Ῥωμανὸς ὁ Μελωδός – Εἰς τὴν Πόρνην

π. Ἀνανίας Κουστένης Προοίμιον Ι            Ὁ πόρνην καλέσας θυγατέραν, Χριστὲ ὁ Θεός, υἱὸν μετανοίας κἀμὲ ἀναδείξας δέομαι καί ῥῦσαί με τοῦ βορβόρου τῶν ἔργων μου. Ἐσύ, Χριστὲ καὶ Θεέ, ποὺ κόρη σου ἀποκάλεσες τὴν πόρνη, κάνε κι ἐμένα γιό σου μὲ τὴ μετάνοια, καὶ, σὲ παρακαλῶ, ἀπάλλαξέ με ἀπὸ τὰ ἔργα μου τὰ ἄσωτα. Προοίμιον ΙΙ     Κατέχουσα ἐν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ γυναίκα μέσα στήν Ἐκκλησία

Η γυναίκα μέσα στην Εκκλησία έχει μεγάλη και επίσημη θέση, πρώτα και κύρια με την Παναγιά, στη συνέχεια με τις μυροφόρες και στη συνέχεια με όλες εκείνες τις γυναίκες που αγάπησαν τον Χριστό, που έδωκαν τα πάντα και εκείνος τους αντιδώρισε τα μεγαλύτερα δώρα, την αγάπη ,την υπομονή, την στοργή, την θυσία, την καλοσύνη. Σήμερα…

Συνέχιση ανάγνωσης