Γέρων Γρηγόριος: «Θά δοῦμε ἀνθρώπους πνευματικούς νά πλανῶνται, νά πέφτουν. Μή μᾶς σκανδαλίζει αὐτό τό πρᾶγμα»

«Ὁμιλίες Γέροντος Γρηγορίου – Β’», (2021) Μεταμόρφωσις Χαλκιδικῆς: Ἱερὸν ἡσυχαστήριον «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος».   Ὅταν ὅμως θέλει νά ζήσει κανείς, ὁπωσδήποτε θά ἀγωνιστεῖ καί θά ἐνδιαφερθεῖ γιά τήν ψυχή του, γιά τήν ἄλλη ζωή θά ἐνδιαφερθεῖ. Θά σκεφτεῖ τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, θά σκεφτεῖ τί τοῦ προσφέρει ὁ Θεός, τί πρέπει νά κάνει αὐτός…

Συνέχιση ανάγνωσης

Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ· πανταχοῦ βλέπετε.

Πρὸς δὲ τους Aιρετικοίς καὶ τέκνα τοῦ πονηροῦ διαβόλου, καθώς φησιν ὁ θεολόγος· Φανερά ἐστι τὰ τέκνα τοῦ διαβόλου. Δεῖ οὖν πρῶτον περὶ τούτων ἀσχοληθῆναι, καὶ τότε περὶ τῆς συντελείας λαλῆσαι. Ἐπεὶ οὖν εἰς ἡμᾶς τὰ τέλη τῶν αἰώνων ἔφθασεν, ὡς λέγει ὁ Ἀπόστολος, καὶ ἀνέστησαν οἱ χαλεποὶ καιροὶ, καὶ ἡ ἀνομία ἐπληθύνθη, καὶ ἡ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ οἴηση ὁδηγεῖ στήν πλάνη (Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ)

Η οίηση (κενοδοξία) είναι η βάση όπου στηρίζονται η πλάνη και η απώλεια. Αυτή ήταν η αιτία για την οποία έπαθαν μεγάλη συμφορά οι δύο έγκλειστοι όσιοι Ισαάκιος και Νικήτας της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Ο δαίμονας εμφανίστηκε στον πρώτο με τη μορφή του Χριστού και στον δεύτερο με τη μορφή αγγέλου. Πόσο αληθινά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ συγκλονιστική ἱστορία τοῦ ἀφθάρτου σκηνώματος καί τῆς μυρόβλησης τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Δημητρίου πού ἀνέδειξε περίτρανα στόν 20ο αἰῶνα τήν ἀλήθεια τῆς ὀρθοδοξίας καί τήν πλάνη τῶν παπικῶν

Η ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΦΘΑΡΤΟΥ ΣΚΗΝΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΥΡΟΒΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΕ ΠΕΡΙΤΡΑΝΑ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ. – ΜΕΡΟΣ Α΄ 1) Το άφθαρτο σκήνωμα του Μυροβλύτη Αγίου Δημητρίου κλάπηκε κρυφά από τους Σταυροφόρους στις αρχές του 13ου αιώνα ή από τους Νορμανδούς λίγο νωρίτερα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Αὐτή ἦταν ἡ ἀπάντηση τῆς ”Παναγίας”…

Ήταν ένας Αγιορείτης Γέροντας που πήγε στην Αθήνα. Το έμαθαν ότι στο τάδε σπίτι είναι ένας σεβάσμιος Γέροντας από το Άγιο Όρος και προσήλθε πολύς κόσμος να εξομολογηθεί. Πήγε ταυτόχρονα και μία, που ”έβλεπε” την Παναγία και έγραφε αυτά που της έλεγε. Όταν ήρθε η σειρά της, την ρώτησε ο Γέροντας: – Έχεις παιδί μου…

Συνέχιση ανάγνωσης

Mέχρι νὰ ἔρθῃ ἡ ἡμέρα ἐκείνη, προσέξτε· «εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς…»

Mέχρι νὰ ἔρθῃ ἡ ἡμέρα ἐκείνη, λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, προσέξτε· «εἰς τὸ μὴ ταχέως σαλευθῆναι ὑμᾶς…» (B΄ Θεσ. 2, 2). Nὰ μὴ σαλευθῇ κανείς. Τί σημαίνει αὐτό; Θυμᾶστε τὸν Πέτρο; Εἶπε ὁ Xριστός· Ἀπόψε θὰ μ᾿ ἐγκαταλείψετε, θὰ μ᾿ ἀφήσετε ὅλοι. Ὄχι, εἶπε ὁ Πέτρος, ἐγὼ δὲν σ᾿ ἐγκαταλείπω (Ματθ. 26,30-35). Πέτρο, λέει ὁ…

Συνέχιση ανάγνωσης

“Ἄν ὁ τόπος τῆς καρδιᾶς γίνει καθαρός καί ἀμόλυντος τά θεῖα χαρίσματα τοῦ Κυρίου ἔρχονται μόνα τους”.

      Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσανίνωφ “Η  πλάνη έχει διάφορες μορφές και κάθε μορφή διάφορες βαθμίδες. Τις πιο πολλές φορές η πλάνη είναι καλυμμένη. Λίγες φορές είναι φανερή. Συχνά φέρνει τον άνθρωπο σε κατάσταση τέτοιας συγχύσεως που φτάνει να γίνεται γελοίος και αξιολύπητος. Όχι σπάνια τον οδηγεί στην …. τελειωτική ψυχική καταστροφή. Η πλάνη δυστυχώς γίνεται αντιληπτή…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἄμα πιστέψεις, ὅτι θά γίνει ἔτσι…Θά γίνει; Μέ ποιανοῦ τήν βοήθεια;».

   Αμαρτάνει κανείς, και μόνον όταν ακούει όσα λένε οι πλανεμένοι. Είναι μερικοί που λένε: «Άμα πιστέψεις ότι θα γίνει έτσι, θα γίνει».

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὁ πλανεμένος ἀσκητής»

Παπαχαράλαμπος Διονυσιάτης Ἀλλά γιά νά καταλάβουμε μέ πόσην τέχνη μετασχηματίζεται, κατά τήν Γραφήν, ὁ διάβολος σέ ἄγγελον φωτός, ἀναφέρω καί τό ἀκόλουθο: Ὅταν ἐγκαταβιώσαμε στό Μπουραζέρι, ἕνας γείτονας ἀσκητής μᾶς ἐπισκέφθηκε. Ἀφοῦ ἀναπαύθηκε πολύ, καθώς ἔλεγε, μέ τό πρόγραμμα τοῦ κελλιοῦ μας, ἐξομολογήθηκε στόν Γέροντα. Στή συνέχεια μπῆκε στό ἴδιο πρόγραμμα τῆς ἀγρυπνίας στό κελλάκι του….

Συνέχιση ανάγνωσης

«Πρόσεχε μή σέ ἐξαπατήσει ὁ πονηρός μέ καμία ὁπτασία, ὅταν πηγαίνεις γιά προσευχή. Nά παρακαλεῖς τόν Θεό νά σέ φωτίσει καί νά διώξει τόν πλάνο ἀπό σένα. Διότι ἐφόσον ἐσύ θά κάμεις μέ θέρμη προσευχή δέν θά παραμείνουν τά σκυλιά…”

 Η πλάνη είναι η εξαπάτηση, η παραπλάνηση, η αστοχία στα πνευματικά.  Είναι όπλο του εχθρού της ψυχής, και έχει διάφορες μορφές, όπως η πλάνη της αμαρτίας, η πλάνη στα δογματικά, η πλάνη στις πνευματικές εμπειρίες κ.α.  Στο παρόν άρθρο, θα ασχοληθούμε περιληπτικά με την πλάνη στις πνευματικές εμπειρίες. Και θα ασχοληθούμε με αυτήν την συγκεκριμένη μορφή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ: “Ὁ καθένας, πού δεν ἔχει συντετριμμένο πνεῦμα, πού ἀναγνωρίζει ὁποιαδήποτε ἀξία στόν ἑαυτό του, πού δέν τηρεῖ τή διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας εἶναι σέ κατάσταση πλάνης”.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της πλάνης Ο εχθρός, μπορεί να επιχειρήσει να πλανήσει με πολλούς τρόπους. Είτε με το να δώσει “υψηλές’’ καταστάσεις χωρίς να έχει προηγηθεί η κάθαρση είτε “εξυψωτικά’’ συναισθήματα. Ο π¯ Σεραφείμ Ρόουζ στο βιβλίο του ‘’Η Ορθοδοξία και η θρησκεία του μέλλοντος’’, αναφέρει με βάση τα συγγράμματα του Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ: «Υπάρχουν δυο βασικές μορφές πλάνης. Η πρώτη και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἄγνοια καί Πλάνη (Διδασκαλία ἀπό τήν Φιλοκαλία)

    α. Αίτια της αγνοίας Αιτία είναι το ταπεινό και γήινο φρόνημα του ανθρώπου, η βοσκηματώδης ζωή όπως θα μας έλεγε ο Μ. Βασίλειος. Έτσι ο νους δεν μπορεί να αντιληφθεί τις θεϊκές πραγματικότητες και καταστάσεις. Έτσι η άγνοια είναι καρπός της αμαρτίας, της πτώσεως του ανθρώπου και της υποδουλώσεώς του στο θέλημα του,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πειρασμοί.Ὄνειρα καί πλάνη-Ἡ πειρασμική θλίψη

«ΠEIΡΑΣΜΟΙ» Ἀπό τό βιβλίο «ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου Ὄνειρα καί πλάνη «Στό γράμμα πού μοῦ στείλατε τήν Μ. Τεσσαρακοστή, μέ ρωτᾶτε ἄν μποροῦμε νά πιστεύουμε στά ὄνειρα. Καλύτερα νά μήν πιστεύουμε. Ἐάν ὁ ἐχθρός στόν ξύπνιο φέρνει πολλές ἀνόητες καί ἐπιβλαβεῖς φαντασίες, πόσο μᾶλλον στόν κοιμισμένο. Μιά ἄσχημη σκέψι εἶναι ἕνα ἐχθρικό βέλος….

Συνέχιση ανάγνωσης

Γέρων Ἰωσήφ ὁ ἡσυχαστής: Περί Πλάνης

  Διερωτάται κανείς, όταν με αυτού του είδους τα θέματα πρόκειται να ασχοληθεί, πώς θα τα βγάλει πέρα, ή τι είδους συμπεράσματα θα επισημάνει, αφού πρόκειται να πλησίαση στην άβυσσον των βαθέων και σκοτεινών νοημάτων του σατανά, οπού ο γνόφος των ακατονόμαστων του δόλων και πονηριών. Στο βιβλίον του Ιώβ σκιαγραφείται η εικόνα αυτού του…

Συνέχιση ανάγνωσης

Εὐχή καί πλάνη, μέρος γ’

  ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗ μέρος γ΄ Προϋποθέσεις λοιπόν τῆς ἀπλανοῦς νοερᾶς Εὐχῆς εἶναι: Ἡ ἀπενεργοποίησις τῶν παθῶν, ἡ ἐξάλειψίς τους, ἡ ἀπάθεια ὁ καλός καί διακριτικός Πνευματικός πατέρας. Βέβαια, οἱ ἐργάτες τῆς Νοερᾶς ἀθλήσεως τοῦ Ὀνόματος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποκτοῦν ἀπλανῆ τήν πνευματική αἴσθησι τῶν ἐνεργουμένων θαυμαστῶν καί θεϊκῶν σημείων μέσα στήν καρδιά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πότε ἕνα ὅραμα ἔχει Θεία προέλευση

“Γιά νά εἶναι κάποιος βέβαιος ὅτι ἕνα ὅραμα πού εἶδε ἔχει θεία προέλευση, πρέπει νά ἔχει ὑπ᾿ ὄψιν του τί ἐπ᾿ αὐτοῦ διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία. Κατ᾿ αὐτήν, ἡ πραγματική ὅρασις δέν δύναται νά προκληθῆ. Ἡ ὅρασις εἶναι χάρισμα μόνον ἐκ Θεοῦ καί δέν ἀποτελεῖ ὁπωσδήποτε σημεῖον ἤ συστατικόν ἁγιότητος. Σκοπόν δέ ἔχει νά καταστήση…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ψευδόχριστοι καὶ ψευδομεσσίαι ἀπὸ τὸ 1000 μ.Χ μέχρι σήμερα. Πρωτ. Βασίλειος Γεωργόπουλος

Ψευδόχριστοι καὶ ψευδομεσσίαι ἀπὸ τὸ 1000 μ.Χ μέχρι σήμερα Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ  Ὁ εὐαγγελικός λόγος εἶναι σαφής. Καί ἀκριβής. Καί διαχρονικά ἐπίκαιρος. Διαβάζουμε στό ἱερό εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ: «βλέπετε μή πλανηθῆτε· πολλοί γάρ ἐλεύσονται ἐπί τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι καί ὁ καιρός ἤγγικε· μή οὖν πορευθῆτε ὀπίσω…

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιά τό ὅτι ἡ πλάνη ὀφείλεται σέ ἀμέλεια

Αλλά γιατί να πλανηθεί ο πρώτος άνθρωπος; Γιατί με την πρώτη δοκιμασία που ήρθε ηττήθηκε αμέσως το ηθικό του αυτεξούσιο; Μήπως δεν ήταν αρκετά ισχυρός για να αντισταθεί και να υπομείνει την δοκιμασία; Όχι βέβαια! Διότι ο Θεός ουδέποτε παραχωρεί να πειρασθεί ο άνθρωπος παραπάνω από τη δύναμή του. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν επιτρέπει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὄχι «ἀποτείχιση» ἀλλά ἀπομόνωση τῶν οἰκουμενιστῶν ἱεραρχῶν.

ΟΧΙ «ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ» ΑΛΛΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ…  ΟΧΙ «ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ» ΑΛΛΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ Προβληματισμὸς ἑνὸς Ὀρθοδόξου Κύριε Διευθυντά, Θὰ μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ καταθέσω κάποιες σκέψεις μου, καρπὸ τῆς ἀγωνίας μου γιὰ τὴν πορεία τῶν ἐκκλησιαστικῶν μας πραγμάτων, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι θὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὸν δικό μου προβληματισμὸ καὶ ἄλλοι ἀδελφοί μας, ἀναγνῶστες τῆς ἔγκριτης…

Συνέχιση ανάγνωσης