Περί τῶν δύο πίστεων. Πρωτοπρ.Ἰωάννου Σ. Ρωμανίδου (+) Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου

   Στον άνθρωπο υπάρχουν δύο πίστεις. Η μία πίστις είναι η εγκεφαλική, η λογική πίστις της αποδοχής. Ο άνθρωπος εδώ αποδέχεται κάτι λογικά και πιστεύει σ’ αυτό που αποδέχεται. Αυτή όμως δεν είναι η πίστις που δικαιώνει τον άνθρωπο. Όταν η Αγία Γραφή λέγη ότι ο άνθρωπος δια μόνης της πίστεως σώζεται32, δεν εννοεί απλώς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Νέα Ἐποχή καί Νεορθόδοξη Θεολογία

Νέα Εποχή και Νεορθόδοξη Θεολογία Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΣ  του Ιωάννου Κορναράκη, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών Σε μια χρονική περίοδο, όπως αυτή που διερχόμεθα σήμερα, κατά την οποία οι αξίες γενικά της ζωής συνεχώς υποβαθμίζονται και, γιατί όχι, εκμηδενίζονται, η θεολογική αυτοσυνειδησία δείχνει και αυτή, όχι σπάνια, τα δικά της γνωρίσματα μιας βαθειάς κρίσεως, με…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἐπιστημονική μέθοδος Θεολογίας καί ποιός εἶναι ὁ θεόπνευστος.Πρωτοπρ. Ἰωάννου Σ. Ρωμανίδου (+)

   Τώρα, όπως ο μαθητής που ενδιαφέρεται για την αστρονομία, διαβάζει από τα βιβλία του για τα άστρα και μετά παρατηρεί τα άστρα στον ουρανό και αργότερα, όταν μεγαλώση και επιθυμήση να τα μελετήση καλύτερα και να τα γνωρίση από πιο κοντά, πηγαίνει στο Πανεπιστήμιο, οπότε τα μελετά μέσα από τα τηλεσκόπια, και βλέπει όσα…

Συνέχιση ανάγνωσης

π. Γεώργιος Φλορόφσκυ: “Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου”

  Ο Γρηγόριος άφησε πολλά αυτοβιογραφικά κείμενα, και οι περιγραφές που μας δίνει για τη ζωή του είναι γεμάτες από λυρισμό και δραματικότητα. Εκ φύσεως έρρεπε προς τη σιωπή και την αποχώρηση, και πάντα ζητούσε την απομόνωση για να μπορέσει να αφιερωθεί στην προσευχή. Όμως εκλήθη από το θέλημα του Θεού και τις επιθυμίες των…

Συνέχιση ανάγνωσης