Πῶς κόβεται τό κάπνισμα κατά τούς πατέρες (Α’-Μέρος)

“Εαν το κάπνισμα ήταν από τον Θεό, τότε ο άνθρωπος θα ήταν εξοπλισμένος με έναν καπνοδόχο.” π. Βησαρίων Γιοργκουλέσκου 1) Άγιος Σιλουανός Αθωνίτης Το 1919, ο άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, πέρασε από τη Ρωσία, όπου και επισκέφθηκε διάφορες μονές. Σ’ ένα από τα ταξίδια του με τραίνο, καθόταν απέναντι από ένα έμπορο. Αυτός άνοιξε μπροστά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας (ΕΠΕ) : ΑΠΟΛΟΓΗΤΕΣ (pdf)

  1. ΙΟΥΣΤΙΝΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΑΙ Α’ ΚΑΙ Β’ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑ 2. ΤΑΤΙΑΝΟΣ ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

Συνέχιση ανάγνωσης

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ: Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου – Ἅπαντα τά Ἔργα

 Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου Άπαντα τα Έργα – Τόμος Α’ Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου Άπαντα τα Έργα – Τόμος Β’ Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου Άπαντα τα Έργα – Τόμος Γ’ Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου Άπαντα τα Έργα – Τόμος Δ’ Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου Άπαντα τα Έργα – Τόμος Ε’

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὀκνηρία

  ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ Ὀκνηρία Λέγει ὁ Ἀπ. Παῦλος: «τῇ σπουδῇ μή ὀκνηροί, τῷ πνεύματι ζέοντες, τῷ Κυρίῳ δουλεύοντες» (Ρωμ. ιβ´ 11). Δηλαδή στήν προθυμία καί τόν ζῆλο, πού ἀπαιτεῖται γιά κάθε ἔργο θεάρεστο, νά μή εἶσθε ὀκνηροί. Οἱ ἐσωτερικές σας πνευματικές δυνάμεις νά εἶναι πάντοτε ζεστές ἀπό τήν πνευματική φλόγα τοῦ πνεύματος. Μέ ὅλα αὐτά νά ὑπηρετῆτε ὡς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Κυπριανός:Ὁ οἰκουμενικός διδάσκαλος τῆς ἐκκλησίας

ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ: Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – καθηγητού        Ανάμεσα στους μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας μας ξεχωρίζουν κάποιοι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως οικουμενικοί διδάσκαλοι, διότι με το έργο τους σφράγισαν την πορεία της Εκκλησίας και καθόρισαν τα όρια της πίστεως σε ολόκληρη την οικουμένη. Ένας από αυτούς είναι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Φώτης Κόντογλου – Ὕδωρ Ἀθανασίας. Οἱ Πατέρες τῆς Ὀρθοδοξίας

   (Ἰσαὰκ ὁ Σύρος – Ἰωάννης τῆς Κλίμακος – Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής) (ἀπὸ τὸ Ἀσάλευτο Θεμέλιο, Ἀκρίτας 1996) Πολλοὶ ἀπὸ κείνους ποὺ δὲ θέλανε νὰ ἀκούσουνε γιὰ θρησκεία, σήμερα ἀλλάξανε, καὶ ζητᾶνε νὰ διαβάσουνε θρησκευτικὰ βιβλία κι᾿ ἄλλα γραψίματα ποὺ ἔχουνε σχέση μὲ τὴ θρησκεία, κ᾿ ἐδῶ καὶ σ᾿ ἄλλες χῶρες. Σὲ κάμποσους ἀπ᾿ αὐτοὺς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πατερικές διδαχές γιά τήν Θεία Λειτουργία

  Ὁ ρῶσος συγγραφέας Νικολάϊ Βασίλιεβιτς Γκόγκολ στοχαζόμενος στήν θεία Λειτουργία ἔγραφε «Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι, σύμφωνα μέ μία θεώρηση, ἡ διαρκής ἐπανάληψη τῆς ὑπέρτατης ἐκδηλώσεως ἀγάπης, πού φανερώθηκε “ἐφ᾽ ἅπαξ” γιά χάρη μας… Ὅποιος θέλει νά προκόψει καί νά γίνει καλύτερος, πρέπει νά συμμετέχει ὅσο τό δυνατόν πιό συχνά στή θεία Λειτουργία, καί μάλιστα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Περί τῆς τελειώσεως τοῦ ἀνθρώπου.

Περί τῆς τελειώσεως τοῦ ἀνθρώπου. (Πατερικαί διδαχαί) 1 Ὁ ἅγιος Νικόδημος στό ἐρώτημα ἀπό τί ἐξαρτᾶται ἡ χριστιανική τελειότητα μᾶς λέγει «Τό μεγαλύτερο καί τελειότερο κατόρθωμα, πού ἠμπορεῖ νά εἰπῆ ἤ νά συλλογισθῆ ὁ ἄνθρωπος, εἶναι τό νά πλησιάση εἰς τόν Θεόν καί νά ἑνωθῆ μέ αὐτόν. Ἡ πνευματική ζωή καί τελειότης στέκεται εἰς τήν ἐπίγνωσιν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας (Πατερικαί διδαχαί)

ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος γράφει στήν  Πρός Σμυρναίους ἐπιστολή του γιά τήν σχέση Ἐπισκόπου καί Ἐκκλησίας:  «Ὅπου ἄν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τό πλῆθος ἔστω, ὥσπερ ὅπου ἄν ᾖ Ἰησοῦς Χριστός, ἐκεῖ ἡ καθολική Ἐκκλησία». Ὁ ἴδιος ἀποστολικός Πατέρας λέγει στήν Πρός Ἐφεσίους ἐπιστολή γιά τόν τρόπο, πού θά πρέπει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὁμιλοῦν γιά τήν ἱερωσύνη

ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΩΣΥΝΗ Α) Ἡ ἱερωσύνη εἶναι ἕνα θεοΐδρυτο Μυστήριο. Ὁ Ἁγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος στον Ἀπολογητικό Λόγο (ἤ Περί Ἱερωσύνης) Κεφ. 2.3 χαρακτηριστικά λέγει: «Ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις διέταξεν ὁ Θεός, τούς μέν ποιμαίνεσθαί τε καί ἄρχεσθαι, τούς δέ εἶναι ποιμένας καί διδασκάλους πρός τόν καταρτισμόν τῆς ἔκκλησίας.» «Ὁ Θεός…

Συνέχιση ανάγνωσης