Ἀπόγνωση, ἀποθάρρυνση καί θάρρος

Στην πνευματική μας πορεία, υπάρχει κάτι που είναι ο μεγαλύτερος σκόπελος. Και είναι τόσο πολύ σημαντικό, γιατί αυτό, εάν το προσέξει ο άνθρωπος, πολλά κερδίζει. Εάν όμως δεν το προσέξει, πολύ ζημιώνεται. Ο σκόπελος αυτός λέγεται αποθάρρυνση, απογοήτευση και βρίσκεται μέσα στην πρακτική υφή της ζωής μας. Όπως και άλλες φορές είπαμε, οι αρχές και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τί εἶναι ἡ ἀπάθεια; Μπορεῖ κάποιος νά τήν κατορθώσει ἄν τό θελήσει; Γέρων Ἰωσήφ Βατοπαιδινός († 2009)

Απάθεια είναι η ελευθερία από κάθε εμπαθή ε­πίδραση και είναι διπλή όπως και η φύση μας. Στη βιολογική μας σύσταση κινούνται οι σωματικές αισθήσεις. Αν σ’ αυτές επιβάλουμε το νόμο της λογι­κής και κινούνται στα όρια της χρείας, τότε κινού­νται φυσιολογικά, χωρίς πάθος, επειδή δεν γίνεται παράχρηση. Εδώ έχουμε μια σχετική απάθεια των εξωτερικών μας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τί εἶναι ἡ πραότητα καί ποιά εἶναι ἡ «γῆ» πού κληρονομοῦν οἱ πραεῖς;- Γέρων Ἰωσήφ Βατοπαιδινός († 2009)

  Η πραότητα, ως χαρακτηριστικό, είναι προϊόν της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Πηγή και ρί­ζα της είναι η ταπείνωση. Είναι και αυτή ένα θείο γνώρισμα, αφού ο «ταπεινός τη καρδία» Κύριός μας είναι ταυτόχρονα και πράος, αφού προβάλλει πε­ρισσότερο την πραότητα από την ταπείνωση. Το σώμα είναι η ταπείνωση και η σκιά του σώματος η…

Συνέχιση ανάγνωσης

ρήματα Ζωῆς: Σέ ποιόν δέν χρειάζεται ἡ μετάνοια;

Σ’ εκείνον μόνο δεν χρειάζεται η μετάνοια, ο οποίος κατόρθωσε να φυλάξει τις υποσχέσεις του βαπτίσματος απαραχάρακτες.  Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός http://www.pemptousia.gr/rimata-zois/rimata-zois-se-pion-den-chriazete-i-metania/

Συνέχιση ανάγνωσης

Τί εἶναι οἱ προφητεῖες καί γιατί νά μή γίνονται σαφεῖς χρονικά;

  Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός († 2009)   Προφητεία είναι η πρόρρηση όσων πρόκειται να γίνουν με τη βοήθεια και την ενέργεια της θείας Χάριτος. Ο Θεός, που κατασκεύασε και φροντίζει τα πάντα, με των πανσωστική πρόνοιά του, «αυτός που τα γνωρίζει όλα πριν να γίνουν», πληροφορεί τον άνθρωπο εκ των προτέρων για το τι πρόκειται να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τί εἶναι ἡ «ἐν Χριστῷ» ἁπλότητα;

    Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός (†209)   Είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς για την αρετή, ή μάλλον για τη θεοείδεια αυτήν, που μόνο όσοι την κέρδισαν και την πάσχουν μπορούν να μας ανα­φέρουν κάτι σχετικό. Ω μακάρια απλότητα, το έν­δυμα και το σώμα της απάθειας και της τελειότη­τας και ο χώρος όπου αρέσκεται να κατοικεί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός: Τί εἶναι οἱ ἡδονές; Ποιές εἶναι ἀθῶες καί ποιές ἔνοχες;

Ηδονές είναι όσα «ηδύνουν» και γλυκαίνουν τη ζωή μας και είναι διπλές καθώς και η φύση μας είναι διπλή. Όπως είμαστε σώμα και ψυχή και καθένας έχει τις αισθήσεις και τα μέλη του, έτσι και οι ηδονές ανήκουν και στα δύο μέρη. Είναι οι σωματικές ηδονές, που γίνονται αισθητές μέσω των μελών του σώματος. Είναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀγάπη πρός τό συνάνθρωπο.(Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ)

Ο Γέροντας Ιωσήφ αν και έτη πολλά στην ασκητική ησυχία, ποτέ δεν επέτρεψε στον εαυτό του να αποστειρωθεί από το ευρύτερο γίγνεσθαι ώστε να αποστραφείτόσο την θυσιαστική αποστολή του μοναχού όσο και την πνευματική ανάγκη και αγωνία του εν τω κόσμω πληρώματος της στρατευομένης του Χριστού Εκκλησίας, προσφέροντας απλόχερα τη γνώση, την εμπειρία και την…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ὁμολογιακός χαρακτήρας τοῦ χριστιανισμοῦ (Γέρων Ἰωσήφ Βατοπαιδινός)

Μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανευφήμου Ευφημίας Η πανσωστική πρόνοια του Κυρίου μας οικονόμησε, πλησίον της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταύρου, να έορτάζωμε την μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανευφήμου Ευφημίας, η οποία μας μεταφέρει σε μια συνέχεια του νοήματος του Σταύρου. Αυτή η Μάρτυς, παρθένος κόρη από υψηλοτάτη οίκογένειαν, τελείωσε το μαρτύριο της…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ ἑπτά σωματικές πράξεις τῆς μετανοίας.(Γέροντος Ἰωσήφ Βατοπαιδινοῦ)

  Απόσπασμα από το βιβλίο “Άσκηση’ του Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού  Στην πρακτική των Πατέρων, που αναλύουμε αναφέρονται επτά σωματικές πράξεις στις οποίες στηρίζονται οι τρόποι και τα έργα της μετάνοιας. Ως πρώτη πράξη στη μετάνοια οι Πατέρες τοποθετούν την  η σ υ χ ί α.  Είναι η απερίσπαστη διαγωγή. Η απομάκρυνση από τα αίτια, που δημιουργούν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πῶς ὁ Κύριος ἀλλοῦ λέει «μή κρίνετε» καί ἀλλοῦ «τήν δικαίαν κρίσιν κρίνατε»; (Γέροντος Ἰωσήφ Βατοπαιδινοῦ)

Ίσως νομίσει κανείς ότι εδώ παρουσιάζεται διαφωνία. Το «μη κρίνετε» επιβάλλεται ειδικά στον άνθρωπο, γιατί δεν έχει την ικανότητα να βλέπει τα πράγματα όπως είναι στην πραγματικότητα. Ο ίδιος, ως ατελής, είναι πάντοτε υπεύθυνος των δικών του λαθών και σφαλμάτων. Επομένως τα συμπεράσματά του θα είναι λανθασμένα και ατελή. Μόνον ο πανυπερτέλειος Θεός δικαιούται και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά ἔργα τοῦ “παλαιοῦ” καί “καινοῦ¨ἀνθρώπου.(Γέροντος Ἰωσήφ Βατοπαιδινοῦ)

 Από το βιβλίο “Άσκηση” του Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού Όταν αναφέρονται οι θεόσοφοι Πατέρες μας στον «παρά φύσιν νόμον» φανερώνουν την περιεκτική διαστροφή που προκάλεσε η πτώση και η συνεχής αποστασία του ανθρώπου. Η απέραντη όμως ευσπλαχνία του Κυρίου μας, με τη σάρκωση του και όλη την παρουσία του ανάμεσά μας, θεράπευσε το δικό μας τραύμα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέροντος Ἰωσήφ Βατοπαιδινοῦ.Ἀπάνθισμα πνευματικῶν νουθεσιῶν (Περί μετανοίας καί ἀντιρρητικοῦ ἀγώνα)

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ Η ομιλία του περί μετανοίας και αντιρρητικού αγώνα, είναι στην κυριολεξία καθηλωτική καθώς αποκαλύπτει το πλήρες θεολογικού νοήματος βάθος το οποίο συμπυκνώνει η κατά τα κοσμικά κριτήρια απλή φράση: «Ο Θεός τους μεν δικαίους αγαπά τους δε αμαρτωλούς ελεεί ». Αυτό, σαν ακοή είναι ευχάριστο, αλλά αν το σχολιάσουμε σε βάθος είναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑπτά σωματικές πράξεις στίς ὁποῖες στηρίζονται οἱ τρόποι καί τά ἔργα τῆς μετάνοιας.

     Ως πρώτη πράξη στη μετάνοια οι Πατέρες τοποθετούν την η σ υ χ ί α. Είναι η απερίσπαστη διαγωγή.  Η απομάκρυνση από τα αίτια, που δημιουργούν τις αφορμές της πτώσης και της ήττας, ειδικά σε όσους είναι ασθενείς χαρακτήρες, αλλά και από αυτόν τον “ὡς λέοντα περιπατοῡντα καί ζητοῡντα νά μάς καταπιή” (Πέτρ….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ σημασία τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν τελείωση τοῦ ἀνθρώπου

Του Γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινού Η προσπάθεια του κάθε χριστιανού πρέπει να είναι η σωστή κατανόηση του σωτήριου έργου του Χριστού και η κατά το δυνατόν πρακτική συμμόρφωση, ώστε να πετύχει το στόχο της σωτηρίας, που η σάρκωση του Θεού Λόγου έφερε στην ανθρώπινη φύση. Μέσα στα πλαίσια αυτά, θα αναφερθούμε στα Ιερά Μυστήρια που αποτελούν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό ἴδιον θέλημα καί ἡ ὑπακοή (Μνήμη τοῦ Ἁγίου Εὐθυμίου)

Οι αναγνώσεις των βίων δυο κορυφαίων Πατέρων, του Αγίου Παχωμίου και του Μεγάλου Ευθυμίου, μάς δίδουν αφορμή να σχολιάσωμε θέματα πού αφορούν το πρακτικό μας καθήκον. Θα ήθελα να σάς υπενθυμίσω ότι το Άγιο Όρος έχει σχέσι με τον Άγιο Ευθύμιο και γενικά με τους αγιοσαββίτες μοναχούς. Από αυτούς παρέλαβε η μονή Στουδίου το τυπικό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἔλεγχος λογισμῶν καί φυλακή αἰσθήσεων (Μνήμη Ἁγίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου). Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

  Έλεγχος λογισμών και φυλακή αισθήσεων (Μνήμη Αγίου Σάββα του Ηγιασμένου)   Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός Σήμερα πανηγυρίζει ένας εκ των γιγάντων της μοναστικής μας πολιτείας, ο Μέγας Σάββας, πού εδώ στο Άγιο Όρος δεν είναι και τόσο πολύ γνωστός. Αυτός ο μεγάλος φωστήρας, είναι για μάς η μεγαλύτερη παρηγοριά. Στο πρόσωπό του ευρίσκαμε τους κεντρικότερους…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ δύο πόλοι τῆς πνευματικῆς ζωῆς.(Μνήμη Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος). Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός

Οι δυο πόλοι της πνευματικής ζωής.(Μνήμη Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος)    Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός Εορτάζει η Εκκλησία μας σήμερα την μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριάρχου Αλεξανδρείας. Ο Άγιος Ιωάννης κατήγετο από την Κύπρο. Υπήρξε τέκνο ευσεβών και πλουσίων γονέων. Αν και ανετράφη μέσα στην άνεσι, έστρεψε όλη του την διάθεσι και προσοχή στην…

Συνέχιση ανάγνωσης

Νέα ὁμιλία τοῦ γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ γιά ὅσα ἔρχονται!(βίντεο)

ΝΕΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ! [βίντεο] «…και μεταβάλλουν τους ανθρώπους σε αγελιαία μάζαν να δουλεύουν υπέρ του διεθνούς κεφαλαίου, του εβραιοσιωνισμού. Αυτό είναι! Αλλά πιστεύω ότι θα μιλήσουν τα αίματα των Μαρτύρων μας και θα μας δώσει αυτή την ελεημοσύνη ο Θεός να μην προλάβουν …» ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ Η ΟΜΙΛΙΑ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Κατηχήσεις» καί «Τυπική διαθήκη» Ἁγ. Νεοφύτου. Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

 «Κατηχήσεις» και «Τυπική διαθήκη» Αγ. Νεοφύτου Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός Η «Ερμηνεία κανόνων Δεσποτικών εορτών» εγράφη προς τον αυτάδελφόν του Ιωάννην, ηγούμενον της I.Μ. Αγ. Χρυσοστόμου, εις το βαθύτατον του οσίου γήρας. Εκ του θαυμαστού τούτου έργου σώζονται αρκετοί λόγοι, αναφέρομεν δε εν συνεχεία αποσπάσματα της ποιότητος και της λαμπρότητος του εγκωμιαστικού του χαρακτήρος. «Φωτός ανεσπέρου,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Παναγία Μητέρα μας..

  Η Παναγία μητέρα μας  Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός Όλα τα κτίσματα έχουν προσφέρει, το κάθε ένα με τη σειρά του, τον τρόπο της εξυπηρετήσεως τους στο -θέμα της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. Εκείνο δε πού προσφέραμε εμείς, η ανθρώπινη φύση, ως αντιπροσφορά για το μέγιστο δώρο της θείας κενώσεως του Ιησού μας, το κατ’ εξοχήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ συγγραφική προσφορά τοῦ Ὁσίου Νεοφύτου. Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

  Η συγγραφική προσφορά του Οσίου Νεοφύτου Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός «Και συ ποτέ επιστρέψας στήριξον τους αδελφούς σου». Οι κατά τον θεόπνευστον Παύλον, «Πνεύματι ζώντες» και άρα «τω ιδίω πνεύματι στοιχούντες» ένα έχουν κύριον και μόνιμόν των σκοπόν, να αγαπούν εξ ολοκλήρου τον Θεόν και συνάμα τον πλησίον των. Αυτήν ακριβώς την θαυμαστήν εικόνα συναντούμε στον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πνευματικό ἔργο Ὁσίου Νεοφύτου. Ὁ Ὅσιος Νεόφυτος ὡς πνευματικός πατήρ. Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

Πνευματικό έργο Οσίου Νεοφύτου. Ο Όσιος Νεόφυτος ως πνευματικός πατήρ Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός «Εγώ δε ον τιμήν υμάς απαιτών λέγω ταύτα, τιμήν γαρ και φιλοτιμίαν και ωφέλειαν εκείνην λογίζομαι, την υμών σωτηρίαν, την υμών προκοπήν, την εκάστου επιστροφήν, την εκάστου μετάνοιαν, την εκάστου διόρθωσιν και παντός κακού αποχήν. Τούτό μοι τιμή και χαρά και ακένωτον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός – Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει!

  – Γέροντα, μερικές φορές είμαστε κουρασμένοι από το διακόνημα και παρεξηγούμεθα μεταξύ μας. Τί γίνεται τότε; – Όταν είστε κουρασμένοι, να είστε περισσότερο προσεκτικοί. Πάντοτε να προηγήται η μεταξύ σας αγάπη, παρά οτιδήποτε άλλο. Και αν συμβή αυτό, με πραγματική, όχι υποκριτική αγάπη, να πείσης τον αδελφό σου ότι παρεφέρθης χωρίς να το καταλάβης….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ἐρμηνεία τῆς Ἁγ.Γραφῆς, ἡ ἀγάπη του στήν Παναγία, ἡ Διαθήκη καί ἡ οσιακή κοίμηση τοῦ Ἁγ. Νεοφύτου. Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

  Η Ερμηνεία της Αγ.Γραφής, η αγάπη του στην Παναγία, η Διαθήκη και η οσιακή κοίμηση του Αγ. Νεοφύτου Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός Αφήνουμε τον ίδιον τον Πατέρα μας να μας διηγηθή το γεγονός αυτό για να ιδούμε κι’ εμείς τον τρόπον που κινούνται και ενεργούν οι Άγιοι. Γράφει λοιπόν: «Όταν με επισκέφθη ο θείος από ψηλά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγ. Νεόφυτος στό «Ἔνθεον σκοπευτήριόν» του τήν «Νέαν Σιών». Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

Ο Αγ. Νεόφυτος στο «Ένθεον σκοπευτήριόν» του την «Νέαν Σιών»  Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός Έως εδώ παραθέσαμεν την περιγραφήν υπό του ιδίου του οσίου του μεγάλου πειρασμού όπου έπαθε σκάβοντας για την ανωτέραν του εγκλείστραν. Συνέγραψε κατανυκτικώτατες και θεολογικώτατες ευχές και τροπάρια, δοξολογίες και ευχαριστίες στον Θεό, στην Δέσποινά μας Θεοτόκο, στον Τίμιο Σταυρόν και στους…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ θαυμαστή σωτηρία τοῦ Ἁγ. Νεοφύτου. Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

Η θαυμαστή σωτηρία του Αγ. Νεοφύτου Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός Έτσι όπως ήμουν από κάτω απ’ τον βράχο, το αριστερό μου πόδι ήτο αιωρούμενο κάτω στον κρημνό, το δε δεξιό μου ήτο απλωμένο κατά μήκος του βράχου και κολλητά σ’ αυτόν, διότι δεν επέτρεψε η προφθάσασα Θεία Χάρις να πέση ο βράχος πάνω του και να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί δοκιμασίας. Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου. Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

Περί δοκιμασίας. Αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου.   Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός Περιγραφή του ιδίου του οσίου πατρός περί της δοκιμασίας που υπέστη σκάβοντας διά την αποπεράτωσιν της ανωτέρας του εγκλείστρας. «Παράδοξον πράγματι και παράξενο. Παράδοξο και ικανό να ξενίζη την ακοή και τις φωνές των φιλοθέων και λογικών ανθρώπων το ξένον θέαμα’, που έγινε σε μένα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀσκητικοί ἀγῶνες τοῦ Ἁγ. Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου. Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

 Ασκητικοί αγώνες του Αγ. Νεοφύτου του Εγκλείστου   Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός Και όμως! Ο άγιος «ως στερρός αδάμας» χωσμένος στα σπλάχνα της γης δέχεται «πληγάς και πολέμους αναρριθμήτους», και ουδόλως παύει του σκοπού του. «Η πράξις του Σταυρού διπλή έστιν και του προς το διπλούν της φύσεως το διαιρούμενον εις δύο μέρη. Και η μεν,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀνακάλυψις τῆς Ἐγκλείστρας ἀπό τόν Ἅγ. Νεόφυτο τόν Ἔγκλειστο. Γέροντας Ἰωσήφ Βατοπαιδινός

Η ανακάλυψις της Εγκλείστρας Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός Η ανωτέρω περιπέτεια στόχον είχε την ανακοπή του ταξειδίου και άρα την παραμονήν του στη νήσο. Στους βεβαιοπίστους τίποτα δεν συμβαίνει, ή μάλλον δεν ερμηνεύεται ως τυχαίον. Με βάσιν τον πνευματικόν νόμον, ως αλάνθαστον κριτήριον, μέσω του οποίου ο Παντοκράτωρ Θεός την κτίσιν διοικεί, συνεπέρανε ο όσιος Πατήρ…

Συνέχιση ανάγνωσης