Ἀπόσπασμα ἀπό τόν Μεγάλο Κανόνα.

Απόσπασμα από τον Μεγάλο Κανόνα. «Ἴδετε, ἴδετε, » ὅτι ἐγώ εἰμι Θεός, » ὁ μάννα ἐπομβρήσας » καὶ τὸ ὕδωρ ἐκ πέτρας » πηγάσας πάλαι ἐν ἐρήμῳ τῷ λαῷ μου, » τῇ μόνῃ δεξιᾷ » καὶ τῇ ἰσχύι τῇ ἐμῇ. Ἴδετε, ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι Θεός· ἐνωτίζου, ψυχή μου, τοῦ Κυρίου βοῶντος· καὶ ἀποσπάσθητι τῆς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πέμπτη τοῦ Μεγάλου Κανόνος

    Συναξάρι Τριωδίου Την ημέρα αυτή, σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, ψάλλουμε την ακολουθία του κατανυκτικού Μεγάλου Κανόνος. Τον κανόνα αυτόν, τον μεγαλύτερο απ’ όλους, τον συνέθεσε με άριστο και τεχνικότατο τρόπο ο άγιος πατέρας μας Ανδρέας ο Κρήτης, που ονομαζόταν και Ιεροσολυμίτης. Αυτός έζησε οσιακή και θεοφιλή ζωή και άφησε στην Εκκλησία του Θεού…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τί εἶναι ὁ Μεγάλος Κανόνας, πότε ψάλλεται καί γιατί ὀνομάστηκε ἔτσι

Η Πέμπτη εβδομάδα των Νηστειών είναι το λειτουργικό αποκορύφωμα της Τεσσαρακοστής. Οι ακολουθίες είναι μακρότερες και εκλεκτότερες. Στη συνήθη ακολουθία των λοιπών εβδομάδων θα προστεθούν δυο νέες μεγάλες ακολουθίες· Την Πέμπτη ο Μεγάλος Κανόνας και το Σάββατο ο Ακάθιστος Ύμνος. Κανονικά το αποκορύφωμα αυτό θα έπρεπε να αναζητηθεί στην επόμενη, στην Έκτη εβδομάδα των Νηστειών,…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ, Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης

  «Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις;» Εἰσαγωγή, νεοελληνικὴ ἀπόδοσις, σχόλια: Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών ᾨδαί [Α] [Β] [Γ] [Δ] [Ε] [Ϛ] [Κοντάκιον] [Μακαρισμοί] [Ζ] [Η] [Θ]  Ὁ Μέγας Κανών, ποὺ συνέθεσε ὁ ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἱεροσολυμίτης, ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κι ἕνας ἀπ᾿ τοὺς πιὸ ἐξέχοντες ἐκπροσώπους τῆς ἐκκλησιαστικῆς ποιήσεώς μας, εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς…

Συνέχιση ανάγνωσης