Ὁ ἀνήφορος τοῦ Αὐγούστου (Π. Ἀθανασίου Μηνᾶ)

   Ὁ ἀνήφορος τοῦ Αὐγούστου: Ἡ ἀλληλοπεριχώρηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τῆς Παναγίας μεταμορφώνουν καί ἀνυψώνουν τόν ἄνθρωπο σέ κατά χάριν Θεό (Μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τήν ὑμνολογία μας )   ¨Σταυρὸς ἁπάντων τῶν καλῶν, παρεκτικὸς καθορᾶται, προσκυνούμενος, καὶ πᾶσα ἡ κτίσις, ἑορτάζει ἐν χαρᾷ, φωτιζομένη χάριτι, τοῦ ἐν αὐτῷ βουλήσει, ἀνυψωθέντος Θεοῦ ἡμῶν¨.(…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁμιλία εἰς τήν Λιτανείαν τοῦ Σταυροῦ κατά τήν 1η Αὐγούστου (Ἅγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς)

 Ομιλία εις την Λιτανείαν του Σταυρού: Θάνατο του σώματος ούτε έδωσε ο Θεός ούτε έκαμε, ούτε παρήγγειλε να συμβαίνει. Από πού λοιπόν προξενήθηκε; Τον εισηγήθηκε με δόλο ο Σατανάς και τον δέχθηκαν οι προπάτορές μας και απογυμνωθήκαμε από την ουράνια αίγλη των φωτεινών και ζωτικών ενδυμάτων. Άρα εμείς οι ίδιοι γίναμε γεννήτορες του θανάτου μας,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ Πρόοδος τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Διάκονος π. Παναγιώτης Θεοδώρου

ξυλόγλυπτος Σταυρός διά χειρός Γεωργίου Λασκά- ρεως (1566), εὑρισκόμενος εἰς τήν Ἱ. Μονήν Σταυροβουνίου εἰς τήν Κύπρον.  Η Πρόοδος του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Διάκονος π. Παναγιώτης Θεοδώρου, Θεολόγος Η Εκκλησία την 1η Αυγούστου εισέρχεται στην περίοδο της Νηστείας του Δεκαπενταυγούστου. Την ίδια δε ημέρα εορτάζει την Πρόοδο του Τιμίου Σταυρού. Στην Κωνσταντινούπολη, μετά την…

Συνέχιση ανάγνωσης