Ψεύτικη ταπεινοφροσύνη

Ὅποιος λέγει ὅτι ὀσφράνθηκε καλά τήν εὐωδία ἑνός τέτοιου μύρου (δηλ. τῆς ταπεινοφροσύνης) καί συγχρόνως ὅταν ἀκούει ἐπαίνους συγκινεῖται κάπως ἡ καρδιά του ἤ βλέπει ὅτι δονεῖται ἀπό τήν δύναμη τῶν ἐπαινετικῶν λόγων, αὐτός ἄς μήν ἀπατᾶται, ἔχει πλανηθεῖ».   (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναῒτης)   Πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅτι Σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία……Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

  ΟΤΙ ΣΟΥ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ……..ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΟΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ ΟΤΙ ΣΟΥ ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ…….. Οι ήλιοι και τ’ άστρα είναι οι πολίτες της βασιλείας Σου, Πατέρα μας. Συναρίθμησε και μάς σ’ αυτόν τον ένδοξο στρατό Σου! Ο πλανήτης μας είναι μικρός, σκοτεινός, αλλά είναι έργο των χειρών Σου, έμπνευσή Σου, καλλιτέχνημά Σου. Από τα αριστοτεχνικά χέρια…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὑπάρχουν τρεῖς δυνατοί γίγαντες

Ὑπάρχουν τρεῖς δυνατοί καί ἰσχυροί γίγαντες, πάνω στούς ὁποίους στηρίζεται ὅλη ἡ ἐχθρική δύναμη τοῦ νοητοῦ Ὀλοφέρνη (διαβόλου)· αὐτοί ὅταν πέσουν κάτω καί νεκρωθοῦν, εὔκολα θά ἐξασθενήσει ὅλη ἡ δύναμη τῶν πονηρῶν πνευμάτων. Αὐτοί οἱ τρεῖς γίγαντες εἶναι ἡ ἄγνοια, μητέρα ὅλων τῶν κακῶν, ἡ λησμοσύνη, ἀδελφή, βοηθός καί συνεργάτης τῆς ἄγνοιας, καί ἡ ραθυμία,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Μέγας Βασίλειος μιλάει γιά τά δάνεια

Ο Μέγας Βασίλειος μιλάει για τα δάνεια! Δεν προξενεί καμία ντροπή η φτώχεια. Γιατί λοιπόν να προσθέτουμε στους εαυτούς μας τους ονειδισμούς εξαιτίας του χρέους; Κανείς δεν θεραπεύει τραύματα με τραύμα, ούτε γιατρεύει το κακό με το κακό, ούτε επανορθώνει τη φτώχεια με τους τόκους. Πλούσιος είσαι; Μη δανείζεσαι. Φτωχός είσαι; Μη δανείζεσαι. Γιατί, αν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ εὐχή πού ἐκφωνεῖ ὁ ἱερέας γιά τούς πιστούς μετά τήν Μετάληψη_14η Σύναξη_mp3

Π. Σάββας 2013-03-14_Ἡ εὐχή πού ἐκφωνεῖ ὁ ἱερέας γιά τούς πιστούς μετά τήν Μετάληψη_Σύναξη_IΔ΄_mp3 Ὁμιλία τοῦ π. Σάββα στίς 14-03-2013 (Συνάξεις Κυκλαρχισσῶν). Γιά νά κατεβάσετε καί νά ἀποθηκεύσετε τήν ὁμιλία πατῆστε ἐδῶ (δεξί κλίκ, ‘Ἀποθήκευση προορισμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Interntet Explorer ἤ Ἀποθήκευση δεσμοῦ ὡς, ἄν ἔχετε Mozilla.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἀλήθεια καί τό πνεῦμα

«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ» Ἀπό τό βιβλίο «ΑΣΚΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσανίνωφ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Μήν πλανιέσαι ἀπό τήν ἔπαρση καί τή διδασκαλία ἐκείνων πού πλανήθηκαν ἀπό τήν οἴηση καί, περιφρονώντας τήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας καί τίς θεῖες ἀποκαλύψεις, ἰσχυρίζονται πώς ἡ ἀλήθεια μπορεῖ νά μιλήσει μέσα σου χωρίς τούς φθόγγους τοῦ λόγου καί νά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Χριστιανική καρδιά

-Πολλές φορές είχα την σκέψη να σε ερωτήσω: Πώς δεν το καταλαβαίνεις; Πώς δεν με έρωτας; Τι είναι αυτό, πού σε καταβάλλει; Τι είναι αυτό, πού σε λυπεί; Τι είναι αυτό, πού σε κάνει να φαίνεσαι, σαν να τα έχεις χαμένα; -Πάντοτε ένα: Η μη χριστιανική καρδιά. Η κακή καρδιά. Ή καρδιά πού δεν θέλει…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσοι ἐπιζητοῦμε τήν ταπεινοφροσύνη…

Ὅσοι ἐπιζητοῦμε τήν ταπεινοφροσύνη ἄς μήν παύουμε νά ἐξετάζουμε καί νά ἀνακρίνουμε τούς ἑαυτούς μας. Καί ὅταν αἰσθανόμεθα μέ τήν  καρδιά μας ἀνώτερον σέ ὅλα τόν πλησίον, τότε εἶναι κοντά μας τό ἔλεος, (δηλαδή τό ἐκ Θεοῦ δῶρο τῆς ταπεινοφροσύνης)».    (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναῒτης) Πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιά νά ἔχει καρπό καί ἀποτέλεσμα ἡ προσευχή…

Γιά νά ἔχει καρπό καί ἀποτέλεσμα ἡ προσευχή, πρέπει νά πηγαίνει μπροστά της ἡ προσοχή. Αὐτή θά καταδιώκει τούς νοητούς ἐχθρούς  καί  θ’  ἀντιστέκεται στήν ἁμαρτία καί στούς κακούς  λογισμούς πού πολιορκοῦν τήν ψυχή. Τήν προσοχή  θ’ ἀκολουθεῖ  ἡ  προσευχή,  ἡ ὁποία θά  θανατώνει ἀμέσως  καί θ’ ἀφανίζει ὅλους τούς πονηρούς λογισμούς, πού ἐξουδετέρωσε πρωτήτερα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Προτιμῶ περισσότερο νά πάσχω ὑπέρ Χριστοῦ, παρά νά τιμῶμαι ἀπό Αὐτόν

Δέν τιμάω τά χέρια τοῦ Παύλου    τόσο ἐπειδή ἀνέστησαν τόν χωλό στά Λύστρα, ὅσο γιατί δέθηκαν μέ δεσμά γιά τόν Χριστό. Δέν μακαρίζω τόν Παῦλο τόσο, ἐπειδή ἡρπάγη στόν παράδεισο ἤ ἐπειδή ἄκουσε ἄρρητα ρήματα, ὅσο γιατί μπῆκε στήν φυλακή γιά τόν Χριστό.  Προτιμῶ περισσότερο νά πάσχω ὑπέρ Χριστοῦ, παρά νά τιμῶμαι ἀπό Αὐτόν (μέ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ὑποκριτής κατά τόν Μέγα Βασίλειο

 «Υποκριτής είναι εκείνος που υποδύεται ξένο πρόσωπο στο θέατρο. Ενώ είναι δούλος, πολλές φορές υποδύεται το πρόσωπο του Κυρίου, και ενώ είναι κοινός πολίτης, υποδύεται το πρόσωπο του Βασιλιά. Έτσι και η ζωή αυτή. Οι πιο πολλοί παίζουν θέατρο, σαν να παίζουν στη σκηνή της δικής τους ζωής, έχοντας άλλα στην καρδιά και επιδεικνύοντας άλλα φανερά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Προκοπή ψυχῆς σημαίνει προκοπή στήν ταπείνωση

Προκοπή ψυχῆς σημαίνει προκοπή στήν ταπείνωση·  ἡ ἔλλειψη προκοπῆς καί ἡ ἀτίμωση προέρχονται ἀπό τήν ὑπερηφάνεια. Καλή γνώση τῆς θεοσέβειας σημαίνει καλή γνώση τῆς ταπεινώσεως καί τῆς πραότητος. Ἡ ταπείνωση εἶναι μίμηση τοῦ Χριστοῦ, ἡ ἀλαζονεία καί τό θράσος καί ἡ ἀναίδεια εἶναι μίμηση τοῦ διαβόλου».  (Μέγας Βασίλειος) Πηγή:ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖο

Συνέχιση ανάγνωσης

Γιατί παραχωρεῖ ὁ Θεός στό διάβολο νά μᾶς πολεμᾶ;

Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής απαριθμεί πέντε αιτίες για τις οποίες παραχωρεί ο Θεός τη δυνατότητα στον διάβολο να πολεμά τους ανθρώπους: Πρώτη αιτία, είναι για να μάθουμε να διακρίνουμε την αρετήν από την κακίαν μέσα από την εμπειρία αυτού του πολέμου. Δεύτερη αιτία, είναι για να «εξαναγκαστούμε» τρόπον τινά, να προσκολληθούμε με βεβαιότητα και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀνθρώπινη Φύση: αὐτό τό Ἐκκρεμές!

«Τρία αδέλφια, ο Παύλος, ο Παυσίριος και ο Θεοδοτίων ζούσαν στην περιοχή του Σουέζ, της Αιγύπτου (290 μ.Χ. ) . Οι δύο πρώτοι έγιναν Μοναχοί και ο τρίτος …ληστής. Ο ειδωλολάτρης Άρχων της Αιγύπτου Αρειανός συνέλαβε τους δύο χριστιανούς . Ο Παύλος τότε ήταν 37 ετών και ο Παυσίριος 25. Ο Θεοδοτίων έμαθε την σύλληψη…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό παράδειγμα τοῦ Χριστοῦ

Του Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης Σαν πολύτιμη πνευματική κληρονομιά άφησε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία Του τη διδασκαλία, τα θαύματα και, προ παντός, το παράδειγμά Του. Ότι δίδαξε, το εφήρμοσε πρώτος στην επίγεια ζωή Του. Ότι προείπε για την Εκκλησία Του, εκπληρώθηκε πρώτα στον εαυτό Του. Δίδαξε την αγάπη προς τους εχθρούς, και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τί κακά κάνουν οἱ Χριστιανοί στίς ἀπόκριες (Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης)

  Ποιός μπορεί να διηγηθή τις αταξίες, που κάνουν οι Χριστιανοί κατά την περίοδο των Αποκρέων, και μάλιστα στα νησιά; Στ’ αλήθεια, θα μπορούσε να πη κανείς, ότι τότε οι Χριστιανοί δαιμονίζονται όλοι, διότι χορεύουν, παίζουν, τραγουδούν ασυνείδητα, μέχρι και αυτοί οι πλέον γέροντες. Και, όποιος δεν χορέψει ή δεν τραγουδήσει, θεωρείται τρελλός, διότι οι άνδρες φορούν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς:Μάθετε στά παιδιά σας νά προσεύχονται καί μετά νά ὁμιλοῦν ξένες γλῶσσες καί πιάνο!

  Απάντηση: Σε κάποια θλιμμένη μητέρα, για τα “κακά” παιδιά. Παραπονείστε, αλίμονο, για τα ίδια σας τα παιδιά! Εκτός από το σχολείο τους, πληρώνατε ιδιαίτερους δασκάλους για να τα διδάξουν να παίζουν πιάνο και να μιλούν γαλλικά. Και τώρα σας έχουν πάρει το κεφάλι με το πιάνο. Και όταν μεταξύ τους μιλάν τα γαλλικά, κοροϊδεύουν….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ἰατρός:Τά λόγια μας εἶναι ἀκάθαρτα ὄχι τά φαγητά!

Άγιος Λουκάς ο Ιατρός (1921) «Ουδέν εστιν έξωθεν του ανθρώπου εισπορευόμενον εις αυτόν ο δύναται αυτόν κοινώσαι, αλλά τα εκπορευόμενα εστί τα κοινούντα τον άνθρωπον» (Μρ. 7, 15).  Αυτά τα λόγια του Χριστού οι άνθρωποι που δεν θέλουν να νηστεύουν τα ερμηνεύουν με τον δικό τους τρόπο. Λένε πως δεν υπάρχουν φαγητά ακάθαρτα, γι’ αυτό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἑπομένως κανένας δέν μπορεῖ νά πεῖ: «Δέν μπορῶ νά κάνω ἐλεημοσύνη.» Ὁ καθένας μπορεῖ, ἀνάλογα μέ τίς δυνατότητες καί τήν κατάσταση στήν ὁποία βρίσκεται.

Το δόσιμο δεν μετριέται με το χρήμα Κανένας δεν μπορεί να πει: «Είμαι φτωχός και με τί να κάνω ελεημοσύνη;». Γιατί, καί αν ακόμα δεν μπορείς να δώσεις τόσα όσα εκείνοι οι πλούσιοι πού έβαζαν τις δωρεές τους στο θησαυροφυλάκιο του ναού, τότε δώσε δύο λεπτά σαν εκείνη τη χήρα τη φτωχή, καί τα δέχεται…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὅσιος Ἄνθιμος τῆς Χίου, Λόγος περί ἀγάπης τοῦ Θεοῦ

 Η αγαθότης του Θεού, αδελφές, είναι τόσον πλουσία εις χάριτας, ώστε γυρεύει αιτία να ελεήση τον άνθρωπον. Η χάρις του Θεού είναι έτοιμη κάθε στιγμή να κάμη αντανάκλαση μέσα στην καρδία του ανθρώπου και να του δώσει μόρφωση, να του δώσει χάρη και έλεος, θέλει όμως να της δoθή αφορμή. Λέγουν ότι ο βασιλεύς Ναπολέων…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀπληστία, τσιγγουνιά καί ἐλεημοσύνη

   Ο στάρετς αγωνιζόταν επίμονα κατά της τσιγγουνιάς και της απληστίας, της ασυμπάθειας προς το πλησίον, για την άκαρπη συσσώρευση του πλούτου. Έλεγε ότι τέτοιοι άνθρωποι , που ζουν μόνο για τη δική τους ικανοποίηση, που δεν θέλουν να σκέφτονται τους φτωχούς αδελφούς τους, είναι όμοιοι με τον άπληστο πλούσιο του Ευαγγελίου. Ο στάρετς καλούσε…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πῶς οἱ ἅγιοι ἀκοῦνε τίς προσευχές μας.

  ΠΟΛΥ χαίρομαι που σου άρεσαν όσα σου έγραψα για τον αιθέρα. Δέξου πως υπάρχει και κράτα τον αδιάλειπτα στο νου σου, Θα δεις πόσο θα σε βοηθήσει αυτό. Εξηγεί τόσα πράγματα, δίνει τόση παρηγοριά! Ίσως έχεις ακούσει κάποιους να ρωτάνε: “Πώς ακούνε οι άγιοι τις προσευχές μας;”. Ίσως κι εσύ η ίδια να έχεις…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς:Ὁ Κύριος ἀναζητᾶ κτίστες, ὄχι καταστροφεῖς!

  Σ’ αυτά τα λόγια συμπυκνώνονται όλες οι προσπάθειες που πρέπει να καταβάλλουμε εδώ στη γη, στη χοϊκή γη και με το χοϊκό, φυσικό σώμα μας. Τί νόημα πρέπει να έχει ο μόχθος μας, που ν’ αποσκοπεί; Στην απόκτηση δύο συνηθειών: πρώτον, ν’ αποφεύγουμε το κακό και δεύτερον, να κάνουμε το καλό. Σχετικά με το…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἐλεημοσύνη…Δίνεις λίγα καί δέχεσαι πολλά

Πρέπει να είμαστε γενναιόδωροι κατά την ελεημοσύνη, ώστε, δίνοντας λίγα, να αξιωθούμε να λάβουμε πολλά. Διότι, πες μου, πού υπάρχει ισότητα, όταν δίνεις ένα νόμισμα και δέχεσαι την συγχώρεση των αμαρτημάτων; Όταν τρέφεις εκείνον, που πεινάει και αξιώνεσαι παρρησία την φοβερή εκείνη ημέρα και ακούς τους λόγους εκείνους που σε κάνουν άξιο της βασιλείας· «Πείνασα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀποφθέγματα ἁγίων καί γερόντων

  Ό ευεργετημένος πρέπει νά θυμάται τό καλό πού τού έκαναν, ο ευεργέτης όμως καθόλου. Γρηγόριος Θεολόγος   Κύριε, έλέησέ με, γιάτρεψε τήν ψυχή μου πού είναι βαρειά τραυματισμένη, διότι αμάρτησα σέ Σένα. Μέγας Βασίλειος   Ό αυτάρκης, επειδή δέν έχει ανάγκη άπό τίποτε, είναι πλησιέστερα άπό τούς άλλους στό Θεό. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως

Συνέχιση ανάγνωσης

Ποῦ ὁδηγεῖ ὁ χωρισμός τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἡ αὐθαίρετη καί κακόβουλη ἐρμηνεία τῆς Καινῆς Διαθήκης.

   Στην πραγματικότητα , η αντίθεση στο Ευαγγέλιο της Εκκλησίας και η υποκατάσταση της Εκκλησίας με κάποια ακαθόριστη κατανόηση του Χριστιανισμού έχει πάρα πολλά οικτρά αποτελέσματα. Η χριστιανική ζωή στερεύει. Μοιάζει σαν μια ακόμη παραπανίσια διδασκαλία μέσα στην ατέλειωτη σειρά των διδασκαλιών , παλαιών και νέων, και, εκτός αυτού, μια διδασκαλία πάρα πολύ αόριστη. Διότι…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἀπό τήν Πατερική σοφία περί ἁμαρτίας καί μετανοίας

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΣΟΦΙΑ  Οι διάφοροι πειρασμοί μάς παραχωρούνται για να ταπεινωθούμε, και αφού συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας με την εξομολόγηση να αποκτήσουμε χαριτωμένη όψη.  (Ισαάκ ο Σύρος) Μετάνοια είναι να μην ξαναπέφτουμε στα ίδια λάθη.  (Ιωάννης ο Χρυσόστομος) Είδα άνθρωπο που φανερά αμάρτησε, αλλά μυστικά μετανόησε. Και αυτόν που εγώ τον κατέκρινα ως ανήθικο,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ εἰκόνα τοῦ δικαίου ἀνθρώπου.Ἅγιος Νεκτάριος

  Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ.   Η εικόνα του δίκαιου είναι γεμάτη χάρη! Όλες μαζί οι αρετές ήρθαν και του ζωγράφισαν τον χαρακτήρα «γιατί στη δικαιοσύνη υπάρχουν όλες οι αρετές μαζί». Σπέρνει δικαιοσύνη και ευχαριστιέται με τούς καρπούς της. Ο Κύριος εισακούει την προσευχή του.Ο δίκαιος θα ανθίσει σαν τον φοίνικα και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ αἰτία τῆς ἀποτυχίας ἑνός ἀνθρώπου στόν πνευματικό του σκοπό εἶναι ἡ ἀμέλεια

 Η αιτία της αποτυχίας ενός ανθρώπου στον πνευματικό του σκοπό είναι η αμέλεια. Η αμέλεια μας επιβουλεύεται. Μοιάζει με ανομβρία από την oποία δεν φυτρώνει τίποτα. Ζημιώνει τους πάντες, Εμποδίζει εκείνους που θέλουν να ξεκινήσουν τον πνευματικό αγώνα. Σταματάει όσους προχώρησαν.Εκείνους που αγνοούν δεν τους αφήνει να μάθουν και εκείνους που πλανήθηκαν τους εμποδίζει να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ θυμός δέν συμφέρει

  Ο ΘΥΜΟΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι το να αμύνεται κανείς δεν είναι άδικο, αλλά πρέπει και συ να συμφωνήσεις ότι δεν είναι και φιλοσοφημένο. Αυτό που λες θα ήταν λογικό, αν ήταν εύκολο και χωρίς πολλές περιπλοκές. Αν όμως, πριν να δικαιωθεί κανείς , αδικείται χίλιες φορές τότε είναι καλύτερα να…

Συνέχιση ανάγνωσης