Ὁ Ἥλιος τῆς Ἐρήμου, ὁ Μέγας Εὐθύμιος

Φώτης Κόντογλου Ἀληθινὰ κράζει ὁ προφήτης: “Ἀγαλλιάσθω ἡ ἔρημος καὶ ἀνθήτω ὡς κρίνον”. Μὲ τὴ θρησκεία τοῦ Χριστοῦ γεμίσανε οἱ ἐρημιὲς ἀπὸ ἁγίους ἀνθρώπους, ἀπὸ ἄνθη πνευματικά. “Καὶ ἀντὶ τῆς στιβῆς, ἀναβήσεται κυπάρισσος, ἀντὶ δὲ τῆς κονίζης, ἀναβήσεται μυρσίνη”. Καὶ ὁ ὑμνῳδὸς γιὰ τὸν καθένα ἀπ’ αὐτοὺς τοὺς ἀγγελικοὺς κατοίκους τῆς ἐρήμου, ποὺ εἴχανε τὸ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας, ὁ ἀσκητής τῆς προσευχῆς

Ο άγιος Ευθύμιος o Μέγας,  είναι ό ασκητής της προσευχής, στον όποιον βρήκε εκπλήρωση ό λόγος του Χριστού στο Ευαγγέλιο· «Πάντα όσα έάν αιτήσητε εν τή προσευχή πιστεύοντες, λήψεσθε».  Έζησε έξηνταοκτώ χρόνια ερημικής ζωής κι απέθανε σχεδόν εκατό ετών, αφού προείδε κα­θαρά τό θάνατό του. Έν’ από τα θαύ­ματα, πού έκαμε όταν ζούσε, είναι ότι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θεϊκή φωτιά σκέπασε τόν Μεγάλο Εὐθύμιο και τον μαθητή του!

 Στο βίο του αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου (4ος αι.) αναφέρεται μια εντυπωσιακή εμφάνιση θεϊκής φωτιάς σε ώρα θείας λειτουργίας. Μια Κυριακή λειτουργούσε ο όσιος με τον μαθητή του Δομετιανό. Ο Μέγας Ευθύμιος. Κάποια στιγμή ο Τερέβωνας, που ήταν πριν Σαρακηνός και στεκόταν εκεί κοντά, βλέ πει να κατεβαίνει φωτιά από τον ουρανό, ν’ απλώνεται πάνω…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιατί ὀνομάστηκε Μέγας ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος;

  Ο Μέγας Ευθύμιος, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 20 Ιανουαρίου, με την αγιότητα του βίου του συνετέλεσε στο να επιστρέψουν στην πατρώα ευσέβεια πολυάριθμοι αιρετικοί, όπως Μανιχαίοι, Νεστοριανοί και Ευτυχιανοί, που απέρριπταν τις αποφάσεις της Δ’ Οικουμενικής Συνόδου.  Παντού, στην Αίγυπτο και τη Συρία, επικρατούσαν οι Μονοφυσίτες. Στην Παλαιστίνη όμως, χάρη στην παρουσία…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Μεγαλύτερη ἀπό ὅλες τίς ἀρετές εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ ὅπως θέλει ὁ Θεός, σέ κάθε περίπτωση προτιμᾶ τήν ὠφέλεια καί τήν εὐχαρίστηση τοῦ συνανθρώπου του καί ὄχι τή δική του.» μέρος α΄

Ὑπόθεση ΛΣΤ΄(36) «ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» Ἀπό τόν βίο τοῦ ἁγίου Εὐθυμίου Ὅταν ὁ ἅγιος Εὐθύμιος ἔμελλε νά φύγει ἀπό τά ἐπίγεια, κάλεσε κοντά του τούς μαθητές του καί εἶπε: «Πατέρες μου καί ἀγαπητοί ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί καί παιδιά μου· ἐγώ πορεύομαι πλέον τόν τελευταῖο δρόμο τῶν πατέρων μου. Ἐσεῖς τώρα ὀφείλετε νά δείξετε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἅγιος Εὐθύμιος καί οἱ σιτοκλέφτες

Ένα βράδυ, ενώ το φεγγάρι ήταν ολό­γιομο και έφεγγε μέσα στο σκοτάδι, ο άγιος Ευθύμιος, ο Μέγας, μόλις είχε τελειώσει τους μεσονυκτικούς ύμνους στο Ναό, και, όπως συ­νήθιζε, έκανε μια μικρή βόλτα στα παρεκκλή­σια της Μονής, για να αποτινάξει τον ύπνο από τα βλέφαρά του και να συνεχίσει έπειτα την αγρυπνία του. Ξαφνικά μέσα στη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Μέγας.Ὁ Ἥλιος τῆς Ἐρήμου.

 Όσιος Ευθύμιος ο Μέγας  Εορτάζει στις 20 Ιανουαρίου Ο όσιος Ευθύμιος αγαπούσε την ησυχία ως «τρυγών φιλέρημος». Ήθελε να ζει «μόνος μόνω Θεω», μακριά από τους θορύβους.Πόθησε βαθιά την ουράνια Βασιλεία του Θεού. Είχε ως πρότυπο τον άγιο Αρσένιο το Μέγα. Δεν έτρωγε ούτε συναντιόνταν με άλλους, χωρίς να είναι μεγάλη ανάγκη, εκτός από το Σάββατο και τη…

Συνέχιση ανάγνωσης