Ἐμφανίσεις Δικαίων. Ἡ ἀξία τῆς θυσίας

  Αὐτό τό συγκλονιστικό γεγονός ἐκτυλίχτηκε στά γαλανά νερά τοῦ Σαρωνικοῦ, τήν περασμένη δεκαετία. Τό ἀφηγήθηκε μιά ἀπ᾿ τίς πιό ἐκλεκτές μαθήτριες τοῦ Γέροντα Πορφυρίου, ἡ ὁποία ἐπρόκειτο νά γίνει Μοναχή. Σ᾿ ἕνα ἀπ᾿ τά παραθαλάσσια προάστεια τῆς Ἀττικῆς, θά γίνονταν κολυμβητικοί ἀγῶνες γυναικῶν. Θά ἔπαιρνε μέρος καί μιά ἐξαιρετική κοπέλα, ἡ Ἄννα, ἡ ὁποία…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐμφάνιση τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους σέ Μοναχό Ἁγιορείτη

Ὁ Μοναχός αὐτός ἦταν γέροντας κι ἀσθενοῦσε σοβαρά. Ὑπέφερε πολύ κι ἄρχισε νά δημιουργεῖται στήν ψυχή του κάποιο παράπονο. Ἀλλά, ” θροῦς γογγυσμοῦ οὐκ ἀποκρύπτεται”… Ἔτσι, ἕνα ἀπόγευμα, ἐνῶ ἦταν μόνος, ἦρθε στό κελλί του ἕνα φωτεινότατο καί καλωσυνᾶτο γεροντάκι. Ὁ ἄρρωστος Μοναχός χάρηκε. Τοῦ εἶπε τόν πόνο του κι ἐκεῖνος τόν ἄκουγε μέ ὑπομονή…

Συνέχιση ανάγνωσης

” Ἐκλήθην ἀπό τή Θεσσαλονίκη! ”

Ἁγιοφάνειες ἔχουν γίνει καί σέ εὐσεβεῖς πιστούς λαϊκούς, πού εἶναι ἄνθρωποι Προσευχῆς καί εὐλαβείας. Ἰδιαίτερα συγκινητικό καί ἐντυπωσιακό εἶναι καί τό ἀκόλουθο περιστατικό:Ὁ σύζυγος μιᾶς εὐσεβοῦς κυρίας ἀπ᾿ τήν Πάτρα, μέ βαρύτατη καρδιοπάθεια, πῆγε σέ μία μεγάλη κλινική του Λονδίνου γιά νά ἐγχειριστεῖ. Ἡ σύζυγός του, ἡ ὁποία διηγήθηκε τό συμβάν, ξένη μέσα σέ ξένο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Παντελεήμων καί Παπανικόλας Πλανᾶς

Ὅταν κάποτε διώχτηκε ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Πλανᾶς ἀπ᾿ τόν Ἱ. Ναό τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος πού ἐφημέρευε, ἔκλαιγε στόν ἐρημικό δρόμο, ἐνῶ βάδιζε πρός τό σπιτάκι του. Ξαφνικά ἕνας φωτεινότατος νέος μέ γλυκύ χαμόγελο παρουσιάστηκε καί τόν ρώτησε ποιά ἦταν ἡ αἰτία τῆς στενοχώριας του. Ἐκεῖνος, ἁπλός καί ταπεινός ὅπως ἦταν, σάν ἕνα παιδί, τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Χριστιανά τά τέλη τῆς ζωῆς ἡμῶν” (αἴτηση κατά τή Θεία Λειτουργία)

Ὅταν ρωτήθηκε ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός ἀπό κάποιον νέο Ἰσραηλίτη “Τί ἀγαθόν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωήν αἰώνιον;”, Ἐκεῖνος ἀπάντησε: “Τήρησον τάς ἐντολάς.” (Ματθ. ιθ΄: 16 – 17). Κί ὅσοι ἀπ᾿ τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἀσχολήθηκαν μ᾿ αὐτό τό σπουδαιότατο θέμα, συνόψισαν τίς προϋποθέσεις τῆς σωτηρίας ὡς ἑξῆς, ἀναφερόμενοι στήν πλευρά τῆς ἀνθρώπινης προαίρεσης…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἅγιος Ἱεράρχης Νικόλαος ” κοινωνεῖ ” τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ναυτικούς.

5 Δεκεμβρίουγιορτάζουμε τόν Ἅγιο Ἱεράρχη Νικόλαο “Ρώτησε κάποιος τόν Θεό: γιατί ὁ Ἅγιος Νικόλαος τιμᾶται περισσότερο ἀπό τούς ἄλλους ἁγίους; Καί ὁ Θεός, ἀντί ἀπαντήσεως, κάλεσε τόν ἅγιο Νικόλαο νά ἔλθει κοντά τους. Ὁ Ἅγιος Νικόλαος παρουσιάσθηκε μουσκεμένος καί τυλιγμένος μέ φύκια τῆς Θάλασσας Πού ἤσουν, Νικόλαε, τόν ρώτησε ὁ Θεός. Πάλευα μέ τά κύματα νά σῶσω ἕνα καράβι, ἀπάντησε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαήλ

Ὁ πιστότατος κι ἀφοσιωμένος στό Θεό Ἀρχάγγελος Μιχαήλ, εἶναι συγχρόνος ὁ ὑπερασπιστής τοῦ φτωχοῦ κι ἀδύναμου ἀνθρώπου. Τόν προστατεύει ἀπ᾿ τήν κακία καί τό ἀβυσσαλέο μῖσος τοῦ διαβόλου. Σέ ἄπειρες περιπτώσεις ἔχει ἐκδηλωθεῖ ἡ προστασία του αὐτή μέ θαυμαστά γεγονότα. Κατ᾿ ἐξοχήν ὅμως, ὅπως διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας, προστατεύει τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων πού ἐκδημοῦν…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Οὐ δύναμαι διαψεῦσαι Ἑαυτόν. Ἐγώ εἰμί ὁ Νομοθέτης τοῦ οὐ φονεύσεις.”

Φαινόταν ὅτι ἦταν ζωντανό μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Συμμετεῖχε στίς φιλανθρωπικές δραστηριότητες τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἐνορίας της, ἐξωμολογεῖτο καί κοινωνοῦσε. Ὅλοι ἔλεγαν ὅτι ἡ κυρία Φρόσω ἦταν μιά πολύ καλη Χριστιανή. Ἡ κωμόπολή ὅπου ζοῦσε, δέν ἀπέχει πολύ ἀπ᾿ τή Θεσσαλονίκη. Συχνά κατέβαιναν Ἁγιορεῖτες Πνευματικοί κι ἐξομολογοῦσαν ὅσους ἀπ᾿ τούς ἐκεῖ κατοίκους ἤθελαν. Ἡ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποτροπή ψυχικῆς ἀπωλείας

Αὐτό τό γεγονός τό ἀφηγήθηκε ἕνας συνταξιοῦχος πυροσβέστης Στερεοελλαδίτης, ἰδιαίτερα ἐντυπωσιασμένος. Τό ἔζησε σέ μιά ἀπ᾿ τίς ἐπισκέψεις του στόν ἀείμνηστο Γέροντα Παΐσιο τοῦ Ἁγίου Ὅρους. Εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικό γιατί ἀναφέρεται στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες, πού ὁ Πανάγαθος Θεός καλεῖ κοντά Του ἀνθρώπους πού πρόκειται νά καταστραφοῦν ψυχικά. Σάν παντογνώστης καί προγνώστης, γνωρίζει τό μέλλον καί,…

Συνέχιση ανάγνωσης

” Ἐάν μή στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά παιδιά, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.” (Ματθ. ιη΄: 3).

Αὐτή ἡ ἱστορία τῶν συναξαρίων δίνει μιά ἀπάντηση γιά τίς περιπτώσεις πού εὐδοκεῖ ὁ Θεός καί φεύγουν γιά τήν αἰωνιότητα νέοι ἄνθρωποι μέ καλή πνευματική κατάσταση καί καθαρή ψυχή. Τότε πού ἀρχίζουν τά “γιατί” νά προσβάλουν τή Θεία Ἀγάπη. Εἶναι γεγονός πώς δέ γνωρίζουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ν᾿ ἀγαπᾶμε σωστά καί νά προτιμᾶμε τό συμφέρον…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Γιατί;”

(Ἀπό τό Συναξάρι τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Οὔαρου) Ὁ ἅγιος Μάρτυς Οὔαρος μαρτύρησε κατά τό διωγμό τοῦ Μαξιμιανοῦ (304 μ.Χ.). Καταγόταν ἀπό γένος ἐπιφανές, λαμπρό κι εὐσεβές. Γιά τή σταθερότητα τῆς Πίστης του στό Σωτῆρα Χριστό, ἐπι πέντε συνεχεῖς ὥρες τόν χτυποῦσαν οἱ δήμιοι μέ ρόπαλα κι ἔξυναν μέ σιδερένια νύχια τό σῶμα του… Μετά ἀπ᾿…

Συνέχιση ανάγνωσης

Συμπαράσταση ἀπό τόν Ἅγιο Ἄγγελο

Τό παρακάτω περιστατικό τό ἀφηγήθηκε μέ μεγάλη συγκίνηση μιά εὐσεβέστατη κυρία, ἀρκετά ἡλικιωμένη, ἡ ὁποία ἀξιώθηκε νά δεῖ ἕνα ἀπ᾿ τά παιδιά της ν᾿ ἀφιερώνεται στό Θεό. Συνέβη ὅταν ἦταν νεαρή μητέρα κι εἶχε τά παιδάκια της μικρά. Ἔπειδή ἡ ζωή ἦταν δύσκολη τότε κι ἐργαζόταν μόνο ὁ σύζυγος, προσπαθοῦσαν μέ οἰκονομία νά ζήσουν, γιά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ συμβουλή μιᾶς Ὁσίας

Ἀποτελεῖ τιμή καί χαρά γιά τήν Πατρίδα μας τό ὅτι σ᾿ αὐτούς τούς ἔσχατους καιρούς, πού “ἐψυχράνθη ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν”,ἀναδείχτηκε μιά γυναικεία Ὁσιακή μορφή, ἡ ὁποία ἤθλησε στό δύσκολο πνευματικό ἄθλημα τῆς διά Χριστόν σαλότητας. Πρόκειται γιά τήν Ὁσία Ταρσώ (Ταρασία), ἡ ὁποία ἔζησε στόν εὑρύτερο περιβάλλοντα χῶρο τῆς Ἱ. Μονῆς Παναγίας Πευκοβουνογιατρίσσης, στήν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐμφανίσεις ἁγίων Ἀγγέλων.”Κάνε ὑπομονή, ὅπως κάνω κι ἐγώ μέ σένα!”

Μέσα στήν Ἁγία Γραφή, ἀναφέρονται πολλές ἐμφανίσεις ἁγίων Ἀγγέλων: Στήν Παλαιά Διαθήκη χαρακτηριστικές εἶναι οἱ περιπτώσειςτοῦ Ἀρχαγγέλου Ραφαήλ πού ἐμφανίστηκε στόν Τωβία (Τωβ. Ε΄:4-12, 22) καί τοῦ Ἀγγέλου πού ἐμφανίστηκε στούς τρεῖς Παῖδες ” ἐν τῇ καμίνῳ”. Στήν Καινή Διαθήκη συναντοῦμε περισσότερες Ἀγγελοφάνειες: ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἐμφανίζεται στό Ζαχαρία (Λουκ. Α΄: 8-22) κι ἀργότερα στή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Γέρων τῆς Πάρου, π. Φιλόθεος Ζερβάκος γράφει μιά ὠφέλιμη διήγηση

Ὁ Μακαριστός Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Φιλόθεος Ζερβάκος, πνευματικό τέκνο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ἔγραψε σέ εὐσεβεῖς Χριστιανούς, πρός ὠφέλειαν, τό ἀκόλουθο γεγονός: ” Ὅταν ἦλθα στήν Πάρο, ὡς Πνευματικός, μέ τήν εὐλογία τοῦ Ἐπισκόπου κυροῦ Ἰεροθέου, μετέβαινα σέ χωριά τῆς νήσου καί ἐξωμολογοῦσα τούς Χριστιανούς. Ἕνας ἀπό αὐτούς, ὀνόματι Πέτρος Μοστάτος, μού διηγήθηκε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Μιά χαριτωμένη πνευματική ἐμπειρία τοῦ Γέροντος Ἰωσήφ τοῦ Ἡσυχαστοῦ

Ἕνας ἀπό τούς ἁγιασμένους θεοφώτιστους Γέροντες τοῦ 20ου αἰῶνος, ὁ μέγας μύστης τῆς νοερᾶς προσευχῆς, Γέρων Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στήν 38η ἐπιστολή του, δίνει πολύτιμες συμβουλές καί μᾶς χαρίζει μία χαριτωμένη πνευματική ἐμπειρία του ἀπό τόν Οὐράνιο κόσμο. Γράφει: “…Ὅθεν, ἀδελφοί μου καλοί καί ἠγαπημένοι, ὅστις ἀδικεῖται ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ καί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Προγεύσεις αἰωνιότητας.«Ἐδῶ πού ζοῦμε, βασιλεύει μία ἀπέραντη ἀγάπη!»

Δῶρο Θεοῦ οἱ προγεύσεις τῆς αἰώνιας χαρᾶς κι εὐτυχίας. Τῆς μακαριότητας πού ἔχει ἑτοιμάσει ὁ Θεός «τοῖς ἀγαπῶσιν Αὐτόν» . Κύριο σκοπό μάλιστα φαίνεται νά ἔχουν τήν ἀφύπνιση, τό πνευματικό ξύπνημα τοῦ ἀνθρώπου. Τό νά προξενήσουν τή σωτήρια νοσταλγία τοῦ Θεοῦ καί τῆς Βασιλείας Του. Βοηθεῖ ὁ Φιλάνθρωπος Χριστός μέ χίλιους δυό τρόπους, ἀλλά χρειάζεται…

Συνέχιση ανάγνωσης