Τότε εἶδα μέ χρυσά γράμματα μήκους ἑνός μέτρου μπροστά εἰς τό σῶμα τοῦ Ἁγίου τρία γράμματα «Ναί».

  Ένα ακόμα θαυμαστό περιστατικό από την ζωή των οσίων γερόντων του Αγίου Όρους, που συνέβη στον Μακαριστό Γέρων Εμμανουήλ Γρηγοριάτη (1918-2008) ~ Ἐγώ κάποτε, ὡς Μοναχός θυμᾶμαι, ἤμουν πολύ ἄρρωστος. ῎Επρεπε νά κάνω μία ἐγχείρησι στήν καροτίδα. Οἱ ἰατροί μοῦ εἶπαν, ὅτι ἐάν δέν τήν κάνω, θά τελειώσω τήν ζωήν μου σέ ὀλίγες ἡμέρες….

Συνέχιση ανάγνωσης

«Λέγανε οἱ Παλιοί ὅτι, ὅταν θά γυρίζουν οἱ ἄνθρωποι γυμνοί στούς δρόμους, θά ἔλθει τό τέλος τοῦ κόσμου..»

  Από το βιβλίο: «ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΙΚΟ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ – Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ: ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ († 1911-2005) -Πῶς εἶναι ἔξω ὁ κόσμος παπᾶ Νικόλα; -Τί νᾶ σᾶς πῶ, βρέ Πατέρες μου, ἀκρίβεια, ἀκρίβεια, ἀκρίβεια καί γύμνια στό κατακόρυφο.  Γι᾿ αὐτό λέγανε οἱ Παλιοί ὅτι, ὅταν θά γυρίζουν οἱ ἄνθρωποι γυμνοί στούς δρόμους, θά ἔλθη…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Μπαμπά δός μου καί μένα ἀπό αὐτά τά ὠραία κόκκινα στολίδια πού ἔχεις μπροστά σου» (Συγκλονιστική – ἀληθινή ἱστορία)

*Μία αλληλουχία συγκλονιστικών γεγονότων που καθόρισαν την ζωή του Μοναχού Μακαρίου, ο οποίος είχε αφήσει το Μοναχικό σχήμα του και αποφάσισε να γυρίσει στον κόσμο…    ΓΕΡΩΝ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗΣ (†1892 – 1975)  …Ο Μακάριος ο Γρηγοριάτης τό ἔτος 1922 ἔφυγε διά νά μονάσῃ στό ῞Αγιον ῎Ορος, καί ἐβύθισε σέ μεγάλο πένθος τούς γονεῖς του καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Μιά φορά καθώς καθόμουν στό στασίδι μου, βλέπω νά μέ πλησιάζουν πολλοί Ἄγγελοι…» (Γέροντας Ἀρτέμιος ὁ Σπαρτιάτης)

Διηγείται ο Γερω-Εφραίμ ο Γρηγοριάτης (1905-1991)  ~ Ο Γέρο-Ἀρτέμιος ο Σπαρτιάτης ἦτο βιαστής Μοναχός. ῎Ετσι τόν ἐγνώρισα ἐγώ. Κρεβάτι στό κελλί του δέν ἐγνώριζε. ῞Οπως ἐρχόταν ἀπό τήν ἐκκλησία, μέ τό ράσο καί τό κουκούλι καθόταν σ᾿ ἕνα σκαμνί τοῦ κελλιοῦ του, χωρίς νά βγάζῃ τά παπούτσια του, καί τραβοῦσε ὅλη τήν νύκτα κομβοσχοίνι, τό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μοναχός Νεκτάριος Γρηγοριάτης.

Μοναχός Νεκτάριος Γρηγοριάτης. Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Τό 2003 κυκλοφόρησε ἕνα χαριτωμένο ἁγιορείτικο βιβλίο. Περιέχει διδακτικές διηγήσεις, περιστατικά καί ἱστορίες ἀπό τήν ζωή παλαιτέρων καί νεωτέρων Πατέρων τοῦ Ἄθωνος. Τιτλοφορεῖται: Ἁγιορείτικα ἀνέκδοτα καί διηγήσεις καί ὄχι μόνο. Συγγραφεύς φέρεται ὁ μοναχός Νικάνωρ Καυσοκαλυβίτης. Τά διηγήματά του γραμμένα μέ ἁπλῆ καί κατανοητή γλῶσσα, εἶναι διδακτικά καί ὠφέλιμα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Γέροντας Ἀντώνιος Γρηγοριάτης (+1915-2002).

    Ὁ Γέροντας Ἀντώνιος Γρηγοριάτης (+1915-2002). Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου     Ὁ Γέροντας Ἀντώνιος, κατά κόσμον Κωνσταντῖνος Νικολάου, καταγόταν ἀπό τόν Πύργο τῆς Ἠλείας. Γεννήθηκε τό 1915 ἀπό εὐσεβεῖς γονεῖς. Ἐπειδή, εἶχα συνάψει μαζί του στενές ἀδελφικές σχέσεις, συχνά τόν ρωτοῦσα γιά τήν ζωή του καί τήν οἰκογένειά του. Ὁ ἴδιος λοιπόν μοῦ ἔλεγε τά  ἑξῆς:…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μοναχός Γερόντιος Γρηγοριάτης (+1909-2000)

Μοναχός Γερόντιος Γρηγοριάτης (+1909-2000) Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Ἕνα ἀνοιξιάτικο μεσημέρι τοῦ ἔτους 1997 κατέβηκε στήν ἀποβάθρα τῆς Μονῆς μας ἕνας ἡλικιωμένος μοναχός. Ὑποβασταζόμενος ἀπό κάποιον νεώτερο μπῆκε στό Μοναστήρι μας. Ἐμάθαμε γι᾿ αὐτόν ὅτι εἶναι Γρηγοριάτης Μοναχός, πνευματικό τέκνο τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος Παπᾶ Ἀθανασίου καί γιά πολλά χρόνια ζοῦσε μέχρι σήμερα σάν ἐρημίτης σ᾿ ἕνα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Συμεών Γρηγοριάτης (+1918-1999).

  Γέρων Συμεών Γρηγοριάτης (+1918-1999). Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Ὁ Γέρο-Συμεών, κατά κόσμον Σπυρίδων Στεφανόπουλος τοῦ Παναγιώτου, γεννήθηκε στό χωριό Βερτσίτσιο τῶν Καλαβρύτων Πελοποννήσου. Προερχόταν ἀπό εὐσεβῆ οἰκογένεια καί σέ ἡλικία 20 ἐτῶν ἐγκατέλειψε τά φθαρτά καί ἐφήμερα τῆς παρούσης ζωῆς γιά νά ὑποταχθῆ “ἀγαλλομένῳ ποδί” στόν ἐλαφρό ζυγό τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. -Σέ ἐρώτησί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Ἀνδρέας Γρηγοριάτης (+1913-1988). Μέρος β’

Γέρων Ἀνδρέας Γρηγοριάτης (+1913-1988). Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Τά τελευταῖα 10 χρόνια ἐργάσθηκε σάν γραμματεύς τῆς Μονῆς. Λόγῳ πολλῶν διανοητικῶν ἐργασιῶν του καθυστεροῦσε καί δέν πρόφθανε νά πάη στήν ἐκκλησία γιά τό Ἀπόδειπνο. Πάντοτε ὅμως τό ἔλεγε κατευθυνόμενος ἀπό τό γραφεῖο πρός τό κελλί του. Ἀπό τήν συνεχῆ διανοητική ἐργασία του, τόν ἔπιανε ὑπερέντασι καί εἶχε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Ἀνδρέας Γρηγοριάτης (+1913-1988). Μέρος α’

Γέρων Ἀνδρέας Γρηγοριάτης (+1913-1988). Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Μετά τά μεσάνυκτα τῆς 8ης Μαΐου 1988 ἐγκατέλειψεν ὁριστικά τά ἐγκόσμια ἕνας ἀπό τούς πιό δραστήριους καί ἐναρέτους Πατέρας τῆς Μονῆς μας, ὁ γέρων Ἀνδρέας. Μόνο τώρα, μετά τήν ἐν Χριστῶ κοίμησί του, μᾶς εἶναι δυνατόν, νά παρουσιάσουμε μερικές πτυχές ἀπό τήν πεντηκονταετῆ καί πλέον διακονία του στό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Δαμιανός Γρηγοριάτης (+1911-1993).

Γέρων Δαμιανός Γρηγοριάτης (+1911-1993). Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Ὁ Γέροντας Δαμιανός Γρηγοριάτης γεννήθηκε στό χωριό Σκούρτα Θηβῶν τῆς Βοιωτίας τό ἔτος 1911. Οἱ γονεῖς του ὠνομάζοντο Διομήδης καί Εὐγενία, τό ἐπώνυμον Ἀγαθής. Στό Μοναστήρι μας ἦλθε γιά νά μονάση τό ἔτος 1942 σέ ἡλικία 31 ἐτῶν. Μετά ἀπό ἕνα χρόνο ἐκάρη μεγαλόσχημος μοναχός ἀπό τόν ἡγούμενο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Εμμανουήλ Γρηγοριάτης. Μέρος Γ’.Τελευταῖο

Γέρων Εμμανουήλ Γρηγοριάτης. Μέρος Γ’ Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου  -Ποῖες ἀπό τίς ἀδελφές σας ἔζησεν ἀσκητικά, Γέρο ‘Εμμανουήλ; -Ἀκολούθησαν τήν ἀσκητική ζωή, χωρίς νά φορέσουν τό μοναχικό Σχῆμα, δύο ἀδελφές μου, ἡ Βασιλική καί ἡ Περσεφώνη. Τώρα θά σοῦ εἶπῶ, ὅ,τι θυμᾶμαι ἀπό τήν ζωή καί τό ὁσιακό τέλος τῆς Βασιλικῆς. Ἐνῶ ὅπως εἶπα, δέν ἦτο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Εμμανουήλ Γρηγοριάτης. Μέρος Β’

Γέρων Εμμανουήλ Γρηγοριάτης. Μέρος Β’  Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου ῞Ενα ἄλλο θαυμαστό γεγονός τῶν ῾Αγίων Ἀναργύρων, εἶναι τό ἑξῆς: Πρό ὀλίγων ἐτῶν, μετέβη ἡ ῾Ηγουμένη τῆς Μονῆς τῆς Παναγίας τῆς Πορταριᾶς τοῦ Βόλου, γερόντισσα Μακρίνα γιά νά κάνῃ ἐγχείρησι. Μοῦ τηλεφώνησε νά τίς κάνω προσευχή στούς ῾Αγίους Ἀναργύρους. ῞Οταν ἐπέστρεψε, μοῦ εἶπε τά ἑξῆς: «Γέροντα τά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Εμμανουήλ Γρηγοριάτης. Μέρος Α’

Γέρων Εμμανουήλ Γρηγοριάτης Μέρος Α’  Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Ἡ ῾Ιερά Μονή τοῦ ῾Οσίου Γρηγορίου, θά εἶναι διά τόν Γέροντα Ἐμμανουήλ, ἡ τελευταία του Μετάνοια, ἡ τελευταία ἐπί τῆς γῆς κατοικία, μετά τήν ὁποίαν θά τόν περιμένῃ ἡ αἰώνια κατοικία τῶν ζώντων ἐν τῷ παραδείσῳ. Εὑρισκόμενος τώρα, (1995), ἀνάμεσά μας, εἶναι μοναδική χαρά καί εὐλογία νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Αὐξέντιος Γρηγοριάτης (+ 1892 – 1981). Μέρος Γ’

 Γέρων Αὐξέντιος Γρηγοριάτης (+ 1892 – 1981) Μέρος Γ’ Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου   ῾Η ἡμέρα τῆς κηδείας του, ἦτο πράγματι μία ἀνάστασιμη ἡμέρα. Χαρμόσυνο γεγονός ἡ μετάστασις τῆς ψυχῆς τοῦ Γέρο Αὐξέντιου, γι᾿ αὐτό καί αὐθόρμητα τόν προπέμψαμε μέ τό «Χριστός Ἀνέστη..» πού ἀντήχησε σέ ὅλη τήν γύρω περιοχή, ὡς ὕμνος θριάμβου. ῾Η αἴσθησις ὅτι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Αὐξέντιος Γρηγοριάτης (+ 1892 – 1981). Μέρος Β’

 Γέρων Αὐξέντιος Γρηγοριάτης (+ 1892 – 1981) Μέρος Β’ Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Σέ ὅλους ἦταν καταδεκτικός μέ τήν σεμνοτάτη παρουσία του. Τούς ἀγαποῦσε τούς Πατέρες καί ἰδιαίτερα αὐτούς πού τόν διακονοῦσαν τούς τραβοῦσε κομποσχοίνι. Οἱ συμβουλές του πρός ὅλους σχεδόν, ἀκόμη καί πρός τούς εὐλαβεῖς χριστιανούς πού τόν ἐπισκέπτοντο, ἦταν ἡ εὐχή καί ἡ ἀνάγνωσι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Αὐξέντιος Γρηγοριάτης (+ 1892 – 1981). Μέρος Α’

  Γέρων Αὐξέντιος Γρηγοριάτης (+ 1892 – 1981) Μέρος Α’ Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Ὁ ὁσιώτατος Μοναχός Αὐξέντιος Γρηγοριάτης, ἦταν τό καμάρι καί τό στολίδι τῆς ῾Ιερᾶς  Μονῆς μας. ῏Ηταν ὁ ἀσκητής τοῦ κοινοβίου, ὁ ἀετός τῆς θείας ἀγάπης, ὁ θεωρός τοῦ ἀκτίστου Φωτός, ὁ περιφρονητής τῶν γηῒνων καί ἐραστής τῶν οὐρανίων. ῏Ηταν τό καύχημα τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἱερομόναχος Στέφανος Γρηγοριάτης (+ 1891 – 1956)

Ἱερομόναχος Στέφανος Γρηγοριάτης.  Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Δέν πρέπει νά παρασύρῃ τό ρεῦμα τῆς λησμονιᾶς τόν ἀείμνηστο παπᾶ Στέφανο, τοῦ ὁποίου ἡ ἑξηκοντετής παρουσία του στήν Μονή μας, πολλά ἔχει νά μᾶς διδάξῃ. Δέν ἔχει σημασία νά μάθουμε πόσο ψηλά ἔφθασε. Αὐτό τό γνωρίζει ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος τόν ἀντήμειψε γιά τούς μοναχικούς του κόπους. Ἐμεῖς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Σάββας Γρηγοριάτης (+ 1909-1977).

Γέρων Σάββας Γρηγοριάτης (+ 1909-1977) Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Μία μορφή πού στό πέρασμά της σκεπάσθηκε ἀπό τήν ἁγιορείτικη ἁπλότητά της καί ἐκδηλώθηκε μόνο ἡ τραχύτης τοῦ χαρακτῆρος της, λόγῳ τῆς Μανιάτικης καταγωγῆς της, ἐπιθυμῶ τώρα νά παρουσιάσω. Τόν Γέρο Σάββα τόν ἐγνώρισα στήν Μονή τῆς μετανοίας μας, τήν τοῦ  ῾Οσίου Γρηγορίου, ὅπου ἐπῆγα ἐκεῖ ὡς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Σωφρόνιος Γρηγοριάτης (+ 1907 – 1977)

  Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Κάθε Μοναχός, ὅπως καί κάθε ἄνθρωπος, κρύβει  μέσα του ἕνα μυστήριο. ῎Εχει τίς ἐλλείψεις του, ἀλλά καί τίς ἀρετές του. Ἐμεῖς μποροῦμε νά ὠφεληθοῦμε καί ἀπό τά δύο, ἄν ἔχουμε ταπείνωσι. Κοντά στόν π. Σωφρόνιο συναντήσαμε αὐτό τό κρᾶμα συμπεριφορᾶς. ῎Αλλοτε νά μᾶς ἑλκύῃ μέ τά λόγια του, τήν ταπείνωσί του,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Ἀρσένιος Γρηγοριάτης.

   Γέρων Ἀρσένιος Γρηγοριάτης (+1912-1991). Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Ὁ Γέρο Ἀρσένιος εἶναι θεομητορικός μοναχός. Ὁσάκις ὁμιλεῖ, γράφει καί προσεύχεται γιά τήν Θεοτόκο χρησιμοποιεῖ τίς τρυφερώτερες ἐκφράσεις. Αἰσθάνεται ὡσάν νά βλέπει μπροστά του τήν Ἁγνή Θεομήτορα καί συνομιλεῖ μαζί της μέ τόση οἰκειότητα ὅση ἔχει τό μικρό παιδί πρός τήν στοργική του μητέρα. Κι αὐτή ἡ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Ἡσύχιος Γρηγοριάτης. (+ 1896 – 1999). Τελευταῖο

 Γέρων Ἠσύχιος Γρηγοριάτης. (+ 1896 – 1999).  Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Ὁ Σεβαστός μας Γέροντας π. Γεώργιος ἀπουσίαζε γιά λόγους τῆς ὑγείας του στόν κόσμο. Ἐλυπήθηκε διότι θά ἀπουσιάζη ἀπό τήν ἐξόδιο Ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἡσυχίου. Μᾶς ἀπέστειλε τόν ἑξῆς ἐπικήδειο λόγο του: Πρός τά ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά μου πνευματικά τέκνα τούς Ὁσιωτάτους Πατέρας καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Ἡσύχιος Γρηγοριάτης. (+ 1896 – 1999). Μέρος Β’

Γέρων Ἠσύχιος Γρηγοριάτης. (+ 1896 – 1999). Μέρος Β’  Δεῖτε ἐδῶ:α’μέρος   -῾Ετοιμάζεσθε τώρα περισσότερο γιά τήν ἄλλη ζωή, πάτερ ῾Ησύχιε; Προσπαθοῦμε τώρα στά τελευταῖα, ὅσο μποροῦμε, ἀλλά ὁ νοῦς μου τρέχει πότε ἀπό ἐδῶ καί πότε ἀπ᾿ ἐκεῖ. Τώρα μοῦ ἦλθε καί νέο τηλεγράφημα: ῞Ενας πόνος μέ ἄρχισε στά πόδια, σάν νά μέ σουβλίζουν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Ἡσύχιος Γρηγοριάτης. (+ 1896 – 1999).

Γέρων Ἠσύχιος Γρηγοριάτης (+ 1896 – 1999) Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Ἕνας ἄλλος ἀκάματος ἐργάτης τῆς Μονῆς καί τῆς προσευχῆς, τῆς θυσίας καί τῆς ἀγάπης, εἶναι ὁ Γέρο-῾Ησύχιος. ῎Εχει κερδίσει τήν ἐκτίμησι καί συμπάθεια ὅλων τῶν νεωτέρων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι διαβλέπουν στήν ἀσκητική φωτεινή μορφή του, τόν μοναχό τῆς ὑπομονῆς, τῆς ταπεινώσεως, τῆς μετανοίας, τῆς ἀγάπης,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἱερομόναχος Κοσμᾶς Γρηγοριάτης Ἱεραπόστολος τοῦ Κογκό.

  Ἱερομόναχος Κοσμᾶς Γρηγοριάτης  Ἱεραπόστολος τοῦ Κογκό (1942-1989)  Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ,  καθοδηγουμένη ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα,  ἀναδεικνύει διά μέσου τῶν αἰώνων,  θεοφόρους καί ἀκάματους ἐργάτες,  πού μεταλαμπαδεύουν τό σωτήριο Μήνυμά της στούς λαούς τῆς γῆς καί θυσιάζονται γιά τήν δόξα τοῦ Χριστοῦ καί τόν ἐρχομό τῆς Βασιλείας Του. Στήν χρυσῆ αὐτή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἱερομόναχος Νικόλαος Γρηγοριάτης

Ἱερομόναχος Νικόλαος Γρηγοριάτης  Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου Κάθε ἡμέρα, πρίν ἀπό τόν Ἑσπερινό, ἐδιάβαζε  Παρακλήσεις. Τήν Δευτέρα στούς Ἀρχαγγέλους, τήν Τρίτη στόν Τίμιο Πρόδρομο, τήν Τετάρτη στήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Πέμπτη στούς Ἁγίους Ἀποστόλους καί στόν Ἅγιο Νικόλαο, τήν Παρασκευή στόν Τίμιο Σταυρό καί τό Σάββατο στούς Ἁγίους Μάρτυρας. Ἀκόμη ἐδιάβαζε καί μία ἑνιαία Παράκλησι στούς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἱερομόναχος Νικόλαος Γρηγοριάτης. Μέρος Α’

  Ἱερομόναχος Νικόλαος Γρηγοριάτης (+1911-2005).  Μέρος Α’ Ὁ μακαριστός ἱερομόναχος π. Νικόλαος Γρηγοριάτης δέχθηκε τήν τελευταία ἐπίσκεψι του Θεοῦ καί ἐναπέθεσε στάς χεῖρας Του τήν ὁσία του ψυχή στίς 25 Μαίου 2005 π. ἡμ. Γεννήθηκε στό χωριό Καπαρέλλι τῆς ἐπαρχίας Μαντινείας Ἀρκαδίας στίς 10 Ἰουνίου τοῦ 1911. Ἦτο ὁ τέταρτος ἀπό τά δέκα παιδιά τῶν…

Συνέχιση ανάγνωσης