Θεός τό κινδυνευόμενον. Πρόσχωμεν.

Θεός τό κινδυνευόμενον. Πρόσχωμεν.   (Ενορίτες Ι.Ν.Αγίας Μαρίνας Ανθουπόλεως Περιστερίου) Ἀδελφέ μας! Ὡς ἁπλοί πιστοί ὀρθόδοξοι χριστιανοί πού ἀνήκουμε στήν ἐν Ἑλλάδι Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί ὄχι σέ σχισματικές παρασυναγωγές, κινούμενοι ἀπό ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη Χριστοῦ, σέ καλοῦμε μέ τό ταπεινό αὐτό φυλλάδιο σέ ἐπείγουσα ἐφαρμογή τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου μας καί τῶν Ἀποστόλων, γιά ἀφύπνιση καί ἐγρήγορση.1…

Συνέχιση ανάγνωσης

«“ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ”. Κάποτε θὰ ἔλθει καὶ τὸ αἰώνιο βράδυ».

Γράφει γιὰ τὴν «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ» ὁ Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας «Γρηγορεῖτε», εἶναι τὸ σύνθημα τῆς Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς ζωῆς μας. Ἀγρυπνεῖτε καὶ ἐργάζεσθε τὰ ἔργα τοῦ φωτός, μᾶς προτρέπουν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, ὁ Ματθαῖος (Κεφ. κϛ´ 21), ὁ Λουκᾶς (Πραξ. κ´ 31) καὶ ὁ Παῦλος (Α´ Κορ. ιϛ´ 13). Ἡ ζωή…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Νά εἶστε ἕτοιμοι καί νά ἔχετε τό ζωνάρι ζωσμένο στή μέση σας καί τά λυχνάρια σας ἀναμμένα». (Λουκ. ιβ΄35)

                      «Νά δέχεσαι χωρίς ἀμφιβολία τίς εὐαγγελικές ἀλήθειες, πού προστάζουν, “νά εἶστε ἕτοιμοι καί νά ἔχετε τό ζωνάρι ζωσμένο στή μέση σας καί τά λυχνάρια σας ἀναμμένα”. Διότι τά λόγια αὐτά θέλουν νά μᾶς ποῦν νά ἔχουμε δεμένες τίς ὀρέξεις τῶν ἐπιθυμιῶν καί νά εἴμαστε σέ πνευματική ἐπαγρύπνηση καί ἐγρήγορση». (Ἁγίου Ἰσιδώρου τοῦ Πηλουσιώτου,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Να περιφρουροῦμε πάντοτε τούς ἑαυτούς μας γιατί ὁ ἐχθρός μας ἐπιτίθεται ἀπό ὅλα τά σημεῖα καί μέ ὅλα τά μέσα

Από το βίο της αγίας Συγκλητικής   ΕΛΕΓΕ ή αγία Συγκλητική στις συναγμένες μοναχές: – Πρέπει να οπλιζόμαστε με όλα τα μέσα εναντίον των έχθρων γιατί και άπ’ έξω μας χτυπούν και από μέσα μας πολεμούν. Και όπως ακριβώς το πλοίο άλλοτε καταποντίζεται από την εξωτερική τρικυμία και άλλοτε βουλιάζει επειδή κάνει νερά στο εσωτερικό…

Συνέχιση ανάγνωσης