Διάκριση

Διάκριση Στὸν ἀββᾶ Μολούα πῆγε ἕνας ποιητής, ὁ Κόναν, ὁ ὁποῖος δὲν εἶχε πεῖρα χειρωνακτικῆς ἐργασίας. Ὁ ὅσιος τὸν πῆρε μαζί του κάποια μέρα γιὰ μιὰ ἐλαφριὰ ἐργασία στὸ δάσος. Εὐλόγησε τὸ τσεκούρι του καὶ τὸν κάλεσε νὰ κόψουν μαζὶ ἕνα ἄγριο γαϊδουράγκαθο. Ὁ ποιητὴς προσφέρθηκε νὰ τὸ κόψει μόνος του καὶ τὰ κατάφερε.

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ ἀργὲς σκέψεις

Οἱ ἀργὲς σκέψεις   Εἶπε ὁ ἀββᾶς Κολουμπᾶνος: οἱ μύγες (Εκκλησιαστής, 10,1) εἶναι ἀργὲς σκέψεις ποὺ εἰσορμοῦν στὴν καρδιά μας, τὶς ὁποῖες ὀφείλουμε νὰ ἀπομακρύνουμε διὰ τῆς σπουδῆς τῆς προσευχῆς, ὡς διὰριπιδίου, ὥστε νὰ μὴ καταστρέψουν μέσα μας τὴν ἡδύτητα τοῦ μύρου. Οἱ μύγες ἐξαλείφουν τὴν εὐωδία τοῦ μύρου, ἐνῶ οἱ μάταιες σκέψεις σκοτώνουν τὴ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σκοτεινὴ ἐπίσκεψη

Σκοτεινὴ ἐπίσκεψη   Μιὰ μέρα, καθὼς προσευχόταν στὸν ναὸ ὁ Μόλινγκ, εἶδε ἕνα νέο νὰ ἔρχεται πρὸς τὸ μέρος του. Φοροῦσε πορφυρὸ ροῦχο καὶ εἶχε ξεχωριστὴ ὄψη.   «Χαῖρε, πάτερ», τοῦ εἶπε.   «Ἀμήν», ἀπάντησε ὁ Μόλινγκ.   «Γιατί δὲν μὲ χαιρετᾶς;» διαμαρτυρήθηκε ὁ νέος.   «Ποιός εἶσαι;»   «Εἶμαι ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ποιοὺς νὰ ἀποφεύγετε

Ποιοὺς νὰ ἀποφεύγετε Εἶπε πάλι ὁ ἀββᾶς Κόμγκαλ: καλὰ θὰ κάνετε νὰ ἀποφεύγετε ἐκείνους ποὺ μπορεῖ νὰ γίνουν αἰτία τοῦ θανάτου σας, δηλαδὴ τὸν ἀδιάντροπο σοφὸ καὶ τὸν εὐλαβὴ ἀνόητο.     ΚΕΛΤΙΚΟ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟ   Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου   Καθηγουμένου Ἱερᾶς Μονῆς Φανερωμένης Νάξου         https://wra9.blogspot.com/2023/03/blog-post_08.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Κέλτικο Λειμωνάριο:Ὁ τροχὸς τῆς ζωῆς

Ὁ τροχὸς τῆς ζωῆς Εἶπε ὁ ἀββᾶς Κολουμπᾶνος: ἡ ζωή σου εἶναι τροχός, γυρίζει ἀκατάπαυστα. Δὲν σὲ περιμένει, πορεύου μαζί της. Γι’ αὐτό, ἑτοίμασε ἀπὸ ἐδῶ τὶς δαπάνες σου. Ἔχεις προσταχθεῖ νὰ ἀποχωρήσεις ἀπὸ ξένον ἀγρό, πρόσεξε μὴ πωλήσεις τὸν δικό σου.

Συνέχιση ανάγνωσης

Κέλτικο Λειμωνάριο:Ἡ συνέπεια τῆς Μπρίγκιτ

Ἡ συνέπεια τῆς Μπρίγκιτ Λέγεται γιὰ τὴν ὁσία Μπρίγκιτ ὅτι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς μοναχικῆς της ζωῆς δὲν κοίταξε δίπλα της, παρὰ μόνο ἴσια μπροστά της. Ἦταν στὴ ζωή της σὰν ἕνα πουλὶ πάνω στὸν βράχο, καὶ κοιμόταν τὸν ὕπνο τοῦ αἰχμαλώτου, γιὰ χάρη τοῦ Υἱοῦ τῆς Μαρίας. Δὲν παραδόθηκε στὸν ὕπνο, δὲν ἦταν ἀσυνεπὴς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κέλτικο Λειμωνάριο: Ἀρετές

  ΑΡΕΤΕΣ Τὸ σῶμα εἶναι ἡ κατοικία τῆς ψυχῆς. Ἡ ψυχὴ εἶναι ἡ κατοικία τοῦ νοῦ. Ὁ νοῦς εἶναι ἡ κατοικία τῆς καρδιᾶς. καρδιὰ εἶναι ἡ κατοικία τῆς πίστεως. Ἡ πίστη εἶναι ἡ κατοικία τοῦ Θεοῦ. Θεὸς εἶναι ἡ κατοικία τοῦ ἀνθρώπου.

Συνέχιση ανάγνωσης

Κέλτικο Λειμωνάριο:Ὁδοιπόροι…

  Ὁδοιπόροι   Εἶπε ὁ ἀββᾶς Κολουμπᾶνος: ἂς κατοικεῖ τοῦτο ἀνάμεσά μας, τὸ νὰ ζοῦμε στὴν ὁδὸ ὡς ὁδοιπόροι, προσκυνητὲς καὶ ξένοι, γεμίζοντας τὴν ψυχή μας μὲ οὐράνιους καὶ πνευματικοὺς χαρακτῆρες.

Συνέχιση ανάγνωσης

Κέλτικο Λειμωνάριο:Ἀποταγή

  ΑΠΟΤΑΓΗ Διηγεῖται τὸ Ἀγγλοσαξονικὸ Χρονικὸ μιὰ περίεργη ἄφιξη στὴν Κορνουάλη. Τρεῖς Ἰρλανδοὶ μοναχοὶ ἔφθασαν στὸν βασιλιὰ Ἀλφρέδο μὲ ἕνα πλοιάριο χωρὶς κουπιὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα τους. Ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ κλάπηκε ὁ νοῦς τους καὶ θέλησαν νὰ βρίσκονται σὲ προκύνημα γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, δὲν τοὺς ἔγνοιαζε ὁ προορισμός.     http://apantaortodoxias.blogspot.com/2022/11/2_4.html

Συνέχιση ανάγνωσης