Γιά τόν Παπισμό

    Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 6)ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΥΣ, ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΤΙΣ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ. Γιά τόν Παπισμό «Ἀμερικανίδα καθηγήτρια διαβίβασε σέ Ὀρθόδοξο κληρικό τήν ἐπιθυμία τοῦ πάπα, νά προσκαλέσει τόν Γέροντα Παΐσιο καί Γέροντα Πορφύριο, νά πᾶνε στό Βατικανό. Ἡἀπάντηση καί τῶν δύο ἦταν ἡἑξῆς: Ὄχι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ κτίση μᾶς ἐμπνεέι. Ἀγαπώντας την, βοηθούμαστε στό νά ἀγαπήσουμε τόν Δημιουργό.

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 5)ΚΤΙΣΕΟΛΟΓΙΑ Ἡ Κτίση μᾶς ἐμπνεέι. Ἀγαπώντας την, βοηθούμαστε στό νά ἀγαπήσουμε τόν Δημιουργό. Κάποιος τόν ἐρώτησε: – «Πῶς μποροῦμε Παππούλη μου, νά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό;» -«Ἡ ἀγάπη μας πρός τόν Χριστό, παιδί μου», ἀπάντησε, «πραγματοποιεῖται ὡς ἑξῆς: Σηκώνουμε τόν ἐσωτερικό μας ἑαυτό πρός τόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ κτίση «διηγεῖται τήν Δόξα τοῦ Θεοῦ».Πόθος γιά ζωή μέσα στήν Δημιουργία τοῦ Θεοῦ

    Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 5)ΚΤΙΣΕΟΛΟΓΙΑ Ἡ Κτίση «διηγεῖται τήν Δόξα τοῦ Θεοῦ». Ὅλη ἡ κτίση δοξάζει τόν Θεό. Ἡ κτίση μᾶς φανερώνει τή σοφία, τήν ἀγάπη καί τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ γιά τά πάντα (ἀνθρώπους καί κτίσματα). Ὁ π. Πορφύριος ἀγαποῦσε τήν ἔρημο, τήν ἡσυχία καί ὅλη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Παράδεισος.Στά ἔσχατα θά καταργηθεῖ ὁ διάβολος καί ὁ θάνατος.Δέν ὑπάρχει «ἀποκατάσταση τῶν πάντων».

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 4)ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Παράδεισος. Ὁ Γέροντας ἔλεγε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Παράδεισος, ἡ Χαρά, ἡἈλήθεια. Ὅποιος ἀκολουθήσει τό Χριστό, χαίρεται ἀπ’ αὐτήν τή ζωή, προγεύεται τόν Παράδεισο ἀκόμη καί ὅταν πάσχει. Διασαλπίζει μαζί μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο, τό: «πάντοτε χαίρετε» καθώς…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πρέπει νά πεθάνεις πρίν πεθάνεις γιά νά μήν πεθάνεις ὅταν πεθάνεις»

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 4)ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ «Πρέπει νά πεθάνεις πρίν πεθάνεις γιά νά μήν πεθάνεις ὅταν πεθάνεις» Ὁ Γέροντας ζοῦσε τά ἔσχατα ἀπό τό παρόν, γι’ αὐτό καί ἔχει μία ὀρθοδοξότατη ἐσχατολογία. «Εἶμαι αἰώνιος», διακήρυσσε πανηγυρικά. Ὅποιος μπαίνει στήν Ἐκκλησία… γίνεται αἰώνιος. Γιά τόν ἄνθρωπο, πού ζεῖ μέσα στήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ κατάργηση τοῦ διαβόλου, ἡ ἀνυπαρξία τῆς κόλασης καί ἡ ὑπέρβαση τοῦ θανάτου.Νά μποῦμε ὅλοι στήν ἐπίγειο ἄκτιστη Ἐκκλησία

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ἡ κατάργηση τοῦ διαβόλου, ἡἀνυπαρξία τῆς κόλασης καί ἡὑπέρβαση τοῦ θανάτου. Ἡὀργανική ἔνταξη τοῦ πιστοῦ στήν Ἐκκλησία ἔχει κάποιες ὑπέροχες συνέπειες γιά τή ζωή του. «Καί ὅταν αὐτό κατορθώσομε», δίδασκε ὁ π. Πορφύριος, «τότε γιά μᾶς πού θά κατορθώσωμε νά μποῦμε στήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ζωή μέσα στήν Ἐκκλησία

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ἡ ζωή μέσα στήνἘκκλησία ἩἘκκλησία σύμφωνα μέ τόν Γέροντα εἶναι ἄκτιστη ἀφοῦ ὁ Ἱδρυτής της, ὁ Πανάγιος Τριαδικός Θεός, εἶναι ἄκτιστος. Εἰσερχόμενος ὁἄνθρωπος ἐντός Της καί ζώντας σύμφωνα μέ τό Θεῖο θέλημα, γίνεται καί αὐτός κατά Χάριν ἄκτιστος. Τό Ἅγιο Βάπτισμα καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπό μᾶς παρακινεῖ σέ ἱεραποστολή.Πρέπει νά ἀγαπᾶμε τήν Ἐκκλησία διότι εἶναι ἡ Μητέρα Μας

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ἡἀγάπη πρός τόν συνάνθρωπό μᾶς παρακινεῖ σέ ἱεραποστολή. Ὁ χριστιανός, σύμφωνα μέ τήν διδασκαλία τοῦ π. Πορφυρίου, πρέπει νά πονᾶ, νά ἐνδιαφέρεται γιά ὅλους. Ὀφείλει νά μεριμνᾶ καί γιά ἐκείνους τούς ἀδελφούς του, πού δέν εἶναι ἀκόμη ἐνεργά, ζωντανά μέλη τῆς Ἐκκλησίας….

Συνέχιση ανάγνωσης

Πῶς ἀντιμετωπίζεται τό κακό.Ὄχι κατάκριση ἀλλά ἀγάπη

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Πῶς ἀντιμετωπίζεται τό κακό. Πολλές φορές ἐρχόμαστε ἀντιμέτωποι μέ κακές συμπεριφορές. Πῶς πρέπει νά ἐνεργοῦμε; -Πάντα πρέπει νά ἔχουμε ἀγάπη, τόνιζε ὁ π. Πορφύριος, καί νά μήν ἀφήνουμε οὔτε τήν ἐλάχιστη κακή σκέψη γιά τόν πλησίον, νά μένει μέσα μας.Ὑπογράμμιζε δέ, ὅτι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Δέν πρέπει νά κατακρίνουμε τούς ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας. Δέν πρέπει νά κατακρίνουμε κανένα

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Δέν πρέπει νά κατακρίνουμε τούς ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας. Τόνιζε ὁ Γέροντας ὅτι δέν πρέπει νά δεχόμαστε τούς ἱεροκατηγόρους· νά μήν ἐπιτρέπουμε νά κατηγοροῦν τούς ἐκπροσώπους τῆς Ἐκκλησίας. Δέν θά πρέπει νά πιστεύουμε τούς κατηγόρους τῶν ἱερωμένων. Ἀκόμη οὔτε καί νά σκεπτόμαστε τά…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὅποιος θέλει νά μέ ἀκολουθήσει πρέπει νά ἀρνηθεῖ τόν ἑαυτό του καί νά ἄρει τόν σταυρό του».Ἡ ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἀγκαλιάζει καί τούς ἐκτός Ἐκκλησίας, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν.

   Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ «Ὅποιος θέλει νά μέ ἀκολουθήσει πρέπει νά ἀρνηθεῖ τόν ἑαυτό του καί νά ἄρει τόν σταυρό του». Δέν μπορεῖὅμως κανείς νά μπεῖ μές στήν Ἐκκλησία, ἄν δέν ἀρνηθεῖ τό θέλημά του, ἄν δέν «πεθάνει πρίν πεθάνει», ἄν δέν πεθάνει ὡς πρός τόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Παράδεισος: ἡ βίωση τῆς ἐν Χριστῷ ἑνότητος.Τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας: Ἡ μυριοϋπόστατος ἑνάς

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Παράδεισος: ἡ βίωση τῆς ἐν Χριστῷἑνότητος. Ἡἐν Θεῷἑνότητα, τό νά ἀγαπήσουμε «ἐν Χριστῷ» (ἀνιδιοτελῶς) ὅλους, γινόμενοι «ἕνα» μέ ὅλους, αὐτή εἶναι ἡἘκκλησία, θεολογοῦσε ὁ π. Πορφύριος· αὐτός εἶναι ὁ Παράδεισος, αὐτή εἶναι ἡὈρθοδοξία. Ἀναφερόμενος στό ρητό τοῦἈποστόλου Παύλου: «εἴτε πάσχει ἕν μέλος,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Χριστιανός δέν ζεῖ γιά τόν ἑαυτό του ἀλλά γιά τό Θεό καί τούς ἄλλους.Ἡ ἑνότης τῶν ἀνθρώπων κατορθώνεται μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ὁ Χριστιανός δέν ζεῖ γιά τόν ἑαυτό του ἀλλά γιά τό Θεό καί τούς ἄλλους. Ὁ χριστιανός, πού ζεῖ γιά τόν ἑαυτό του δέν εἶναι χριστιανός, διότι δέν ζεῖἐκκλησιαστικά. Ὁἀληθινά χριστιανός ζεῖ γιά τόν Θεό καί γιά τόν συνάνθρωπο, μιμούμενος τούς χριστιανούς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Παράδεισος: ἡ ἀγάπη γιά τούς ἄλλους. Ἡ ἀγάπη μας πρέπει νά εἶναι ἀνιδιοτελής καί ἡ ταπείνωσή μας θεομίμητη

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Παράδεισος:ἡἀγάπη γιά τούς ἄλλους. Παράδεισος χωρίς τούς ἄλλους, χωρίς τούς ἐν Χριστῷἀδελφούς μας, δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀληθινός Παράδεισος. Ὁ χριστιανός πονάει γιά τήν ψυχή τοῦ κάθε ἀδελφοῦ του, ὅπως γιά τήν δική του. Δέν ἀγαπάει τόν ἑαυτό του φίλαυτα, δηλαδή ἐγωιστικά,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μέσα στήν Ἐκκλησία γινόμαστε ὅλοι «ἕνα».Ἡ σωτηρία τῶν ἄλλων εἶναι ἡ σωτηρία μας

   Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 3)ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Μέσα στήν Ἐκκλησία γινόμαστε ὅλοι «ἕνα». Ἡ πρώτη Ἐκκλησία, ἡἉγία Τριάδα, τά Τρία Πανάγια Πρόσωπα, πού εἶναι ὁἝνας Θεός, ἔχουν μεταξύ Τους μια τέλεια κοινωνία ἀγάπης. Οἱἄνθρωποι, μέλη τῆς «ἐπίγειας ἄκτιστης Ἐκκλησίας», καλούμαστε, παρατηροῦσε ὁ π. Πορφύριος, νά γίνουμε καί ἐμεῖς ἕνα, ὁμοιάζοντες…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Μυστήριο τῶν Μυστηρίων.Ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει σωτηρία

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 3) ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ἩἘκκλησία εἶναι τό Μυστήριο τῶν Μυστηρίων. Ἡ Ἐκκλησία, σύμφωνα μέ τόν Γέροντα εἶναι τό ὑπέρτατο Μυστήριο, τό Μυστήριο τῶν Μυστηρίων. Εἶναι τό μυστηριακό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τό ὁποῖο ἔχει κεφαλή τόν Ἴδιο καί μέλη του ὅλους τούς ἀληθινά πιστούς. Ὅπως δέν μπορεῖ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁρισμός τῆς Ἐκκλησίας

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 3)ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ -Τί εἶναι ἡἘκκλησία; –ἩἘκκλησία, σύμφωνα μέ τόν μοναδικό ὁρισμό, πού ὑπάρχει (τοῦ Ἀποστόλου Παύλου), εἶναι τό μυστηριακό Σῶμα τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Εἶναι μία πραγματικότητα, πού δέν ὁρίζεται, ἀλλά βιώνεται. Βιώνεται ἀπό αὐτόν, πού ἐντάσσεται ἀλλά καί παραμένει ὀργανικά ἐνταγμένος σ’…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Χριστός Μας, ἔρχεται καί μᾶς ἀποκαλύπτεται ὅταν ταπεινωθοῦμε καί Τόν ἀγαπήσουμε

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 2)ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ – ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ Ὁ Χριστός Μας, ἔρχεται καί μᾶς ἀποκαλύπτεται ὅταν ταπεινωθοῦμε καί Τόν ἀγαπήσουμε. Μᾶς γνωρίζεται ὁ Χριστός, δίδασκε ὁ βιβλικότατος Γέροντας, ὅταν ταπεινωθοῦμε καί Τόν ἀγαπήσουμε ἀνιδιοτελῶς «ἐκ καθαρᾶς καρδίας». Τότε ἔρχεται ἡ Θεία Χάρη, τότε ἡ ψυχή θεραπεύεται, τότε ὅλα μεταμορφώνονται….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ καλλίτερη ἀντιμετώπιση τοῦ κακοῦ εἶναι ἡ περιφρόνηση.Τό κύριο ἔργο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τό νά μπεῖ στό Φῶς τοῦ Χριστοῦ.

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 2)ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ – ΣΩΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ Ὁ Γέροντας ἐκτός ἀπό μία ἀλάνθαστη χριστολογία-θεολογία, ἔχει καί μιά βαθειά ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία-σωτηριολογία. Τήν πρώτη κίνηση, ἔλεγε, τήν κάνει ὁ Χριστός. «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες…»1. Ἔπειτα, ἐμεῖς οἱἄνθρωποι ἀποδεχόμαστε αὐτό τό φῶς μέ τήν ἀγαθή μας προαίρεση, πού τήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ γνώσις τοῦ Θεοῦ ἀπό τόν ἄνθρωπο-Ἡ ζωή μέ τόν Χριστό εἶναι ἡ μόνη ζωή πού ἀξίζει νά ζήσει κανείς

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ) Ἡ γνώσις τοῦΘεοῦἀπό τόν ἄνθρωπο. Γιά νά γνωρίσουμε τόν Χριστό καί νά φωτισθοῦμε, πρέπει Ἐκεῖνος πρῶτος νά μᾶς γνωρισθεῖ, σύμφωνα μέ τό λόγο τοῦἈποστόλου Παύλου1. Βαδίζοντας στ’ ἀχνάρια τῶν Ἁγίων Γραφῶν ὁ Γέροντας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Θεός καί τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου.Ἡ εὐγένεια τοῦ Θεοῦ

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ) Ὁ Θεός καί τό αὐτεξούσιοτοῦἀνθρώπου Ὁ Χριστός γεμίζει τήν ψυχή, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἀνοιχτεῖ σ’ Αὐτόν. Ποτέ ὅμως δέν τό κάνει αὐτοβούλως καί χωρίς τήν συγκατάθεση τοῦἀνθρώπου. Εἶναι ὁ Χριστός Μας Ταπεινός, Ἀφανής,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τόν Χριστό Τόν συναντᾶμε στήν Ἐκκλησία. Ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ καί προνοεῖ γιά μᾶς.

 Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ) Τόν Χριστό Τόν συναντᾶμε στήν Ἐκκλησία. «Ὁ Χριστός εἶναι ἡἘκκλησία (στήν Ὁποία καλοῦνται νά ἐνταχθοῦν ὅλοι οἱἄνθρωποι) καί ἡἘκκλησία εἶναι ὁ Χριστός, πού μᾶς ἔχει προσλάβει ὅλους στόν Ἑαυτό του… », παρατηροῦσε· καί συνέχιζε:…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ διπλῆ ἀγάπη: Πρός τόν Χριστό καί πρός τόν συνάνθρωπο

  Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ) Ἡ διπλῆἀγάπη: Πρός τόν Χριστό καί πρός τόν συνάνθρωπο Ὁ π. Πορφύριος ἀγάπησε πάνω ἀπό ὅλα τόν Χριστόν. Ἐξ αἰτίας αὐτοῦἀγάπησε καί ὅλον τόν κόσμο.Ὅταν ἀγαπήσουμε τόν Χριστό, πού εἶναι «τά πάντα ἐν…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὁ Χριστός εἶναι τό πᾶν».

 Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ) Ὁ π. Πορφύριος μᾶς διδάσκει μέ τήν ἀκραιφνή ὀρθόδοξη διδασκαλία του πού εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ὀρθόδοξης πνευματικῆς πορείας του. Μᾶς διδάσκει τόσο μέ τήν Θεολογία του ὅσο καί μέ τήν Ποιμαντική του. Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ:…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕνας ἀληθινά ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας

   Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ Ἕνας ἀληθινά ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας Ὁ Γέροντας ἦταν ἕνας ἀληθινά ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ἕνας πλήρως καί ἀληθινά ἐκκλησιαστικοποιημένος πιστός, ἕνας σύγχρονος ὅσιος τῆς Ἐκκλησίας μας. Διά τῆς συνεποῦς μυστηριακῆς καί ἀσκητικῆς του ζωῆς ἐντάχθηκε ἀλλά καί διατήρησε τήν ἔνταξή του στό ἐκκλησιαστικό σῶμα καθ΄ ὅλη του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Ὑπακοή ὁδηγεῖ στήν Προσευχή καί ἡ Προσευχή στή Θεολογία-Ὁ Θεῖος Ἔρωτας εἶναι τό κύριο θεραπευτικό μέσο τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς

 Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ Ἡ Ὑπακοή ὁδηγεῖ στήν Προσευχή καί ἡ Προσευχή στή Θεολογία Βασικό στοιχεῖο τῆς πράξεως εἶναι ἡὑπακοή σέ πνευματικό Πατέρα. «Ἡὑπακοή φέρει τόν ἄνθρωπο, ὄχι μόνο σέ ἀπάθεια σωματική, ἀλλά καί πνευματική»1, δίδασκε ἕνας ἄλλος μεγάλος σύγχρονος Γέροντας, ὁ π. Ἐφραίμ Κατουνακιώτης. Ἀπό τήν ὑπακοή πάλι πηγάζει ἡ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ πνευματική του Διαθήκη

   Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ) Ἡ πνευματική του Διαθήκη. Ὁὅσιος Γέροντας, ἱερομόναχος π. Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης (7/2/1906-2/12/1991), ἕνας ἀπό τούς μεγάλους τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, μέ ἁπλά, ἀπέριττα λόγια, σ’ ἕνα ταπεινο σημείωμα-πνευματική Διαθήκη, πού βρέθηκε μετά τήν κοίμησή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα τοῦ Ὁσίου Γέροντος Πορφυρίου-Εἰσαγωγή

 Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΟΡΦΥΡΙΟ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ Ὁὅσιος Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης, κατά κόσμον Εὐάγγελος Μπαϊρακτάρης, γεννήθηκε στίς 7 Φεβρουαρίου τοῦ 1906, στό χωριό Ἅγιος Ἰωάννης Εὐβοίας. Οἱ γονεῖς του ὀνομάζονταν Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης καί Ἑλένη, τό γένος Ἀντωνίου Λάμπρου. Ὁ Γέροντας ἀπό μικρός ἀναγκάζεται νά φυλάσσει πρόβατα στό…

Συνέχιση ανάγνωσης