Τί κάνουμε μὲ τήν… ψηφιακὴ διατροφή μας; (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

Δέστε, καλοί μου φίλοι, μία ἄλλη – ὅπως θὰ τὴν λέγαμε – εἴδηση. Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τῆς «Ericsson ἑλλάς», ὁ μέσος χρήστης κινητῶν «ἔξυπνων» συσκευῶν στὴν ἑλλάδα «καταναλώνει» κάπου 300 megabyte ψηφιακῶν δεδομένων! Μία «κατανάλωση» πὸὺ εἶναι, μάλιστα, συνεχῶς αὐξανόμενη ἀπὸ χρόνο σὲ χρόνο, ἀκόμη καὶ ἀπὸ μέρα σὲ μέρα. Λοιπόν, ἀξίζει τὸν κόπο νὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γκρίζα ζωή, ψεύτικη ζωή; (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

Ἕνα ἀκόμη χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τῆς ἐποχῆς μας, καλοί μου φίλοι, εἶναι καὶ αὐτὸ τῆς … μετὰ – ἀλήθειας. Καὶ τοῦτο ἐπειδὴ αὐτὴ ἔχει νὰ κάνει – ὅσο καμμιὰ ἄλλη στὸ παρελθὸν – μὲ τὶς ἀνακρίβειες, τὶς ὑπερβολές, τὴν παραπληροφόρηση, τὰ κατασκευασμένα γεγονότα, τὶς ἀνυπόστατες φῆμες, τὸ καλὰ κρυμμένο ψέμα καὶ τὴν παραποίηση τῆς ἀλήθειας. Πρόκειται,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ποῦ θὰ κάνεις Πάσχα; (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

Καθὼς πλησιάζουν οἱ ἡμέρες τοῦ Πάσχα, καλοί μου φίλοι, εἶναι ἀλήθεια πὼς μία σκέψη μᾶς διακατέχει ὅλους. Ποῦ θὰ κάνουμε Πάσχα; Καὶ μὲ ποιούς; Ὁπότε καταστρώνουμε σχέδια, τὸ συζητᾶμε μὲ τὴν οἰκογένεια καὶ τοὺς φίλους μας, κάνουμε ἕνα σωρὸ προετοιμασίες κ.λπ. Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ «περάσουμε καλὰ» τὸ Πάσχα. Εἶναι κακὸ αὐτό; Θὰ πεῖτε….

Συνέχιση ανάγνωσης

Δὲν «πρέπει» τίποτα!

Δὲν «πρέπει» τίποτα!   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Αὐτὴ τὴ φορά, καλοί μου φίλοι, εἶπα νὰ διατυπώσω μία θέση ἐντελῶς … αἱρετικὴ (ὅπως θὰ τὴν ἔλεγαν κάποιοι) σὲ κάτι βασικὸ ποὺ διέπει τὴ ζωὴ καὶ βέβαια τὴν καθημερινότητά μας. Πρόκειται γιὰ τὰ «πρέπει» ποὺ κάποιοι μᾶς βάζουν σ’ αὐτὴ ἢ καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι ἀκόμη!…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πότε ἑορτάζουμε πραγματικά;

  Πότε ἑορτάζουμε πραγματικά;   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Νὰ ἕνα ὡραῖο ἐρώτημα, καλοί μου φίλοι. Καὶ μάλιστα τώρα τὸν Μάρτιο ποὺ ἔχει ὡς ἐπίκεντρο τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Παναγίας μας ἀλλὰ καὶ τὴν ἐθνική μας ἐπέτειο, ὅπως καὶ γιὰ τὶς ἑπόμενες ἑορτὲς μὲ ἀποκορύφωμα τὸ Πάσχα. * * * Εἶναι κακὸ νὰ ἑορτάζουμε; Θὰ πεῖτε….

Συνέχιση ανάγνωσης

Γίνεσαι… αὐτὰ ποὺ κάνεις «like»!

  Γίνεσαι… αὐτὰ ποὺ κάνεις «like»!   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Τὸ ἔχουμε πεῖ κι ἄλλες φορές, καλοί μου φίλοι. Ὅτι εἶναι στὴ φύση τῆς ἁμαρτίας πάντοτε νὰ κομπάζει καὶ νὰ δείχνει πὼς μονάχα αὐτὴ ὑπάρχει. Κι εἶναι στὴ φύση τῆς ἀρετῆς νὰ μένει πάντοτε στὴν ἀφάνεια. Βλέπετε, ἀρετὴ ποὺ φαίνεται δὲν εἶναι ἀρετή. Ὡραῖα,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἄπιστοι! Γιατί;

  Ἄπιστοι! Γιατί;   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι σήμερα, καλοί μου φίλοι, ποὺ λένε πὼς εἶναι ἄθεοι. Καὶ ἄπιστοι γενικῶς! Εἶναι καὶ μία κουλτούρα αὐτή, ξέρετε, ἔφθασε νὰ γίνει καὶ μία ἰδιάζουσα ἰδεολογία, ἀλλὰ καὶ μία κατάσταση ποὺ ἐξελίσσεται ἀκόμη καὶ σέ …θρησκεία! Στὴ θρησκεία τῆς… ἀθεΐας καὶ τῆς ἀπιστίας!    …

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ «TikTok-ποίηση» τῆς νέας γενιᾶς!

  Ἡ «TikTok-ποίηση» τῆς νέας γενιᾶς!   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Γιὰ τὸ TikTok, καλοί μου φίλοι, τὸ κοινωνικὸ αὐτὸ δίκτυο μὲ τὴν τεράστια ἀπήχηση στοὺς νέους, ἔχουμε ἤδη ἀναφερθεῖ σὲ προηγούμενα κείμενά μας. Ἕνα δὲ ἀπ’ αὐτὰ ποὺ ἀναπτύξαμε εἶναι καὶ ἡ πολὺ μεγάλη ἐπιρροὴ ποὺ ἀσκεῖ ἰδιαίτερα στοὺς ἐφήβους. Πτυχὴ αὐτῆς τῆς ἐπιρροῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πιστεύω στὸ Χριστό! Πόσο;

Πιστεύω στὸ Χριστό! Πόσο;   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Ἀνέκαθεν, καλοί μου φίλοι, ὑπῆρχε ὁ ἑξῆς προβληματισμός. Γιατί οἱ νέοι δὲν ἐκκλησιάζονται κι ἀκόμη περισσότερο γιατί δὲν βιώνουν τὴν ἐν Χριστῷ ζωή; Πιστεύουν στὸν Θεό, παραδέχονται ὡς μοναδικὸ καὶ ἀνυπέρβλητο τὸν Χριστό, σέβονται τὴν Ὀρθοδοξία. Ὥς ἐκεῖ ὅμως! Φαίνεται καὶ στὶς δημοσκοπήσεις αὐτὸ ξέρετε… Μάλιστα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρέπει νὰ τὰ δοκιμάζεις ὅλα;

Πρέπει νὰ τὰ δοκιμάζεις ὅλα;   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   «Πρέπει νὰ πηγαίνεις παντοῦ. Νὰ τὰ διαβάζεις ὅλα. Καὶ νὰ τὰ γεύεσαι ὅλα! Νὰ σκέπτεσαι καὶ νὰ κινεῖσαι ἐλεύθερα. Χωρὶς κανόνες καὶ περιορισμούς. Νὰ μὴ βάζεις παρωπίδες. Μὲ λίγα λόγια: Νὰ τὰ δοκιμάζεις ὅλα. Ὅλα ἀνεξαιρέτως…». Αὐτὲς οἱ «συμβουλὲς» δὲν εἶναι σπάνιες, καλοί μου φίλοι….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ αὐστηρότατα τὴν ὁμοφυλοφιλία!

Ὁ Θεὸς τιμωρεῖ αὐστηρότατα τὴν ὁμοφυλοφιλία!   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Στὴν ἐποχή μας, καλοί μου φίλοι, εἶναι ἀνάγκη νὰ γίνεται συνέχεια καὶ αὐτό: Νὰ μιλᾶμε ἀκόμη καὶ γιὰ τὰ αὐτονόητα! Ναί, εἶναι τόσο μεγάλη ἡ διαστρέβλωση ποὺ γίνεται σὲ πάρα πολλὰ πράγματα τοῦ σύγχρονου βίου.   Ἕνα ἀπ’ αὐτὰ εἶναι καὶ τὸ θέμα τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀπελπίστηκες; Δόξα σοι ὁ Θεός!

Ἀπελπίστηκες; Δόξα σοι ὁ Θεός!   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος     Εἶναι πολλοὶ οἱ δρόμοι, καλοί μου φίλοι, ποὺ ὁδηγοῦν στὴ λύτρωση καὶ στὴ σωτηρία. Ἕνας ἀπ’ αὐτοὺς εἶναι καὶ ὁ δρόμος τῆς … ἀπελπισίας! Ὁ Θεὸς σεβόμενος τὴν ἐλευθερία ποὺ μᾶς ἔδωσε, ἐπιτρέπει κάποτε νὰ βαδίσουμε ἀκόμη κι αὐτὸ τὸν δρόμο, προκειμένου νὰ Τὸν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀναζήτηση τοῦ καινούργιου

Ἡ ἀναζήτηση τοῦ καινούργιου   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Δὲν ξέρω ἂν τὸ ἔχετε παρατηρήσει, καλοί μου φίλοι. Ἡ ψυχή μας εἶναι πλασμένη νὰ λαχταρᾶ τὸ νέο, τὸ καλύτερο, τὸ ὡραιότερο, τὸ ἀνώτερο, τὸ ἅγιο. Αὐτὰ ἀναζητᾶ συνέχεια, ὅλο γι’ αὐτὰ πασχίζει, γι’ αὐτὰ ἀγωνίζεται καὶ δαπανᾶται, ἀκόμη καὶ χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνει καὶ πολύ!…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀγαπῶ τὸν Θεό, ἀγαπῶ τὴ ζωή!

Ἀγαπῶ τὸν Θεό, ἀγαπῶ τὴ ζωή!   Κ. Γ Παπαδημητρακόπουλος   Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, ὅταν ρωτήθηκαν οἱ μαθήτριες τῆς Γ΄ Λυκείου ἑνὸς σχολείου «γιατί ἀγαπᾶς τὴ ζωή;» ἔδωσαν τὶς ἑξῆς ἀπαντήσεις:   • «Γιατί δὲν ὑπάρχει ὡραιότερο πρᾶγμα ἀπ’ τὸ νὰ ζεῖς»!   • «Γιατί κάθε στιγμή της εἶναι μοναδικὴ … Ἀκόμη καὶ μετὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Θὰ σὲ κάνω εὐτυχισμένη»!

  «Θὰ σὲ κάνω εὐτυχισμένη»!   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Εἶναι μία φράση ποὺ τὴν ἀκοῦμε πολὺ συχνά, καλοί μου φίλοι. Λέγεται ἰδιαίτερα μεταξὺ τῶν ἐρωτευμένων. Καὶ κυρίως ἀπὸ τοὺς ἄνδρες. Τὸ λένε μὲ ἔμφαση καὶ κάθε τόσο, εἴτε τὸ πιστεύουν εἴτε ὄχι. Καὶ ἡ ἄλλη πλευρὰ τὸ ἀκούει μὲ πολὺ μεγάλη εὐχαρίστηση, σὲ συνδυασμὸ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πληρώνεις μὲ τά… δεδομένα σου;

  Πληρώνεις μὲ τά… δεδομένα σου;   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Εἶναι πολλοὶ οἱ τρόποι, καλοί μου φίλοι, μὲ τοὺς ὁποίους πληρώνει κανεὶς ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἀγοράζει καὶ ἀπολαμβάνει. Τὰ μετρητά, οἱ πιστωτικὲς κάρτες, οἱ δόσεις, τὸ … bitcoin[1] κ.λπ. Ὥς καὶ τὸ αἷμα τους δίνουν κάποιοι (ὅπως οἱ ναρκομανεῖς), πέραν τῆς τιμῆς καὶ τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕνας φτάνει!

  Ἕνας φτάνει!   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Τὸ λέμε συχνὰ αὐτό, καλοί μου φίλοι: Τί μπορῶ νὰ κάνω ἐγὼ ἕνας ἄνθρωπος; Ἕνας σημαίνει … κανένας! Χάνεται σὰν βότσαλο μὲς τοῦ χειμάρρου τὴν ὁρμή. Εἶναι ἀνυπολόγιστος. Ἔχει μηδαμινὴ ἀξία! Εἶναι ἀσφαλῶς οὐτοπία νὰ νομίζει κανεὶς ὅτι θὰ ἀλλάξει μόνος του τὰ πράγματα, ὅτι θὰ καταφέρει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἔπληξα!

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Τὸ ἀκοῦμε συχνὰ αὐτό, καλοί μου φίλοι, λὲς καὶ εἶναι μία μόνιμη κατάσταση γιὰ κάποιους, ἕνα πρόβλημα ποὺ θέλει νὰ εἶναι κυρίως νεανικό! Ἐξ ἄλλου αὐτὸ λέγεται καὶ διαφορετικά, ὅπως: «Δὲν τὴ βρίσκουμε πουθενά…» ἢ «Ὅπου κι ἂν πᾶς πνίγεσαι» ἢ «Εἶμαι μόνος, αἰσθάνομαι πλήξη» ἢ «Δὲν μ’ ἐνδιαφέρει τίποτα πιά»!…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τὰ παράθυρα τῆς ζωῆς μας

  Τὰ παράθυρα τῆς ζωῆς μας   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Ἔχετε φανταστεῖ, καλοί μου φίλοι, τὸ σπίτι μας χωρὶς παράθυρα; Θὰ ἦταν κόλαση πραγματική! Ἔξω, ἂς ποῦμε, νὰ εἶναι ἡμέρα, χαρὰ Θεοῦ, ὁ οὐρανὸς νὰ εἶναι καταγάλανος καὶ ὁ ἥλιος νὰ καταλάμπει καὶ μέσα στὰ σπίτια μας νὰ ὑπῆρχε τὸ ἀπόλυτο σκοτάδι. Θὰ ἦταν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ξεκόλλα, μὴν εἶσαι κολλημένος!

Ξεκόλλα, μὴν εἶσαι κολλημένος!   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Τὸ πρῶτο ποὺ θὰ ἀκούσεις, ὅταν εἶσαι σταθερὸς καὶ ἀταλάντευτος στὶς ἀρχές σου, εἶναι πώς… εἶσαι κολλημένος! Κι ἂν ἀπ’ τὸν διάλογο ποὺ θὰ γίνει ἀντιληφθοῦν πὼς δὲν μποροῦν νὰ σὲ πείσουν νὰ ἀκολουθήσεις τὶς δικές τους ἀτραπούς, δὲν ὑπάρχει περίπτωση νὰ μὴ ἀκούσεις τὸ «ξεκόλλα»!…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ τελειομανία καὶ οἱ νέοι

Ἡ τελειομανία καὶ οἱ νέοι   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Μία γνωστή μας μαθήτρια, καλοί μου φίλοι, ἀπὸ μικρὴ ποὺ ἦταν τῆς ἄρεσε πολὺ ἡ κολύμβηση. Οἱ γονεῖς της ἔκαναν ὅ,τι ἔπρεπε, γιὰ νὰ γίνει ἀθλήτρια τῆς κολύμβησης. Ὁ ἀγώνας της γιὰ νὰ ἔχει τῆς ἀνάλογες ἐπιδόσεις εἶναι ἀξιοθαύμαστος. Ὅπως καὶ οἱ ἐπιτυχίες. Καὶ τὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Δικαίωμά μας ἡ… ἁμαρτία;

Δικαίωμά μας ἡ… ἁμαρτία;   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Μὲ πολλοὺς τρόπους παρουσιάζεται στὴ ζωή μας ἡ ἁμαρτία, καλοί μου φίλοι. Τώρα χρησιμοποιεῖ ἕναν ἄλλο, ἐντελῶς σύγχρονο καὶ τέλεια ἐπικίνδυνο τρόπο. Ὅτι τάχα αὐτὴ εἶναι «γοῦστο μας καὶ καπέλο» μας, ὅπως λέμε, δηλαδὴ δικαίωμά μας! Καὶ μάλιστα ἀναφαίρετο (= δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς τὸ ἀφαιρέσει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἐγωισμός ὡς αἰτία τῆς μοναξιᾶς! (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

  Εἶναι ἀλήθεια, καλοί μου φίλοι, ὅτι σήμερα ζοῦμε στὴν «κοινωνία τοῦ ἐγώ», ὅπως θὰ τὴν λέγαμε. Μὲ τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, σύμφωνα καὶ μὲ ὅσα ἔχουμε ἀναφέρει σὲ προηγούμενα κείμενά μας, νὰ τὴν ἐπιδεινώνουν κατὰ πολύ. Ὅμως ὁ ἐγωισμὸς σαφῶς δὲν μᾶς συμφέρει. Εἶναι ἕνα μεγάλο θέμα αὐτὸ ποὺ θὰ τὸ ἐξετάσουμε ἰδιαίτερα κάποια…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ πηγὴ τῆς χαρᾶς μας

  Ἡ πηγὴ τῆς χαρᾶς μας   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Ὅλοι, καλοί μου φίλοι, λίγο ὥς πολύ, εἴμαστε ἀναζητητὲς τῆς χαρᾶς. Βλέπετε εἴμαστε πλασμένοι γι’ αὐτήν. Ὁπότε καὶ τί δὲν κάνουμε γιὰ νὰ τὴν ἀποκτήσουμε! Καὶ ποῦ δὲν πηγαίνουμε, γιὰ νὰ τὴν βροῦμε! Καὶ πόσα δὲν ξοδεύουμε, γιὰ νὰ τὴν γευτοῦμε, ἔστω καὶ γιὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ παγκοσμιοποίηση τῶν παθῶν!

  Ἡ παγκοσμιοποίηση τῶν παθῶν!   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Ὥς τώρα, καλοί μου φίλοι, ἐκεῖνο ποὺ κυρίως ζούσαμε ἦταν ἡ παγκοσμιοποίηση τῶν κακῶν. Σήμερα ζοῦμε τὴν ἑπόμενη φάση, ποὺ εἶναι ἡ παγκοσμιοποίηση τῶν παθῶν. Ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων παθῶν. Ποὺ μὲ τρόπο ἀδιάντροπο κυκλοφοροῦν πλέον παντοῦ καὶ θέλουν νὰ μᾶς ἐπιβληθοῦν. Ὁπωσδήποτε καὶ σὲ ὅλους!…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἀσκητισμὸς τῶν ὀφθαλμῶν

  Ὁ ἀσκητισμὸς τῶν ὀφθαλμῶν   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Ὅλοι θέλουμε τὶς νίκες, καλοί μου φίλοι. Ὅλοι! Καὶ πόσα δὲν κάνουμε γι’ αὐτές! Ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς νίκες τῶν ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων πανηγυρίζουμε! Ὅμως ὑπάρχουν καὶ κάποιες ἄλλες νίκες, οἱ πνευματικές, ποὺ – ἐδῶ ποὺ τὰ λέμε – εἶναι καὶ οἱ οὐσιαστικές. Κι αὐτὸ ἐπειδὴ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἔ, δέν πειράζει! (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

Ἕνα «νέο πνεῦμα» ἐπιχειρεῖ νὰ ἐπιβληθεῖ στὶς μέρες μας, καλοί μου φίλοι, ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὶς ἀξεπέραστες Ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις μας. Κι ἐμεῖς ἀπροβλημάτιστοι τελείως, ὅπως καὶ καθόλου ἐνημερωμένοι, τὶς ἀκολουθοῦμε. Δυσ­τυχῶς! Κι ἂν μᾶς πεῖ κάποιος κάτι ἢ καὶ γιὰ νὰ τὰ ἔχουμε καλὰ καὶ μὲ τὴ συνείδησή μας ἐφαρμόζοντας αὐτά, λέμε: Ἔ,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ «ἔξυπνες» λύσεις!

  Οἱ «ἔξυπνες» λύσεις!   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Εἶναι ἀλήθεια, καλοί μου, φίλοι, πὼς σήμερα βομβαρδιζόμαστε ἀπὸ παντοῦ μὲ κάθε λογῆς μηνύματα, ἰδιαίτερα δὲ ἡ νέα γενιά. Μηνύματα ποὺ προέρχονται ἀπ’ ὅλους τοὺς χώρους (τῆς κατανάλωσης, τῆς πολιτικῆς, τοῦ ἀθλητισμοῦ, τῶν αἱρέσεων – σεκτῶν κ.λπ.) καὶ ἐκπέμπονται ἀπ’ ὅλα τὰ μέσα. Καὶ τί ζητοῦν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τὸ TikTok καὶ οἱ νέοι

Τὸ TikTok καὶ οἱ νέοι   Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος   Ἀδιαμφισβήτητα, καλοί μου φίλοι, ζοῦμε σήμερα στὴν ἐποχὴ τῶν κοινωνικῶν δικτύων. Μικροὶ καὶ μεγάλοι! Ἰδιαίτερα δὲ ἡ νέα γενιά, ἡ ὁποία πλέον δὲν μπορεῖ χωρὶς αὐτά! Τὸ κυριότερο εἶναι βεβαίως τὸ TikTok! Τὸ ὁποῖο κατόρθωσε μέσα σὲ ἐλάχιστο χρόνο νὰ εἶναι τὸ μεγαλύτερο κοινωνικὸ δίκτυο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό μέτρο εἶναι γιά τούς μετρίους; (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

Γραμμένο σὲ τοῖχο, καλοί μου φίλοι, σίγουρα ἀπὸ νεανικὸ χέρι. Λέει: «Τὸ μέτρο εἶναι γιὰ τοὺς μετρίους»! Προφανῶς θέλει νὰ πεῖ ὅτι γιὰ τοὺς ἔξυπνους, τοὺς ἄριστους, τοὺς ἀνώτερους, εἶναι ἡ παντελὴς ἔλλειψη κάθε μέτρου. Καὶ βέβαια ἡ μὴ ὕπαρξη κανενὸς ὁρίου, φραγμοῦ καὶ κανόνων. Δηλαδὴ ἡ ἀσυδοσία! Ὡραῖο σὰν εὐφυολόγημα, ὄχι ὅμως καὶ σὰν…

Συνέχιση ανάγνωσης