Λειτουργικά κείμεαν τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας “ΤΡΙΩΔΙΟΝ”

    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ – “ΤΡΙΩΔΙΟΝ”   ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ Κυριακή ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ Κυριακή ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Σάββατον Κυριακή ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον Κυριακή Α’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον Κυριακή Β’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον Κυριακή Γ’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον Κυριακή Δ’ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατον Κυριακή

Συνέχιση ανάγνωσης

Τά Λειτουργικά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας

  Λειτουργικά βιβλία καλούνται όσα χρησιμοποιούνται για την τέλεση των Ιερών Ακολουθιών της Εκκλησίας μας. 1. Το Ευαγγέλιο, το οποίο συμβολίζει την πραγματική παρουσία του Χριστού στην Εκκλησία και το γεγονός ότι η Εκκλησία διαφυλάσσει την Αλήθεια. Είναι το ιδιαίτερα διακοσμημένο βιβλίο της Εκκλησίας πού θυμιάζεται, προσκυνείται και αποτίθεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Στη μια πλευρά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅλα τὰ Μηναῖα καὶ Λειτουργικὰ Βιβλία σὲ μορφὴ pdf

 Εὐχολόγιον τὸ Μέγα (Βενετία 1869) Συλλειτουργικόν [Ἀκολουθία τοῦ Ἀναγνώστου] (Βενετία, 1862) ᾨρολόγιον τὸ Μέγα (Βενετία, 1884) Ἱερατικόν-Ἱεροδιακονικόν [Αἱ θείαι Λειτουργίαι] (Κων/πολη, Οἰκ. Πατριαρχεῖον, 1875) Ἱερατικόν [Aἱ θείαι Λειτουργίαι] (Βενετία, 1859) Εὐαγγέλιον Ἱερόν (ἀπὸ τὰ Λειτουργικὰ Κείμενα τοῦ π. Leo Schefe)  Ἀπόστολος (Βενετία, 1861) Ψαλτήριον (Βενετία, 1864) ᾨρολόγιον τὸ Μέγα (Βενετία, 1851) Πεντηκοστάριον Χαρμόσυνον (Βενετία, 1860) 

Συνέχιση ανάγνωσης

Ποιά εἶναι καί τί εἶναι τά Λειτουργικά βιβλία τῆς ἐκκλησία μας;

Λειτουργικά βιβλία καλούνται τα βιβλία τα όποια χρησιμοποιούνται για την τέλεση των Ιερών Ακολουθιών. α. Το Ευαγγέλιο β. Ό Απόστολος (Περιλαμβάνει τις περικοπές από τις Πράξεις και τις Επιστολές των Αποστόλων) γ. Το Μέγα Ευχολόγιο (περιέχει τις Ακολουθίες των Μυστηρίων, Νεκρώσιμη Ακολουθία, Ακολουθία εγκαινίων Ναών, διάφορες Ακολουθίες και Ευχές) Χρησιμοποιείται από τους Ιερείς και Αρχιερείς….

Συνέχιση ανάγνωσης