Ἀντιλαμβάνονται ὅσοι γίνονται Ἀνάδοχοι, ὅτι θά δώσουν λόγο ἑνώπιον τοῦ Θεοῦ γιά τά πνευματικά τους παιδιά;

To πρόσωπο του Αναδόχου είναι ιερό, συνάπτει δεσμούς πνευματικής συγγένειας με τον Αναδεκτό και την οικογένειά του. Και λόγω της φύσεώς του λειτουργήματός του επιβάλλεται να τυγχάνει εμπιστοσύνης και εγκρίσεως της Εκκλησίας. Ο Ανάδοχος πρέπει να ξαναβρεί το ρόλο του, δηλ να γίνει για τον Αναδεκτό «εγγυητής εις Χριστόν, ώστε τηρείν τα της πίστεως και…

Συνέχιση ανάγνωσης

Πρωτ. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου – Φοβίες καί ἄγχος: οἱ ἀρρώστιες τῆς ψυχῆς μας

   Αγαπητά πνευματικά μου παιδιά,    «Η αγάπη του Θεού έξω βάλλει τον φόβον» θα μας πει πάλιν και πολλάκις ο μαθητής της αγάπης Ιωάννης ο Θεολόγος. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε όλοι μας, είτε λίγο είτε πολύ, είμαστε φοβισμένοι και αγχωμένοι από την πολιτικοκοινωνική κατάσταση. Φοβούμεθα περισσότερο μη χάσουμε την ύλη, μήπως στερηθούμε τα πάμπολλα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θέλεις νά γίνεις ἀνάδοχος;

Απόσπασμα από το βιβλίο «Θέλεις να γίνεις ανάδοχος;» του Πρεσβυτέρου Θεμιστοκλέους Στ.Χριστοδούλου, εκδόσεις Ομολογία. To πρόσωπο του Αναδόχου είναι ιερό, συνάπτει δεσμούς πνευματικής συγγένειας με τον Αναδεκτό και την οικογένειά του. Και λόγω της φύσεώς του λειτουργήματός του επιβάλλεται να τυγχάνει εμπιστοσύνης και εγκρίσεως της Εκκλησίας. Ο Ανάδοχος πρέπει να ξαναβρεί το ρόλο του, δηλ…

Συνέχιση ανάγνωσης