Πῶς ἀκριβῶς ἔγινε ἡ ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος – Ὁσίου Γέροντος Πορφυρίου

Την Πεντηκοστή εξεχύθη η χάρις του Θεού όχι μόνο στους αποστόλους, αλλά και σ’ όλο τον κόσμο που βρισκόταν γύρω τους. Επηρέασε πιστούς και απίστους. Πώς το λένε οι Πράξεις; Ενώ ο Απόστολος Πέτρος μιλούσε τη δική του γλώσσα, η γλώσσα του μεταποιούνταν εκείνη την ώρα στο νου των ακροατών. Με τρόπο μυστικό το Άγιο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς.Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γιά τήν ἐπαγγελία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μέρος Τρίτο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ(:Ιω. 7,37-52 και 8,12)   Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Μέρος τρίτο: υπομνηματισμός των χωρίων Ιω. 7,45-52 και 8,12    «Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος(:Επειδή λοιπόν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς.Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος γιά τήν ἐπαγγελία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μέρος Πρῶτο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ(:Ιω. 7,37-52 και 8,12)   Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Μέρος πρώτο: υπομνηματισμός των χωρίων Ιω. 7,37-38      «Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς. Ἑρμηνεία τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἱερό Χρυσόστομο. Μέρος Δεύτερο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ(:Πράξ. 2,1-11) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αλλά ας δούμε από την αρχή τα λεχθέντα· «ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον(:γέμισε όλο το σπίτι)», λέει. Η πνοή έγινε όπως η κολυμπήθρα του ύδατος. Αυτή ήταν απόδειξη της αφθονίας και της σφοδρότητας. Πουθενά δεν έχει γίνει παρόμοιο στους προφήτες, αλλά τότε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς. Ἑρμηνεία τῆς Ἀποστολικῆς περικοπῆς ἀπό τόν Ἱερό Χρυσόστομο. Μέρος Πρῶτο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ(:Πράξ. 2,1-11) ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ «Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό (:το πρωί της ημέρας της Πεντηκοστής –καθώς ολοκληρωνόταν η ημέρα αυτή η οποία άρχισε από το απόγευμα της παραμονής της- όλοι οι πιστοί με μια καρδιά ήταν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κείμενα Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν Πεντηκοστὴ

 Ἀπολυτίκιον  Ἦχος πλ. δ’. Εὐλογητὸς εἶ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας, καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, καὶ δι’ αὐτῶν τὴν οἰκουμένην σαγηνεύσας, Φιλάνθρωπε, δόξα σοι. Λόγος μα΄ εις την Πεντηκοστή Άγίου Γρηγορίου του Θεολόγου Στήν ἁγία Πεντηκοστή Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου ———— Λόγος περὶ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ ἅγιοι Πατέρες γιά τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς

  ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ   Ὁ ἅγιος Φιλάρετος Μόσχας σὲ ὁμιλία του στὴν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς λέει: «Μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀνθρώπου, καί, μὴ ὄντας ὁ ἄνθρωπος σὲ θέση νὰ ἀντέξει τὸ ἄκτιστο φῶς, “ἐκρύβη ἀπὸ προσώπου Κυρίου τοῦ Θεοῦ” καὶ ὁ Θεὸς ἀποτραβήχτηκε ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ἀπὸ φόβο μήπως…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς (Ἰω.ζ 37-52 καί η 12), Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Μέρος Δεύτερο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ: (Ιω.ζ΄37-52 και η΄12) Eπιλεγμένα αποσπάσματα από τον υπομνηματισμό του αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής της Πεντηκοστής(ομιλία ΝΒ΄από το υπόμνημα του αγίου στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο) Μέρος Δεύτερο: υπομνηματισμός των χωρίων Ιω. ζ΄44-52 και η΄19 «Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς (Ἰω.ζ 37-52 καί η 12), Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Μέρος πρῶτο

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (Ιω.ζ΄37-52 και η΄12) Eπιλεγμένα αποσπάσματα από τον υπομνηματισμό του αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής της Πεντηκοστής (ομιλία ΝΑ΄από το υπόμνημα του αγίου στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο) Μέρος Πρώτο: υπομνηματισμός των χωρίων Ιω. ζ΄37-43 «Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό Ἅγιο Πνεῦμα, Πεντηκοστή. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης

Τό Ἅγιο Πνεῦμα, Πεντηκοστή. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 4-6-2017 (Σύναξη στό Ἀρχονταρίκι) Ἱ.Μ. Ἁγίας Τριάδος Ἐδέσσηςhttp://HristosPanagia3.blogspot.gr

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑρμηνεία εἰς τό κατά Ἰωάννην εὐαγγέλιον τῆς Κυριακῆς τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ιωάν. ζ’, 37 – 52, η’ 12) Τι γιόρταζαν την πεντηκοστή οι Εβραίοι; Τι γιορτάζουμε την Πεντηκοστή οι χριστιανοί; Ποια χαρίσματα έλαβαν εκ του αγίου Πνεύματος οι εις Χριστόν πιστεύσαντες; Ποια είναι “η εσχάτη ημέρα της μεγάλης εορτής”; Ποιο είναι το “ύδωρ το ζων”;

Συνέχιση ανάγνωσης

Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς – «Πνεῦμα εὐθές ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου»

 ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑ ΕΥΘΕΣ ΕΓΚΑΙΝΙΣΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΓΚΑΤΟΙΣ ΜΟΥ   Ευλογημένη και χαριτοφόρα η Αγία Πεντηκοστή. Η όγδοη Κυριακή από του Πάσχα σήμερα, η εορτή της Πεντηκοστής και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του αποστόλου Ιούδα και του Οσίου Παϊσίου του Μεγάλου. Μεγάλη και πανίερη η σημερινή αγία ημέρα και εορτή….

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς:Ἀπόστολος-Εὐαγγέλιο-Ὁμιλία γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου

  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Β´ 1 – 11 1 Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. 2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι· 3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, ἐκάθισέ τε ἐφ’…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς: Ὁμιλία περί παθῶν δεσποτείας (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ιωάν. ζ’ 37-52, η’ 12) Οι Φαρισαίοι μελετούσαν τις θείες γραφές και γνώριζαν τις προφητείες των προφητών για την έλευση του Μεσσία. Πώς λοιπόν ακούοντες τον Ιησούν Χριστόν κηρύττοντα, ότι αυτός είναι ο αποσταλμένος υπό του Θεού και βλέποντες την μεν ζωήν αυτού υπεραγία, τα δε θαύματα αυτού μεγάλα και πολλά, δεν επίστευσαν ότι αυτός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιατί γονατίζουμε 3 φορές στόν ἐσπερινό τῆς Πεντηκοστῆς. Οἱ ευχές τῆς γονυκλισίας

«Θεέ μου…Είμαι πεσμένος… Σήκωσέ με. Ανάστησέ με. Σώσε με!…» Κατά την «έσχατη» και «μεγάλη» και «σωτήρια» ημέρα της Πεντηκοστής, κατά την οποία μας αποκαλύφθηκε και προσκυνούμε και Δοξάζουμε το μέγα μυστήριο της Αγίας και Ομοουσίου και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου και Ασυγχύτου Τριάδας, του Ενός και Μοναδικού Θεού. του Πατρός και του Υιού και του Αγίου…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Στόν καθένα δίνεται ἡφανέρωση τοῦ Πνεύματος γιά κάποιο καλό».Α΄ Κορ. ιβ΄:7

  «Τό Ἅγιο Πνεῦμα σέ ἄλλον δίνει Χάρη στή γλώσσα, γιά νά ἀποκτήσει σοφία, ἄλλου τοῦ φωτίζει τό νοῦ νά προφητεύει, σέ ἄλλον δίνει δύναμη, νά διώχνει τούς δαίμονες, ἄλλον τόν σοφίζει νά ἑρμηνεύσει τίς θεῖες Γραφές.

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς: Ἀπόστολος -Εὐαγγέλιο-Ὁμιλία γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ι.Μ. ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ – ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΚΡΗΣ (1546 μ.Χ.)  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Β´ 1 – 11 1 Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν ἅπαντες ὁμοθυμαδὸν ἐπὶ τὸ αὐτό. 2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας, καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι· 3…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Θά παρακαλέσω τόν Πατέρα καί θά σᾶς στείλει Ἄλλο Παράκλητο». Ἰωάν. Ιδ΄: 16

  «Ἀνῆλθε ὁ Ἰησοῦς στούς οὐρανούς καί ἔστειλε στούς Ἀποστόλους ὅ,τι ὑποσχέθηκε. Διότι τούς εἶχε πεῖ: “Θά παρακαλέσω τόν Πατέρα καί θά σᾶς στείλει Ἄλλο Παράκλητο”.  Κάθονταν καί περίμεναν τήν παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύματος καί ὅταν ἔφτασε ἡ ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς” (Πράξ. β΄: 1), κατέβηκε ὁ Παράκλητος ἀπό τόν οὐρανό. Κατέβηκε ὁ φρουρός καί ἁγιοποιός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Σ’ ἕναν τακτικό ἀναγνώστη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού ρωτᾶ γιατί τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐμφανίσθηκε μέ τή μορφή πύρινης γλώσσας.Ἅγιος Νικόλαος ἐπίσκοπος Ἀχρίδος

Σ’ έναν τακτικό αναγνώστη της Αγίας Γραφής, που ρωτά γιατί το Άγιο Πνεύμα εμφανίσθηκε με τη μορφή πύρινης γλώσσας του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς από το βιβλίο του «Δρόμος δίχως Θεό δεν αντέχεται», Εκδ. Εν πλω, σ. 104 Όταν ο Κύριος βαπτίσθηκε στον Ιορδάνη το Άγιο Πνεύμα εμφανίσθηκε εν είδει περιστεράς. Εμφανίσθηκε όχι για να προσθέσει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιατί γονατίζουμε τρεῖς φορές στόν Ἐσπερινό τῆς Πεντηκοστῆς (Ἁγίου Πνεύματος); – Οἱ εὐχές τῆς γονυκλισίας

«Θεέ μου…Εἶμαι πεσμένος… Σήκωσέ με. Ἀνάστησέ με. Σῶσε με!…» Κατά την «έσχατη» και «μεγάλη» και «σωτήρια» ημέρα της Πεντηκοστής, κατά την οποία μας αποκαλύφθηκε και προσκυνούμε και δοξάζουμε το μέγα μυστήριο της Αγίας και Ομοουσίου και Ζωοποιού και Αδιαιρέτου και Ασυγχύτου Τριάδας, του Ενός και Μοναδικού Θεού. του Πατρός και του Υιού και του Αγίου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Πεντηκοστὴ

 Ὁμιλία τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἀρσενίου Κατερέλου Ὁ ἔσχατος σκοπός τῆς Ἐνανθρωπήσεως, ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, δέν ἦτο ἄλλος παρά ἡ ἐκ νέου ἀποστολή τῆς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τόν κόσμον, ἡ ὁποία ἐνέργειά Του, ὡς γνωστόν, εἶχε ἀρθῆ μετά τό προπατορικό ἁμάρτημα τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας. Διότι ὁ Παράδεισος εἰς τόν ὁποῖον…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνοιχτοὶ στὴν πνοὴ τοῦ Πνεύματος

Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς Ἐὰν οἱ ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποτελοῦν πνευματικὰ γεγονότα καὶ σταθμοὺς πνευματικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ, πόσο μᾶλλον ἡ ἀλήθεια αὐτὴ ἰσχύει γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Ὅταν μάλιστα συνειδητοποιοῦμε μέσω τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας ὅτι ἡ Σύναξις τῶν πιστῶν στὸ «Κυριακὸ Δεῖπνο», δὲν ἀποτελεῖ μιὰ πράξη ποὺ φέρει ἁπλῶς ἀναμνήσεις, ἀλλὰ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρωτοπρ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, Πνευματολογικές διαφορές Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί αἱρέσεως Παπισμοῦ

Ἐν Πειραιεῖ 6-6-2013 ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΠΑΠΙΣΜΟΥ Γράφει ο πρωτοπρεσβ. π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, ἐφημέριος Ἱ. Ν. Ἀγίας Παρασκευῆς Καλλιπόλεως Πειραιῶς «Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν καί Πνεύματος ἐπιδημίαν». Ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἑορτάζει σήμερα τήν ἐπιδημία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γιά ποιόν λόγο, ὅμως,  ἑορτάζουμε τό Ἅγιον Πνεῦμα; Ἡ αἵρεσις τῶν Πνευματομάχων…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ-Τό σημεῖο ποῦ ξεκινᾶ ἡ Ἀποστολική Διαδοχή καί Διδαχή

 Γράφει Ὁ Ἀρχ. Ἰωήλ Κωνστάνταρος Ἱεροκήρυκας – Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης.   Στὴ ζωὴ καὶ στὴ συνείδηση τῆς Ὀρθοδοξίας μας, ἡ Πεντηκοστὴ εἶναι μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες ἑορτές, ἀφοῦ αὐτὴ εἶναι ἡ Γενέθλιος ἡμέρα τῆς Ἐκκλησίας μας. Καὶ ὅπως ὅλα τὰ μεγάλα γεγονότα ποὺ ἔχουν καθοριστικὴ σημασία γιὰ τὸν ἄνθρωπο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐρμηνεία εἰς τάς πράξεις τῶν ἀποστόλων, τάς ἀναγινωσκομένας τήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς (Ἀρχιεπίσκοπος Ἀστραχάν καί Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

– Γιατί οι απόστολοι μαζεύτηκαν όλοι μαζί την πεντηκοστή ημέρα από την Ανάσταση του Κυρίου; – Γιατί ο ήχος που ακούστηκε ερχόταν από τον ουρανό; – Η πολυγλωττία ως ποινή εχώρισε τους ανθρώπους σε πολλά έθνη. Τώρα ως δώρο ενώνει πάντα τα έθνη εις ένα έθνος, το χριστιανικό, και εις μία εκκλησία την του Χριστού….

Συνέχιση ανάγνωσης

Εἰς τήν Πεντηκοστήν.Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

  Α´. Μεταβολήν τοῦ νοῦ. Β´. Μεταβολήν τῆς καρδίας. Γ´. Μεταβολήν τῆς γλώσσης.   Συλλογίσου ἀγαπητέ, πῶς τό Πανάγιον Πνεῦμα ὅταν κατέβη εἰς τό ὑπερῷον ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν, ὡσάν ἕνας σφοδρότατος ἄνεμος καί βροντή, ἐγέμισεν ὅλον τόν οἶκον, εἰς τόν ὁποῖον ἦσαν καθήμενοι οἱ θεῖοι Ἀπόστολοι καί ἐπροσηύχοντο· «καί ἐπλήρωσε τόν οἶκον, οὗ ἦσαν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή Πεντηκοστῆς 1981

   Τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἶναι ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, πίστις, πραότης, ἐγκράτεια, φόβος Θεοῦ, ὑπομονή, ταπείνωσις, ἀνεξικακία, ζῆλος, ἀγαθωσύνη, αὐταπάρνησις, θεῖος ἔρωτας. Νά τά μελετᾶμε συνέχεια αὐτά καί νά ἐξετάζουμε τόν ἑαυτό μας, ἄν τά ἔχουμε. Νά διακρίνουμε, τί εἶναι τοῦ Θεοῦ καί τί τοῦ διαβόλου· καί ἐκεῖνα πού εἶναι τοῦ διαβόλου νά τά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιατί τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐμφανίσθηκε μέ τή μορφή πύρινης γλώσσας (Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος)

  Όταν ο Κύριος βαπτίσθηκε στον Ιορδάνη το Αγιο Πνεύμα εμφανίσθηκε εν είδει περιστεράς. Εμφανίσθηκε όχι για να προσθέσει κάτι στον Χριστό, αλλά συμβολικά, έτσι ώστε να δείξει αυτό που υπάρχει μέσα στον Χριστό: την ακακία, την καθαρότητα και την ταπεινότητα. Αυτό συμβολίζει το περιστέρι. Όταν οι απόστολοι συγκεντρώθηκαν την πεντηκοστή ημέρα από την ήμερα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς

  Ὁ Μέγας Σύμμαχος. Λόγος εἰς τόν Ἀπόστολον τῆς Κυριακής τῆς Πεντηκοστῆς. (†) ἐπίσκοπος Γεώργιος Παυλίδης Μητροπολίτης Νικαίας Λόγος εις την Πεντηκοστήν. Λέοντος του σοφού Βασιλέως Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου, ερμηνεία εις τους κανόνας της Πεντηκοστής. Ὁμιλίαι (3) π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου στήν Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆ Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς. Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Ἡ πηγή….

Συνέχιση ανάγνωσης