«Γιά τίς θλίψεις καί τούς πειρασμούς»

Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος  Οἱ ἄνθρωποι πού ζοῦν στόν κόσμο αὐτό χωρίς θλίψεις, χωρίς πειρασμούς, χωρίς ἀσθένειες, δέν ἔχουν καί δέν θέλουν νά ἔχουν σχέση μέ τό Θεό. Βέβαια αὐτοί, ἀπό τούς πολλούς μακαρίζονται, ὅτι κάνουν ζωή χαρισάμενη καί περνοῦν καλά. Καί γιατί αὐτοί νά περνᾶνε καλά καί νά μήν ὑποφέρουν, σέ ἀντίθεση μέ τούς ἄλλους…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως καί οἱ διανοούμενοι (Δημήτριος Παναγόπουλος)

    Πολλοί δυστυχώς από τους αυτοαποκαλούμενους «καλούς ανθρώπους» απορρίπτουν το Μυστήριο της ιεράς Εξομολογήσεως και εκφράζονται πολλές φορές και βλάσφημα εναντίον των ιερωμένων και με μία χαρακτηριστική αποστροφή μιλούν γι’ αυτούς λέγοντας: «Τι είναι αυτά που μας λέτε, να εξομολογηθούμε; Να πάμε εμείς σε παπά να πούμε τις αμαρτίες μας; Εμείς γνωρίζουμε καλύτερα από…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Γιά τήν ἐμπιστοσύνη στόν Θεό»

  Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος Ἐκεῖ πού τελειώνει ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν ἑαυτό του, ἐκεῖ ἀρχίζει ἡ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Ὁ Θεός θέλει νά ἀπελπιστοῦμε τελείως ἀπό τίς προσπάθειές μας, ὥστε νά ζητήσουμε τήν βοήθειά Του καί νά Τοῦ ἐμπιστευτοῦμε τίς ὑποθέσεις τῆς ζωῆς μας. Ὅπως ὅταν ἀναθέτουμε μία ὑπόθεση στόν δικηγόρο μας, τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ ἀνατροφή τῶν παιδιῶν»

  Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος Ἡ ψυχή τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἕνα λευκό χαρτί, πού στό δίδει ὁ Χριστός καί καλεῖσαι νά γράψεις πάνω σέ αὐτό, περί τοῦ Χριστοῦ. Ἄν πρωτογράψουν οἱ γονεῖς, τό Χριστό στήν ψυχή τοῦ ἀνθρώπου, τότε τό παιδί καί νά πέσει ἀργότερα μέ τά μοῦτρα στήν ἁμαρτία, θά ἔρθει ἐποχή, πού τά πρῶτα…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Περί γάμου καί τεκνογονίας»

Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος Γιά δύο λόγους σήμερα οἱ γάμοι ἀποτυγχάνουν:  α)διότι δέν εἶναι ὅλοι γιά γάμο, καί· β)διότι δέν ρωτήθηκε ὁ Θεός, ἄν αὐτός ἤ αὐτή, πού πᾶμε νά παντρευτοῦμε, εἶναι ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος γιά ἐμᾶς.  Γιατί μόνο ὁ Θεός γνωρίζει, ποιός εἶναι ὁ Ἀδάμ καί ποιά εἶναι ἡ Εὔα τοῦ καθενός. Καί βλέπεις ζευγάρια…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὅταν ὁ Θεός φωτίζει τό μυαλό μας»

  Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος Παράδειγμα: Κάποιος Χριστιανός βρέθηκε κάποτε σέ ἕνα κύκλο προτεσταντῶν, οἱ ὁποῖοι κατηγοροῦσαν τήν Παναγία καί ἔλεγαν, ὅτι δέν εἶναι Ἁγία. Ὁ Ὀρθόδοξος αἰσθάνθηκε πολύ ἄσχημα, ἀλλά δέν ἦταν πνευματικά τόσο καταρτισμένος, ὥστε νά τούς ἀπαντήσει καταλλήλως. Προσευχήθηκε λοιπόν στό Θεό νά τόν βοηθήσει, ἔστω κάτι νά πεῖ, γιατί ὁ ἴδιος δέν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου»

Δημητρίου Παναγόπουλου  ἱεροκήρυκος Ὁ ἄνθρωπος ἔχει τρεῖς ἐχθρούς, πού μέ σειρά ἐπικινδυνότητας εἶναι: ἡ σάρκα του, ὁ κόσμος καί ὁ διάβολος. Ὁ Ἅγιος Ἰλαρίων ἀναφέρει, ὅτι τό 95% τῶν κολασμένων, κολάζονται ἐξαιτίας τῆς σάρκας τους καί τοῦ ἐγωισμοῦ τους. Ἑπομένως ὁ μεγαλύτερος ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός του, εἶναι ἡ ἴδια ἡ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ποιοί τύποι ἀνθρώπων ὑπάρχουν»

  Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος  Ὑπάρχουν τρεῖς τάξεις ἀνθρώπων κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο· οἱ ψυχικοί, οἱ σαρκικοί καί οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι. Οἱ ψυχικοί εἶναι ἐκεῖνοι πού δέν θέλουν νά τούς πειράξεις, γιατί δέν πειράζουν κανέναν. Λένε τά δικά μου, δικά μου, καί τά δικά σου δικά σου. Οἱ σαρκικοί ἄνθρωποι εἶναι ἐκεῖνοι πού στά ἁρπάζουν, εἶναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τά ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου»

Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος  Ὁ θάνατος εἶναι ἕνας φωτογραφικός φακός καί ἀνάλογα μέ τήν κατάσταση στήν ὁποία θά σέ ἀποθανατίσει, θά ἔχεις καί τήν ἀνάλογη τύχη μεταθανάτια. Ἄν σέ βρεῖ ὁ θάνατος ἐν μετανοίᾳ θά σωθεῖς καί ἐάν σέ βρεῖ σέ ἀμετανοησία, θά κολαστεῖς. Γι᾿ αὐτό καί πρέπει πάντα νά βρισκόμαστε ἐν μετανοίᾳ καί προετοιμασμένοι, γιατί…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ»

Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος Σέ αὐτόν τόν κόσμο ὑπάρχει ἡ φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ, πού πάντα ἀθωώνει τόν ἄνθρωπο, ὅταν προσέρχεται στό Μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως. Στόν ἄλλο κόσμο ὑπάρχει ἡ Δικαιοσύνη Του καί θά μᾶς δικάσει, θά μᾶς κρίνει ὁ Χριστός. Νά φαντάζεστε τόν Θεό μέ δύο πόδια: Τό ἕνα πόδι του ἀπό ἐδῶ, στήν προσωρινότητα καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ χλιαροί ἄνθρωποι»

  Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος Εἶναι εὐκολότερο νά κάνεις ἕναν ἄνθρωπο, πού εἶναι ψυχρός στήν Ὀρθόδοξη πίστη ζεστό, παρά νά κάνεις ἕναν χλιαρό ζεστό. Οἱ χλιαροί ἄνθρωποι πιστεύουν, ἀλλά δέν πράττουν χριστιανικά ἤ πράττουν μέ τό δικό τους βολικό τρόπο. Ἔτσι γίνονται ἡ αἰτία, νά κατηγορεῖται ὁ Χριστιανισμός, ὅτι δέν εἶναι ἡ ἀληθινή θρησκεία καί νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ αἱρετικοί καί ἡ αὐθεντικότητα τῆς ὀρθοδοξίας»

 Δημητρίου Παναγόπουλου ἱεροκήρυκος  Εἶναι πολύ ἀστεῖο, νά καταπιάνονται οἱ ἄνθρωποι μέ τούς αἱρετικούς, γιά νά τούς μεταπείσουν, ὥστε νά μετανοήσουν. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί κοροϊδεύονται ἀπό τόν διάβολο καί ἀγνοοῦν, ὅτι ὁ διάβολος εἶναι μέσα στούς αἱρετικούς καί δέν τούς ἀφήνει νά μετανοήσουν. Γι᾿ αὐτό νά ξέρουμε, ὅτι ἄν μιλᾶμε μέ αἱρετικό, μιλᾶμε μέ τόν ἴδιο…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Γιά τήν πίστη καί τήν ἀπιστία»

Πίστη σημαίνει παραδέχομαι, ἀφήνω στήν ἄκρη τήν λογική καί τόν ἐγωισμό μου. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἔδωσε τόν ἑξῆς ὁρισμό γιά τήν πίστη: Πραγμάτων ἔλεγχος, μή βλεπομένων. Ὑπάρχουν δύο εἴδη πίστης: Ἡ νεκρά καί ἡ ζωντανή πίστη. Ἡ νεκρά πίστη χαρακτηρίζει τόν ἄνθρωπο ἐκεῖνο πού πιστεύει, χωρίς νά πράττει π.χ. δέν ἐξομολογεῖται, δέν νηστεύει, μέ ἀποτέλεσμα…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Γιά τό Βάπτισμα»

Ὁ Χριστός ἀπαντώντας σέ ἕναν Φαρισαῖο ὀνόματι Νικόδημο, ἀποκάλυψε, ὅτι γιά νά δεῖ ὁ ἄνθρωπος πρόσωπο Χριστοῦ, πρέπει νά ἀναγεννηθεῖ. Ἡ ἀναγέννηση στόν ἄνθρωπο γίνεται μέ τό Βάπτισμα, ὅπου ὁ ἄνθρωπος λαμβάνει χάρη Ἁγίου Πνεύματος καί ἀντιτάσσεται τόν σατανᾶ καί τίς μεθοδεῖες του. Μετά τό Βάπτισμα, ὁ ἄνθρωπος ἔχει ὑποχρέωση νά διατηρήσει τήν ἀναγέννησή του….

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τό Ἅγιο Πνεῦμα»

     Τό Ἅγιο Πνεῦμα, εἶναι τό τρίτο πρόσωπο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἡ προσευχή, Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε… εἶναι μιά προσευχή στό Ἅγιο Πνεῦμα. Τήν προσευχή αὐτήν πρέπει νά τήν λέμε, πρίν προσευχηθοῦμε, γιά νά μᾶς φωτίσει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, πῶς νά προσευχηθοῦμε. Γι᾿ αὐτό καί ὁ Χριστιανός κάνει δύο προσευχές. Προσεύχεται, γιά νά προσευχηθεῖ….

Συνέχιση ανάγνωσης

«Τά Πάθη καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ» μέρος γ΄

Σύμφωνα μέ τήν Ἱερά Παράδοση, ὁ Χριστος ἔπεσε πολλές φορές μέ τόν Σταυρό, στό δρόμο γιά τόν Γολγοθᾶ. Τότε ἦρθε ὁ Σίμωνας ὁ Κυρηναῖος, γιά νά σηκώσει τόν Σταυρό καί νά βοηθήσει τόν Χριστό. Ὅπως τότε ὁ Χριστός βοηθήθηκε ἀπό ἕναν ἄνθρωπο, ἔτσι καί σήμερα ὁ Χριστός θά μᾶς βοηθήσει νά σηκώσουμε τόν δικό μας…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Οἱ πειρασμοί τοῦ Χριστοῦ» μέρος β΄

Οἱ πειρασμοί τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν διάβολο ἔλαβαν χώρα στό Σαραντάριο Ὄρος. Ἡ πέτρα, ὅπου γονατιστός ὁ Χριστός προσευχόταν, ἔχει ἀκόμα τά ἀποτυπώματά Του καί ἀναδύει εὐωδία ἀνάλογη, μέ αὐτήν πού ἀναδύεται ἀπό τόν Πανάγιο Τάφο. Ὁ Χριστός νήστεψε 40 ἡμέρες καί 40 νύχτες (τέτεια νηστεία ἔκαναν καί ὁ Μωϋσῆς καί ὁ Προφήτρης Ἠλίας) καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ Θεότητα τοῦ Χριστοῦ» μέρος α΄

 Ἡ Θεότητα τοῦ Χριστοῦ ἀποδεικνύεται ἀπό τά ἔργα καί τά θαύματα πού ἔχει κάνει ὁ Χριστός, ἀλλά καί ἀπό τίς προφητεῖες πού εἰπώθηκαν γιά Αὐτόν, αἰῶνες πρίν γεννηθεῖ καί ἐπαληθεύτηκαν ὅλες στό ἔπακρο. * Ξέραμε ποῦ, πῶς καί πότε θά γεννιόταν ὁ Χριστός ἀπό τούς Προφῆτες, αἰῶνες πρίν γεννηθεῖ ὁ Χριστός. Αὐτό τό πρᾶγμα, δέν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Προσοχή τήν ψυχή μας! (Δημήτριος Παναγόπουλος)

 Η ψυχή μας είναι εικόνα του Θεού, όταν όμως τη μολύνουμε με αμαρτία, τι κάνουμε τότε; Ρίχνουμε την εικόνα του Θεού στον βόρβορο. Ω ψυχή μας, πόσο σε καταφρονούμε! Ω Θεέ, πώς υπομένεις τέτοια καταφρόνηση! Τιμούμε την εικόνα ενός βασιλιά ή άρχοντα και δεν τιμούμε την ψυχή μας στην οποία χάραξες Εσύ την εικόνα Σου….

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί ταπεινώσεως (Δημήτριος Παναγόπουλος)

   «Η πύλη του ουρανού εστίν η ταπείνωσις» (Αββάς Ιωάννης) Αγωνίζου να υπομένης την προσβολήν και την εξουθένωσιν που σου κάνουν οι άνθρωποι, χωρίς να τα­ράζεσαι και να αγανακτής μέσα στην ψυχήν σου, για να αποκτήσης παρρησίαν εις τον Θεόν. Κάθε σκληρός λόγος που υπομένει ο άνθρωπος, εν γνώσει του και με την θέλησίν του,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θά’χεις ἀνάλογη τύχη

Ο θάνατος είναι ένας φωτογραφικός φακός και ανάλογα με την κατάσταση στην οποία θα σε αποθανατίσει, θα έχεις και την ανάλογη τύχη μεταθανάτια. Αν σε βρει ο θάνατος σε μετάνοια, θα σωθείς και εάν σε βρει σε αμετανοησία, θα κολαστείς. Γι’ αυτό και πρέπει πάντα να βρισκόμαστε σε μετάνοια και προετοιμασμένοι, γιατί δεν ξέρουμε ποια…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Αὐτό εἶναι τό φῶς διά τῆς πράξεως, πού ἀναφέρει ὁ Χριστός στό Εὐαγγέλιό Του καί πρέπει νά ἔχουμε ὅλοι οἱ Χριστιανοί!»

  Ἐάν θέλουμε νά εἴμαστε φῶς στήν ζωή τοῦ ἄλλου καί νά δοξάζετε ὁ Θεός, θά πρέπει νά ζήσουμε τή ζωή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου. Εἴχαμε ἕναν τέτοιο καλό Σαμαρείτη στό οἰκογενειακό περιβάλλον μας, ὁ ὁποῖος τώρα κοιμήθηκε. Αὐτός ἀνάμεσα στίς ἄλλες ἀγαθοεργίες, ἔκανε καί μία παράξενη ἀγαθοεργία. Διέθεσε τόν ἐαυτόν του, κατά τόν ἑξῆς τρόπο:

Συνέχιση ανάγνωσης

«…πῶς νά σέ βοηθήσει, ὅταν ἐσύ θεληματικά κάνεις αὐτά τά πράγματα; Εἶναι δεμένα τά χέρια τοῦ Θεοῦ… Δέν μποροῦμε νά Τόν κοροϊδεύουμε.»

Βρέθηκα μιά μέρα γιά μιά δουλειά, σέ γυναικολογική κλινική. Ἐκεῖ ἦταν καί μία γυναῖκα ἡ ὁποία χαροπάλευε, ἀφοῦ εἶχε κάνει ἔκτρωση καί εἶχε, μή ἀναμενόμενες αἱμορραγίες. Καθώς λοιπόν ἐγώ περνοῦσα ἀπό τό διάδρομο, γιά ἄλλη ἐργασία πού εἶχα, μέ ἀντιλήφθηκε καί μέ φώναξε. Ἐγώ τήν ἄκουσα καί γύρισα νά τήν δῶ. Καί βλέπω μιά κατάσταση……

Συνέχιση ανάγνωσης

«Σέ μία ἀποκάλυψη ὁ Ἅγιος Νεκτάριος εἶπε, ὅτι οὔτε 5 τοῖς χιλίοις δέν περνοῦνε γιά τόν παράδεισο…! ὅλοι οἱ ἄλλοι πᾶνε γιά τήν κόλαση»

   Μέ ἔλεγε μιά ψυχή: Εἶδα στόν ὕπνο μου, ὅτι βρισκόμουν στό Κοιμητήριο τῆς Ἀναστάσεως στόν Πειραιᾶ. Χιλιάδες σταυροί… Σέ κάθε δέ τάφο πάνω, ἦταν καί μία σημαία μαύρη. Καλά δέν εἶδες καμμία λευκή σημαία; τόν ρώτησα. Εἶδα μερικές λευκές, μέ ἀπάντησε. Καί ἀπό περιέργια πῆγα νά δῶ, σέ ποιούς ἀνῆκουν αὐτές οἱ λευκές σημαῖες….

Συνέχιση ανάγνωσης

« Αὐτό πού μαστίζει τήν περιοχή κ. Παναγόπουλε, εἶναι ἡ ἀποφυγή τεκνογονίας »

 Ὁ Χριστός εὐλογεῖ τά παιδιά  Κάποτε πῆγα νά ὁμιλήσω στήν ὀρεινή Κυπαρισσία. Τό βράδυ, τήν παραμονή τῆς ὁμιλίας μου, ρώτησα τόν ἱερέα τῆς περιοχῆς ἐκείνης, ποιά ἁμαρτία ἦταν ἐκείνη πού πλεόναζε στήν περιοχή τους. Ξαφνιάστηκα ἀπό τήν ἀπάντησή του: Αὐτό πού μαστίζει τήν περιοχή κ. Παναγόπουλε, εἶναι ἡ ἀποφυγή τεκνογονίας. Καίπῶςἔφτασεἡμόδααὐτήστήνπεριοχήσας,τόνρώτησα. Καί μέ ἀπαντάει ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὁ Χριστός δέν ἔρχεται νά σέ βρεῖ, γιατί δέν βελάζεις!….»

    «Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς» Μέ πλησίασε κάποτε ἕνας κύριος καί μοῦ λέει: Ἐντάξει κύριε Παναγόπουλε, ἐγώ ἐνδιαφέρομαι γιά τό Χριστό, τό παραδέχομαι. Ναί ὅμως, ὁ Χριστός ἦρθε γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους καί γιατί δέν ἔρχεται καί σέ μένα γιά νά μέ βρεῖ καί νά μέ σώσει; Νά ἔρθει καί γιά μένα, τό ἀπωλολό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἱεροκήρυκας Δ. Παναγόπουλος καί τό θαυμαστό γεγονός μέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Μαλεβῆς

Πάρνωνας, τὸ κατάφυτο Βουνὸ τῆς Κυνουρίας μὲ τὰ πολλὰ μοναστήρια, φιλοξενεῖ στὴ βορεινὴ τοῦ πλευρὰ τὴν ἱερὰ μονὴ τῆς Παναγίας Μαλεβῆς. Ἡ θεομητορικὴ εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως, ποὺ φυλάσσεται σ᾿ αὐτή, ἡ μυροβλύτισσα καὶ θαυματουργή, ἔχει σαγηνεύσει τὶς τελευταῖες δεκαετίες τὸ πανελλήνιο. Τὸ ἅγιο μύρο ἀναβλύζει εὐωδιαστὸ ἀπὸ τὴν ἁγία εἴκονα. Συχνὰ εἶναι τόσο πολύ, ὥστε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμολογίες τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Παναγοπούλου γιά τήν «πρό Χριστοῦ» ζωή του.

  (ΜΕΡΟΣ Α΄) * Ο Θεός έκανε σκανδαλωδώς έλεος σε μένα, διαφορετικά θα είχα ταρταρωθεί εδώ και καιρό. Έπρεπε στα χρόνια της κατοχής και στο Αλβανικό μέτωπο, να είχα πεθάνει 7 φορές. Εντούτοις, ακόμα ζω, όχι εξαιτίας της δικής μου δικαιοσύνης, αλλά εξαιτίας του ελέους του Θεού, γιατί γνώριζε, ότι θα επιστρέψω και θα μετανοήσω και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Χίλιες ἐκκλησίες νά χτίσεις, ἄν δέν μπεῖς μέσα, δέ σώζεσαι…

Ήμουν στο λεωφορείο και δίπλα μου καθόταν μία κυρία. Περνώντας έξω από έναν Ιερό Ναό έκανα το σταυρό μου. Παρακινούμενη από εμένα έκανε και εκείνη κάτι σαν σταυρό –γρήγορα –γρήγορα- κάτι σαν ανακάτεμα! Της λέω..’’αυτόν τον σταυρό που κάνεις δεν τον φοβάται ο διάβολος’’ έτσι όπως τον κάνεις είναι σαν να κοροιδεύεις. Θίχτηκε τότε εκείνη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μνήσθητί μου Κύριε – Μεγάλη προσοχή!

 Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δέιξουν οι χριστιανοί των ημερών μας, σε πολλά σημεία της διδασκαλίας και της επιγείου ζωής, του Χριστού μας, τα οποία παρερμηνεύονται είτε εκουσίως είτε ακουσίως. Κατα τη διάρκεια της Μ.Εβδομάδος και συγκεκριμένα τη στιγμή που θα ακούσουμε τη περικοπή του Ευαγγελίου που ο ληστής λέει το περίφημο ”ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ”…

Συνέχιση ανάγνωσης