Κυριακή ΙΖ Ματθαίου. Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, στήν ἐπίλυση τῆς Χαναναίας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[: Ματθ, 15,21-18]    ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ    «Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος(:Και αφού έφυγε από κει ο Ιησούς, αναχώρησε προς τα μέρη της Τύρου και Σιδώνας)»[Ματθ.15,21].    Θαυμάζει ο ευαγγελιστής. «Καὶ ἰδοὺ γυνὴ(:και τότε ιδού μία γυναίκα)», το παλαιό όπλο του διαβόλου, αυτή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΖ Ματθαίου. Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, στήν ἐπίλυση τῆς Χαναναίας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[: Ματθ, 15,21-18]    ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ    «Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος(:Και αφού έφυγε από κει ο Ιησούς, αναχώρησε προς τα μέρη της Τύρου και Σιδώνας)»[Ματθ.15,21].    Θαυμάζει ο ευαγγελιστής. «Καὶ ἰδοὺ γυνὴ(:και τότε ιδού μία γυναίκα)», το παλαιό όπλο του διαβόλου, αυτή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΖ Ματθαίου. Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γιά τή θεραπεία τῆς κόρης τῆς Χαναναίας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ[:Ματθ.15,21-27]    Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ    «Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγαζεν αὐτῷ λέγουσα· ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυΐδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται (:Και αφού έφυγε από κει ο Ιησούς,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀποστολική περικοπή τῆς Κυριακῆς ΙΖ Ματθαίου.Παναγιώτης Τρεμπέλας

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ    Β΄προς Koρινθίους, κεφ. ΣΤ΄14-18 και κεφ. Ζ΄1    Κεφ. ΣΤ΄ 14Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; 15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; 16 τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΖ’ Ματθαίου: Ἡ δύναμη τῆς Πίστης (Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

  (Ματθ. ιε’ 21-28) Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να γευτεί τη γλυκύτητα του καλού, αν πρώτα δεν επιμείνει και δε δοκιμαστεί στο καλό. Στο δρόμο προς το καλό πρώτα δοκιμάζουμε την πικρία κι υστέρα τη γλυκύτητα. Η φύση ολόκληρη είναι γεμάτη από διδαχές καρτερίας και επιμονής. Αν τα νεόφυτα δέντρα σου δεν αναπτυχθούν για να δημιουργήσουν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΖ Ματθαίου, ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γιά τή θεραπεία τῆς κόρης τῆς Χαναναίας

  ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ (: Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ. 15, χωρία 21 έως 27)  Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΗΣ ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ (Απόσπασμα από την ομιλία ΝΒ΄ από το Υπόμνημα του αγίου στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο)  «Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Πρός Τιμόθεον Β΄2,1-10 [ἁγίου Χαραλάμπους], Μέρος Δεύτερο

                     Ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου στην αποστολική περικοπή          από την Β΄«Προς Τιμόθεον» επιστολή του αποστόλου Παύλου,                           κεφάλαιο 6,εδάφια 1-10. [ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: η δόξα η κοσμική και η αιώνια δόξα του Θεού]   Πρόσεχε, αγαπητέ μου: δεν υπάρχει δόξα στη γη, αλλά η πραγματική δόξα βρίσκεται στους ουρανούς· αν κάποιος…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Πρός Τιμόθεον Β΄2,1-10 [ἁγίου Χαραλάμπους] , Μέρος Πρῶτο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Πρός Τιμόθεον Β΄2,1-10 [ἁγίου Χαραλάμπους]                 Ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου στην αποστολική περικοπή          από την Β΄«Προς Τιμόθεον» επιστολή του αποστόλου Παύλου,                           κεφάλαιο 6,εδάφια 1-10. [ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ]                     «Σὺ οὖν, τέκνον μου, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας παρ’ ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Χριστός εἶναι ὁ θεραπευτής τῶν ἀνθρώπων (Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΖ΄ Ματθαίου)

  (Ματθ. ιε΄, 21-28) Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν αὐτῷ λέγουσα· Ἐλέησόν με, Κύριε, υἱὲ Δαυῒδ· ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. Ὁ δὲ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτουν αὐτὸν λέγοντες· Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΖ’ Ματθαίου: Ὁμιλία περί τῆς εἰς τά καλά ἔργα ὑπομονῆς (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

  (Ματθ. ιε, 21 – 28) Αρκεί η πίστις και η ταπεινοφροσύνη για την σωτηρία μας; Ποια η βοήθεια του χριστιανού στην απόκτηση των αρετών; Μπορεί κάποιος άνθρωπος σε όλη του τη ζωή να μείνει σταθερός στην αρετή; Διαβάστε τον λόγο από το “Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 311 –…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου – Σύγχρονοι ὑπερήφανοι (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου)

   Σύγχρονοι ὑπερήφανοι   (Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου) «Πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται» (Λουκ. 18,14) Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἀρχίζει τὸ Τριῴδιο. Ἀρχίζει μὲ τὴ φωνὴ τοῦ Τελώνου «Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (Λουκ. 18,13). Τὸ Τριῴδιο λέει σὲ ὅλους μας σήμερα· Ἄνθρωποι ὑπερήφανοι, ταπεινωθῆτε. Μᾶς παρουσιάζει τὴν παραβολὴ τοῦ τελώνου καὶ τοῦ φαρισαίου, ποὺ εἶναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής ΙΖ’ Ματθαίου: ”Ἐρμηνεία εἰς τήν Β’ πρός Κορινθίους ἐπιστολή τοῦ Παύλου τῆς ΙΖ’ Κυριακῆς (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)(Κορ. Β’ στ’ 16 – ζ΄ 1)

– Ποιά είναι η αληθινή αγιωσύνη; – Είναι οι Διαθήκες σύμφωνες μεταξύ τους και διδάσκουν την αυτήν διδασκαλίαν; – Είναι οι Χριστιανοί κατοικητήριον του αθανάτου Θεού; Εάν ναι, σε ποιούς Χριστιανούς και με ποιόν τρόπο;

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου – Ὑπόδειγμα πίστεως (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτου)

   Ὑπόδειγμα πίστεως (Ομιλία του †Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου) «Ὦ γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις! γενηθήτω σοι ὡς θέλεις » (Ματθ. 15,28) Ὁ ΧΡΙΣΤΟΣ, ἀγαπητοί μου, –πρέπει νὰ τὸ ποῦμε πολλὲς φορές, ὥσπου νὰ ῥιζώσῃ στὴν καρδιά μας–εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεός. Αὐτὸς εἶναι τὸ θεμέλιο τῆς πίστεώς μας, ἡ ῥίζα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὁ Χριστός μας εἶναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Λόγος τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Βασιλείου Ἐπισκόπου Σελευκείας, εἰς τήν Χαναναίαν

Ιδού ότι υπήρξε και συμφορά η οποία έγινε αφορμή μεγάλης ευφροσύνης, και πένθος που προξένησε ευθυμία, και λύπη που έφερε υπερβολικήν χαρά. Επειδή όπου παρευρίσκεται ο Ιησούς, και ο θρήνος μεταβάλλεται σε ηδονήν, και ο κλαυθμός και οδυρμός μεταλλάσσεται σε ευφροσύνην. Το μαρτυρεί αυτό με τα λόγια της κραυγάζοντας η Χαναναία, την ιστορία της οποίας…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή ΙΖ’ Ματθαίου (Χαναναίας):Ἐρμηνεία τοῦ Εὐαγγελίου (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

– Έχει πας έπαινος όρους και μέτρα. Εάν δε ο εγκωμιαστής υπερβή ταύτα, ή μείνη οπίσω αυτών, κιβδηλεύει την αλήθειαν. Επειδή δε οι άνθρωποι, και συλλογιζόμενοι και λαλούντες, και συγγράφοντες εύκολα ή υπό της ασθενείας του νοός ή υπό της βίας των παθών απατώνται, διά τούτο, όταν επαινώσιν, εύκολόν εστιν ή να αναβώσιν εις τας…

Συνέχιση ανάγνωσης