Σύντομα θά συμβεῖ κάτι..

– Σύντομα θά συμβεῖ κάτι..- Τί συγκεκριμένα Mάτουσκα;- Πόλεμος, πόλεμος θά εἶναι παντού…   ρωσίδα Γερόντισσα Μακαρία προφητεία της πού ἐλέχθη στίς 4 Μαρτίου 1992.   http://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/09/m-4-1992.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Δέν θά σᾶς ἀφήνουν νά ἀνάψετε τά φῶτα…

  Δέν θά σᾶς ἀφήνουν νά ἀνάψετε τά φῶτα. Θά λένε ὅτι πρέπει νά κάνετε οἰκονομία στήν ἐνέργεια. Ρωσίδα Γερόντισσα Μακαρία προφητεία της πού ἐλέχθη στίς 28 Ἰουνίου 1988 και … ἐκπληρώνεται στίς ἡμέρες μας   http://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/09/28-1988.html

Συνέχιση ανάγνωσης

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΕΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ: Ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγούμενη καί Μοναχή Μακαρία

Όσιωτάτη Καθηγουμένη +Μοναχή Μακαρία, κατά κόσμον Μαργαρίτα Δεσύπρη, έγεννήθη τήν 12ην Μαρτίου 1911 στό χωριό Φαλατάδο της Τήνου. Γόνος πολύτεκνης ευσεβούς οικογένειας έγαλουχήθη στά νάματα της Όρθοδοξίας από τους ευσεβείς γονείς της, Μαρίνα καί Γεώργιο, ιδιαίτερα δέ από τόν ιερέα πάππο της εκ μητρός, π. Αντώνιο, όν καί ΰπερηγάπα. Η ευσεβής μήτηρ της, ως άλλη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἔβλεπα λοιπόν ἕνα βόδι ἀπ’ τά μεγαλύτερα πού ὑπάρχουν στόν κόσμο. ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ

Τό βλέπω μέ τήν ψυχή μου. Αυτό είναι πολύ σοβαρό καί νά τό τυπώσετε μέσα σας. Ο Θεός δεν τό δίνει στον τυχόντα, αλλά στον Προεστώτα, γιά νά βάλη σωστή γραμμή, γιά νά προσέξουμε νά μή ξεφύγουμε καί νά μή κολαστούμε. Αυτό πού θά σάς πω είναι πράγμα πνευματικό πού δεν μπορείτε να τό νοιώσετε….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ γνωριμία τῆς Γερόντισσας Μακρίνας μέ τήν Ἁγία Σοφία, τήν ἀσκήτρια τῆς Κλεισούρας

  Η γερόντισσα κατά τούς χρόνους της διαποιμάνσεως της Μονής, ακολουθώντας την παράδοση των Αγίων Πατέρων οι όποιοι, όπως διασώζεται στις διηγήσεις τών Γεροντικών, «παρέβαλλον άλλήλοις»   προς πνευματική οικοδομή, επισκεπτόταν μέ πολύ ζήλο ψυχής σύγχρονες όσιες μορφές της μοναχικής πολιτείας που διακρίνονταν τόσο γιά την θεόπνευστη διδασκαλία τους, όσο καί γιά την αγιότητα τους.  Μετά…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΑΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΒΟΝΗΣ.. Ἔλεγε ἡ Γερόντισσα Μαρίνα Παπαδημητροπούλου ἀργότερα: «Τόν πρῶτο καιρό μετά τό θάνατό της ἐρχόταν συχνά καί μέ ἔβλεπε. Ἐμφανιζόταν μέσα στό κελί. Μοῦ ἔλεγε: Πέθανα ἀλλά εἶμαι -πολύ καλά. Τώρα πῆρα ἄδεια. Θά σέ πάρω νά σέ πάω νά σοῦ δείξω πού εἶμαι.

Ποιος θάνατος θα μπορούσε να έχει εξουσία επάνω σ’ αυτήν πού είχε αγιαστεί στην άσκηση της πίστης στον Αναστάντα καί αιωνίως ζώντα Χριστό, καί είχε ζήσει μαζί Του καί γι’ Αυτόν; Δεν υπάρχει θάνατος γιά όσους όλο το είναι τους είναι γεμάτο από τίς αναστάσιμες θείες δυνάμεις Του. Στους βίους των αγίων, όλα είναι συνηθισμένα,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χάρισμα κατά τῶν δαιμόνων. Γερόντισσα Μακαρία. Ἡ λαοφιλής μοναχή τῆς Ἁγίας Μαρίνας Βόνης

   Χάρισμα κατά Δαιμόνων Μόνο μαζί Του καί μαζί μέ τούς άγιους είμαστε πιο δυνατοί από κάθε κακό, από κάθε δαίμονα, έλεγε η Γερόντισσα. Το κατεξοχήν δώρο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας, πού εικονίζεται να συντρίβει με σφυρί τον εχθρό του ανθρώπου καί της σωτηρίας του, ήταν η μετοχή της διακονήτριάς της Μακαρίας στο χάρισμα κατά…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ ΜΑΚΑΡΙΑ. “Ἔλεγε σέ ἀφοσιωμένη στήν Ἁγία Μαρίνα πιστή: Ἐγώ πετῶ, παιδί μου. “Χάρισμα ἀορασίας καί ὑπέρ φύσιν μετάβασης

  Χάρισμα αορασίας καί υπέρ φύσιν μετάβασης    Η ταπεινή Γερόντισσα Μακαρία γιά λόγους γνωστούς μόνο στο Δωρεοδότη Κύριο έλαβε καί τό σπάνιο χάρισμα να μεταφέρεται θαυμαστά σε άλλους τόπους. Τό είχε φανερώσει η ίδια σε ορισμένα πνευματικά της παιδιά. Διηγείται μια κυρία πώς της έδωσε μια μέρα η Γερόντισσα Μακαρία μια χούφτα λιβάνι καί…

Συνέχιση ανάγνωσης