«Ἀγαπήσατε τόν Χριστόν·μηδέν προτιμήσητε τῆς ἀγάπης αὐτοῦ!»

Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς προσωπικότητας τοῦ ὁσίου Πορφυρίου ἦταν ἡ μεγάλη ἀγάπη ποὺ εἶχε γιὰ τὶς Ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ὑμνωδία. Ἔμαθε νὰ ψέλνει τοὺς διάφορους Κανόνες, πρᾶγμα ὄχι εὔκολο, ἀποστήθισε ὅλο τὸ Ψαλτήριο τοῦ Δαβίδ, ὅπως συνηθιζόταν στὴν ἀρχαία μοναστικὴ πράξη, καθὼς καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη, εἰδικώτερα μάλιστα τὸ κατὰ Ἰωάννην…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γνώρισα κάποτε μία καλόγρια, ἡ ὁποία εἶχε Θεῖο ἔρωτα. Αὐτή ἡ καλόγρια μέ βοήθησε μέ τόν τρόπο της, ὥστε τό 1951 νά ἐπιστρέψω στό δρόμο τοῦ Θεοῦ.

Γνώρισα κάποτε μια καλόγρια, η οποία είχε Θείο έρωτα. Αυτή η καλόγρια με βοήθησε με τον τρόπο της, ώστε το 1951 να επιστρέψω στο δρόμο του Θεού. Η καλόγρια αυτή, όταν έλεγε τη λέξη: ”Χριστός”, έτρεχαν ουρές δακρύων από τα μάτια της, σαν να άνοιγε κάποιος από μέσα της μια βρύση! Δεν το έχω ξαναδεί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἔρωτας κυριεύει τίς ψυχές πού εἶναι ἄδειες ἀπό τόν ἔρωτα τοῦ Θεοῦ

 ”Ο έρωτας είναι πάθος μιας ψυχής που είναι απερίσκεπτη, και γεννιέται από τα μάτια που βλέπουν, με περιέργεια και επιμονή. Ο έρωτας φανερώνεται σαν μια υπερβολική και αλόγιστη επιθυμία, που γεννιέται γρήγορα μέσα στην ψυχή, σβήνει όμως πολύ αργά και με μεγάλη δυσκολία.  Ο έρωτας, μια κι’ ανάψει σαν φλόγα μέσα στην καρδιά, την πυρώνει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πατήρ Δαμασκηνός. Γιά τό Θεῖο Φῶς

  “Όταν αρχίζομε αυτές τις νοητές πορείες, γινόμεθα έκπεινοι και έκδιψοι της θείας αγάπης και ορμάμε εις αναβάσεις τολμηρές. Τολμηρό ανέβασμα είναι η νοητή θεωρία εις τους μυστικούς χώρους των αγγέλων και εν συνεχεία εις τους υπερβατικούς χώρους της ησυχίας και της σιωπής, εκεί όπου κατοικεί ο Θεός. Εκεί επιθυμούμε να φθάσομε και να ομιλήσομε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: “Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἀγάπη μας, ὁ ἔρωτάς μας”

 ΛΟΓΟΣ  Περί Θείου Έρωτος “Ο Χριστός είναι η χαρά, το φως το αληθινό, η ευτυχία. Ο Χριστός είναι η ελπίδα μας. Η σχέση με τον Χριστό είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι λαχτάρα του θείου. Ο Χριστός είναι το πάν. Αυτός είναι η αγάπη μας, αυτός ο έρωτάς μας. Είναι έρωτας αναφαίρετος ο έρωτας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Πορφύριος: «Τὸ μυστικό της πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ὁ ἔρωτας στὸν Χριστό. Ἄλλος ἔρωτας κοσμικὸς δὲν ἔχει καμμία ἀξία, εἶναι πρόχειρος»

   Ἔχω καταλάβει ὅτι τὸ μυστικό (της πνευματικῆς ζωῆς) εἶναι ὁ ἔρωτας στὸν Χριστό. Ὅ,τι ἄλλος ἔρως δὲν ἔχει καμμία ἀξία, εἶναι πρόχειρος. Ὁ κόσμος ὁδηγεῖ σὲ ἀπελπισία, πέφτει ὁ ἄνθρωπος καὶ πολλὲς φορὲς αὐτοκτονεῖ. Ὅταν ἀγαπήσεις τὸν Χριστό, θέλεις νὰ ὑποφέρεις γιὰ τὸν Χριστό. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀγάπη, αὐτὸς ὁ ἔρωτας, αὐτὸς ὁ ἐνθουσιασμὸς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θεῖος Ἔρως. Μιχαὴλ Μιχαηλίδη

 Θεῖος Ἔρως  Μιχαὴλ Ε. Μιχαηλίδη, Θεολόγου Ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου ἀρχίζει, συνειδητοποιεῖται καί ἰσχυροποιεῖται, παράλληλα μέ τή γνώση καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί ὅπως μιά σπίθα ἀνάβει φωτιές κι οἱ φωτιές φουντώνουν, κατά παρόμοιο τρόπο καί ἡ θεία τούτη ἀγάπη στήν ἀνθρώπινη καρδιά, γίνεται ἔρωτας θεῖος καί φλογερός πού θερμαίνει,καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Θεῖος Ἔρως. Ἀρχ. Ἀρσένιος Κατερέλος

Ὁ Θεῖος Ἔρως Ἑσπερινή ὁμιλία Ἀρχ. Ἀρσενίου Κατερέλου, ἡγουμένου Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, σέ χαιρετισμούς τῆς Παναγίας στήν Ἱερά Μονή  στίς 23-03-2012. Ἐκ τοῦ Γεροντικοῦ του Ἀββᾶ Ἰωσήφ. Δέν ὑπάρχει χριστιανική ἠθική ἀλλά ἀκόρεστος κορεσμός – Λόγοι καί γεγονότα μέ τούς Ἄγ. Σεραφείμ Σάρωφ

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί ἔρωτος

     Πατερική Θεολογία Πρωτοπρ. Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου (+) Καθηγητού Πανεπιστημίου Επιμέλεια – Σχόλια: Μοναχού Δαμασκηνού Αγιορείτου Μέρος Πρώτον: Στοιχεία Ορθοδόξου ανθρωπολογίας και Θεολογίας 20. Περί έρωτος Κατά τους Νεοπλατωνικούς δεν έχει ο Θεός έρωτα για τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος για τον Θεό. Αλλά κατ’ αυτούς ο έρωτας είναι μία έλλειψις, διότι ο άνθρωπος,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τοῦ θείου ἔρωτος.Ἅγιος Νεκτάριος

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΕΡΩΤΟΣ (Αγιος Νεκτάριος) Ο θείος έρως είναι αγάπη του θείου τελεία,  εκδηλουμένη ως πόθος του θείου άπαυστος. Ο θείος έρως γεννάται εν τη κεκαθαρμένη καρδία διότι εν αυτή επιφοιτά   η θεία χάρις. Ο έρως  του  Θείου είναι θείον δώρημα, δωρηθέν τη αγνευούση ψυχή υπό της επιφοιτησάσης και αποκαλυφθείσης τη ψυχή θείας χάριτος….

Συνέχιση ανάγνωσης