Ἡ ἀνθρώπινη ζωή εἶναι τόσο μικρή!” ΣΤΑΡΕΤΣ ΗΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ.

“Η ανθρώπινη ζωή είναι τόσο μικρή!” Το μεγάλο λάθος μας είναι ότι, ελπίζοντας να ζήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αναβάλουμε την ηθική διόρθωσή μας για το μέλλον. Αλλά η ασθένεια, οι δύσκολες συνθήκες, ο θάνατος τερματίσουν  αυτές τις ελπίδες. Πρέπει να σκεφτείτε την ψυχή. Σχετικά με την ψυχή.

Συνέχιση ανάγνωσης

ΣΤΑΡΕΤΣ ΗΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ. Ὁ θάνατος ἔρχεται καί δέν μᾶς βρίσκει ἕτοιμους γιά τή μετάβαση σέ ἕναν ἄλλο κόσμο, γιατί δέν ἐκτιμήσαμε τόν χρόνο καί τόν ξοδέψαμε μάταια.

Για τον άνθρωπο δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο από τον χρόνο, γιατί δίνεται για σωτηρία. Τι έχει καταφέρει να κάνει καλό σε αυτή τη ζωή, όσο μεγαλώνει ο ανθρωπος από την τάφρο των παθών, έτσι θα  είναι το μέλλον σου; Τι είδους τρέλα είναι αυτή όταν δεν γνωρίζουμε πώς να “σκοτώνουμε” τον χρόνο και να…

Συνέχιση ανάγνωσης

Στάρετς Ἠλίας τῆς Ὄπτινα.Προσευχή, προσευχή, προσευχή….

 Κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Και για να προστατεύσεις τον εαυτό σου, πάνω απ ‘ όλα, πρέπει να προσευχηθείς. Βραδινές προσευχές, προσευχές στην εκκλησία. Όλα εξαρτώνται από το πόσο πνευματική είναι η ψυχή. Είναι σαν καζάνι.

Συνέχιση ανάγνωσης

ΣΤΑΡΕΤΣ ΗΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ. Ἕνας ἄνθρωπος πού στερεῖται ταπεινοφροσύνης, εἶναι στό ἔλεος τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων…………….

Ένας άνθρωπος που στερείται ταπεινοφροσύνης, είναι στο έλεος των σκοτεινών δυνάμεων. Ανά πάσα στιγμή, ο Σατανάς διαταράσσει το μυαλό του, διαστρεβλώνοντας τα λόγια και τις πράξεις του.

Συνέχιση ανάγνωσης

Ἡ ἐπιλογή. Στάρετς Ἡλίας τῆς Ὄπτινα

Η ΕΠΙΛΟΓΗ. ΣΤΑΡΕΤΣ ΗΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ. Αν ένας άνθρωπος  δεν πιστεύει στο Θεό, στην αιώνια ζωή, ποιος είναι ο σκοπός του; Φυσικά, το καλύτερο σε αυτή τη ζωή: τύχη σε όλες τις επιχειρήσεις, υγεία, ευημερία, κλπ.  Και οι άγιοι λένε ότι δεν είναι δυνατό για έναν άντρα να χορεύει με δαίμονες και να διασκεδάζει με…

Συνέχιση ανάγνωσης

ΣΤΑΡΕΤΣ ΗΛΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ.”Μερικές φορές σκέφτεσαι καί ἀναρωτιέσαι γιατί οἱ ἄνθρωποι δέν θέλουν νά διαβάζουν Ἅγια Γραφή ἤ ἀκόμα καί ἱερά βιβλία; “

Μερικές φορές σκέφτεσαι και αναρωτιέσαι γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να διαβάζουν Άγια Γραφή  ή ακόμα και ιερά βιβλία; Η απάντηση, προφανώς, είναι  στα λόγια του Ιησού Χριστού:

Συνέχιση ανάγνωσης

Χρειαζόμαστε Ὑπομονή. Στάρετς Ἡλίας τῆς Ὄπτινα

Πρέπει να βρισκόμαστε σε  κατάσταση προσευχής για να έχουμε στενή αγάπη, σεβασμό. Το κύριο κίνητρο για επιείκεια είναι μια προσευχή που δημιουργεί αγάπη, σεβασμό και συνείδηση ότι κάθε ανθρώπινο ον είναι ένα άτομο και δεν μπορούμε να απαιτούμε από ένα άλλο από αυτό που δεν έχει. Συχνά θέλουμε να είναι ο τρόπος που εμείς  θέλουμε….

Συνέχιση ανάγνωσης