Ἡ Ἱ. Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου γιά τήν ἐλεύθερη συμβίωση, τήν καύση τῶν νεκρῶν καί τήν ἀπαλλαγή ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν

  Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε τήν Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2013, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ ἀσχολήθηκε μέ τά θέματα: α) Τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν ρύθμιση τῆς ἐλεύθερης συμβίωσης ἀτόμων. β) Τοῦ νομοσχεδίου γιὰ τὴν καύση τῶν νεκρῶν. γ) Τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν μαθητῶν ἀπό τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν….

Συνέχιση ανάγνωσης