Ποίαν ἡμέραν καὶ ὥραν γίνεται ἡ καθήλωσις καὶ ἡ ἀποκαθήλωσίς τῆς εἰκόνος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ ἀπὸ τὸν σταυρό;

Ἡ τελετὴ τῆς ἀποκαθηλώσεως διεδόθῃ στὰ μέρη μᾶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀντιόχειας, ὅπου ὑφίστατο ἀπὸ πολὺ παλαιά. Ἐκεῖ δηλαδὴ κατὰ τὴν ἀπαγγελία στὸ ὕφος τοῦ Εὐαγγελίου του πρώτου τροπαρίου τοῦ ιε’ ἀντιφώνου «Σήμερον κρεμᾷται ἔπὶ ξύλου…» τῆς ἀκολουθίας τῶν ἅγιων Παθῶν, τοῦ ὄρθρου δη­λαδὴ τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ἐλιτανεύετο ἀπὸ τὸν ἱερέα μεγά­λων διαστάσεων σταυρὸς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ λιτάνευσις τοῦ σταυρωμένου κατὰ τὸ «Σήμερον κρεμᾷται ἐπὶ ξύλου…»

358   Ἡ λιτάνευσις τοῦ σταυρωμένου κατὰ τὸ «Σήμερον κρεμᾷται ἐπὶ ξύλου…» τῆς ἀκολουθίας τῶν ἄγίων παθῶν γίνεται ὅπως εἶναι καρφωμένος ὁ ἐσταυρωμένος στὸν σταυρὸ ἢ χωριστά, καὶ ἢ σταύρωσις γίνεται στὸ μέσον τοῦ ναοῦ;   Ὅπως καὶ ἄλλοτε γράψαμε, ὸ ἐσταυρωμένος πῆρε τὴν μορφὴ ποῦ ἔχει σήμερα σὲ πολὺ μεταγενεστέρα ἐποχή. Στὸ Ἅγιον Ὄρος,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων

Φουντούλης Ἰωάννης Μποροῦμε νὰ ὀνομάσουμε χωρὶς ὑπερβολὴ τὴ Λειτουργία αὐτή, μαζὶ μὲ τὰ λειτουργικὰ χειρόγραφα, «Λειτουργία τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς», γιατί πραγματικὰ ἀποτελεῖ τὴν πιὸ χαρακτηριστικὴ ἀκολουθία τῆς ἱερᾶς αὐτῆς περιόδου. Εἶναι δυστυχῶς ἀλήθεια ὅτι πολλοὶ ἀπὸ τοὺς χριστιανοὺς ἀγνοοῦν τελείως τὴν ὕπαρξί της, ἢ τὴν ξεύρουν μόνο ἀπὸ τὸ ὄνομα, ἢ καὶ ἐλάχιστες φορὲς τὴν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ Ἀκολουθίες τῶν Ὡρῶν – Ἰωάννου Φουντούλη

Οι Ακολουθίες των Ωρών Ιωάννου Φουντούλη.   ΠΗΓΗ:ΕΔΩ Πολλοί από τους ακροατές μου θα έχουν παρακολουθήσει την ακολουθία των μεγάλων ωρών το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής. Ολιγώτεροι ίσως τις ακολουθίες των μεγάλων ωρών της παραμονής των Χριστουγέννων και των Θεοφανείων. Ακόμη δε ίσως ολιγώτεροι τις συνήθεις ακολουθίες των μικρών ωρών, που ψάλλονται καθημερινώς στα μοναστήρια…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ὕπνος καί τό Μεγάλο Ἀπόδειπνο

Ο ύπνος και το Μεγάλο Απόδειπνου τοῦ Ι. Μ. Φουντούλη Εἶναι μέσα στὴ φύση τοῦ ἀνθρώπου ριζωμένο ἕνα ἀλλόκοτο πρωτόγονο συναίσθημα μπροστὰ στὸ φαινόμενο τοῦ ὕπνου. Ὁ ζωντανός, ὁ ἐργαζόμενος, ὁ σκεπτόμενος, ὁ γεμάτος δραστηριότητα ἄνθρωπος, καμπτόμενος ἀπὸ τὴν φυσιολογικὴ κόπωση, καταλαμβάνεται ἀπὸ μία ἀκατανίκητη ἀνάγκη νὰ παραδοθεῖ στὴν ἀγκάλη τοῦ ὕπνου. Οἱ αἰσθήσεις, οἱ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Μεσοπεντηκοστή (Ἰωάννης Φουντούλης)

   Σε λίγους πιστούς είναι γνωστή η εορτή, αυτή. Εκτός από τους ιερείς και μερικούς άλλους χριστιανούς, που έχουν ένα στενότερο σύνδεσμο με την Εκκλησία μας, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή της. Λίγοι είναι εκείνοι που εκκλησιάζονται κατ’ αύτη και οι περισσότεροι δεν υποπτεύονται καν, ότι την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλύτου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

Το Μέγα Απόδειπνο  του Ι. Μ. Φουντούλη, Καθηγητού Παν/μίου Είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου ριζωμένο ένα αλλόκοτο πρωτόγονο συναίσθημα μπροστά στο φαινόμενο του ύπνου. Ο ζωντανός, ο εργαζόμενος, ο σκεπτόμενος, ο γεμάτος δραστηριότητα άνθρωπος, καμπτόμενος από την φυσιολογική κόπωση, καταλαμβάνεται από μία ακατανίκητη ανάγκη να παραδοθεί στην αγκάλη του ύπνου. Οι αισθήσεις, οι διανοητικές…

Συνέχιση ανάγνωσης