«Μήν φοβῆσαι τίς θλίψεις, νά φοβῆσαι μόνον τόν Κύριον…» ~ Στάρετς Ανατόλιος της Όπτινα †

Στάρετς Ανατόλιος της Όπτινα ( † 30 Ιουλίου 1922) Θὰ ἐξαπλωθοῦν παντοῦ αἱρέσεις καὶ θὰ πλανήσουν πολλοὺς ἀνθρώπους. Ὁ ἐχθρὸς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους θὰ ἐνεργεῖ μὲ πονηρία, μὲ σκοπὸ νὰ ἑλκύση ἐντὸς τῆς αἱρέσεως ἐὰν ἦτο δυνατὸν ἀκόμη καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.     Δὲν θὰ ἀρχίσει κατ᾽ εὐθείαν νὰ ἀπορρίπτη τὰ δόγματα τῆς Ἁγίας Τριάδος,…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ Θεός κανέναν δέν τραβάει κοντά Του μέ τό ζόρι! ..ἀγαπάει τήν ἐλευθερία..!

Όπου το Πνεύμα Κυρίου εκεί ελευθερία, όπως λέει ο Απόστολος. Με το ζόρι δεν θέλει να γίνεται τίποτε! Κανέναν δεν τραβάει κοντά Του με το ζόρι! Δεν δεσμεύει κανέναν. Καλούμε να έρθουν στο σπίτι μας, επειδή το θέλουν. Έτσι και ο Χριστός κάλεσε τους Ιουδαίους. Δεν αποκλείει κανέναν.

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτοὺς»

Ὁ Κύριος εἶπεν: «ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτοὺς» καὶ ἔτσι ἀγωνίσου νὰ διακρίνης αὐτοὺς ἀπὸ τοὺς ἀληθινοὺς ποιμένας. Αὐτοὶ εἶναι πνευματικοὶ ληστές, λεηλατοῦντες τὸ πνευματικὸν ποίμνιον καὶ θὰ εἰσχωροῦν εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων (τὴν Ἐκκλησίαν), παρανόμως, μεταχειριζόμενοι βίαν καὶ καταπατοῦντες τοὺς θείους θεσμούς.

Συνέχιση ανάγνωσης

Πνευματικές ὁδηγίες τοῦ ὁσίου Στάρετς Ἀνατόλιου

Προσθήκη λεζάντας    Πνευματικές οδηγίες του οσίου Στάρετς Ανατόλιου του Α’ της Όπτινα (+25 Ιαν. 1894). Κράτα με όλη σου την δύναμη την “ευχή του Ιησού” (δηλ. το “Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με”). Αυτή είναι η ζωή μας, η ωραιότητά μας, η χαρά μας, η παρηγοριά μας. Θα δυσκολευθείς στην αρχή, αλλά στο τέλος θα πανηγυρίζεις….

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ὁ ἐχθρός τοῦ ἀνθρωπίνου γένους θά δρᾶ μέ πανουργία γιά νά ὁδηγήσει στήν αἵρεση,

      Του Αγίου στάρετς Ανατολίου της Όπτινα   «Ο εχθρός του ανθρωπίνου γένους θα δρα με πανουργία για να οδηγήσει στην αίρεση, αν ήταν δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Δεν θα ξεκινήσει με την ψυχρή απώθηση των δογμάτων της Αγίας Τριάδος, της Θεότητος του  Ιησού Χριστού, και της παρθενίας της Θεοτόκου, αλλά θα ξεκινήσει ανεπαίσθητα…

Συνέχιση ανάγνωσης

Νὰ μὴ φοβῆσαι τὶς θλίψεις, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φοβῆσαι τὴν ὀλέθριον αἵρεσιν, διότι αὐτὴ εἶναι ποὺ μᾶς γυμνώνει ἀπὸ τὴν Θεία Χάρη καὶ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστόν!

Στάρετς Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα «Νὰ φοβῆσαι τὸν Κύριον,παιδί μου. Νὰ φοβῆσαι μήπως ἀπολέσεις τὸν στέφανο ποὺ ἑτοιμάστηκε γιὰ σένα. Νὰ φοβῆσαι μὴν ἀποβληθεῖς παρὰ τοῦ Κυρίου εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον καὶ τὴν αἰώνιαν κόλασιν. Στέκε ἀνδρείως εἰς τὴν πίστιν καὶ ἐὰν εἶναι ἀναγκαῖο νὰ ὑπομένεις διωγμοὺς καὶ ἄλλες θλίψεις,διότι ὁ Κύριος θὰ εἶναι μαζί…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ὁ π. Ἀνατόλιος εἶχε πεῖ: «Ἡ υπερηφάνεια ἔρχεται μέ διάφορες μορφές. Ὑπάρχει ἡ ἐγκόσμια ὑπερηφάνεια. Αὐτή συνίσταται στή γνώση. Ὑπάρχει κι ἡ πνευματική ὑπερηφάνεια. πού συνίσταται στή φιλαυτία.

Ό π. Άνατόλιος είχε πει: «Ή υπερηφάνεια έρχεται με διάφορες μορφές. Υπάρχει ή εγκόσμια υπερηφάνεια. Αυτή συνίσταται στη γνώση. Υπάρχει κι ή πνευματική υπερηφάνεια. πού συνίσταται στη φιλαυτία. Οί άνθρωποι πού περιμένουν να πραγματοποιήσουν όλα όσα σκέφτονται μέ τό νου τους, θά παραφρονήσουν πραγματικά. Πώς μπορεί ό νους μας νά προχωρήσει όταν είναι αδύναμος ή…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΡΕΤΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΥ. Γι’ αὐτό, γιέ μου, ἔλεγε, ὅταν δεῖς τήν παραβίαση τῆς πατερικῆς παράδοσης καί τῆς θείας τάξης τῆς Ἐκκλησίας, τῆς τάξης πού θέσπισε ὁ ἴδιος ὁ Θεός, νά γνωρίζεις πώς οἱ αἱρετικοί ἔχουν κάνει ἤδη τήν ἐμφάνισή τους, ἄν καί στήν ἀρχή ἴσως κρύψουν τήν ἀσέβειά τους.

Ό στάρετς είχε προφητέψει πώς ή οργανική ενότητα τής Ρωσικής Εκκλησίας θά διασπαστεί σε διάφορα κομμάτια. Αυτό έγινε στις 27 Φεβρουάριου του 1917, όταν παρομοίασε τη Ρωσική Εκκλησία με πλοίο: «Θά ενσκήψει καταιγίδα. Τό ρωσικό πλοίο θά ναυαγήσει. Μάλιστα, θά γίνει αυτό, οί άνθρωποι θά σωθούν άλλά θά ’ναί σκορπισμένοι, ναυαγοί. Οχι, δέ θά χαθούν όλοι…» Προφήτεψε επίσης πώς…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στάρετς Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα: «Ἕνα μεγάλο θαῦμα τοῦ Θεοῦ θά γίνει!»

O στάρετς Ανατόλιος ο νεώτερος της Όπτινα, στις πρώτες – πρώτες ηµέρες της επανάστασης, τον Φεβρουάριο του 1917, έκανε µια προφητεία υπό τον τύπον µιας έντονης εικόνας, για το µέλλον της Ρωσίας: «Θα συµβεί µια καταιγίδα. Και το Ρωσικό πλοίο θα θρυµµατισθεί σε κοµµατάκια. Αλλά ο κόσµος θα µπορεί να σωθεί ακόµη και σε σχίζες…

Συνέχιση ανάγνωσης

«Ἀνεπαίσθητη διαστρέβλωσις»

Στάρετς Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα, 1929 «Ὁ ἐχθρός τοῦ ἀνθρώπου γένους θά ἐνεργεῖ μέ πονηρία, μέ σκοπό νά ἑλκύσει ἐντός τῆς αἱρέσεως ἐάν ἦτο δυνατόν ἀκόμη καί τούς ἐκλεκτούς. Δέν θά ἀρχίσει κατ᾿ εὐθεῖαν ὠμά νά ἀπορρίπτει τά δόγματα, ἀλλά θά ἀρχίσει ἀνεπαίσθητα νά διαστρεβλώνει τίς διδασκαλίες καί τούς θεσμούς τῆς Ἐκκλησίας καί τό πραγματικό νόημά…

Συνέχιση ανάγνωσης

Κανέναν δέν τραβάει κοντά Του μέ τό ζόρι

    ….Τι είναι αυτά που λέτε; Ο Θεός την αγαπάει την ελευθερία. Όπου το Πνεύμα Κυρίου εκεί ελευθερία, όπως λέει ο Απόστολος. Με το ζόρι δεν θέλει να γίνεται τίποτε! Κανέναν δεν τραβάει κοντά Του με το ζόρι! Δεν δεσμεύει κανέναν. Καλούμε να ρθούν στο σπίτι μας, επειδή το θέλουν.

Συνέχιση ανάγνωσης

Προφητικὴ ἐπιστολὴ τοῦ στάρετς Ἀνατολίου τῆς Ὄπτινα

Μία προφητικὴ ἐπιστολὴ τοῦ Στάρετς Ἀνατολίου τοῦ νεώτερου της Ὄπτινα (+1927) «…Θά ἐξαπλωθοῦν παντοῦ αἱρέσεις καί θά πλανήσουν πολλούς ἀνθρώπους. Ὁ ἐχθρός τοῦ ἀνθρωπίνου γένους θά ἐνεργεῖ μέ πονηρία μέ σκοπό νά ἑλκύση ἐντός τῆς αἱρέσεως ἐάν εἶναι δυνατόν ἀκόμη καί τοὐς ἐκλεκτούς. Δέν θά ἀρχίση ἀπ᾿ εὐθείας νά ἀπορρίπτη τά δόγματα τῆς ῾Αγίας Τριάδος, τήν θεότητα τοῦ…

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἕνα ἰδιότυπο ἀγώνισμα (Στάρετς Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα)

1.Ο στάρετς Ανατόλιος δεν δημιούργησε μαθητές του -συνεχιστές του έργου του. Κάποτε ένας από τους διακονητές του του είπε: —Γιατί το κάνεις έτσι; Γιατί διακονητές σου παίρνεις μόνο φτωχά παιδιά-ολιγογράμματα; Ποίος θα σε διαδεχθή; Ποίος θα συνεχίσει το έργο σου; Ο π. Βαρνάβας είναι μόνιμα άρρωστος. Εγώ είμαι αστοιχείωτος! Ποίος θα σε αναπληρώσει; Ο π….

Συνέχιση ανάγνωσης

Πνευματική καθοδήγηση (Στάρετς Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα)

1.Η πνευματική καθοδήγηση του γέροντα Ανατόλιου ήταν μια πλήρης αποδοχή της ελευθερίας. Ποτέ δεν απαιτούσε από κανέναν να δεχθή να κάμει κάτι που δεν το είχε καταλάβει ο ίδιος· μόνο και μόνο γιατί ήταν εντολή του. Πάντοτε άφηνε στα πνευματικά του τέκνα την άνεση, να κάμουν, ή να μη κάμουν, αυτό που τους έλεγε. Η…

Συνέχιση ανάγνωσης

Θέματα Οἰκογένειας (Στάρετς Ἀνατόλιος τῆς Ὄπτινα)

1. Στην διακονία του σαν πνευματικός ο όσιος Ανατόλιος έδινε όλως ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα της οικογένειας. Και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βοηθεί τους εξομολογούμενους να λύνουν τα περίπλοκα ζητήματα της οικογενειακής τους ζωής, ώστε να μην καταντούν στην διάλυση της «κατ’ οίκον εκκλησίας». 2. Πολλές φορές κατέφευγε στον π. Ανατόλιο μια έγγαμη γυναίκα…

Συνέχιση ανάγνωσης