Ἡ εὐτυχία ἤ ἡ δυστυχία ἐξαρτῶνται μόνο ἀπό ἐμᾶς καί ἀνάλογα μέ τό ἄν τηροῦμε ἤ ὄχι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ (Ἅγ.Ἰωάννης Χρυσόστομος)

Η πραγματεία «Τον εαυτόν μη αδικούντα ουδείς παραβλάψαι δύναται» γράφτηκε τη εποχή της δευτέρας εξορίας του αγίου Χρυσοστόμου (404-407) και πιθανώς στην Κουκουσόν της Αρμενίας το έτος 406. Στην πραγματεία αυτή ο άγιος Χρυσόστομος υποστηρίζει ότι η ευτυχία ή η δυστυχία, η ζημία ή η ωφέλεια στον άνθρωπο δεν εξαρτώνται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρωτοπρ. Διονύσιος Τάτσης, Ἡ ἀπουσία τοῦ Θεοῦ

   Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   ΟΙ ΠΛΟΥΣΙΟΙ εἶναι εὐτυχέστεροι ἀπό τούς φτωχούς; Ποιοί χαίρονται περισσότερο τή ζωή τους; Τά ἄφθονα ὑλικά ἀγαθά χαρίζουν τήν εὐτυχία; Οἱ φτωχοί εἶναι καταδικασμένοι στή μιζέρια καί τή δυστυχία; Σέ ὅλα αὐτά τά ἐρωτήματα ἀπαντῶ ὄχι. Τά πράγματα δέν εἶναι ὅπως φαίνοται. Ἡ…

Συνέχιση ανάγνωσης