Λυκοῦργος Νάνης ἰατρός, «Ἀλεξιπτωτιστές» Ἀρχιμανδρίτες.

  Το παρόν άρθρο του ιατρού κ. Λυκούργου Νάνη σχετικό με την εκλογή των επισκόπων, δημοσιεύθηκε 27 Σεπτεμβρίου 2014 είναι επίκαιρο και διαχρονικό.   Ο μέλλων να εκλεγεί αρχιερεύς θα πρέπει επί τη βάσει των όσων διαλαμβάνει ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο περισπούδαστο σύγγραμμά του που φέρει τον τίτλο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ να τυγχάνει ή…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἐλευθέρα καί Ζῶσα Ἐκκλησία»

  Πορφυρίτης   Μέ κάθε εὐκαιρία οἱ σύγχρονοι ἐπίσκοποι δηλώνουν ὅτι εἶναι «εἰς τόπον καί τύπον Χριστοῦ»[1], ὅτι ἀγρυπνοῦν γιά τό ποίμνιο, ὅτι πονοῦν γιά ὅσα θλιβερά συμβαίνουν, ὅτι πρέπει νά τούς ἐμπιστευόμαστε. Ἀπό λόγια καλά πᾶμε, καθώς στήν Ἑλλάδα «εἶσαι ὅ,τι δηλώσεις»! Ἡ ἀλήθεια ὅμως ἀπέχει παρασάγγας ἀπό τίς δηλώσεις τῶν ἐπισκόπων καί θεωροῦμε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος: Ἔχομεν τό… «ἀλάθητον»

  Ὅταν ἡ πλειονότης τῶν Ἐκκλησιῶν αἰτεῖται σύγκλησιν Πανορθοδόξου, δὲν ἔχει δικαίωμα ὁ Πατριάρχης Κων/λεως νὰ τὸ ἀρνῆται. Εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ συγκαλέση αὐτὴν καὶ νὰ κριθῆ διὰ τὰς ἀποφάσεις του. Μόνον ἐὰν θεωρῆ ἑαυτὸν Πάπαν καὶ κατέχη τὸ ἀλάθητον… Δὲν εὐθύνεται ὅμως ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος διὰ τὰς αὐθαιρεσίας του, ἀλλὰ αἱ Αὐτοκέφαλοι Ἐκκλησίαι, αἱ ὁποῖαι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό καθεστώς τῶν Σταυροπηγίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης

«Ἡ διοίκησις τῶν Μονῶν καὶ ἡ διαχείρισις ὑπάγονται ὑπὸ τὴν ἄμεσον δικαιοδοσίαν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Κρήτης»   ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ    «Τὰ κείμενα, εἰσὶν σαφέστατα… Οὐδαμοῦ ἀναφέρεται ὅτι ὁ ἡγούμενος δύναται νὰ εἶναι Ἐπίσκοπος, οὐδαμοῦ ὅτι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης διορίζει τὸν ἡγούμενον καὶ τὰ ἡγουμενοσυμβούλια».   Ὁ Καταστατικός Χάρτης προβλέπει τήν ἐκλογήν ἑνός μόνον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὑπάρχει Πρωτεῖον Ἀνατολῆς;

Ὑπάρχει Πρωτεῖον Ἀνατολῆς;   † Μητροπολίτης Ἀντινόης Παντελεήμων Διάβασα στὸ πρόσφατο φύλλο τῆς θρησκευτικῆς ἐφημερίδος τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου (φύλλο 2457 τῆς 21ης Ἰουλίου) περὶ τῆς ἀπόδοσης στὴν ΑΘΠ τὸν Οἰκουνενικὸ Πατριάρχη τοῦ τίτλου τοῦ “Ἀρχηγοῦ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας”. Θὰ ἤθελα νὰ διευκρινίσω ὅτι Ἀρχηγὸς καὶ Θεμελιωτὴς τῆς Πίστεως τῶν Ὀρθοδόξων εἶναι μόνον ὁ Κύριος καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Μητροπολίτου

  Ἐξῆλθε δόγμα παρὰ Μητροπολίτου   Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας, θεολόγος   Τὴν 11ην Αὐγούστου 2023 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας Δαμασκηνὸς ἀπέστειλε πρὸς τοὺς κληρικοὺς τῆς Ἐπαρχίας του τὴν ἀκόλουθον «ἁπανταχοῦσαν» μὲ ἀριθμὸν πρωτοκόλλου 833: «Ἀγαπητοί μου Πατέρες καὶ ἀδελφοί,   Διὰ τῆς παρούσης σᾶς ἐνημερώνουμε, ὅτι ἀπὸ τὴν 1η Σεπτεμβρίου 2023…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἀρχιεπίσκοπε, Ἐπίσκοπε, ἀγαπᾷς με;»

  «Ἀρχιεπίσκοπε, Ἐπίσκοπε, ἀγαπᾷς με;»   Πορφυρίτης   Ἕνα ἀπό τά σημεῖα τῶν καιρῶν εἶναι ἡ παχυλή σιωπή καί ἡ ἐπιβολή της μέ κάθε μέσο. Ὄχι βεβαίως ἐκείνη ἡ εὐλογημένη, ἡ ἁγία σιωπή πού εἶναι ἀπαραίτητη, ἀλλά ἡ δαιμονική, καί πολλάκις μετ’ ἀπειλῶν ἐπιβαλλόμενη. Φέρουμε στήν μνήμη μας, ἐκεῖνο τό «κλειστό τό στόμα», πού εἰπώθηκε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Αὐτοκέφαλη ἡ Ἐκκλησία τῆς Μολδαβίας

­­­­ Γράφει ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.   Μοῦ ἐζητήθη ἡ γνώμη, ἂν μπορεῖ καὶ ἂν πρέπει ἡ Ἐκκλησία τοῦ ἀνεξάρτητου καὶ διεθνῶς ἀναγνωρισμένου κράτους τῆς Μολδαβίας νὰ ζητήσει αὐτοκεφαλία. Χωρὶς νὰ ἐπεκταθῶ σὲ λεπτομερεῖς ἱστορικοκανονικὲς ἀναλύσεις, ποὺ ἂν χρειασθεῖ θὰ τὸ πράξω, θὰ διατυπώσω σύντομα τὶς ἀπόψεις μου, σύμφωνα μὲ…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: Πρὸς Μητροπολίτη Αἰτωλοακαρνανίας κκ Δαμασκηνὸ Κιαμέτη

_________________________________ Γράφει ὁ ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ   Σεβασμιώτατε   Ἕνας συνειδητὸς Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς δὲν μπορεῖ νὰ μείνῃ στὴν οὐδετερότητα μέσα στὸν κόσμο. Ὑπάρχει, βέβαια, ἐγκαρτέρηση καὶ ὑπομονὴ στὰ ἀναπόφευκτα (κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Θεοῦ). Δὲν γυρίζει, ὅμως, τίς πλάτες στὴ ζωὴ καὶ ἀκριβέστερα στὴν συλλογικὴ Ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ∙ ἀντίθετα ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ γεγονότα (τὰ ἱστορικὸ κυρίως) καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πορφυρίτης: Τά φανάρια ἀναβοσβήνουν, ὁ Χριστός εἶναι τό Φῶς!

  Γράφει ὁ Πορφυρίτης Στήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα πλανῶνται ἐσχάτως ὑπο-οὐράνιες ἀντιλήψεις, οἱ ὁποῖες παγιώνονται σέ κοσμικούς καί ἐκκλησιαστικούς κύκλους. Ἀντιλήψεις πού ἀφήνουν τεράστια ἐρωτηματικά, π.χ. «Το Φανάρι εἶναι πηγή φωτός[1]», «Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο εἶναι ἐγγυητής τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας[2]», «Ὁ Πατριάρχης εἶναι ὁ Πάπας τῆς Ἀνατολῆς[3]»! Τό τελευταῖο, καθώς οἱ Φαναριῶτες καί οἱ παρατρεχάμενοί τους ἔχουν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Συμβιβασμένοι μέ τόν κόσμον

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση Οἱ περισσότεροι νέοι ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν πολλὲς γνώσεις, τὶς ὁποῖες ἀπέκτησαν σὲ ἑλληνικὰ καὶ ξένα πανεπιστήμια. Ἔχουν τὴν κατὰ κόσμον σοφία, ἐνῷ τοὺς λείπει ἡ κατὰ Θεὸν σοφία. Ἡ πρώτη ἀποτελεῖ τὸ ἐντυπωσιακὸ περιτύλιγμα τῆς πνευματικῆς τους πτωχείας καὶ δὲν πρέπει νὰ θεωρεῖται πλεονέκτημα καὶ ἰδιαίτερο προσόν. Γιὰ τοὺς…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ ἄμπελος στίς Ἀρχιερατικές Λειτουργίες καί ἡ σημερινή φθορά της» (Ψαλμός 79, 15 – 16)

  Γράφει ὁ ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ Ἀναμφίβολα, οἱ Ψαλμοὶ εἶναι ἡ φωνὴ τῆς Ἐκκλησίας – κατὰ τὸν Μ. Βασίλειο: «τὰς ἐρημίας οἰκίζει, τὰς ἀγορᾶς σωφρονίζει· εἰσαγομένοις στοιχείωσις, προκοπτόντων αὔξησις, τελειουμένων στήριγμα, ἐκκλησίας φωνὴ».   Ἑρμηνεία: «Κατοικίζει τὰς ἐρήμους, σωφρονίζει τὰς συγκεντρώσεις· εἶναι ἡ βάσις διὰ τοὺς ἀρχαρίους, αὔξησις αὐτῶν ποὺ προκόπτουν, στήριγμα τῶν τελείων, φωνὴ τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Διυλίζομεν τὸν κώνωπα καὶ καταπίνομεν τὴν κάμηλον»

Τοῦ πρωτ. π. Διονυσίου Τάτση Συχνὰ παρατηροῦμε νὰ δημιουργοῦνται προβλήματα στὴν Ἐκκλησία ἀπὸ μὴ διακριτικὲς ἐνέργειες μερικῶν μητροπολιτῶν. Ἐπιμένουν σὲ ἀποφάσεις τους, χωρὶς νὰ ὑπολογίζουν τὶς ἀντιδράσεις τῶν πιστῶν, ἀφοῦ ἐκεῖνοι ὡς «δεσπότες» ἔχουν πάντα δίκαιο! Δυστυχῶς, αὐτὸ παρατηρεῖται ἀπὸ ἀρχιερεῖς ποὺ ἔχουν γνώσεις, ἀλλὰ τοὺς λείπει ἡ ποιμαντικὴ εὐαισθησία. Θυμᾶμαι τὴν περίπτωση ἑνὸς μητροπολίτη,…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Νουθεσίες καί συμβουλές στόν ἀπόηχο τῆς Λειτουργικῆς Ἀναγέννησης” – Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος, Ἡγούμενος τῆς Ι. Μ. Καρακάλλου Ἁγίου Ὅρους

«ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος, Ἡγούμενος τῆς Ι. Μ. Καρακάλλου Ἁγίου Ὅρους ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ: ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕIA Μέρος Α’ κ. Δ.Χ.: Γέροντα εὐχαριστοῦμε πάρα πολύ πού μᾶς δεχτήκατε. Μέ τήν εὐχή σας. Γέροντας Φιλόθεος: Χαρά μας,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σύντομη ἀναφορά στό ἱστορικό τῆς λειτουργικῆς Ἀναγέννησης

  π.Ἰωάννης Κ. Φωτόπουλος   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ: ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕIA   Ἐντὀς τοῦ πλαισίου τῆς λεγομένης λειτουργικῆς ἀναγεννήσεως κατά τή 10ετία 1997-2007, ὅπου ἐπιχειρήθηκαν σαρωτικές μεταρρυθμίσεις στά λειτουργικά μας πράγματα, καί ὡς προάγγελος-«λαγός» τῶν σχεδιαζομένων ἀλλαγῶν στήν ὀρθόδοξη λατρεία ἐξεδόθησαν τά τεύχη 71…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ εὐχαριστία

Τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διακηρύσσει πὼς κοινωνοῦμε πραγματικὰ τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου (Ματθ. κστ\’ 26-28. Μάρκ. ιδ\’ 22-24. Λουκ. κβ\’ 15-20. Ἰω. στ\’ 51-56. α\’ Κορ. ια\’ 24-26). Δέχεται πὼς ἡ εὐχαριστία εἶναι ἀνάμνηση τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ (Λούκ. κβ\’ 19. Α\’ Κορ. ια\’ 24-25), ἀλλὰ δὲν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ, τό ὀρθόδοξο δόγμα καί ἡ ἐκκλησιαστική μας ζωή (Ἱερομονάχος Λουκᾶς Γρηγοριάτης)

  ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ: ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑ Μέ τήν παροῦσα εἰσήγηση θά προσεγγίσουμε τό γεγονός, ὅτι ἡ θεία λατρεία, τό Ὀρθόδοξο δόγμα καί τό εὐαγγελικό ἦθος ἀλληλοπεριχωροῦνται, ἀλληλοεξαρτῶνται καί ἀλληλοεπιβεβαιώνονται. Μία ἐσφαλμένη πίστις εἶναι ἀδύνατον νά φανερώσει μία αὐθεντικῶς καί θείως λατρεύουσα ψυχή. Καί ἕνα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνέκδοτο κείμενο τοῦ π. Σαράντη Σαράντου γιά τίς παρεκκλίσεις ἀπό τήν ὀρθόδοξη λατρεία

Ἀνέκδοτο κείμενο τοῦ π. Σαράντη Σαράντου γιά τίς παρεκκλίσεις ἀπό τήν ὀρθόδοξη λατρεία   πρωτ. Ἀντώνιος Μπουσδέκης, ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Νικαίας   2019-10-09 Ἀναταράξεις στή Θεία Λατρεία (τό Κύκνειον ἆσμα)   Σημ: ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ   Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος, ἐφημέριος Ἱ.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀμαρουσίου.   Ἡ μία Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία συνίσταται ἀπό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἄκρα ταπείνωσις τοῦ Ἐσταυρωμένου εἰς Ἱεράν Μητρόπολιν Περιστερίου – Γ΄ Μέρος

  Ἡ ἄκρα ταπείνωσις τοῦ Ἐσταυρωμένου εἰς Ἱεράν Μητρόπολιν Περιστερίου – Γ΄ Μέρος   ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ – Α΄ Μέρος και ΕΔΩ ΤΟ – Β΄ Μέρος   Τοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου, θεολόγου   Γ΄ Μέρος.-Τελευταῖον   Τὸ ὀρθολογικὸν σχῆμα τοῦ Σεβ. Περιστερίου   Ἡ ἀπάντησις τοῦ Σεβ. Περιστερίου εἰς τὰς αἰτιάσεις τῶν ἀκροατῶν, οἱ ὁποῖοι προσήγαγον ἱστορικὰς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνίερη συμμαχία κατά τῆς παραδεδομένης Ὀρθοδόξου λατρείας.

πρωτοπρ. Ἰωάννου Φωτοπούλου ἐφημερίου Ἱ.Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀττικῆς   Δύο ἀπό τούς ἀμύντορες τοῦ Ἀλεξάνδρου Καρυώτογλου, ὁ π. Βασίλειος Θερμός καί ὁ κ. Θ. Παπαθανασίου, στά ἀτεκμηρίωτα κείμενά τους πού ἀναρτήθηκαν στό anastasiosk.blogspot δέν παραλείπουν νά «στολίζουν» μέ ὕβρεις ὅσους τυχόν διαφωνοῦν μέ τήν παρουσία κοριτσιῶν στή διακονία τῆς Θ. Λειτουργίας. Ὁ π. Θερμός ἀναφωνεῖ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἰωάννης Λίτινας: Ὁ Ἐσταυρωμένος στό Ἱερό Βῆμα (ε)

μελέτημα περί τῆς ἐπιχειρούμενης ἀποβολῆς Του   Τὰ μέρη (α) ΕΔΩ (β) ΕΔΩ (γ) ΕΔΩ καί (δ) ΕΔΩ   Γράφει ὁ Ἰωάννης Λίτινας   7. Ἱεροκανονικός ἔλεγχος τῆς ἀποβολῆς τοῡ Ἐσταυρωμένου. Ἡ χρήση τοῦ διακριτοῦ καὶ ἀποσπώμενου σώματος τοῦ Ἐσταυρωμένου ἐπὶ τοὐλάχιστον δύο αἰῶνες, (κατὰ δὲ τὴν ἀρχαιολογικὴ ἑταιρεία ἐπὶ πέντε αἰῶνες)[1], στὸν ἑλλαδικὸ χῶρο καὶ ἐπὶ πολλοὺς περισσότερους σὲ ἄλλες τοπικὲς Ἐκκλησίες,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Διευρύνεται ἡ διαίρεσις: Ἀσυμφωνία εἰς Σκοπιανόν

  Αἱ δῆθεν θεωρίαι τοῦ Σεβ. Περιστερίου ἐπιστρέφουν τὴν Ὀρθοδοξίαν εἰς εἰδωλολατρικὴν ἐποχήν!   ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ: ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΝ   Ὅπως διακηρύσσουν ἐπώνυμοι ὑποστηρικταὶ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἡ ὀνομασία τοῦ Προκαθημένου τῶν σχισματικῶν τῆς γείτονος δὲν δύναται παρὰ νὰ τηρήση τὴν σταθερὰν καὶ διὰ τὰς ἄλλας αὐτοκεφαλίας ἀρχήν, ἤτοι «Ἀρχιεπίσκοπος Σκοπίων».   Γράφει ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ σχισματικοί Σκοπιανοί δεκτοί ἄνευ μετάνοιας;

  Ἀντιπροσωπία τῶν Σκοπιανῶν διεξήγαγε συνομιλίας μὲ τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον (Φανάρι, 3.3.2023).   Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος κρατᾶ τὴν οὐρὰν τοῦ μανδύα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἤ τοῦ “Ἀρχιεπισκόπου” Σκοπίων;       «Μεγαλυτέρα ζημία ὁ Τόμος Αὐτοκεφαλίας ἀπὸ τὴν καθαίρεση τοῦ Πριζρένης Ἀρτεμίου»   ΟΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ ΔΕΚΤΟΙ ΑΝΕΥ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ;   «Τὸ ὄνομα αὐτῶν δὲν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά μετέωρα βήματα πρός τήν Ψευδοένωση τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

Τά μετέωρα βήματα πρός τήν Ψευδοένωση τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!   Πορφυρίτης   Ἡ ψευδοένωση τῶν Οἰκουμενιστῶν εἶναι προσυμφωνημένη καί προσχεδιασμένη σέ ἐπίπεδο ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν. Πρέπει ὅμως, μέ κάποιον τρόπο νά περάσει «ἀνώδυνα» καί στόν λαό, χωρίς αὐτός νά καταλάβει τό μέγεθος τῆς φοβερῆς προδοσίας πού συντελεῖται! Πρός αὐτήν τήν κατεύθυνση γίνονται κάποια πρακτικά βήματα,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σχόλιο τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας ἐπί τῆς ὁμιλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου στό Ἀμπού Ντάμπι.

Σχόλιο της Υπηρεσίας Επικοινωνίας του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας επί της ομιλίας του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου σε συνέδριο για θέματα διεθνούς πολιτικής στις 9 Δεκεμβρίου 2022 στο Αμπού Ντάμπι. Στις 9 Δεκεμβρίου 2022 στο συνέδριο επί θεμάτων διεθνούς πολιτικής στο Αμπού Ντάμπι με τίτλο «For a reasonably open world» ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποτύπωμα εἰς τὴν ἄμμον

  Ἀποτύπωμα εἰς τὴν ἄμμον   Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Μεγάλη ἀνησυχία ἔχουν οἱ πιστοί, ὅταν γίνονται ἐκλογὲς γιὰ τὴν ἀνάδειξη νέων Μητροπολιτῶν. Τοὺς ἐνοχλεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ πρόσωπα ποὺ θὰ ἐκλεγοῦν εἶναι γνωστὰ ἀρκετὲς ἡμέρες πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς Ἱεραρχίας! Αὐτὸ εἶναι διασυρμὸς τοῦ συνοδικοῦ συστήματος, γιὰ τὸ ὁποῖο μιλοῦν οἱ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅταν ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ γίνεται θέατρον!

  Ὅταν ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ γίνεται θέατρον!   οῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση   Συχνὰ διαπιστώνουμε ὅτι ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς τῶν ναῶν μετατρέπεται σὲ θεατρικὴ παράσταση, ὅταν προΐστανται ἀρχιερεῖς. Δυστυχῶς ὑπάρχουν ἀρχιερεῖς ποὺ θεωροῦν τὴν παρουσία τους στὸ ναὸ εὐκαιρία νὰ ἐμφανισθοῦν, νὰ ἐντυπωσιάσουν καὶ νὰ ἱκανοποιήσουν τὴν κενοδοξία τους. Προκαλοῦν μὲ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐδῶ μιλάμε γιά πνευματικό ἔγκλημα κολοσσιαίων διαστάσεων.

Εδώ μιλάμε για πνευματικό έγκλημα κολοσσιαίων διαστάσεων.   Λυκούργος Νάνης, ιατρός   Σε τι είδους πρωτείο αναφέρεται ο πάπας της Ανατολής; Μήπως στο άκρως βλάσφημο, μη φεισθέν ουδέ και αυτού του ιερωτάτου Δόγματος της Αγίας Τριάδος, θεωρητικό κατασκεύασμα των Αμερικής Ελπιδοφόρου και Περγάμου Ιωάννου;   Ανεξαρτήτως των τυχόν εξουσιαστικών και κυριαρχικών βλέψεων του Ρωσικού Πατριαρχείου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εὐτυχῶς, ὁ Ἀρχηγός καί Πρῶτος τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι θνητός!

  Εὐτυχῶς, ὁ Ἀρχηγός καί Πρῶτος τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι θνητός!   Πορφυρίτης   Ὁ στόχος πού ἔθεσε γιά τό νέο πολιτικό ἔτος ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος, εἶναι ὄντως ὁ ὡραιότερος, ἁγιοπνευματικός: «Αὐτὸ τὸ ἔτος, ἂς ὑποσχεθοῦμε στὸν ἑαυτό μας κάτι διαφορετικό, ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τοῦ μεγάλου Βασιλείου ἀπὸ τὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας. Ἂς γίνουμε θεοφόροι,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐν Συνειδήσει, ἐν Ἀγάπῃ καί ἐν Ἀληθείᾳ Τά σύγχρονα ἐκκλησιολογικά προβλήματα καί προτάσεις γιά τήν θεραπεία τους Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἀναστασίου

Ἐν Συνειδήσει, ἐν Ἀγάπῃ καί ἐν Ἀληθείᾳ   Τά σύγχρονα ἐκκλησιολογικά προβλήματα καί προτάσεις γιά τήν θεραπεία τους   Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­να­σί­ου Ἀναστασίου   Προη­γου­μέ­νου Ἱ. Μ. Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, Ἁγίων Μετεώρων   28 Νοεμβρίου 2022   Τόν Δεκέμβριο τοῦ 2021, μία ἀπό τίς πιό γνωστές Ἑταιρεῖες Δημοσκοπήσεων δημοσίευσε μία ἔρευνα[1], ὅπου ἀποτυπώνονται οἱ τάσεις στήν ἑλληνική…

Συνέχιση ανάγνωσης