Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὸν Ὅσιον Νικηφόρον τὸν λεπρὸν

Διαβάζετε καθημερινὰ στὸν Ἅγιο Νικηφόρο τὸν λεπρὸ γιὰ προστασία ἀπὸ τὸν κοροναϊό ,μὴ περαιτέρω ἐξάπλωση καὶ ἴαση τῶν πασχόντων! Εὐλογήσαντος τοῦ ἱερέως, τὸ Κύριε εἰσάκουσον, μεθ’ ὃ τὸ Θεὸς Κύριος ὡς συνήθως καὶ τὰ ἑξῆς τροπάρια… Ἧχος δ΄. Ὁ Ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ. Τῆς καρτερίας τὸν σεπτὸν ἀθληφόρον, τὸν συννοσήσαντα λεπροῖς Νικηφόρον, πνευματικαῖς ὑμνήσωμεν ᾠδαῖς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Παρακλητικός Κανών εἰς τόν Ἅγιο Πορφύριο τόν Καυσοκαλυβίτη

  Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (3 φορές) Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς. Κύριε, ἰλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τάς ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τάς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός Σου. Δόξα Πατρὶ καὶ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ Παρακλητικοί κανόνες “Μικρός καί Μέγας” πρός τήν Παναγία

   Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγίας. Η μεγάλη εορτή της Κοιμήσεως, της μνήμης, της Θεοτόκου, που ετέθη ακριβώς στο μέσον του μηνός αυτού, ήταν αιτία και όλες οι ήμερες του να πάρουν σιγά – σιγά ένα θεομητορικό χαρακτήρα.  Οι δεκατέσσαρες πρώτες ήμερες μπορούμε να πούμε ότι είναι τα προεόρτιά της και οι υπόλοιπες…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνέκδοτη Ἀκολουθία καί Παρακλητικός Κανόνας τοῦ Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Δημοσιεύουμε για πρώτη φορά την ανέκδοτη Ακολουθία και τον Παρακλητικό Κανόνα του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ποίημα του Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμπωπίας κ.κ. ΙΩΗΛ. Τα σχετικά αρχεία για ανάγνωση και εκτύπωση βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο στον δικτυακό τόπο της Ιεράς Μητροπόλεως.    http://agioritikesmnimes.blogspot.gr/2014/05/4734.html

Συνέχιση ανάγνωσης

Παρακλητικός κανόνας γιά τήν κρίση στήν Παναγία τήν Σιτοδότρια.(Ποίημα Ἀντ.Μάρκου)

Ἡ ἱερά Εἰκών τῆς Παναγίας τῆς Σιτοδοτρίας. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ἐπί τῆς δυσπραγίας καί κρίσεως τῆς Ἑλλάδος ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑΝ ΤΗΝ ΣΙΤΟΔΟΤΡΙΑΝ Ποίημα ‘Αντωνίου  Μάρκου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὁ παρών Παρακλητικός Κανών πρός τήν Παναγίαν τήν Σιτοδότριαν, ἐποιήθη ὡς αἴτημα προσευχῆς πρός τήν τροφόν τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί σύμπαντος τοῦ κόσμου Ὑπεραγίαν Θεοτόκον, λόγῳ τῆς κρίσεως τήν ὁποίαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ ἀρετὲς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Παρακλητικὸς Κανὼν τῆς Παναγίας. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Οἱ ἀρετὲς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου. Παρακλητικὸς Κανὼν τῆς Παναγίας (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης Καὶ πάλι, ἀγαπητοί μου, ὁ Θεὸς μᾶς ἀξίωσε νὰ κάνουμε ἀρχὴ τῶν παρακλήσεων τοῦ Δεκαπενταυγούστου γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο; Δὲν θεωρῶ τὸν ἑαυτό μου ἄξιο. Θὰ ἔπρεπε ἕνα Χερουβὶμ ἢ ἕνα Σεραφὶμ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Κυρία Θεοτόκος καί οἱ Παρακλητικοί Κανόνες πρός τιμήν της

Η Κυρία Θεοτόκος και οι Παρακλητικοί Κανόνες προς τιμήν της  Η Υπεραγία Θεοτόκος και Αειπάρθενος Μαρία είναι θαύμα και μυστήριο που ούτε οι άγγελοι δεν μπορούν να κατανοήσουν· «εξέστη επί τούτο ο ουρανός, και τη γης κατεπλάγη τα πέρατα, ότι Θεός, ώφθη τοις ανθρώποις σωματικώς, και η γαστήρ σου γέγονεν, ευρυχωροτέρα των ουρανών· διό σε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ αὐτοκρατορικός Παρακλητικός Κανόνας. Γιώργου Παπαθανασόπουλου

Ο αυτοκρατορικός Παρακλητικός Κανόνας Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου  Τις μισές από τις δεκαπέντε ημέρες πριν από την εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ψάλλεται ο Μέγας Παρακλητικός Κανόνας. Πρόκειται για εξαιρετικής έμπνευσης εκκλησιαστικό ύμνο του αυτοκράτορα της Νίκαιας Θεοδώρου Β΄ Δούκα Λασκάρεως, υιού του μεγάλου πατέρα του, αυτοκράτορα Αγίου Ιωάννη Βατάτζη. Από τους ειδικούς θεωρείται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κανών Παρακλητικός εἰς τοὐς αὐταδέλφους ὁσίους ΠΑΡΘΕΝΙΟΝ καί ΕΥΜΕΝΙΟΝ

  Όσιοι Παρθένιος και Ευμένιος Μονής Κουδουμά Η μνήμη τους εορτάζεται στις 10 Ιουλίου Ευλογήσαντος του Ιερέως το «Κύριε Εισάκουσον μεθ’ ο το,  Θεός Κύριος και το εξής Ηχος δ’. Ο υψωθείς εν τω Σταυρω. Ως ουρανών κατατρυφώντες της δόξης εξευμενισατε ημιν τον Δεσπότην, θαυματουργοί αυτάδελφοι, Μονής Κουδουμά εμπνοα κλεΐσματα και της Κρήτης φωστήρες, πάνσοφε…

Συνέχιση ανάγνωσης