9 πατρικές νουθεσίες πρός πιστούς τοῦ γέροντα Ἰωαννίκιου Μπαλάν

Ο γέροντας Ιωαννίκιος με τον π.Κλεόπα στη μονή Συχαστρία 1) Είπε ο γέροντας σ΄ έναν νέο δόκιμο που μόλις είχε λάβει δώρο ένα κομποσκοίνι από έναν άλλον πατέρα. ”Αυτό το κομποσκοίνι θα σου ζητήσει πολύ κόπο¨    2) Οι αρχάριοι στην προσευχή να λένε όσο πιο συχνά το ¨Πάτερ ημών ή τον Ν’ ψαλμό ή κάποια…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ πνευματική δρᾶσις τοῦ π. Κλεόπα.

  Ἡ πνευματική δρᾶσις τοῦ π. Κλεόπα.  Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε   π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν ‘Η εἴδησις ἐπιστροφῆς του στήν Συχαστρία διαδόθηκε σέ ὀλίγες ἡμέρες σέ ὁλόκληρη τήν Χώρα. Σιγά-σιγά ἤρχισαν πάλι νά ἐπισκέπτωνται τήν Μονή ὁμάδες-ὁμάδες Πιστῶν ἀπό παντοῦ ζητῶντας συμβουλές καί τήν εὐλογία τοῦ μεγάλου Στάρετς. ῎Ετσι ἄρχισε …

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό Μοναστήρι Συχαστρία στήν δεκαετία 1949-1959.Ὁ διωγμός ἐναντίον τῆς ‘Εκκλησίας (1959-1964)

Τό Μοναστήρι Συχαστρία στήν δεκαετία 1949-1959   Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν “‘Ο ταπεινός στάρετς π. ‘Ιωήλ, διάδοχος τοῦ π. Κλεόπα, ἐκυβέρνησε τήν ‘Αδελφότητα τῆς Μονῆς Συχαστρίας μέ πολλή σοφία ἐπί 10 χρόνια. ‘Η μεγαλύτερη ἀρετή του, πού  ἐξεδηλώνετο ἡμέρα καί νύκτα ἦτο ἡ συμμετοχή του σ’ ὅλες…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ π. Κλεόπας στάρετς τῆς Μονῆς Σλάτινα. Πνευματικός ὁδηγός πολλῶν Μοναστηριῶν τῆς Μολδαβίας

    ‘Ο π. Κλεόπας στάρετς τῆς Μονῆς Σλάτινα. π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν Μετά ἀπό ἕνα περίπου χρόνο ἡσυχίας, ἐξέσπασε πάλι ἄλλη δοκιμασία στήν ‘Αδελφότητα τῆς  Μονῆς Συχαστρίας. *Ηταν μῆνας Αὔγουστος, τοῦ ἔτιους 1949, ὅταν ὁ π. Κλεόπας προσκλήθηκε στό Πατριαρχεῖο ἀπό τόν πατριάρχη ‘Ιουστινιανό. Αὐτός τόν παρεκάλεσε πάρα πολύ καί τόν διέταξε νά πάρη μία ὁμάδα  30…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Ἀδελφός Κωνσταντῖνος ἁγιογράφος. Ὁ μοναχός Γαλακτίων ὁ πρῶτος σύμβουλος τοῦ Δοκίμου Κωνσταντίνου. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε.

 Ὁ Ἀδελφός  Κωνσταντῖνος ἁγιογράφος   π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν Μοῦ ἐδιηγεῖτο ἀκόμη τά ἑξῆς ὁ πατήρ Κλεόπας: <῞Οταν ἤμουν Δόκιμος μοναχός, εἶχα ταλέντο στήν ἁγιογραφία. Μέ εἶχε διδάξει ζωγραφική τῶν εἰκόνων ἕνας μοναχός, Νεῖλος τό ὄνομά του ἀπό τήν Μονή Σέκου. ῞Οταν ἐσυνήθισα στήν ἰχνογραφία τῶν μορφῶν ἄρχισα  τήν ζωγραφική μέ νεροχρώματα καί ἐδούλευα καλά μέ τό πινέλλο….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Δόκιμος Κωνσταντῖνος διακονητής τῆς ἐκκλησίας. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε.

‘Ο Δόκιμος Κωνσταντῖνος διακονητής τῆς ἐκκλησίας  π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν  ῞Οταν ὑπηρετοῦσε ὦς δεύτερος διακονητής στήν ἐκκλησία τῆς Μονῆς ἦτο αὐτόπτης μάρτυς μερικῶν θαυμάτων πού συνέβησαν στήν ὥρα τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν ἐκκλησία τῆς Σκήτης Συχαστρία. ‘Ιδού τί μᾶς διηγήθηκε: <Νά ἐβλέπατε τί ἔπαθα μ’ ἕνα ἐνάρετο ἱερέα, τόν π. Κάλλίστρατο Μπόμπου. ‘Ως Πνευματικός ἐπέρασε κάποτε ἀπό…

Συνέχιση ανάγνωσης

Τό θαυμαστό τέλος τοῦ ρασοφόρου Βασιλείου. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε.

Ἡ Προφητεία τοῦ ‘Επισκόπου ἁγίου ‘Ιωάννου π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν  Τό Φθινόπωρο τοῦ ἔτους 1930, ὁ ρασοφόρος Βασίλειος ἔβοσκε τά πρόβατα μαζί μέ τόν ἀδελφό του Κωνσταντῖνο στήν περιοχή τῶν ὀρέων τῆς Σύχλας. ‘Ο π. Βασίλειος ἐπήγαινε μπροστά ἀπό τά πρόβατα καί προσηύχετο, ἐνῶ ὁ Κωνσταντῖνος ἀκολουθοῦσε. ‘Εκείνη τήν ὥρα πέρασε ἀπό δίπλα του ἕνας ἅγιος ἐρημίτης,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Οἱ δαιμονικοί πειρασμοί τοῦ ἀδελφοῦ Γεωργίου. Ἡ εἴσοδος τοῦ ‘Αδελφοῦ Γεωργίου στήν Συχαστρία. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε.

Οἱ δαιμονικοί πειρασμοί τοῦ ἀδελφοῦ Γεωργίου Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε Κεφάλαιο δεύτερο  π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν  Τό ἔτος 1927, ὁ Γεώργιος ἀνεχώρησε γιά ὑποτακτικός τοῦ Γέροντος Παϊσίου στήν Σκήτη Κοζάντσεα. ‘Εκεῖ ἔκανε ὑπακοή στόν Γέροντα, ἐργαζόταν στόν κῆπο, ἔψαλε στήν ἐκκλησία καί ἐπανελάμβανε πάντοτε τήν εὐχή τοῦ ‘Ιησοῦ, τρώγοντας μία μόνο…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες του.Ἡ ἀφιέρωσίς του στήν Θεοτόκο. Ἡ παιδική του ἡλικία. Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε. Κεφάλαιο δεύτερο.

    Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες του     Κεφάλαιο δεύτερο.  π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν ‘Η ἀφιέρωσίς του στήν Θεοτόκο. Δύο μῆνες μετά τήν γέννησί του, τό βρέφος Κωνσταντῖνος ἀρώστησε βαρειά. Γιά ἕνα διάστημα δέν ἔτρωγε σχεδόν τίποτε καί μόνο ἔκλαιγε ἡμέρα καί νύκτα. ῞Ολοι στό σπίτι ἀγωνιοῦσαν καί φρόντιζαν, ὅσο ἠμποροῦσαν, γιά νά ζήση. Μή…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε.Εἰσαγωγή. Κεφάλαιο πρῶτο

  ‘Η πατρική οἰκία.Ὁ Πατέρας του,Ἡ μητέρα του,Τά παιδιά τῆς οἰκογένειας Ἀλεξάνδρου καί ῎Αννας Ἡλίε ‘Η ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ρουμάνου ‘Ησυχαστοῦ καί Διδασκάλου π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν Εἰσαγωγή Μέ τήν ἀναχώρησι στόν Κύριο τοῦ μακαριστοῦ πατρός μας, ‘Αρχιμανδρίτου Κλεόπα ‘Ηλίε, στίς 2 Δεκεμβρίου 1998, αἰσθανόμεθα ὅλοι μας ὀρφανοί καί ἀπαρηγόρητοι πού δέν…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ἡλίε. Εἰσαγωγή. Κεφάλαιο πρῶτο.Ἡ πατρική οἰκία

‘Η ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ρουμάνου ‘Ησυχαστοῦ καί Διδασκάλου π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν Εἰσαγωγή Μέ τήν ἀναχώρησι στόν Κύριο τοῦ μακαριστοῦ πατρός μας, ‘Αρχιμανδρίτου Κλεόπα ‘Ηλίε, στίς 2 Δεκεμβρίου 1998, αἰσθανόμεθα ὅλοι μας ὀρφανοί καί ἀπαρηγόρητοι πού δέν ἔχομε πλέον κοντά μας καί  ἀκοῦμε τίς συμβουλές τοῦ μεγαλυτέρου Πνευματικοῦ Πατρός τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος….

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ρουμάνου Ἡσυχαστοῦ καί Διδασκάλου

‘Η ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ Γέροντος π. Κλεόπα Ρουμάνου ‘Ησυχαστοῦ καί Διδασκάλου π.Ἰωαννίκιος  Μπάλαν  Πρόλογος Τό βιβλίο: <‘Η ζωή καί οἱ ἀγῶνες τοῦ ‘Αρχιμανδρίτου π. Κλεόπα ‘Ηλίε γραμμένο ἀπό τόν Πανοσιώτατο ‘Αρχιμανδρίτη π. ‘Ιωαννίκιο Μπάλαν εἶναι μία πλούσια καί καθαρή παρουσία τῆς ζωῆς καί τῆς δράσεως ἑνός ὀρθοδόξου Ρουμάνου Μοναχοῦ, πού εἶναι γνωστός στόν…

Συνέχιση ανάγνωσης