Κυριακή ΙΕ Λουκᾶ. Ὁμιλία ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,«Εἰς τὸν Ζακχαῖον τὸν τελώνην»

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ [:Λουκ. 19,1-10]    Ομιλία αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου,    «Εἰς τὸν Ζακχαῖον τὸν τελώνην»    Όσοι ποθούν έντονα καθετί καλό, καθόλου δεν διαφέρουν από όσους αισθάνονται δίψα, αγαπητοί μου. Όσο πιο πολύ δεν βρίσκουν αυτό που η ψυχή τους επιζητεί, τόσο περισσότερο ανάβει η δίψα τους για αυτά που ποθούν·…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου.Ἑρμηνευτική ἀπόδοση Παναγιώτου Τρεμπέλα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΛΟΥΚΑ    Κατά Λουκάν, κεφ.16, εδάφια 19-31    ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΡΕΜΠΕΛΑ    Στίχ. 19-31. Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου.    19 ῎Ανθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς.    19 Συνεχίζοντας ο Κύριος τη διδασκαλία Του για την καλή χρησιμοποίηση του πλούτου,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Ε Λουκᾶ. Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας γιά τήν παραβολή τοῦ πλούσιος καί τοῦ Λαζάρου

  ΚΥΡΙΑΚΗ E΄ΛΟΥΚΑ[:Λουκά 16,19-31]    Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ    ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ    «Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς(:Υπήρχε κάποιος πλούσιος άνθρωπος, ο οποίος φορούσε βασιλικά ενδύματα. Απέξω φορούσε ένα μάλλινο κόκκινο και πανάκριβο ρούχο και από μέσα φορούσε λευκό χιτώνα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποστολικό ἀνάγνωσμα Κυριακῆς Ε Λουκᾶ.Ἑρμηνευτική ἀπόδοση Παναγιώτου Τρεμπέλα

ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΛΟΥΚΑ    Α΄προς Κορινθίους 12,27 και 13,8    ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΡΕΜΠΕΛΑ    27 ῾Υμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους.    27 Εσείς λοιπόν οι χριστιανοί είστε σώμα Χριστού και μέλη, που ο καθένας σας ανάλογα με το χάρισμα του έχει κάποια θέση και κάποιο μέλος στη ζωή του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Ε Λουκᾶ:«Εἰς τόν πτωχόν Λάζαρον καί τόν πλούσιον»

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΛΟΥΚΑ [: Λουκ. 16,19 – 31]   Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ    ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ    […] «Ήταν κάποτε», λέγει ο Κύριος, «κάποιος άνθρωπος πλούσιος, που ενώ ζούσε μέσα σε πολλή κακία και αμαρτία, δεν είχε λάβει πείρα καμιάς συμφοράς, αλλά τα πάντα έρρεαν ομαλά και άφθονα γι΄ αυτόν όπως…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Ε Λουκᾶ:«Εἰς τόν πτωχόν Λάζαρον καί τόν πλούσιον» .Μέρος Τρίτο

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΛΟΥΚΑ [: Λουκ. 16,19 – 31]   Επιλεγμένα αποσπάσματα από τις ομιλίες γ΄και δ΄ του Ιερού Χρυσοστόμου    «Εἰς τόν πτωχόν Λάζαρον καί τόν πλούσιον»    [ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ]    […]Όταν λοιπόν ο πλούσιος στον Άδη είδε τον φτωχό Λάζαρο στην αγκαλιά του Αβραάμ, είπε: «Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Ε Λουκᾶ:«Εἰς τόν πτωχόν Λάζαρον καί τόν πλούσιον» .Μέρος Δεύτερο

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΛΟΥΚΑ [: Λουκ. 16,19 – 31]    Επιλεγμένα αποσπάσματα από την ομιλία β΄ του Ιερού Χρυσοστόμου    «Εἰς τόν πτωχόν Λάζαρον καί τόν πλούσιον»    [ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ]    […] «Ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν(:Κάποτε λοιπόν πέθανε ο φτωχός)», λέγει, «καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ (:και οι άγγελοι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Ε Λουκᾶ:«Εἰς τόν πτωχόν Λάζαρον καί τόν πλούσιον» .Μέρος Πρῶτο

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΛΟΥΚΑ [: Λουκ. 16,19 – 31]    Επιλεγμένα αποσπάσματα από την ομιλία Α΄ του Ιερού Χρυσοστόμου    «Εἰς τόν πτωχόν Λάζαρον καί τόν πλούσιον»    [ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ]    […] «Ήταν κάποτε», λέγει ο Κύριος, «κάποιος άνθρωπος πλούσιος, που ενώ ζούσε μέσα σε πολλή κακία και αμαρτία, δεν είχε λάβει πείρα καμιάς συμφοράς,…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΛΟΥΚΑ : Κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, κεφ. ιστ΄, χωρία 19 ἔως 31 Ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα ἀπό τίς ὁμιλίες γ΄ και δ΄ «Εἰς τόν πτωχόν Λάζαρον καί τόν πλούσιον» τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου [ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ]

[…]Όταν λοιπόν ο πλούσιος στον Άδη είδε τον φτωχό Λάζαρο στην αγκαλιά του Αβραάμ, είπε: «πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ(:‘’Πατέρα μου Αβραάμ, σπλαχνίσου με. Λυπήσου με και στείλε τον Λάζαρο να βρέξει με νερό…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΛΟΥΚΑ : Κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, κεφ. ιστ΄, χωρία 19 ἔως 31 Ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα ἀπό τή β΄ ὁμιλία «Εἰς τόν πτωχόν Λάζαρον καί τόν πλούσιον» τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου [ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ]

[…] «Κάποτε λοιπόν πέθανε ο φτωχός Λάζαρος», λέγει, «και οι άγγελοι του Θεού τον μετέφεραν στην αγκαλιά του Αβραάμ, για να βρει ανάπαυση εκεί μέσα στον παράδεισο» [Λουκά 16,22]. Γίνεται φανερό λοιπόν από την εξεταζόμενη παραβολή ότι οι ψυχές όταν βγουν από το σώμα, δεν μένουν πια εδώ, αλλά αμέσως μεταφέρονται. Και όχι μόνο οι…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΛΟΥΚΑ : Κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, κεφ. ιστ΄, χωρία 19 ἔως 31 Ἐπιλεγμένα ἀποσπάσματα ἀπό τήν ὁμιλία α΄ «Εἰς τόν πτωχόν Λάζαρον καί τόν πλούσιον» τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου [ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ]

[…] «Ήταν κάποτε», λέγει ο Κύριος, «κάποιος άνθρωπος πλούσιος, που ενώ ζούσε μέσα σε πολλή κακία και αμαρτία, δεν είχε λάβει πείρα καμιάς συμφοράς, αλλά τα πάντα έρρεαν ομαλά και άφθονα γι΄ αυτόν όπως το νερό στις πηγές». Το ότι πράγματι καμία συμφορά δεν του συνέβαινε, ούτε αφορμή για στενοχώρια, ούτε καμία ανωμαλία βιοτική, αυτό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Ε΄Λουκᾶ: Ἐφεσ.2,4-10 Ἑρμηνεία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου στήν ἀποστολική περικοπή ἀπό τήν «Πρός Ἐφεσίους» ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, κεφ.2, ἐδάφια 4-10

Κυριακή Ε΄Λουκᾶ: Ἐφεσ.2,4-10 Ἑρμηνεία τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου στήν ἀποστολική περικοπή ἀπό τήν «Πρός Ἐφεσίους» ἐπιστολή τοῦ ἀποστόλου Παύλου, κεφ.2, ἐδάφια 4-10 «ὁ δὲ Θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι συνεζωοποίησε τῷ Χριστῷ(:Ο Θεός όμως που είναι πλούσιος σε έλεος, εξαιτίας της πολλής…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΚΥΡΙΑΚΗ E΄ΛΟΥΚΑ: Ἁγίου Κυρίλλου, ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, Ἐξήγησις ὑπομνηματική εἰς τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιον, κεφ.ιστ΄[Λουκά 16,19-31: ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου]

«Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ᾿ ἡμέραν λαμπρῶς(:Υπήρχε κάποιος πλούσιος άνθρωπος, ο οποίος φορούσε βασιλικά ενδύματα. Απέξω φορούσε ένα μάλλινο κόκκινο και πανάκριβο ρούχο και από μέσα φορούσε λευκό χιτώνα πολυτελή από λεπτό αιγυπτιακό λινάρι. Και διασκέδαζε σε πλούσια συμπόσια κάθε μέρα με μεγαλοπρέπεια)» [Λουκ. 16,19]. Θα ρωτούσε ίσως…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ΛΟΥΚΑ : Κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, κεφ. ιστ΄, χωρία 19 ἔως 31 Ἀποσπάσματα ἀπό τίς ὁμιλίες α΄ ἔως καί ζ΄ «Εἰς τόν πτωχόν Λάζαρον καί τόν πλούσιον» τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου, σχετικά μέ τήν εὐαγγελική περικοπή γιά τήν παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου

[…] Ήταν, λέγει, κάποιος άνθρωπος πλούσιος, που ζούσε μέσα σε πολλή κακία, δεν είχε λάβει πείρα καμιάς συμφοράς, αλλά τα πάντα έρρεαν ομαλά γι΄ αυτόν όπως το νερό στις πηγές. Το ότι πράγματι καμία συμφορά δεν του συνέβαινε, ούτε αφορμή για στενοχώρια, ούτε καμία ανωμαλία βιωτική, αυτό ακριβώς ο Κύριος το υπαινίχτηκε με αυτό που…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μετά θάνατον τί;

META ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΙ; Κυριακὴ Ε´ Λουκᾶ (Λουκ. ιϛ´19-31) Τοῦ Μητροπ. Φλωρίνης Αὐγουστίνου (†) (Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης 5-11-1989)   .             Κυριακή, ἀγαπητοί μου, σήμερα· ἡμέρα ἀφιερωμένη στὸ Θεό. Τί πρέπει νὰ κάνουν οἱ Χριστιανοί; Ὅλοι νὰ πᾶνε στὴν ἐκκλησία, νὰ σταθοῦν μὲ εὐλάβεια καὶ νὰ ποῦν ἀπ’ τὴν καρδιά τους ἕνα «Κύριε, δόξα σοι»,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Ε’ Λουκᾶ (Ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου): Ἀπόστολος -Εὐαγγέλιο-Ὁμιλία γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α’ ΙΒ´ 27 – 31 27 Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους. 28 Καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, εἶτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν. 29 μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πλοῦτος καί πτωχεία

Απομαγνητοφωνημένο Κήρυγμα π. Θεοδώρου Ζήση – Κυριακή Ε’ Λουκά 31/10/2010 (παραβολή του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου) «Άνθρωπος δε τις ην πλούσιος και πτωχός δε τις ονόματι Λάζαρος» (Λουκ. ιστ’ 19-20) Πλούτος και πτωχεία, πλούτος και φτώχια, πλούσιοι και πτωχοί, είναι καταστάσεις ζωής, καταστάσεις βίου οι οποίες έχουν και πολλές πνευματικές διαστάσεις και πολλές επίσης…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ – Ἀνθρώπινα «ἐγώ» (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου)

Ἀνθρώπινα «ἐγώ» «Ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός» (Γαλ. 2,20) (Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου) Ὁ κόσμος, ἀγαπητοί μου, διψάει γιὰ γνῶσι κ᾽ἐπιστήμη. Γι᾿ αὐτὸ λειτουργοῦν σχολεῖα καὶ πανεπιστήμια, γι᾿ αὐτὸ βγαίνουν τόσα βιβλία καὶ περιοδικά. Ἀλλ᾿ ἐὰν ὑπῆρχε μιὰ ζυγαριὰ καὶ στὸ ἕνα μέρος της βάζαμε ὅλα τὰ ἑκατομμύρια τῶν βιβλίων καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή E’ Λουκᾶ: Ἐρμηνεία τοῦ Εὐαγγελίου (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, Κεφ. Ιστ. 19 – 31) – Ήταν η περίπτωση του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου ιστορία ή παραβολή; Ποιός ο σκοπός της αναφοράς αυτής στο Ευαγγέλιο; – Ποιά ενδύματα ελέγοντο βύσσος; – Γιατί αναφέρεται μόνο το όνομα του πτωχού και όχι του πλουσίου; – Εστράφη ο πτωχός εναντίον του Θεού για τα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σαρκολατρεία καί λιτότης. Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στην Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ

Σαρκολατρεία καί λιτότης Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στην Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ. (Λουκ. 16, 19-31) Πραγματοποιήθηκε στὶς 30-10-1983 Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς) Πηγή ἀρχείου arnion.gr http://anavaseis.blogspot.gr/2013/11/blog-post_7522.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ πλούσιος καὶ ὁ πτωχὸς Λάζαρος. Κυριακή Ε΄Λουκᾶ. Ἀρχιμανδρίτου Μάρκου Μανώλη

Ὁ πλούσιος καὶ ὁ πτωχὸς Λάζαρος Ἀρχιμανδρίτου π. Μάρκου Κ. Μανώλη Μεγάλη ἡ ἀντίθεσις μεταξύ τοῦ πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου, ὅπως τήν περιέγραψε ἡ εὐαγγελική περικοπή. Ὁ πλούσιος ὅσο ζῆ ἀπολαμβάνει τήν ἡδονή σέ ὅλες τίς μορφές, ἤτοι τήν φιλαργυρία («ἦν πλούσιος»), τήν φιλοδοξία («ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καί βύσσον») καί τήν φιληδονία («εὐφραινόμενος καθ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς»),…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ

Ὀμιλίες (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ Ἄνθρωπος τίς ἤν πλούσιος. Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ. Ἀρχιμ. Μάρκου Μανώλη Ἂν εἴμαστε παιδιά του, γιατί δὲν τοῦ μοιάζουμε; Κυριακὴ Ε΄ Λουκᾶ. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης Κυριακή Ε΄ Λουκᾶ. Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου Οί τρόποι με τούς οποίους βοηθούνται οί ψυχές μετά τόν θάνατον. Ομιλία (και κείμενο) π.Στεφάνου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Ε’ Λουκᾶ: Ὁμιλία κατά τῶν λεγόντων, ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη οὐκ ἐστι χρέος (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  – Ο πλούσιος του ευαγγελίου κατεδικάσθη σε φοβερά βάσανον παρότι ούτε ειδωλολάτρης, ούτε επίορκος, ούτε εορτών περιφρονητής, ούτε γονέων υβριστής, ούτε μοιχός, ούτε κλέπτης, ούτε φονεύς, ούτε ψευδομάρτυς, ούτε ξένων πραγμάτων επιθυμητής ήταν! Άραγε λοιπόν είναι τόσο αναγκαία για την σωτηρία μας η αρετή της ελεημοσύνης; – Είναι η ελεημοσύνη προς τους πένητας εντολή…

Συνέχιση ανάγνωσης