Ὁ ὅσιος Πορφύριος δίδασκε ὅτι προϋπόθεση τῆς κατά Χριστόν ζωῆς εἶναι ἡ σταύρωση- θανάτωση τῶν παθῶν, ἡ νέκρωση ὡς πρός τόν κόσμο, ἡ ἀπάρνηση τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος.”

” Οι νεοορθόδοξοι και οι διάδοχοί τους μεταπατερικοί υποτιμούν, παρερμηνεύουν, διαστρέφουν και υβρίζουν τους Αγίους Πατέρες, παλαιότερους και σύγχρονους. Οι μεταπατερικοί απαξιώνουν επίσης την ηθική καθαρότητα, την άσκηση, την νηστεία, την συζυγική και την γενικότερη εγκράτεια, τους ιερούς κανόνες, την καταπολέμηση των σαρκικών ηδονών. Δεν θέλουν να ακούγεται καν η λέξη διάβολος, ούτε η λέξη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Saint Elder Porphyrios taught that precondition of life in Christ, is the crucifixion- killing of the passions, the necrosis to the world, the renunciation of the secular mind.

” The neo- Orthodox and their post- patristic successors, underestimate, misinterpret, distort and insult the Holy Fathers, both early and contemporary. The post- patristic also divalue moral purity, practice, fasting, conjugal abstinence and abstinence in general, the Holy Canons and also the struggle against carnal pleasures. They don’t even want the word devil to be…

Συνέχιση ανάγνωσης

They want a Church with hedonistic pleasures, without pain, without practice, without tears, without ordeal …

” Οι μεταπατερικοί, όπως και όλοι οι Νεο-Νικολαίτες, με την ηδονιστική, την αντίθετη στους ιερούς κανόνες και αντισταυρική θεολογία τους, αποτελούν πρόδρομο του Αντιχρίστου, του οποίου το σύμβολο και ο αριθμός του ονόματός του είναι το ΧξΣτ’ ( 666 ). Ο Αντίχριστος θα αντιταχθεί στην όλη διδασκαλία του Χριστού και θα διακηρύξει μία ” χριστιανική…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ ὀδυνηρές συνέπειες τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων καί διαστροφῶν

Τά ὀδυνηρά ἀποτελέσματα τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων – διαστροφῶν ἀφοροῦν ὄχι μόνο στήν ψυχή ἀλλά καί στό σῶμα, ὁδηγώντας στόν θάνατο τόν ἐπιτιθέμενο κατά τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας ἄνθρωπο. Πολλά περιστατικά, καθώς καί οἱ βίοι τῶν Ἁγίων μας, ἐπιβεβαιώνουν α) πόσο ὁ Θεός προστατεύει τούς ἁγνούς καί σώφρονες καί β) πόσο βδελύσσεται καί πατάσσει παιδαγωγικά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ προγαμιαῖες σχέσεις

Ἀπόσπασμα ἀπό τό Βιβλίο: Ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἤ Μεταπατερική θεολογία (Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου) … Δυστυχώς στις μέρες μας κάποιοι καθηγητές Θεολόγοι αλλά και ιερείς διαδίδουν μια θεωρία που ουδεμία σχέση έχει με το Ευαγγελικό: Τὸ ναὶ ναί· καὶ τὸ οὒ οὔ. (ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἐκφιλοσόφηση τῆς πίστεως καί ὁ ἐπιθετικός ἀγαπισμός

Η ΕΚΦΙΛΟΣΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΑΓΑΠΙΣΜΟΣ   «Ὅταν γεννήθηκε ὁ Χριστός εἴχαμε σάν χαρακτηριστικό γνώρισμα στούς “θεολογοῦντες” ἄνευ Θεοῦ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, τήν στείρα ἐκνομίκευση τῆς πίστεως, τήν ὑποκρισία βασισμένη στίς διατάξεις τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου. Σήμερα ἔχουμε τήν ἐκφιλοσόφηση τῆς πίστεως, τόν πλήρη ἀντινομισμό τῆς πίστεως, τήν ὑποκρισία βασιζόμενη στόν περί ἀγάπης νόμο….

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό γενετήσιο ἔνστικτο καί ὁ γάμος

ΤΟ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ «Τό γενετήσιο ἔνστικτο δέν εἶναι προηγούμενο θέλημα τοῦ Θεοῦ ἀλλά ἑπόμενο. Δέν εἶναι δηλαδή ἀρχική χορηγία τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο ἀλλά ἀποτέλεσμα τῆς παρακοῆς. Ὅπως λειτουργεῖ σήμερα μέσα στόν εὐλογημένο γάμο γίνεται θεραπευτικό μέσο, φάρμακο, καί ὄχι αἰώνιο γνώρισμα καί συστατικό τοῦ ἀνθρώπου. Ὅλοι οἱ Πατέρες λέγουν ὅτι «ἐν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐπίλογος-Συμπεράσματα

ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐχές τοῦ Ἁγίου Γέροντος Πορφυρίου, κάναμε μία μελέτη τῶν πηγῶν θέλοντας νά τεκμηριώσουμε: Α) τήν ἄσκηση καί ἀσκητικότητα τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου, ὅπως αὐτή φανερώνεται τόσο στήν ζωή ὅσο καί στήν διδασκαλία του, Β) τήν ἀκραιφνή ὀρθοδοξότητά του καί τήν ἀντίθεσή του στόν Οἰκουμενισμό, τόν Παπισμό, τήν Πανθρησκεία,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ προφητευμένη διαστροφή τῆς Ἁγιοπατερικῆς διδασκαλίας

Ἡ προφητευμένη διαστροφή τῆς Ἁγιοπατερικῆς διδασκαλίας   Ἡ διαστροφή τῆς Ἁγιοπατερικῆς διδασκαλίας, συγχρόνων καί παλαιοτέρων Ὁσίων Πατέρων, στήν ἐσχατολογική ἐποχή πού ζοῦμε, ἔχει προφητευθεῖ ἀπό Ἁγίους, ὅπως ἀπό τόν ἀπό τόν Ἅγιο γέροντα καί Μάρτυρα Ἀνατόλιο τόν νεότερο, τῆς Ὄπτινα (+1922), ὁ ὁποῖος ἔγραφε: «Ὁ ἐχθρός τοῦ ἀνθρωπίνου γένους θά δρᾶ μέ πανουργία, γιά νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀσεβής σύγκριση τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου μέ τόν Ὅσιο Παΐσιο ἀπό τούς μεταπατερικούς

Ἡ ἀσεβής σύγκριση τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου μέ τόν Ὅσιο Παΐσιο ἀπό τούς μεταπατερικούς   Ἡ διαστρέβλωση τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων Πατέρων ἀπό τούς μεταπατερικούς κληρικούς καί θεολόγους τούς ὁδήγησε καί σ΄ ἕνα ἄλλο σοβαρό ἀτόπημα: στήν ἀσεβή καί βλάσφημη ὑποτίμηση τοῦ Ἁγίου Παϊσίου καί στήν ὑπερτίμηση τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου. «Μερικοί μεταπατερικοί, αἱρετικοί θεολόγοι», γράφουν οἱ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἐπιθετικότητα τῶν ἀγαπολογούντων νεοορθοδόξων -μεταπατερικῶν θολολόγων

Ἡ ἐπιθετικότητα τῶν ἀγαπολογούντων νεοορθοδόξων -μεταπατερικῶν θολολόγων   Οἱ μεταπατερικοί, ἐνῶ ἔχουν «πνεῦμα πλάνης», παρουσιάζονται ὡς ἄνθρωποι τῆς «καταλλαγῆς» καί τῆς ἀγάπης. Διακηρύσσουν ὅτι βιώνουν τόν θεῖο ἔρωτα μέσῳ τοῦ ἀνθρώπινου καί ἀγαπολογοῦν συνεχῶς. Συγχρόνως, ὅμως, ἐπιτίθενται ὑβριστικά ἐναντίον ὅλων ἐκείνων πού διατυπώνουν τίς ὀρθόδοξες πατερικές θέσεις. Τούς χαρακτηρίζουν ὡς «κολλημένους», «συντηρητικούς», «ταλιμπάν», «φανατικούς», «ἀκραίους»,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀναίρεση τῆς διαστροφῆς

Ἡ ἀναίρεση τῆς διαστροφῆς   Ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ἀντίθετα μέ αὐτά πού ἰσχυρίζονται οἱ νεοορθόδοξοι-μεταπατερικοί-νεονικολαΐτες, πάντοτε τόνιζε τήν ἀναγκαιότητα τῆς ἄσκησης καί τῆς κάθαρσης ἀπό τά πάθη, τῆς ἠθικῆς καθαρότητας, τῆς ἀκολούθησης τῶν Ἁγίων Πατέρων καί γενικότερα τῆς ἀπόλυτης συμμόρφωσης μέ τήν Ὀρθόδοξη βιβλικοπατερική διδασκαλία καί ζωή. Ἐπεσήμαινε δέ μέ ἔμφαση ὅτι αὐτά εἶναι ὄχι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ διαστροφή τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου

Η ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ  ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΟΟΡΘΟΔΟΞΗ – ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ   Ἡ διαστροφή τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου   Δυστυχῶς, πολλοί νεοορθόδοξοι-μεταπατερικοί παρερμηνεύουν καί διαστρέφουν τόν Ἅγιο Πορφύριο, παρουσιάζοντάς τον ὡς χαλαρό, ἐπιεική, ἀνεκτικό στήν ἁμαρτία καί τά πάθη. «Ἡ Μεταπατερική Θεολογία», παρατηρεῖ ὁ Μοναχός Ἰωάννης, «ἐπείγεται νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιά τίς ἀγκαλιές καί τά χάδια στά παιδιά

Γιά τίς ἀγκαλιές καί τά χάδια στά παιδιά Ὁ Ἅγιος Πορφύριος, πού συκοφαντεῖται ἀπό τούς μεταπατερικούς ὡς δῆθεν χαλαρός καί ἀνεκτικός στήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία-φιληδονία, στήν πραγματικότητα δίδασκε ἀκριβῶς τά ἀντίθετα. Ἀγαποῦσε τήν κακοπάθεια γιά τόν Χριστό καί συνιστοῦσε στίς μητέρες νά σκληραγωγοῦν τά παιδιά τους, γιά νά μήν γίνουν μαλθακά. Δίδασκε νά ἀποφεύγονται οἱ ἀγκαλιές,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λοχεία-Γαλουχία

Λοχεία-Γαλουχία   Ἡ διδασκαλία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου πρός τούς γονεῖς ἀποτελεῖ ἕναν θεόπνευστο ἁγιοπατερικό κώδικα δημιουργίας Ἁγίων. Οἱ ὁδηγίες Του, ἀπόλυτα σύμφωνες μέ τήν ὅλη διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί ἀντίθετες μέ τίς μεταπατερικές ψυχολογικοῦ τύπου θεωρίες, ἐάν ἀκολουθηθοῦν, ὁδηγοῦν στήν δημιουργία ἁγιασμένων «ἐκ κοιλίας μητρός» ὑπάρξεων. Συνεχίζοντας, μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ, παρουσιάζουμε τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Διάφορες συμβουλές πρός τίς ἐγκύους

Διάφορες συμβουλές πρός τίς ἐγκύους  Ὁ Θεοφόρος Γέροντας Πορφύριος συμβούλευε θεόσοφα τίς κυοφοροῦσες μητέρες. Μ μεταξύ τῶν ἄλλων συμβουλῶν τόνιζε ὅτι πρέπει νά ἔχει ὁ ἄνθρωπος, καί μάλιστα ἡ ἔγκυος, ἐπαφή μέ τήν φύση, μέ ὡραῖα τοπία καί πρό πάντων μέ τόπους ἁγιασμένους, μοναστήρια καί προσκυνήματα. Ἡ ἁγιοπνευματική ζωή τῶν γονέων, ἔλεγε, δημιουργεῖ παιδιά μέ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ λογισμοί τῆς ἐγκύου καί ἡ ἀνδρική ἐνδυμασία στήν γυναίκα

Οἱ λογισμοί τῆς ἐγκύου καί ἡ ἀνδρική ἐνδυμασία στήν γυναίκα   Ὁ Ἅγιος Πορφύριος τόνιζε ὅτι οἱ λογισμοί πού ἔχει ἡ κυοφοροῦσα μητέρα ἐπηρεάζουν καθοριστικά τό ἔμβρυο, ὄχι μόνον ψυχικά, ἀλλά καί σωματικά. Συνέδεε δέ τήν ἐνδυμασία μέ τήν ψυχολογία καί τόνιζε ὅτι, ὅπως διδάσκει ἡ Ἁγία Γραφή, δέν πρέπει ἡ γυναίκα νά φορεῖ ἀνδρικά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ ἀνώμαλες σχέσεις καί τό παιδί

Οἱ ἀνώμαλες σχέσεις καί τό παιδί   Ἡ ζωή καί οἱ ἁμαρτίες τῶν γονέων ἐπηρεάζουν ἀποφασιστικότατα τά παιδιά. Διαβάζουμε στόν Νόμο τοῦ Θεοῦ: «ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, Θεός ζηλωτής, ἀποδιδούς ἁμαρτίας πατέρων ἐπί τέκνα ἐπί τρίτην καί τετάρτην γενεάν τοῖς μισοῦσί με»[1]. Δηλαδή: «ἐγώ εἶμαι Κύριος ὁ Θεός σου, Θεός ζηλότυπος[2], πού ἀποδίδω…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Κυοφορία

Ἡ Κυοφορία  Τά ἅγια συναισθήματα τῆς κυοφορούσης μάνας καί ἡ ἁγία ζωή της, δίδασκε ὁ Ὅσιος Πορφύριος, ἁγιάζουν τό παιδί της ἀπό τήν ὥρα τῆς συλλήψεώς του. Ὁ ἐξαγιασμός τοῦ ἐμβρύου συνεχίζεται καί στήν περίοδο τῆς κυοφορίας του. Ἡ κυοφοροῦσα μητέρα θά πρέπει νά σταυρώνει συχνά τήν κοιλία της μέ τό χέρι της[1] καί νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ τεχνητή γονιμοποίηση

Ἡ τεχνητή γονιμοποίηση   Ὁ Ὅσιος Γέροντας Πορφύριος καταδίκαζε ὄχι μόνο κάθε σαρκικό ἁμάρτημα καί κάθε σαρκική διαστροφή, ἀλλά καί τήν ἐγωιστική ἐκβιαστική καί ἀφύσικη προσπάθεια γιά ἀπόκτηση τέκνου μέ τήν λεγόμενη τεχνητή γονιμοποίηση. Ὁ Θεός εἶναι αὐτός πού δίνει τά τέκνα στήν οἰκογένεια. Δέν πρέπει ὁ ἄνθρωπος νά προσπαθεῖ νά ἀποκτήσει τέκνο παρακάμπτοντας τόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ οἰκογενειακός κώδικας τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου.Ἡ σύλληψη

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΟΠΟΙΪΑ Ὁ οἰκογενειακός κώδικας τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου  Γιά νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ παρουσίαση τῆς ὅλης ἀσκητικῆς-ἁγιοπατερικῆς θεραπευτικῆς τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου καί συμπληρωματικά μέ ὅσα μέχρι τώρα παρουσιάσαμε, παραθέτουμε τίς θέσεις-συμβουλές του γιά τήν οἰκογενειακή ζωή, τήν παιδοποιΐα καί τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν. Ἐκτενέστερη μελέτη γιά τό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σύναψη γάμου σέ μικρή ἡλικία

Σύναψη γάμου σέ μικρή ἡλικία   Ἐπίσης, κάτι πρακτικό πού θά βοηθοῦσε ἀποτελεσματικώτατα στήν ἀποφυγή τῶν προγαμιαίων καί διαστροφικῶν σχέσεων μεταξύ τῶν νέων, εἶναι ἡ σύναψη γάμου σέ μικρή ἡλικία. Σήμερα, δυστυχῶς, κυριαρχεῖ τό ἀντίθετο, δηλαδή ἡ σύναψη γάμου σέ προχωρημένη ἡλικία μέ πρόφαση τίς σπουδές καί μέ ἀποτελέσματα ὀδυνηρότατα: προγαμιαῖες σχέσεις, ἐναλλαγή πολλῶν συντρόφων,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν σαρκικῶν παθῶν

Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν σαρκικῶν παθῶν   Οἱ σαρκικές ἁμαρτίες καί διαστροφές ἀντιτίθενται στό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, ἐμποδίζουν τήν θέωσή μας καί μάλιστα τήν θέωση τοῦ σώματός μας, ἀφοῦ τό καταμολύνουν μέ τά δαιμονικά «μικρόβια» τῶν παθῶν. Ὁδηγοῦν τόν ὅλο ἄνθρωπο στήν φθορά καί τόν αἰώνιο θάνατο. Ἡ σαρκική ἁμαρτία μᾶς μολύνει πάρα πολύ, διότι, στήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ ὀδυνηρές συνέπειες τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων καί διαστροφῶν

Οἱ ὀδυνηρές συνέπειες τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων καί  διαστροφῶν   Τά ὀδυνηρά ἀποτελέσματα τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων – διαστροφῶν ἀφοροῦν ὄχι μόνο στήν ψυχή ἀλλά καί στό σῶμα, ὁδηγώντας στόν θάνατο τόν ἐπιτιθέμενο κατά τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας ἄνθρωπο. Πολλά περιστατικά, καθώς καί οἱ βίοι τῶν Ἁγίων μας, ἐπιβεβαιώνουν α) πόσο ὁ Θεός προστατεύει τούς ἁγνούς καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ βλάσφημη ἀντίληψη ὅτι μέσα στόν γάμο ὅλα ἐπιτρέπονται

Ἡ βλάσφημη ἀντίληψη ὅτι μέσα στόν γάμο ὅλα ἐπιτρέπονται   Ἡ ἀντίληψη ὅτι μέσα στόν γάμο ὅλα ἐπιτρέπονται ξεκινᾶ ἀπό τόν μουσουλμανισμό. «Τό βλάσφημο καί αἰσχρό δόγμα», διδάσκει ὁ θεόσοφος Γέρων π. Ἀναστάσιος Κουδουμιανός, «ὅτι δηλαδή τό νόμιμο ζεῦγος εἶναι ἐλεύθερο σέ κάθε διαστροφή, ἀποτελεῖ αἰσχρή διάταξη τοῦ βοθρικοῦ κορανίου, ὄχι τοῦ ἱερωτάτου καί θεοποιοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες γιά τά σαρκικά ἁμαρτήματα καί τίς διαστροφές

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες γιά τά σαρκικά ἁμαρτήματα καί τίς διαστροφές   Ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες στά κείμενά τους καταδικάζουν ρητά καί κατηγορηματικά ὅλα τά σαρκικά ἁμαρτήματα, τήν ὁμοφυλοφιλία, τίς ὅποιες ἄλλες παρά φύσιν σχέσεις καί τίς σαρκικές διαστροφές. Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης καταγράφει τό φοβερό θαῦμα πού ἔγινε τήν νύχτα τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἔννοια τῶν ἐπιτιμίων

Ἡ ἔννοια τῶν ἐπιτιμίων   Τά ἐπιτίμια, ὁ χρόνος ἀποχῆς ἀπό τήν Θεία Κοινωνία, εἶναι ὁ χρόνος πού χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος, ἡ ψυχή καί τό σῶμα του, γιά νά καθαριστοῦν ἀπό τήν συγκεκριμένη ἁμαρτία καί νά ἐπανέλθουν στήν κατάσταση τῆς πνευματικῆς ὑγείας καί καθαρότητος. Ὅταν τηρηθεῖ τό ἐπιτίμιο καί μέ τήν εὐλογία τοῦ Πνευματικοῦ, μπορεῖ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ ἱεροί Κανόνες γιά τά σαρκικά ἁμαρτήματα καί τίς διαστροφές

Οἱ ἱεροί Κανόνες γιά τά σαρκικά ἁμαρτήματα καί τίς διαστροφές   Τά σαρκικά ἁμαρτήματα[1] καί οἱ σαρκικές διαστροφές[2] καταδικάζονται διαρρήδην, ὅπως εἴδαμε ἀπό τήν Ἁγία Γραφή. Ἐπίσης, καταδικάζονται ἀπερίφραστα καί ἐπιτιμῶνται μέ βαρύτατα ἐπιτίμια ἀπό τούς Ἱερούς Κανόνες καί ἀπό ὅλους τούς Ἁγίους Πατέρες. Γιά τήν πορνεία, τίς προγαμιαῖες σχέσεις καί τόν πολιτικό γάμο[3], οἱ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ἁγία Γραφή γιά τά σαρκικά ἁμαρτήματα (πορνεία-μοιχεία), τήν ὁμοφυλοφιλία καί τίς σαρκικές διαστροφές

Ἡ Ἁγία Γραφή γιά τά σαρκικά ἁμαρτήματα (πορνεία-μοιχεία), τήν ὁμοφυλοφιλία καί τίς σαρκικές διαστροφές   Ἡ Ἁγία Γραφή καταδικάζει ἀπερίφραστα ὅλα τά σαρκικά ἁμαρτήματα. «Δέν γνωρίζετε», ἐρωτᾶ ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος τούς Κορίνθιους, «ὅτι ὅσοι διαπράττουν ἀδικίας, δέν θά κληρονομήσουν τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ; Μή πλανᾶσθε, οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτρες οὔτε μοιχοί οὔτε θηλυπρεπεῖς οὔτε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιατί οἱ ἐκτός Γάμου σχέσεις (προγαμιαῖες σχέσεις, πολιτικός γάμος) εἶναι πορνεία;

Γιατί οἱ ἐκτός Γάμου σχέσεις (προγαμιαῖες σχέσεις, πολιτικός γάμος) εἶναι πορνεία;   Παραθέτουμε ὡς ἀπάντηση στό ἀνωτέρω ἐρώτημα, ἄρθρο τοῦ μακαριστοῦ θεοφώτιστου καί ἐξαγιασμένου σοφοῦ Κανονολόγου τῆς Ἐκκλησίας μας, Γέροντος Ἐπιφάνιου Θεοδωρόπουλου. Τό ἄρθρο ἔχει τίτλο: Εἶναι οἱ προγαμιαῖες σχέσεις πορνεία; Γράφει ὁ σοφός Πνευματικός ἀπαντώντας στίς ἀθεολόγητες θεωρήσεις τῶν νεοορθοδόξων-μεταπατερικῶν: «Ὑπάρχουν πολλοί, ἐνίοτε καί…

Συνέχιση ανάγνωσης