Σύγχρονες αἱρέσεις καί ἀθλητισμός (Ἱερεύς Σωτήριος O. Ἀθανασούλιας)

   Ἡ «ἐναλλακτική» ἤ «ἐνεργειακή γυμναστική» Στό προηγούμενο τεῦχος τοῦ ἐντύπου μας ἀσχοληθήκαμε ἀναλυτικά μέ τή γιόγκα (yoga), μιά τεχνική, πού προβάλλεται στόν δυτικό κόσμο ὡς ἕνα εἶδος ἀποτελεσματικῆς γυμναστικῆς ἤ ὡς ἀκίνδυνη μέθοδος γιά ὑγεία καί ὀμορφιά, ἄσχετη μέ τή θρησκεία. Ὡστόσο, ὅπως εἴδαμε ἐκεῖ, πρόκειται γιά μέθοδο θρησκευτικῆς λατρείας τῶν «θεοτήτων» τοῦ Ἰνδουϊσμοῦ καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἰωάννης Μηλιώνης, Γιόγκα – Ὅταν ἡ Θρησκεία γίνεται Γυμναστική.

   Γιόγκα – Ὅταν ἡ Θρησκεία γίνεται Γυμναστική. κ. Ἰωάννης Μηλιώνης. Εἰδικός ἐρευνητής τῆς Συνοδικῆς ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν αἱρέσεων.   ΕΙΣΗΓΗΣΗ TOY ΣΤΗΝ ἡμερίδα μὲ θέμα: «Yoga; Εὐχαριστῶ δὲν θὰ πάρω!» πού διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μ.Κηφισίας Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦμετὰ τοῦ ἀντιαιρετικοῦ  της Γραφείου στὶς 14 Νοεμβρίου 2015 στὸ Δημοτικὸ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Is yoga physical exercise – sport?

   Available: October 2013 Is yoga physical exercise – sport? Is yoga in terms of exercise appropriate for the improvement of physical health? A scientific approach Christos V.M. Tagarakis Foreword Wildor Hollmann – Wilhelm Bloch Sportverlag Strauß,  Cologne, Germany, 2013 ISBN 978-3-86884-135-0  In Greek (Στα Ελληνικά):  Edition 2010 Είναι η γιόγκα σωματική άσκηση – γυμναστική;…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Γιόγκα καί ὁ Διαλογισμός στό φῶς τῆς ὀρθόδοξης θεολογίας

  Η ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου Τα όσα θα εκτεθούν παρακάτω δεν έχουν σκοπό να φοβίσουν τους λάτρεις της γιόγκα και του διαλογισμού. Αλλά να πληροφορήσουν για εκείνα που οφείλουν να γνωρίζουν οι ασκούμενοι και ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ. Ακόμη θέλουμε να επισημάνουμε ότι δεν πρόκειται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μητροπολίτης Χίου Μᾶρκος, «Εἶναι ἡ Γιόγκα Γυμναστική;»

    Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν Τῆς καθ’ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἐνταῦθα Θέμα:    «Εἶναι ἡ Γιόγκα Γυμναστική;». Ἀδελφοί μου, Βα­σι­κό γνώ­ρι­σμα τῆς ἐ­πο­χῆς μας,  εἶ­ναι ἡ σύγ­χυ­ση πού πα­ρα­τη­ρεῖ­ται γι­ά μι­ά ποι­κι­λί­α πτυ­χῶν τῆς ἀν­θρώ­πι­νης ζωῆς. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δει­γμα πνευ­μα­τι­κῆς καί ὑ­παρ­ξι­α­κῆς σύγ­χυ­σης εἶ­ναι καί τό γε­γο­νός, ὅ­τι καί ἡ  γι­ό­γκα, ἕ­να θε­με­λι­ῶ­δες θρη­σκευ­τι­κό  …

Συνέχιση ανάγνωσης