Ὁ ἅγιος Θεοδόσιος ὁ Κοινοβιάρχης καί τό κοινόβιό του στήν Παλαιστίνη

    Βρίσκεται ἀνατολικά τῆς Βηθλεέμ, στὴν ἀρχὴ τῆς Ῥέμου καὶ πάνω στὸν ἀρχαῖο κεντρικὸ δρόμο ποὺ ὁδηγοῦσε στὴν καρδιὰ τῆς ἐρήμου τῆς Ἰουδαίας καὶ στὴ Νεκρὰ Θάλασσα. Τὸ σημερινὸ μοναστήρι εἶναι χτισμένο στὴ θέση τοῦ ἀρχαίου κοινοβίου, ποὺ ἵδρυσε ὁ μέγας Κοινοβιάρχης τοῦ μοναχισμοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς, ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος, τὸν 5ο αἰώνα.   Στὸν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κοινοῦ Θεοδόσιος Ἡγεμὼν βίου, Κοινὴ Μονασταῖς ἐκβιώσας ζημία. Ἑνδεκάτῃ ὀλοὸν βίοτον λίπε Κοινοβιάρχης.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλάγιος α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον. Ἀρεταῖς θεοσδότοις ἐκλάμψας ὅσιε, Μοναστικῆς πολιτείας ὤφθης λαμπρὸς χαρακτήρ, καὶ φωστὴρ θεοειδὴς Πάτερ καὶ ἔξαρχος, Θεοδόσιε σοφέ, τῶν Ἀγγέλων μιμητά, θεράπων ὁ τῆς Τριάδος ἣν ἐκδυσώπει ἀπαύστως,ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἠμῶν. Βιογραφία Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος γεννήθηκε στό χωριό Μωγαρισσοῦ τῆς Καππαδοκίας ἀπό πολύ πιστούς καί ἐνάρετους γονεῖς, τόν Προαιρέσιο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀπό τόν βίο τοῦ ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχη

  Από τον Ευεργετινό   Ο μέγας Θεοδόσιος την ανέχεια των φτωχών τη νικούσε με την παροχή των αναγκαίων, αν και αυτά που μπορούσε να δώσει ήταν λιγότερα από όσα θα ήθελε· όπως ακριβώς και όσα θα ήθελε να δώσει ήταν πάντοτε λιγότερα από τη πλουσιοπάροχη δωρεά του Πνεύματος, όπως θα φανεί από τα παρακάτω….

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πρέπει νά ὑπακοῦμε μέχρι θανάτου σέ αὐτούς πού μᾶς καθοδηγοῦν στό ὄνομα τοῦ Κυρίου, καί νά τούς ἀγαποῦμε καί νά τούς σεβόμαστε» μέρος β΄

Ὑπόθεση ΛΔ΄(34)  «ΛΟΓΟΙΚΑΙΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΑΓΙΩΝΠΑΤΕΡΩΝ»  Ἀπό τόν βίο τοῦ ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάχη  Ὁ μέγας Θεοδόσιος, ἐπειδή ἤξερε ὅτι γι᾿ αὐτούς πού διάλεξαν νά ζοῦν σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ τίποτε ἄλλο δέν βοηθᾶ τόσο πολύ στήν ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς καί στή διατήρησή της ὅσο ἡ μνήμη τοῦ θανάτου, τί σκέφτηκε νά κάνει; Ἔδωσε ἐντολή…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἡ ὑπακοή εἶναι ἀπαραίτητη. Ἐπίσης, ποιά εἶναι ἡ ὠφέλεια ἀπό αὐτήν καί πῶς τήν κατορθώνει κανείς»

    “Ὁ ἐν ὑπακοῇ ὤν ἀπροσκόπτῳ ὁδεύει τήν ὁδόν τῆς σωτηρίας” Ἀπό τόν βίο τοῦ ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχη «ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ» Ὁ ἅγιος Θεοδόσιος πλησίαζε πιά νά ἐνηλικιωθεῖ, ὅταν κυριεύτηκε ἀπό τόν ἔρωτα τῆς ἀσκητικῆς ζωῆς. Ἔφυγε τότε ἀπό τήν πατρίδα του καί πῆγε στά Ἱεροσόλυμα, ὅπου προσκύνησε μέ εὐλάβεια τά ἅγια…

Συνέχιση ανάγνωσης