Ἑνωτικές προσπάθειες μετά τό σχίσμα

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΚΑΙ Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ  1. Η ενότητα ανήκει στη φύση της Εκκλησίας, ως σώματος Χριστού και εν Χριστώ κοινωνίας. Η αληθής Εκκλησία είναι «μόνον μία και μοναδική», κατά το ιερό Σύμβολο1. Η εσωτερική δε ενότητα της Εκκλησίας φανερώνεται και εξωτερικά,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ διαστροφή τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπό τόν Παπισμό

Του Σταματίου Ελευθερίου, Λυκειάρχη Θεολόγου – Φιλολόγου   Θα πρέπει πρώτα εμείς να γνωρίσουμε ακριβώς ποια είναι η δυτική θεολογία και στην συνέχεια να την διαγγείλουμε εν όλω τω κόσμω.  Η ουσία της δυτικής θεολογίας, βιοθεωρίας και κοσμοθεωρίας συνοψίζεται στο εξής έργο του Ανσέλμου αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας (1033-1109) “Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος” Σ’ αυτό του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πλαστογραφίες τῶν παπικῶν

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΨΕΥΔΟΪΣΙΔΩΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΑΧΙΛΛΕΑ Β. ΠΙΤΣΙΛΚΑ Η ΑΛΗΘΙΝΗ “ΠΕΤΡΑ” ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Εκδόσεις “Ορθόδοξος Κυψέλη”       Το εντελώς ασύστατο, αντιευαγγελικό, αντιπατερικό και αντίθετο προς κάθε έννοια Δογματικής για το πρωτείο εξουσίας του πάπα, το στηριζόμενο στην παρερμηνεία της λέξης «πέτρα» των λόγων του Κυρίου προς τον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιατί ἐγκατέλειψα τόν παπισμό

      “Πάπας και Παπισμός”, Ιεροδιάκονος Παύλος Μπάλλεστερ-Κονβαλιέρ       Εκ του περιοδικού “ΘΕΟΔΡΟΜΙΑ” Τεύχος 1, Ιανουάριος – Μάρτιος 2006   Πώς ένας Παπικός Μοναχός, εγκατέλειψε την αίρεση του Παπισμού, και εντάχθηκε στην αληθινή Εκκλησία του Κυρίου. Η μεταστροφή μου στην Ορθοδοξία άρχισε μια μέρα, που διόρθωνα τους καταλόγους της βιβλιοθήκης του μοναστηριού στο οποίο ανήκα….

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό μένος τῶν Παπικῶν κατά τοῦ Μ. Φωτίου

ΤΟ ΜΕΝΟΣ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Μ. ΦΩΤΙΟΥ Εν Πειραιεί  6-2-2013 Πρωτοπρεσβ. π. Άγγελος Αγγελακόπουλος εφημέριος Ι. Ν. Αγίας Παρασκευής Καλλιπόλεως Πειραιώς   «Τοιούτος γαρ ημίν έπρεπεν αρχιερεύς, όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από των αμαρτωλών και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος»[1]. Στη Θεία Λειτουργία, που τελείται στους Ιερούς Ναούς επί τη μνήμη του εν αγίοις πατρός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σέ τί διαφέρουμε ἀπό τούς Παπικούς (Ρωμαιοκαθολικοὐς ἤ Καθολικούς)

  Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι διαφέρουμε σέ ΟΛΑ. Ἀναδημοσιεύουμε σχετικό κείμενο του Π.Σαράντη Σαράντου το οποίο είχε δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα http://www.orthros.org Ἀρχιμ. Σαράντη Σαράντου Πορεία πρός «κοινό Ποτήριο»; Βούληση γιά κοινό ποτήριο;  Δημοσιεύθηκε στά Μ.Μ.Ε. ἐδῶ καί μερικούς μῆνες ἡ βούληση καί ἡ πρόκληση τοῦ Πάπα… τοῦ Βατικανοῦ κ. Βενεδίκτου πρός τόν Παναγιώτατο Οἰκουμενικό Πατριάρχη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης:Ἀβάπτιστοι οἱ Λατίνοι

Ερμηνεία ΜΖ ­Α­πο­στο­λι­κου Κανόνος, Πηδάλιον, 1970, σελ. 55-56. Λοιπόν ακολουθούντες εις τα ειρημένα, επειδή ο τύπος του Α­πο­στο­λι­κοῦ Κανόνος το απαιτεί, λέγομεν, ότι το των Λατίνων βάπτισμα είναι ψευδώνυμον βάπτισμα, και δια τούτο, ούτε κατά τον λόγον της ακριβείας είναι δεκτόν, ούτε κατά τον λόγον της οικονομίας. Δεν είναι δεκτόν κατά τον λόγον της ακριβείας,.­……

Συνέχιση ανάγνωσης