Ἀρσένιος καί Νικόλαος οἱ Ἰβηροσκητιῶται β’

ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙ ΙΒΗΡΟΣΚΗΤΙΩΤΑΙ* Μέρος Β’ Δείτε εδώ:α’μέρος Ένα χρόνο περίπου πριν από την κοίμησι του π. Νικολά­ου είχαν και οι δύο στον ύ­πνο τους μία αποκάλυψι από τον Θεό. Ο π. Νικό­λαος άκουσε μία φωνή να του λέη ότι ταξίδευε σε μία μεγάλη ταραγμένη θάλασσα και τώρα έφθανε σ’ ενα γαλήνιο λιμάνι. Ο…

Συνέχιση ανάγνωσης