάει καί πολλές φορές δέν ἀφίνει τά ἴχνη της. Ἡ ἀρρώστεια θεραπεύεται καί μένει μονάχα μιά θλιβερή ἀνάμνησι· «κάποτε ὑπέφερα, ἀλλά τώρα εἶμαι τελείως ὑγιής. Πόνεσα στά νοσοκομεῖα, στίς ἐξετάσεις στά χειρουργεῖα. Πῆγα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εἰς τήν γέννησιν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου. Ἁγ. Νικόλαος Καβάσιλας

ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ἁγ. Νικολάου Καβάσιλα ….6. Ἀλλὰ ἡ πανάμωμη Παρθένος, χωρὶς νὰ ἔχη γιά πόλη της τὸν οὐρανό, χωρὶς νὰ ἔχη γεννηθῆ ἀπὸ τὰ οὐράνια σώματα, ἀλλὰ ἀπὸ τὴ γῆ -ἀπό αὐτὸ τὸ ξεπεσμένο γένος, ποὺ ξέχασε τὴν ἴδια του τὴ φύση- καὶ κατὰ τὸν ἲδιο μὲ ὅλους τρόπο,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λόγος εἰς τὀ Γενέθλιον τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καί Ἀειπαρθένου Μαρίας (Ἁγ. Λουκᾶς ἀρχιεπ. Κριμαίας)

  Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άνθρωποι, είναι άνθρωποι κοινοί, τους οποίους η Αγία Γραφή ονομάζει «λαόν της γης» (Δ’ Βασ. 15, 5). Γιατί τους ονομάζει έτσι; Γιατί αυτοί μοιάζουν με γκρίζο χορτάρι ή με χαμόκλαδα. Δεν έχουν στη ζωή τους κάποιους ανώτερους σκοπούς και επιδιώξεις, ο νους τους είναι πολύ επιπόλαιος και ασχολείται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ “Λόγος εἰς τὸ Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου”

     [νεοελληνικὴ ἀπόδοσις] 1. Ἐλᾶτε ὅλα τὰ ἔθνη, κάθε ἀνθρώπινη γενιά, καὶ κάθε γλῶσσα, καὶ κάθε ἡλικία, καὶ κάθε ἀξίωμα, νὰ γιορτάσουμε μὲ ἀγαλλίαση τὴν γέννηση τῆς παγκόσμιας χαρᾶς. Γιατὶ ἂν οἱ εἰδωλολάτρες, μὲ ψεύτικα δαιμονικὰ παραμύθια ποὺ ξεγελοῦν τὸ μυαλὸ καὶ σκοτεινιάζουν τὴν ἀλήθεια, κι᾿ ἂν ἀκόμα προσφέροντας ὅ,τι εἶχαν καὶ δὲν εἶχαν τιμοῦσαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εἰς τὴν κόρην τὴν ἄσπιλον

  Η παράσταση της Γέννησης της Θεοτόκου από το καθολικό της μονής Δαφνίου  Ὑμνοῦμέν Σε παρθένε ἁγνὴ Θεοκυῆτορ δι’ ἧς τὸ θεῖον κάλλος ἀνέτειλε τῷ κόσμῳ καὶ πόθῳ γλυκυτάτῳ, κόρη, Σὲ εὐλογοῦμεν.  Γλώσσῃ ἱερωτάτῃ καὶ χείλεσι ἁγίοις καρδίᾳ ἁγνευούσῃ ψυχῇ καθαρωτάτῃ ὁμολογοῦμεν πάντες ἁγνὴν Θεοῦ μητέρα.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀπέραντος χαρά τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου

  ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (1986) (+ Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Καθηγουμένου Ι. Μ. Γρηγορίου) Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι εκείνη η οποία συνήργησε όσο κανένας άλλος άνθρωπος στην σάρκωσι του Υιού και Λόγου του Θεού, ως γεννήσασα τον Χριστό εν παρθενία και δοθείσα ολοκληρωτικά στον Χριστό. Έγινε και η πρώτη πολίτης της Βασιλείας των…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ γέννησις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου)

  Τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου Ἡ γέννησις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου) Ἑορτή, ἀγαπητοίμου, ἑορτὴμεγάλη, ποὺ ἀνήκει στὶς θεομητορικὲς ἑορτές. Σήμερα εἶναι τὸ Γενέσιον, δηλαδὴ ἡ γέννησι, τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τί γνωρίζουμε ἀπὸ τὰ ἱερὰ βιβλία, ἀπὸ τὴν παράδοσι; Ὑπῆρχε ἕνα εὐσεβὲς ἀνδρόγυνο, ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα. Πίστευαν καὶ λάτρευαν τὸΘεὸ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία μακαριστοῦ Γέροντος Γεωργίου Γρηγοριάτου (Καψάνη) εἰς τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου

  Ακούστε εδώ την ομιλία: O μακαριστός Προηγούμενος της Ι.Μ. Οσ. Γρηγορίου (Άγιον Όρος) Γεώργιος, σε ομιλία του στην Τράπεζα της Ι. Μονής, για τη θεομητορική εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου http://www.pemptousia.gr/2014/09/%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85/

Συνέχιση ανάγνωσης

Π ρ ο ο ρ ι σ μ ὸ ς ἢ ἐ λ ε υ θ ε ρ ί α;

  π. Δ η μ η τ ρ ί ο υ Μ π ό κ ο υ Ἡ Γέννηση τῆς Παναγίας (ἑορτὴ 8ης Σεπτεμβρίου), ἔδωσε τὸ ἔναυσμα γιὰ τὴν ἐνεργοποίηση τοῦ σχεδίου τῆς Θείας Οἰκονομίας, τῆς προαιώνιας δηλ. βουλῆς τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὴ φθορὰ καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Γέννησις τῆς Θεοτόκου κατά τούς Ἁγίους Πατέρες. Πατερικές διδαχές

  Ἡ Γέννησις τῆς Θεοτόκου κατά τούς Ἁγίους Πατέρες Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς στὴν ὁμιλία του στὸ «Γενέσιο τῆς Θεοτόκου» ἀναφέρει: «Σήμερα ἡ προφητευμένη ράβδος ἐβλάστησε ἀπὸ τὴν ρίζα τοῦ Ἰεσσαί, ἀπὸ τὴν ὁποία “ἐβγῆκε ἀνθὸς”, ποὺ δὲν δέχεται μαρασμό, ἀλλὰ καὶ ἀνακαλεῖ τὴν φύση μας, ποὺ ἐμαράθηκε καὶ γι’ αὐτὸ ἐξέπεσε ἀπὸ τὸν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Tό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου

Εἰς τήν γέννησιν τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἠμῶν Θεοτόκου. Ἁγ. Νικολάου Καβάσιλα Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου εἰς τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου Λόγος στὴ Γέννηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ Στα μαύρα ντυμένη η Παναγία. π.Αυγουστίνος Καντιώτης http://anavaseis.blogspot.gr/2013/09/t.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Λόγος στὴ Γέννηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

 Homilia in Navitatem Mariae (νεοελληνικὴ ἀπόδοσις) 1. Ἐλᾶτε ὅλα τὰ ἔθνη, κάθε ἀνθρώπινη γενιά, καὶ κάθε γλώσσα, καὶ κάθε ἡλικία, καὶ κάθε ἀξίωμα, νὰ γιορτάσουμε μὲ ἀγαλλίαση τὴ γέννηση τῆς παγκόσμιας χαρᾶς. Γιατὶ ἂν οἱ εἰδωλολάτρες, μὲ ψεύτικα δαιμονικὰ παραμύθια ποὺ ξεγελοῦν τὸ μυαλὸ καὶ σκοτεινιάζουν τὴν ἀλήθεια, κι᾿ ἂν ἀκόμα προσφέροντας ὅ,τι εἶχαν καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μητροπολίτης Γόρτυνος Ἱερεμίας, Τό Γενέθλιο τῆς Παναγίας μας

           ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ                                        ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ   Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ   ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ 1. Σήμερα, αδελφοί μου χριστιανοί, η αγία μας Εκκλησία εορτάζει μία μεγάλη Θεομητορική εορτή. Σήμερα εορτάζουμε το γενέθλιο της Παναγίας μας. Και όταν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πᾶσα ἡ δόξα τῆς θυγατρός τοῦ βασιλέως ἔσωθεν…»

«Ὅλη ἡ δόξα τῆς θυγατέρας τοῦ βασιλέως εἶναι ἀπό μέσα της». (Ψαλμ. μδ΄14). «Ὤ κόρη γέννημα τῆς γῆς, πού κράτησες τόν Κτίστη στήν ἀγκαλιά Σου! Ἔγινες πράγματι τιμιότερη ἀπ᾿ ὅλη τήν πλάση. Διότι ὁ Δημιουργός μονάχα ἀπό σένα πῆρε σάρκα, τό πρῶτο καί καλύτερο μερίδιο ἀπό τή φύση μας». (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Λόγος Α΄εἰς…

Συνέχιση ανάγνωσης