Περί ἐμβολιασμοῦ / Ἀπό διάλογο μέ Μοναχή -πρώην Ἰατρό-σέ Ἱστορική Μονή

-Αδελφή θέλω να γίνω Ιερέας.   -Αμην! Έχεις όμως τις προϋποθέσεις;   -Ναι. Μόλις κιόλας κάνω το υποχρεωτικό εμβόλιο θα βάλω μπροστά για την χειροτονία.   -Μόνο που τότε δεν θα μπορέσεις να γίνεις Ιερέας.   -Γιατί αδελφή;   -Διότι το σοβαρότερο από όλα τα κωλύματα για την Ιερωσύνη είναι ο φόνος.Και μάλιστα ο πιο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός ἀπαριθμεῖ τίς προϋποθέσεις πού πρέπει νά πληροῖ κάποιος γιά νά γίνει κληρικός

    Ο αγ. Κοσμάς ο Αιτωλός μερίμνησε για την συνέχιση του έργου του και διά της προπαρασκευής των αρίστων, όπως εισέλθουν στον ιερό κλήρο, «προς ψυχών θεραπείαν και ιατρείαν παθών» των ανθρώπων. Προς τούτο στις τρεις Διδαχές του εκθέτει με σαφήνεια τις βασικές προϋποθέσεις εισόδου στον ιερό κλήρο, τις οποίες αντλεί από την Καινή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τί εἶναι καί ποιά εἶναι τά “κωλύματα” Ἱερωσύνης;

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος Ιερέας είναι α. Να είναι Χριστιανός Ορθόδοξος. β. Να έχει νόμιμη ηλικία (όπως αυτή ορίζεται στο “Πηδάλιον”, στον Α’ κανόνα των Αγίων Αποστόλων, στον ΙΔ’ της στ’ Οικουμεν. Συνόδου, στον ΙΑ’ της εν Νεοκαισαρεία τοπικής Συνόδου). γ. Να διακρίνεται για την ορθόδοξη πίστη του. δ. Να είναι αρτιμελής και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Προϋποθέσεις Ἱερωσύνης-προσόντα ὑποψηφίων κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο

Προϋποθέσεις Ιερωσύνης  και προσόντα υποψηφίων Του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου Η μεγάλη σπουδαιότητα του ιερατικού αξιώματος, όθεν, δημιουργεί και διαγράφει την ιδιαίτερη σοβαρότητα αλλά και τους τρόπους με τους οποίους οφείλεται να αντιμετωπίζεται από πριν, τόσον από τους υποψηφίους όσον και από τους εκλέκτορές τους, τους επισκόπους. πηγή:http://www.apostoliki-diakonia.gr Οι υποψήφιοι. Βασική και απαραίτητη προϋπόθεση για…

Συνέχιση ανάγνωσης