Πῶς θά σωθοῦμε-Ὁμιλίες ὀρθόδοξης κατήχησης, Ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Συνέχιση ανάγνωσης

Πῶς θά σωθοῦμε-Βασικές ὁμιλίες ὀρθόδοξης κατήχησης, ἀρχιμ. Σάββα Ἁγιορείτου

Αρχιμ. π.Σάββα Αγιορείτου Πώς θα Σωθούμε (Σειρά Ψυχοφελών Ομιλιών) ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΘΟΥΜΕ – NEO PDF EWS 2.11.2017 – ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF [ΕΔΩ] ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΘΟΥΜΕ – HOW SHALL WE BE SAVED ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ ΣΑΒΒΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΣΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΕΣ, ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀρχ. Σάββα Ἁγιορείτου – Ἀπομαγνητοφωνημένες ὁμιλίες

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη – Απομαγνητοφωνημένες Ομιλίες (PDFs)  

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὀρθοδοξία καί Νεωτερικότητα: Ἡ “Μεταπατερική” θεολογία

Ολοκληρώνουμε σήμερα την εμβριθή μελέτη της Δρος Ειρήνη Αρτέμη για τη θέση της Ορθοδοξίας στο σκηνικό της Νεωτερικότητας . Στο τελευταίο αυτό απόσπασμα, η συγγραφέας εξετάζει την εμφάνιση της λεγόμενης “Μεταπατερικής Θεολογίας”, κλείνει με τις επιλογικές παρατηρήσεις της και παραθέτει τη σχετική Βιβλιογραφία και τις συναφείς με το θέμα διαδικτυακές πηγές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ «ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ»…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὀρθοδοξία καί νεωτερικότητα 9

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 9 Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου καὶ Φιλολόγου MA & PhD Θεολογίας  3. Ὁ Χριστιανισμὸς στὴν ὕστερη νεωτερικότητα. Ἡ νεωτερικότητα ὑπῆρξε ἀποτέλεσμα ὄχι μόνο τοῦ Διαφωτισμοῦ ἀλλὰ συνέπεια κάποιων συγκεκριμένων κοινωνικοπολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν καταστάσεων. Ἡ Ἀναγέννηση[1], ἡ Θρησκευτικὴ Μεταρρύθμιση[2], ὁ Διαφωτισμός, ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση καθὼς καὶ ἡ Βιομηχανικὴ ἀποτέλεσαν τὴ διχοτόμο μὲ τὴν ὁποία…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὀρθοδοξία καί νεωτερικότητα 8

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 8  Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου καὶ Φιλολόγου  MA & PhD Θεολογίας  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Ὁ ρολος τῆς θρησκείας στή δημιουργια τοῦ ἀνθρωπίνου πολιτισμοῦ. Ὁ ὅρος Θρησκεία, ποὺ χρησιμοποιεῖται ἐνίοτε ἐναλλακτικὰ μὲ τὴν λέξη πίστη, ἢ κάποιο σύστημα πίστης καθορίζει γενικῶς τὴν πίστη στὸ ὑπερφυσικό, τὸ ἱερὸ ἢ τὸ θεῖο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὀρθοδοξία καί νεωτερικότητα 7

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 7 Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου καὶ Φιλολόγου MA & PhD Θεολογίας  5. Ὀρθοδοξία, νεωτερικότητα καὶ οἰκουμενισμὸς Ἂν καὶ ὀρθοδοξία πρεσβεύει ἕναν νέο κόσμο μέσα ἀπὸ τὴ διδασκαλία τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡστόσο πολλοὶ θὰ ποῦν ὅτι μέλη τῆς ἀντιδροῦν σθεναρὰ στὴ σύνδεσή της μὲ τὴ νεωτερικότητα καὶ τὸν Οἰκουμενισμό. Ἡ νεωτερικότητα ἀναφέρεται στὸν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὀρθοδοξία καί νεωτερικότητα 5

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 5 Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου καὶ Φιλολόγου MA & PhD Θεολογίας  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄:  Ὀρθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμός. Δρόμοι παράλληλοι ἢ ἀντίθετοι;  1. Ἡ Καθολικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας.  Ἡ Ὀρθοδοξία, ὅπως προαναφέρθηκε, μέσα στὸ πέρασμα τῶν δύο χιλιάδων χρόνων διατήρησε τὴν πίστη της στὰ ἴδια δόγματα καὶ στὴν ἴδια Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ποὺ κληροδότησαν σὲ αὐτὴν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὀρθοδοξία καί νεωτερικότητα 4

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 4 Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου καὶ Φιλολόγου MA & PhD Θεολογίας  4. Ἡ σχέση θρησκειῶν καὶ Πολιτικῆς στὴν Εὐρώπη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Διαφωτισμοῦ καὶ τῆς Βιομηχανικῆς Ἐπανάστασης ἕως τὸ Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.             Ἡ ἰδέες τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης, ὅπως ἀτομικὴ ἐλευθερία, αὐτονομία, καὶ κυριαρχία ἀντιμάχονταν τή διδασκαλία τῶν θρησκειῶν ἀλλά καί τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὀρθοδοξία καί νεωτερικότητα 3

   Εἰρήνης Ἀρτέμη  Θεολόγου καὶ Φιλολόγου  MA & PhD Θεολογίας   2. Ἡ «ἐπανάσταση» τῶν Χριστιανῶν ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν. Ἡ περίοδος τῶν θρησκευτικῶν Μεταρρυθμίσεων. Ὁ π. Ἰωάννης Μάγιεντορφ, καθηγητὴς Βυζαντινῆς Ἱστορίας στὸ Πανεπιστήμιο Fordham, ὁρίζει τὴ Μεταρρύθμιση ὡς μία ἀπόπειρα μὲ σκοπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπὸ τὸ Σχολαστικὸ περίγραμμα τῆς σκέψης ποὺ τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὀρθοδοξία καί νεωτερικότητα 1

  ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ 1 Εἰρήνης Ἀρτέμη Θεολόγου καὶ Φιλολόγου MA & PhD Θεολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ὁ φύλακας τῆς παρακαταθήκης τῶν δογμάτων τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Πατέρων ἀπὸ τὴν ἵδρυση τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας ἕως καὶ σήμερα. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διακηρύττει, καὶ ὄχι ἄδικα, ὅτι ἀποτελεῖ τὸ θεματοφύλακα τῶν Δογμάτων…

Συνέχιση ανάγνωσης